Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling
5. januar 2012 Udarbejdet af Overlæge Torben Dørflinger Afdelingslæge Else Kallestrup Sygeplejerske/ uroterapeut Beritt Pedersen

2 Program Indikation/ kontraindikation for urethralkateter-anlæggelse
Behandling af akut førstegangs-urinretention Behandling af gentagne urinretentionstilfælde Behandling af kronisk urinretention Valg af katetertype/ størrelse samt ballonfyldning Langtidsdrænage / korttidsdrænage Indikation for åbentstående kateter Fiksering af kateter Indikation/ kontraindikation for suprapubisk kateter Problemer med anlæggelse af urethralt kateter Problemer med seponering/ anlæggelse af suprapubisk kateter Varenumre Sidste nye katetre

3 Referencer Dansk Standard Styring af infektionshygiejnen i sundhedssektoren – Del 7: Krav til brug af katetre, der efterlades som urinvejsdrænage. Aalborg Sygehus De hygiejniske retningslinier PRI (Procedurer, Retningslinier og Instrukser)

4 Indikation for urethralkateter-anlæggelse:
Akut urinretention Kraftig blødning fra urinvejene Kontraindikationer Mistanke om urethralæsion Ny urethrakirurgi <6uger Patienter med prostatastent

5 Behandling af akut førstegangs-urinretention Se → Urinvejsdrænage
Akut urinretention Pludselig opstået manglende evne til vandladning almindeligvis forårsaget af infravesical obstruktion (BPH). Behandling af akut førstegangs-urinretention Se → Urinvejsdrænage Ved førstegangs retentionstilfælde SIKKES (Steril Intermitterende Kateterisation) patienten med et hydrofilcoatet engangskateter, idet ca. halvdelen af patienterne vil have spontan vandladning efterfølgende. Se → Steril Intermitterende Kateterisation

6 Behandling af gentagne urinretentionstilfælde
Ved gentagne urinretentionstilfælde aflastes blæren med kateter. Der påkobles steril pose (korttidsdrænage <3uger). Pt. sættes i behandling med en alfablokker. Efter 2 dage forsøges kateterseponering. Opnås der ikke tilfredsstillende spontan vandladning suppleres med en 5alpha reduktasehæmmer (Proscar, Avodart) hvis der ved rektaleksploration palperes en benign hyperthrophia prostatae. Indtil forventet effekt indtræder kan pt. henvises til Urologisk Ambulatorium til RIK oplæring (Ren Intermitterende Kateterisation). Denne oplæring forestås af en sygeplejerske. Der vil blive udleveret katetre til 3. mdr. forbrug og pt. vil være at betragte som afsluttet til opfølgning ved egen læge. Ved vedvarende problemer kan pt. henvises til regelret LUTS udredning. Ved påvist forhøjet s-creatinin afventes effekt af afløbsforbedrende medicinsk behandling. Normaliseres s-creatinin på afløbsforbedrende medicinsk behandling er henvisning ikke nødvendig. Har pt. stadig behov for kateter henvises til udredning. Der påkobles usteril pose eller prop afhængig af hvad pt. mestrer (langtidsdrænage >3uger).

7 Behandling af kronisk urinretention
Vedvarende dårlig blæretømning evt. som ischuria paradoxa (overløbsinkontinens) kræver aflastning af blæren med kateter. Der påkobles usteril pose eller prop afhængig af hvad pt. mestrer (langtidsdrænage >3uger). Henvises til Urologisk Afdeling.

8 Valg af katetertype/ størrelse samt ballonfyldning
Som udgangspunkt vælges et silikonekateter ch med nelaton spids og der fyldes 5ml. 10 % glycerinopløsning i ballonen alternativt Nacl. Anvendes Nacl skal ballonindholdet tjekkes og efterfyldes hver 14. dag. Silikonekateteret kan ligge i 12uger og anvendes der glycerinopløsning i ballonen skal denne ikke efterfyldes. Kateteret bør skifters efter 6-8 uger første gang. Herefter hver 12. uge.

9 Langtidsdrænage / korttidsdrænage
Er kateteret at betragte som langtidsdrænage (> 3uger) anvendes usterile poser, som skiftes en gang om ugen alternativt kan der påsættes prop. Er systemet at betragte som korttidsdrænage (<3uger) anvendes steril urinpose. Skal kateteret ligge under 7 dage kan et silikonebelagt latexkateter vælges. Obs den mindre indvendige lumen på et silikonebelagt latexkateter. Et silikonebelagt latexkateter ch.14 svarer til et silikone kateter ch. 10 i indvendig lumen.

10

11 Indikation for åbentstående kateter (til pose)
Symptomgivende cystitis Makroskopisk hæmaturi Påvirkning af de øvre urinveje

12 Fiksering af urethralt kateter:
Kateteret fikseres så knæk træk og tryk undgås. For mænds vedkommende fikseres penis i en blød bue op langs lysken, så den penoskrotale vinkel udrettes.

13

14 Indikation for suprapubisk kateter:
For yderligere se →Korttids- og langtids suprapubisk blærekateter Udvalgte neurologiske pt. som sidder i kørestol, og som har forflytningsbesvær. Ved demente som ikke kan acceptere et transurethralt kateter Ved urethrale komplikationer opstået i forbindelse med transurethralt kateter som: Urethrastriktur Urethritis Periurethrale abscesser

15 Suprapubisk kateter Kontraindikationer
Første skift fortages i Urologisk Ambulatorium af sygeplejerske 6-8 uger efter anlæggelse. Herefter afsluttes pt. til skift ved hjemmespl. eller e.l. Ved suprapubisk kateter korttidsdrænage <3 uger er der mindre risiko for urinvejsinfektion end ved et urethralt kateter. Kontraindikationer Blærecancer

16 Kateter og symptomgivende urinvejsinfektion
At have kateter urethralt/ suprapubisk medfører i løbet af få døgn kolonisering af bakterier i urinen. Dette er ikke behandlingskrævende medmindre der er symptomer på UVI i form af smerter, almen sygdomsfornemmelse eller feber. Der er blandt nordjyske mikrobiologer opnået konsensus om, at hvis pt. sættes i behandling med antibiotika anbefales det at kateteret, såvel det uretrale som det suprapubiske kateter, skiftes efter et helt døgns behandling.

17 Problemer med anlæggelse af urethralt kateter
Egen læge læser i journalen: der anlægges ukompliceret kateter silikone ch. 14/5 ml. 10 % glycerin i ballonen ved sygeplejerske . Der gives altid 10 ml instillagel i urinrøret før forsøg på anlæggelse. Man nøjes ikke med at dyppe spidsen af kateteret i gelen. Der holdes på glans penis så gelen bliver i urethra, hvorefter kateteret som oftest kan anlægges. Træk urethra lang og opad så den penoscrotale vinkel udrettes.

18 Problemer med sep./ anl. af suprapubisk kateter
Seponering Kravedannelse Sprøjte uden stempel Anlæggelse Anvend en hel tube gel i kanalen Sonder´ kanalen med kvinde kateter (ucoatet plastkateter) Brug pt.´s kateter (integreret ballon)

19

20

21 Katetre med tilskud fra sygesikringen
Varenumre: Kateter foley ch. 14 silikone langtidskateter med glycerinsprøjte Kateter foley ch. 16 silikone Do Kateter foley ch 18 silikone Do Kateter foley ch 14 tiemann Do Til sondering af suprapubisk kanal: Kateter Kvinde ch cm plastkateter Kateter Kvinde ch cm plastkateter Kateter Kvinde ch cm plastkateter Instillagel sprøjte á 11 ml steril pk. a 10 stk Urinpose 2000ml steril A Urinpose 2000ml usteril A Urinpose 600ml usteril Leggifix str. medium (til fastholdelse af pose) Kateterventil m/drejeventil steril pk. a 30 stk Tapningskateter speedicath ch

22 En hel tube gør underværker, to kan udvirke mirakler.
Vigtige budskaber: Skift om muligt de scilikonebelagte latexkatetre ud med scilikone katetre. Ved symptomgivende UVI anbefales at skifte kateteret efter et døgns behandling. En hel tube gør underværker, to kan udvirke mirakler. Fikser´ kateteret så penis forbliver hel. Nu giver sygesikringen tilskud til et bredt udvalg af scilikone katetre. Hav altid et kateter med integreret ballon i tasken, så vil et suprapubisk-kateter-skift aldrig gå i vasken!


Download ppt "Forløbsbeskrivelse ved kateterbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google