Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ILL-standardiseringen ISO FORFRA - Majmøde 2014 Middelfart 22. maj 2014 Leif Andresen Chefkonsulent Det Kongelige Bibliotek.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ILL-standardiseringen ISO FORFRA - Majmøde 2014 Middelfart 22. maj 2014 Leif Andresen Chefkonsulent Det Kongelige Bibliotek."— Præsentationens transcript:

1 ILL-standardiseringen ISO FORFRA - Majmøde 2014 Middelfart 22. maj 2014 Leif Andresen Chefkonsulent Det Kongelige Bibliotek

2 Oversigt Baggrund for dansk initiativ til international standardisering Kort om processen i ISO ISO 18626 – indhold ISO 18626 – format /teknik / transport Dansk profil ISO 20775 Dansk profil ISO 18626 Nye muligheder 22-05-20142Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

3 Baggrund: hvad gør vi nu Det danske lånesamarbejde – set med standardbriller •Søgning i bibliotek.dk / DanBib •Bestilling som slutbruger Bagved: •Z39.50 søgning med Holdings Schema som responseformat (i praksis: søgeopslag på ID-nummer) •I formatet indgår det svarende biblioteks eget interne systemnummer •Bestilling: det interne systemnummer bruges til en bestilling, som sendes som Z39.50 extended service i et særligt XML format byggende på ISO 10160/10161 22-05-20143Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

4 Bibliotekets egne interne systemnummer 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen4 Bibliographic record TargetLocation Id Sub-record from danMARC2 field 247 or 248 TargetBibPartId Serial issue number TargetBibPartId Copy of periodical TargetPieceId

5 ILL bestilling 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen5

6 Baggrund: status for Z39.50 •Z39.50 er en veletableret og velfungerende standard for maskin-til-maskin søgning •Z39.50 er i Danmark er en veletableret og velfungerende metode til udveksling af beholdningsoplysninger og bestillinger •MEN: Z39.50 har toppet og der er ingen nyudvikling •MEN: Vores brug af Z39.50 til udveksling af beholdningsoplysninger og bestillinger er ikke slået igennem udenfor Danmark •OG: Z39.50 til søgning sker oftere og oftere som en påhæftet funktion (uden mulighed for at udvide med Z39.50 Holdings Schema og slet ikke Z39.50 extended service til transport af bestillinger) •OG: SRU er endnu mere søgefokuseret end Z39.50 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen6

7 Baggrund: hvad gør vi •Opsamling: se: • Forberedelse af migration fra Z39.50 •http://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htmhttp://biblstandard.dk/danzig/migration_aug2013.htm •Robustificere søgning ved at lave parallel version af danZIG-profilen (om søgning) i SRU miljø •Anvender ISO 20775:2009 Information and documentation -- Schema for holdings information til udveksling af beholdningsinformation •Initieret udvikling af ISO 18626 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions •Profilere disse to standarder for brug i Danmark 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen7

8 ISO 20775 Beholdning •Ved udviklingen 2007-2008 af ISO 20775 sikrede vi (danske deltagere i ISO arbejde), at denne standard kunne dække de danske behov. •ISO 20775 er brugt i Guidelines for exchange of bibliographic data and holdings information between a library acquisitions client and local library systems in Danish libraries (danZIG-specification 09) fra 2011. •Behovet er uændret: der skal kunne overføres: •  Et internt systemnummer •  Tilgængelighed (ja eller nej) •  Forventet leveringsdato •ISO 20775 dækker dette – og er er lavet en profil: •Danish ISO 20775 profile for holdings requests 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen8

9 ISO 18626 udviklingsforløb •2012 maj: Møde ISO TC46/SC4 om ILL  flere interessenter: aftalt at Danmark laver projektforslag •2012 oktober: New Work Item Proposal indsendt med editorer Leif Andresen Clare Mackeigan (Relais International) og Ed Davidson (OCLC). •2013 februar: NWIP vedtaget •2013 maj: CD (Committee Draft) vedtaget •2013 juni: DIS (Draft International Standard) afstemning igangsat + nye bilag på web site •2013 december: DIS vedtaget •2014 februar: færdigredigeret standard til ISO •2014 juni: udgivelse af ISO 18626 •  alle vedtagelser uden NEJ stemmer 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen9

10 ISO 18626 hovedpunkter •Dækker kun udveksling af transaktioner – i modsætning til ISO 10160/10161 •Enkel standard •Transport: som NCIP – http eller https •XML schema omtalt i standarder, men udenfor •Kodelister og use cases som informative bilag  opdateres udenfor standarden •Obligatorisk elementer – kun et fåtal •Dækker mange use cases 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen10

11 ISO 18626 - dansk profil Bestilling •Generelle elementer •  Y/N til Any Edition •  Serviceniveau Normal eller Urgent •  Need before Date •  Preferred Format •Normal dansk bestilling •  Bibliotekets eget interne systemnummer •Bestilling af dele af materiale •  Plus: År, volume, sider etc. •SKAF bestillinger •  Uden eget interne systemnummer •  Titel, forfatter m.m.m.m. 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen11

12 ISO 18626 - dansk profil i øvrigt •Supplying Agency Message: •  Notification (fri tekst): bruges normalt ikke •  Kvitteringer (RequestReceived, CopyComplete, Loan Complete): bruges normalt ikke •  Item ID (stregkode / RFID kode) anbefalet •  Gemme info i 12 måneder, så der kan gives statussvar på afsluttede reserveringer •Requesting Agency Message: •  Notification (fri tekst): bruges normalt ikke •  Kvitteringer (ShippedReturn, ShippedForward, Loan Complete): bruges normalt ikke •Generelt: transport: •  Der bruges htpps a.h.t. sikkerhed 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen12

13 ISO 18626 - hvad sker nu? •Danish ISO 20775 profile for holdings requests er udgivet marts 2014 •ISO 18626 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions udgives juni 2014 •Danish ISO 18626 profile for ILL transactions udgives juni 2014 •International Pressemeddelese til bibliotekstidsskrifter og ILS og ILL leverandører juni/juli 2014 •Indbydelse til deltagelse i internationalt implementørforum m.v. medio efteråret 2014 •Indsamling af erfaringer  minor revision 2015 •Anvendes i folkebibliotekernes nye fælles bibliotekssystem 2015/16 Er 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen13

14 ISO 18626 – nyheder for Danmark •Mangel i nuværende danske model: •  Forespørgsel på status på bestilling •ISO 18626 indeholder en statusforespørgsel •Mulighed for automatiseringer •  næste slide •Måske engang: •”Stjernebestillinger”: ikke returnere efter aflevering, men sende til næste bestilling, der har bestilt 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen14

15 ISO 18626 – mulige anvendelser •Automatisk kontrol af reserveringer ikke opfyldt indenfor forventet tid: •Ud fra forventet modtagelse: status forespørgsel •Ny forventet leveringsdato modtages •  Hvis OK: kun opdatering lånerstatus •  Hvis ikke OK: bibliotekarhåndtering, f.eks. med valg af ny leverandør •D.v.s. kun bruge tid på problemer, ikke på trivialiteter 22-05-2014Ny ISO ILL standard - Leif Andresen15

16 Henvisninger •Kulturstyrelsens site om specifikationer for Lånesamarbejde: http://biblstandard.dk/ill/dk/http://biblstandard.dk/ill/dk/ •ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions: http://illtransactions.org/http://illtransactions.org/ •Danske specifikationer: •Danish ISO 18626 profile for ILL transactions •http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18 626_profile_for_ILL_transactions.htmhttp://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_18 626_profile_for_ILL_transactions.htm •Danish ISO 20775 profile for holdings requests •http://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20 775_profile_for_holdings_requests.htmhttp://biblstandard.dk/ill/dk/docs/Danish_ISO_20 775_profile_for_holdings_requests.htm 22-05-201416Ny ISO ILL standard - Leif Andresen

17 Afslutning Kontakt: •Leif Andresen •Chefkonsulent – Nationalbiblioteks Stab •Det Kongelige Bibliotek •leif@kb.dkleif@kb.dk •Convener ISO TC46/SC4/WG14 Interlibrary Loan Transactions •Editor ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions •Formand Dansk Standard S24 Information og Dokumentation •Tovholder danZIG ILL arbejdsgruppe 22-05-201417Ny ISO ILL standard - Leif Andresen


Download ppt "ILL-standardiseringen ISO FORFRA - Majmøde 2014 Middelfart 22. maj 2014 Leif Andresen Chefkonsulent Det Kongelige Bibliotek."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google