Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Brodag 2012 Kommunale broer tilstand og behov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Brodag 2012 Kommunale broer tilstand og behov"— Præsentationens transcript:

1 Dansk Brodag 2012 Kommunale broer tilstand og behov
Arne Henriksen, Vejdirektoratet, Driftsdivisionen, Vedligeholdelsesområdet

2 Kommunale broer tilstand og behov
BROINDEKS SKADER / PLANLÆGNING / REPARATIONER MYNDIGHEDS-BEHANDLING Dansk Brodag 2012

3 Kommunale broer tilstand og behov
BROINDEKS HISTORIE RAPPORT BEREGNINGER Dansk Brodag 2012

4 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks Historie Amterne nedlægges Kommunalreform Spændvidde ≥ 2,00 m Dobbelt registrering af broer Dansk Brodag 2012

5 Kommunale broer tilstand og behov
Deltagere / Broantal ÅR ANTAL KOMMUNER Antal BROER 1998 38 1273 2001 49 1445 2004 66 1813 2012 69* 4653 Dansk Brodag 2012

6 Deltagende kommuner i Broindekset i 2001 Deltagende kommuner i
Dansk Brodag 2012

7 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks Rapport Eftersynsuddannelse Eftersynet Karakter på de enkelte elementer Dansk Brodag 2012

8 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks Tilstandskarakterer Elementets karakterer udregnes på baggrund af følgende delbidrag TK Beskrivelse 0: Helt ubetydelige forhold 1: Kun mindre tegn på nedbrydning 2: De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau. Udbedring bør udføres lejlighedsvis 3: Skaderne har udviklet sig og udbedring inden for nogle få år må forventes at være nødvendig 4: Elementet er svært nedbrudt og udbedring bør finde sted inden for den nærmeste tid 5: Elementet er fuldstændigt nedbrudt og udbedring er påkrævet øjeblikkelig Tilstandskarakter Art + udvikling + omfang 0-3 Funktionskarakter 0-1 Konsekvenskarakter 0-5 Dansk Brodag 2012

9 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks 2012 (foreløbig) Amtsbroer store og i bedre stand end de kommunale Broareal og Vægtet Gennemsnitlig Tilstandskarakter 1998 2001 2004 2012 Antal 1000 m2 157 187 218 600 Gnsn. TK vægtet 1,8 1,68 1,64 1,43 Antal bygv. 485 1445 1813 4341 Dansk Brodag 2012

10 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks 2012 (foreløbig) Dansk Brodag 2012

11 Kommunale broer tilstand og behov
Broindeks Begrænsninger/Unøjagtigheder Økonomi Periode 0-6 år Mindre reparationer Løbende vedligehold Kommunale / Private Bygværker Dansk Brodag 2012

12 Kommunale broer tilstand og behov
BROINDEKS Andre krav end skader giver større budgetbehov - Større brobredde - Øget bæreevne - Større frihøjde - Faunapassager - Æstetik - Små bygværker (spv. < 2,00 m) indgår p.t. ikke i Broindekset I VD database udgør disse p.t. ca ud af bygværker En ikke ubetydelig økonomi er knyttet til disse bygværker Dansk Brodag 2012

13 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation Betonskader Utæt manglende membran Manglende/svage autoværn og rækværker Underskylninger For svage broer Karakter 4 eller 5 kontakt til bygherre Dansk Brodag 2012

14 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation Bygherren kombinerer Valg af strategi Udskyde og udskifte Bæreevne screening Vejplaner Vandløbsplaner Naturplaner Dansk Brodag 2012

15 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation Dansk Brodag 2012

16 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation Dansk Brodag 2012

17 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation Dansk Brodag 2012

18 Kommunale broer tilstand og behov
Skader/Prioritering/Reparation og Udbud Udbyd i god tid Myndighedsbehandling Flere ens opgaver i et udbud Totalentreprise Trafikafviklingsplaner Geotekniske forhold Dansk Brodag 2012

19 Kommunale broer tilstand og behov
Myndighedsbehandling Egen behandling Arkiv Historik Vandløbsmyndighed Større afløbsmulighed Faunapassager Naturforvaltning §3 områder Dansk Brodag 2012

20 Kommunale broer tilstand og behov
Myndighedsbehandling Naboer/Andre Myndigheder Areal Støj/Vibrationer Midlertidige gener Fredede bygværker Bevaringsværdige bygværker Arkæologi Ledningsejere Dansk Brodag 2012

21 Kommunale broer tilstand og behov
Afslutning Tak for det store bidrag til nyt Broindeks Allerede nu, tanker om det næste broindeks Små bygværker ( 0,50 m ≤ spv. ≤ 2,00 m) Registreringsdata, frihøjder, bæreevne Landsdækkende kort over fremkommelighed Dansk Brodag 2012

22 Kommunale broer tilstand og behov
? Dansk Brodag 2012


Download ppt "Dansk Brodag 2012 Kommunale broer tilstand og behov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google