Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kreativitet i leg og bevægelse som udviklings potentiale.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kreativitet i leg og bevægelse som udviklings potentiale."— Præsentationens transcript:

1 Kreativitet i leg og bevægelse som udviklings potentiale.
Børnehuset Troldehøj Kreativitet i leg og bevægelse som udviklings potentiale. Helle Rømer

2 Præsentation af Troldehøj.
En fleksinstitution med børn mellem 0 og 6 år. 15 vuggestue børn 30 børnehave børn. Fordelt i tre grupper. 0-2 år og 2-4 år og 4-6 år. 10 fastansatte. 2 mænd og 7 kvinder og derudover to studerende. Vi flyttede 1. maj 2011 fra en bygning til den vi er i nu, som tidligere var en SFO. Vi er indrettet med tre grupperum, hvert indrettet til hver sin aldersgruppen. I midten af huset et stort fællesrum. Fællesrummet er et samlingspunkt. Vi modtager børnene her om morgenen, hvor vi spiser fælles morgenmad. Køkkenet er centralt placeret med indgang fra fællesrummet. Vi har et fælles bevægelsesrum i kælderen. Vi har generelt åbne døre mellem stuerne.

3 Legepladsen: Der er adgang til legeplads fra alle stuer og fra fællesrummet. Legepladsen er stor med tæt bevoksning og mange høje træer. Der er en stor græsplæne med buske og små bakker. I den ene ende har vi anlagt et urtebed. Vi har bålplads. Vi har et lille indhegnet område, hvor barnevognene står midt på dagen, men her er der også et grillområde vore madmor ind imellem laver bålmad. Legeredskaber: et tårnlegeredskab, rutche, gynger og sandkasse. Vi har en stor asfalteret boldbane, og cykel mulighed rundt om hele huset.

4 Dagens rutiner. 7.00 åbner institutionen– spiser morgenmad til ca. 8.00/8.30 – hvor en god modtagelse af børnene er i fokus. Frem til 9.30 Leg, spil og andre spontane aktivitet og modtagelse 9.30 starter dagens fastlagte aktiviteter. spiser Haletudserne og Myretuen. 11.30 – spiser Krudtuglerne. Mellem 12 og 13 bliver de små skiftet og lagt til at sove. Dem der ikke sover går på legepladsen frem til ca 14.00 afvikler personalet på skift pause. 14.00 – eftermiddags mad. Krudtuglerne kommer til efterhånden som det passer i deres leg. Haletudserne og Myretuen spiser samlet på hver deres. Der skiftes efterfølgende børn. Leg, spil og spontane aktiviteter. Institutionen lukker kl

5 Ugens fastlagte formiddags aktiviteter.
Mandag: legepladsdag og stuemøder på skift. Tirsdag: fælles sang. Onsdag: og torsdag: er stuernes tur dage. Fredag: er vi på skift i Toftekærhallen. Ud over disse fælles aktiviteter, fordyber grupper sig i aktuelle udviklingstemaer.

6 Årshjul for fælles aktiviteter.
Fælles ture: Tinghusbakkegård, Stationshuset i Hareskoven, Vikingelandsbyen. Idræts uger. Forårsprojekt : kunstforløb – cirkus el. lign. Efterårsprojekt Fra jord til bord. Børnefestuge. Årets højtider. Jul, påske, fastelavn fejres med forskellige aktiviteter.

7 Der arbejdes i vores udendørs værksted.
Citat: Der skal være tid til fordybelse og eksperimentere i fællesskab og sammen med de voksne med materialer og genstande i omverdenen.

8 Hvad er bedre end at lege med vand og sand?

9

10 Kreativitet i leg og bevægelse Kort om forløbet frem til ideworkshop.
Startede i april med udgangspunkt i leg og bevægelsen. Inspireres af Lene Tanggaards forskningsopsamling. Daginstitutionernes betydning for udvikling af børns kreativitet. Interview med 5 gamle og 4 nuværende børn. Personalemøde med egne refleksioner over hvad kreativitet er for os. På opdagelse i børnenes leg og egen praksis over sommeren. To personalemøder har vi reflekteret over egen og hinandens opdagelser. Bestyrelsesmøde med refleksioner over børn og kreativitet hjemme og i institutionen. Workshop hvor vi fandt fire temaer. Pia på kursus i Kreativitet i barneperspektiv og voksenperspektiv. Workshop med Tematisering. Pædagogisk lørdag hvor vi arbejde med tre temaer ud fra metoden paradokser – vandrehistorier – skjulte skatte.

11 Vores egne definitioner på hvad kreativitet er.
For mig har kreativitet noget med materialer at gøre. Eks. Syning og hækling – teknikker – og der opstår nye ideer der skal afprøves. Bruger tid til at skabe. Pædagogisk: Lader børnene løbe deres egne ideer ud. At tænke ud fra rammer. At finde nye veje og opdanne ideer. At bruge fantasi og skabe nysgerrighed Kreativitet handler om: At finde på At have fantasi At være problemløser Ide fremstiller Se noget i det der ikke er. Kreativitet hænger sammen med at man tør skille sig ud. Kreativitet er at tænke ud over boksen – tænke ud over normalen. At kunne se ting, situationer, mennesker, farver osv fra flere vinkler. Kreativitet kræver tid og fred til at tænke – mærke – føle. Så der kommer ideer. Udvikle ideer der kommer indefra./ men samtidig blive inspireret af andre udefra. Kreativitet er forbundet med nysgerrighed og problemløsning. At kunne se det positive i stedet for det negative eller at kunne vende det i sit hoved.

12 Hvor er vi nu? Pædagogens betydning for kreativiteten.
Ud over at finde vores egne definitioner på kreativitet, har vi opdelt vores projekt i 3 temaer som vi har haft refleksioner over gennem paradokser, vandrehistorier og skjulte skatte. Pædagogens betydning for kreativiteten. Rutinernes betydning for kreativiteten. Rummets betydning for kreativiteten.

13 Vores opdagelser over sommeren.
Hvordan giver vi inspiration til legen? Hvordan engagerer pædagogerne sig i legen? Hvordan griber vi børnenes ideer i legen og støtter den med ideer? Hvordan giver vi rum til at udfolde fantasi og kreativitet i legene? Hvad signalere rummene i Troldehøj. (hvor læser vi – hvordan leger vi i dukkekrogen osv? Hvilken betydning har Troldehøjs daglige rutiner. – (hvornår rydder vi legen op?) Hvordan tilgodeser rummenes indretning børnenes behov? (møbler – gulvareal – plads til kreative leg – plads til bevægelse)? Tilgodeser vores legeplads de mindstes behov for kreativ bevægelse?

14 Den voksnes betydning for børns kreativitet
Den voksnes betydning for børns kreativitet. Elementer fra sommerens opdagelser. Hvordan går den voksne ind og ud af børns leg? Hvordan kan vi tilrettelægge aktiviteter og lege der skaber nysgerrighed. Hvordan får institutionen accept fra forældrene, til at lade børn eksperimentere/udfordre sig selv i sin udvikling. Hvordan kan vi i vores pædagogiske planer, udvikle kreative metoder. Hvordan undgår vi daglige forstyrrelser under fordybelser. Hvordan kan voksne understøtte børns kreative lege. Hvordan undgår vi at det er praktiske ting, som f. eks. manglende sutsko der tager opmærksomheden for barnets dagligdag i institutionen.

15 Rutinernes betydning. Elementer fra sommerens opdagelser
Hvilke rutiner har vi i Troldehøj? Er der rutiner vi kan ændre på? Hvordan kan vi undgå at rutiner forstyrrer? Hvordan kan legetøj bruges i legen? Hvilke rutiner kan understøtte kreativitet?

16 Rammernes betydning. Elementer fra sommerens opdagelser.
Hvad er trygge rammer? Hvordan skaber vi trygge rammer? Hvordan får vi øjnene op får de muligheder vores fysiske rammer indeholder? Hvordan kan vi inspirere til børns kreativitet? Hvad kan det kodede rum? Hvad kan det ukodede rum? Hvordan kan det kodede og det ukodede rum samtænkes? Hvordan kan uderummet udnyttes? ”indretningen i mange danske daginstitutioner er på voksenvilkår” Er vores også det?

17 Tema: Troldehøjs Rammer
Beskrivelse af de udfordringer vi har: Troldehøjs inde miljø er indrettet med rum i rummet, men er disse rum kodet med en forventning om bestemte aktiviteter? Vores børnegrupper ændrer sig hele tiden, hvordan kan vi skabe rammer der følger disse ændringerne. Skjulte skatte. Troldehøj har en legeplads med rig mulighed for fantasi og kreativ udfoldelse. Spørgsmål der skal ideudvikles på Hvordan laver vi rammer som understøtter børnenes fantasi og kreativitet. Tillægs spørgsmål: Citat fra Lene Tanggaards opsamlingsrapport. Børnenes mulighed for at lege og bruge fantasien, får betydning for udviklingen af deres kreativitet. Plads til leg og bevægelse i fleksible rammer, der kan ændres og omformes fremmer børns kreativitet.

18 Dagligdagens Rutiner Det spørgsmål, der skal ide udvikles på:
Skjulte skatte: Tryghed er en forudsætning for en kreativ udvikling, og børns udvikling og udfoldelse af kreativitet er afhængig af, at de oplever daginstitutionen som et trygt sted. En beskrivelse af de udfordringer vi har: I løbet af en dag, bliver børnene afbrudt mange gange af forskellige daglige aktiviteter. Det er f.eks organiserede forløb pædagogerne har planlagt ud fra politisk opstillede mål , det er dagens måltider, det kan være rytmer for hvornår vi er inde og ude, sove tider osv. Disse afbrydelser medføre ofte at børnene afbryder et legeforløb, hvor de interaktioner børnene er i afbrydes og det kreative element i legen må starte forfra senere, hvis dette overhovedet er muligt, i betragtning af børnenes alder. Et paradoks: Faste rutiner kan være med til at skabe tryghed for mange børn, men samtidig kan de også med til at begrænse kreativitet og fantasi? Vandrerhistorier: Børnene skal på legepladsen, så personalet kan afvikle pauser!! Det spørgsmål, der skal ide udvikles på: Hvordan kan hverdagen i Troldehøj se ud, for at understøtte børnenes fantasi og kreativitet. Tillægs spørgsmål: Dagligdagens Rutiner

19 Pædagogens deltagelse i leg og kreativitet.
Et billede En beskrivelse af de udfordringer vi har: Pædagogen skal styre mellem det rum der giver børnene tid og mulighed for kreativ udfoldelse i fantasi og leg og samtidig leve op til de forventninger der ligger både fra pædagogen selv, forældregruppen og fra politisk side. Vi skal styre efter en udviklingsstrategi og læreplaner med krav om målformulering, dokumentation og evaluering. At deltage i legen/aktiviteten på børnenes præmisser. Et paradoks: Pædagogerne lader sig ofte afbryde i aktivitet med og omkring børnene (telefonen ringer, en personale henvender sig, et barn skal skiftes eller et barn afleveres midt i et forløb) disse afbrydelser betyder at opmærksomheden fjernes fra børnene og aktiviteten risikerer at opløses. Vandrerhistorier: Når pædagogen er deltager i legen, kommer han let til at dominere legen. Spørgsmål, der skal ide udvikles på: Hvordan får vi som personale øje for hvad der taler til de enkelte børns fantasi? Tillægs spørgsmål: Pædagogens deltagelse i leg og kreativitet.

20 Prøvehandlinger: For at afprøve vores muligheder for at påvirke børnenes kreative udvikling, har vi under forløbet foretaget en række prøvehandlinger. Ændret nogle rammer. Gjort tidspunktet for eftermiddagens måltidet mere fleksibelt. Lade børnene gå længere i eksperimenter. Skabt nye muligheder for leg i vores fællesrum.

21 Lukas 6 år: Det er meget irriterende, når jeg laver togbane, og nogen skubber til den eller de små kommer og tager skinnerne. William 5 år. Det er sjovt at komme i børnehave når mine venner er der.

22 Clare-Emilie 5 år ”bliver spurgt:
”Er de voksne gode til at lege” Svar: nej – de voksne holder mange møder.


Download ppt "Kreativitet i leg og bevægelse som udviklings potentiale."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google