Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint)"— Præsentationens transcript:

1 Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint)
2. Valg af referent (Mian Poss) 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (HSA) 4. Årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse (JJ) 5a. Godkendelse af evt. vederlag til bestyrelsen (JJ) 5b. Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder regulering af kontingent. (JJ) 6. Behandling af indkomne forslag [Udgår] 7. I lige år: valg af formand (for 2 år) 8. I ulige år: valg af kasserer (for 2 år) [Udgår] 9. I ulige år: valg af sekretær (for 2 år) [Udgår] 10. Hvert år: valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år) 11. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) 12. Valg af eksterne revisorer (for 1 år) 13. Eventuelt (Herunder sent indkomne forslag til Generalforsamlingen)

2 Bestyrelsens beretning - Generelt

3 Bestyrelsens beretning - Generelt
Ny målsætning (2012): At tilbyde svømmeundervisning til svømmere på alle niveauer. At lære alle at svømme og forbedre de 4 svømmearter, gennem kompetent og grundig instruktion. Der skal være plads til elite og bredde (rummelighed) Vi ønsker Danmarks bedste svømmeskole og dermed Danmarks stærkeste talentudvikling At tiltrække og udvikle engagerede og motiverende trænere, der tager udgangspunkt i den enkelte svømmer Vi vil udvikle Danmarks stærkeste trænerstab, der skal tegne vores samlede eliteskole og ikke individuelle hold At være blandt de 10 bedste klubber i alle aldersgrupper Lyngby Svømmeklub skal nå i Top-3 af dansk svømning At give de bedste svømmere mulighed for at realisere deres fulde potentiale i LSK At være en svømmeklub med høje etiske normer, et stort socialt ansvar og en stærk klubånd.

4 Bestyrelsens beretning - Generelt
Samarbejde med kommunen, både med forvaltningen og politikere. Garanti fra Kommunen at 50m bassin på Stadion fastholdes Rengøring af Trongården fortsat hos LSK Fortsat konkurrerende svømmeundervisning i kommunalt regi LSK aktive i FIL med henblik på at skabe bedre betingelser for idrætslivet i kommunen. Designet nyt og tidssvarende logo (Jeppe) - et organisk logo med en simpel font. Symbolikken i logoet leder tankerne hen på mange ting relateret til svømning Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk

5 Bestyrelsens beretning - Generelt
Ny organisation med ansættelse af Sportschef Lars Bang Formålet med sportschefens funktion er at professionalisere den måde klubben drives på og sikre den røde tråd fra haletudse til OL-svømmer Vi ønsker at skabe et stærkt trænerteam, der ligeværdigt kan: samarbejde på tværs og skabe resultater med hinanden i et godt arbejdsklima opbygge spidskompetencer indenfor hvert enkelt træningsområde – ALLE har et fagligt ansvar – som vi udnytter på tværs af holdene indgå aktivt i trænergruppen og dele/lytte Reorganiseringen har også betydet ændrede opgaver for Martin Empacher, som nu varetager rollen som presse- og projektansvarlig (Stærk PR i DGO) ”Årets træner” udmærkelsen gik i år til Jesper Kristensen for hans indsats på ES2.

6 Bestyrelsens beretning - Generelt
Modtaget 50k i støtte fra Lyngby Team Elite, primært til støtte til ES1! Ny tøjaftale indgået med Speedo, herunder fast sponsorering af Speedo Lyngby Open Rekordstort Lyngby Open 2011 og Speedo Lyngby Open 2012 skabt af dygtige engagerede frivillige (igen rigtig mange!) Nye startskamler på Trongården (Idé fra Per, implementeret af LB i ”rette tid”) Fortsat brug af ”professionelle” frivillige: Grafiker (Jeppe Grangård), Fotograf (Peter Jørgensen), Fortsat god og struktureret brug af frivillige, fantastisk opbakning omkring stævner. JBJ! Torben Hansen har taget modul 3 – et godt eksempel for andre frivillige Modul 3: starter

7 Bestyrelsens beretning – Svømmeskolen
Svømmeskolen har i 2011 afholdt aquacamps i 4 uger i sommerferien. Det har været en stor succes og disse camps vil i fremtiden være en fast del af tilbuddet i svømmeskoleregi. Fremadrettet vil der blive arbejdet på nytænkning og bedre udnyttelse af de givne vandtider, så ventelister kan elimineres. Skolesvømningen er der blevet arbejdet med og klubben ønsker fortsat at spille en rolle for at sikre svømningen i skolen. Dette bliver dog i en anden konstellation end forventet – eftersom vi skal samarbejde med den enkelte skole umiddelbart. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med dette i 2012 med henblik på at finde mulige løsninger. Danske Bank har desværre måttet trække sig fra ”Svømmerens bog”. Vi arbejder nu på at søsætte en lignende løsning uden at bruge ”Pengeby” konceptet fra Danske Bank

8 Bestyrelsens beretning – Konkurrenceafdelingen
DHM 2011 gav en 7. plads til Lyngby Svømmeklub, hvilket betyder at vi i 2012 svømmer i 1. division. Et lidt sjovt resultat eftersom at klubber fra 1. division med færre point end LSK skal svømme i Svømmeligaen. Men vi kæmper videre og i næste weekend kommer vi stærkt igen! Lyngby Svømmeklub fik udtaget to svømmere til landsholdet i Sarah og Kelly leverede gode resultater ved Nordiske Mesterskaber i december og vandt sammenlagt 7 medaljer! Vi har en stærk pipeline af talenter i LSK og der bliver lagt mærke til vores resultater i svømmedanmark. Vi har et af de ældste (hvis ikke det ældste) 1. hold i landet – kun 4 svømmere under 18 år. Fremtiden tegner godt og vi har tillid til, at vi kan gennemføre et positivt generationsskifte.

9 Medaljer og rekorder 2011 Danske mesterskaber 2011
22 medaljer og rigtig mange finaler Regionale mesterskaber 2011 mange medaljer og masser af finaler Klubrekorder 2011: 5 klubrekorder senior og et ”hav” (100+) af rekorder for vores yngre svømmere Vi glæder os til at fortælle om 2012!

10 Bestyrelsens beretning - Generelt
Nye målsætninger: Vi ønsker Danmarks bedste svømmeskole og dermed Danmarks stærkeste talentudvikling Vi vil udvikle Danmarks stærkeste trænerstab, der skal tegne vores samlede eliteskole og ikke individuelle hold Lyngby Svømmeklub skal nå i Top-3 af dansk svømning

11

12 Årsrapport (inkl. rev. regnskab) 2011 til godkendelse (4)
Kontingentindtægter er steget 9%: Ca. 5% flere medlemmer, Ændret princip for periodisering af kontingent fra 67/33% til 60/40% LTK tilskud er 741 t.kr. (næsten uændret fra 2010) Øvrige indtægter er steget med 308 t.kr. Indbefatter indtægter fra Lyngby Open, Livredningskurser, sponsorindtægter og rengøring Trænerlønninger er steget bl.a. pga. sportschef Øvrige udgifter (indbefatter fx kurser, julefrokost, indkøb af udstyr, støtte, trænermøder, bestyrelsesmøder) er reduceret med 7%, inkl. udgifter til rengøring Klubbens udgifter til konkurrenceaktiviteter faldet med 11% Løn til administration er steget med 18% (bl.a. pga. sportschef) Kontor/lokale er faldet ca. 28% OBS. Rengøring er regnskabsført under ”øvrige udgifter” men budgetteret under Kontor/lokale (200 t.kr.)

13 Årsrapport (inkl. rev. regnskab) 2011 til godkendelse (4)

14 Godkendelse af bestyrelsens vederlag (5a)
Vederlag til bestyrelsen 2012 Ældste barn er kontingentfrit 3.889 kr. pr. år Max ydelse er ES1-kontingent Telefonpenge 1.200 Udbetales kun til dem der ikke har firmabetalt telefon Ét sæt klubtøj til nye medlemmer 750 kr. pr. pers. Kotingentfri svømning 2.727 kr. pr. år. Max ydelser er masterskontingent Samlet maximal årlig udgift pr. medlem 8.566

15 Bestyrelsens budgetforslag for 2012 til godkendelse (5b)
Budget 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 Kontingentindtægter Tilskud LTK Øvrige indtægter Indtægter i alt Trænerlønninger Konkurrenceaktiviteter Øvrige udgifter Driftsomk. i alt Løn administration Kontor/lokale m.v. Lokale- og adm. i alt Omkostninger i alt Resultat primær drift

16 Bestyrelsens budgetforslag for 2012 til godkendelse (5b)
Medlemstallet er på niveau med 2011, men kontingentindtægterne er reguleret med 1% LTK tilskud reduceret med 40 t.kr. Øvrige indtægter er reduceret som følge af mindre LO i 2012 Trænerlønninger på niveau med 2011 inkl. sportschef Konkurrenceaktiviteter forhøjet med 60 t.kr. Øvrige udgifter på niveau med 2011 (eks. Rengøring på 100 t.kr.) Løn administration forøget med 150 t.kr. Pga. sportschef Kontor/lokale forøget med 225 t.kr., hvilket primært skyldes rengøring på Trongård. Samlet budgetteres med et underskud på 100 t.kr.

17 Forhøjelse af kontingent (5b)
Bestyrelsen foreslår at kontingenter øges med 1% generelt i hele klubben. Generel pris- og løntalsregulering er 1,4% for 2012.

18

19 Valg af Formand (for 2 år) (7)
Lars Bo Madsen stiller op til genvalg

20 Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år) (10)
Bent Caspersen stiller op til genvalg Anita Reeh stiller op til genvalg Jacob (Textor) Broch stiller op til nyvalg (for 1 år) Jette Brunnstrøm fortsætter, men i en mere tilbagetrukket rolle Peter Vistisen fortsætter Karin Blix fortsætter Martin Bank fortsætter (på distance….) Jacob Jersild fortsætter som kasserer Henrik Skov Andersen fortsætter som sekretær Andre?

21 Valg af 2 suppleanter (for 1 år) (11)
Per Rasmussen genopstiller som suppleant Andre?

22 Valg af eksterne revisorer (for 1 år) (12)
Genvalg af revisionsfirmaet Beierholm foreslås

23 Eventuelt (13)

24 Tak for i aften!


Download ppt "Agenda 1. Valg af dirigent (Gitte Klint)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google