Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klubledermøder November 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klubledermøder November 2013"— Præsentationens transcript:

1 Klubledermøder November 2013
Vision 2015 – 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet Budget 2014

2 Vision 2015 – 4 udvalgte visionspunkter
Løbsudvikling Få flere ud at løbe – både nuværende og nye Flere enkle løb i nærområdet Bedre og større nationale arrangementer via kvalitets- og serviceudvikling Lettere at komme i gang med orientering Mindre frafald blandt de, der forsøger sig med idrætten Yderligere synlighed og skarpere profil af idrættens værdier Flere værktøjer til frivillige og klubberne Livet skal gøres lettere for frivillige og klubber Styrkelse af rammer omkring, vilkår for og prestige ved at udføre en indsats for klubben og kredsen DOF-Akademiet Styrke det frivillige engagement gennem viden og uddannelse Styrke ledelsesmæssige, organisatoriske og andre o-løbsrelaterede kompetencer Styrke erfaringsudvekslingen på tværs af klubber og landsdele

3 DOF’s medlemstal

4 Repræsentantskabsmøde 2014: Lørdag den 1. marts i Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Dansk Orienterings-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013

5 Find vej PLUS – Vi bygger videre … …med læring, formidling og mobile løsninger - og med ny pulje!

6 Budget Udvikling (web og app’) 702.500
Lokale projekter i klubberne Vejledning til klubber samt PR Lønmidler I alt: kr.

7 Vi bygger videre fordi…
Find vej i Danmark er en guldgås Vores ansigt ud ad til Vi skal nå ud til endnu flere – med flere tilbud rettet mod flere forskellige. Vi skal holde gang i ilden og følge med tiden…!

8 Findveji.dk ny…

9 Hvad går det ud på for klubberne? Hvad støttes?
Fire forskellige modeller: 2 tager afsæt i eksisterende find vej poster 2 lægger op til nye, men ‘pæle-fri’ projekter Ingen midler til pæle, skilte eller korttilskud, men til overbygninger og nyudviklinger

10 ‘Oplevelsespakke’ Beskrive natur og kulturspor ved Find vej poster i ‘oplevelsespakke’ med kort, kontrolark og hæfte (alá Find vej i Gribskov) 10 klubber kan få 8000 kr. i tilskud Klub leverer indhold: kort, tekst og billeder. DOF hjælper med redigering og layout.

11 Find vej mobilquiz Mobil-quizbaner på eksisterende poster
40 klubber kan få: 3000 kr. til folder med kort-udsnit og quizbane Nøglepersoner får adgang til at oprette quizture, fx skolelærere til brug i undervisningen – og selvfølgelig DOF klubber Med Find vej mobil-quiz kan man konkurrere mod hinanden på såvel orienteringsfærdigheder som på viden og tid.

12 Case: Find vej mobilquiz
En familie er på post-jagt og ønsker samtidig at løse en lærerig og underholdende quiz om orienteringskortet og landskabet. Ved posten indtaster de skiltekoden og systemet sender det rigtige spørgsmål af sted til deres mobil. De indtaster et svar og systemet holder styr på pointstilling. De kan konkurrere mod hinanden på såvel orienteringsfærdigheder, som på viden og tid.

13 Foto-orientering Fx historisk byvandring
20 klubber kan få 4000 kr. i tilskud Klub leverer indhold: kort, tekst og billeder. DOF leverer: redigering og layout.

14 Find vej tur-app’ (TravelTales)
lydklip afspilles automatisk ved et defineret GPS-punkt ‘usynlige’ poster - 40 klubber kan få: 3000 kr. til tryk af folder samt 8000 kr. til professionelle lydklip - Alle klubber kan få licens til ubegrænset brug af tur-app’ ! , Gps-koordinat udløser lydklip, som afspilles på mobiltelefon

15 Case: Find vej tur-app To unge trail-løbere vil gerne lære om orienteringskortet. De går ind på den lokale o-klubs hjemmeside og downloader en ‘tur-app’. Med kortet i den ene hånd og mobilen i brystlommen løber de af sted. Da de passerer en lavning fortæller mobilen hvordan de skal tolke signaturen på kortet. Senere løber de ved en fejl ind i et lukket område, men vender om efter en advarsel fra deres ‘tur-app’.

16 Igangværende klubprojekter
Rold skov OK vil lave Oplevelsespakke + evt mobilquiz, i samarbejde med turistforening St. Binderup laver nye poster på Livø og supplerer med formidling Kurt Christensen har registeret kulturspor som formidles i en tur-app på kort af THOK Esrum Kloster og Møllegård, tur-app med THOK Skovskolen tester app’ og quiz på kort af FIF

17 Anne Marie Kamilles, amk@do-f.dk
Hvordan ansøges? Skema fra udfyldes og indsendes først til mølle… Ideer og inspiration kan fås ved at kontakte Anne Marie Kamilles, Vejledning kommer på hjemmesiden snarest Projektet løber til udgangen af 2015 Tak

18 800.000 kr. til Find vej Dagen i 2014 og 2015
TAK for et kæmpe stykke frivilligt arbejde! Nordea-fonden er ny partner Vi kan fortsætte med samme høje ambitionsniveau – og alle klubber kan fokusere endnu mere på rekruttering og fastholdelse

19 Find vej Dagen 2014 – rettet mod familier:
Nyt navn – se findvejdagen.dk Skolesatsning – denne gang uden lockout! Husk at læse hæftet – og fristen 31. december Samme stil, men også nyt: Minibanner, fotokonkurrence mv.

20 To nye generelle flyers – video kommer også…

21 Overlevede jeres ‘Find vej’ stormen?

22 DOF Akademi Lørdag 25/1-14 kl i Midtfyns Fritidscenter i Ringe – fyld en bil! Opgraderede kursusfaciliteter Særligt fokus på klubudvikling og uddannelse for unge 5 nye kurser – de 3 specielt målrettet unge DOF Akademiet indgår i juniorgruppens januarsamling Målsætning: 100 kursister fra klubber

23 DOF Akademi - kursusoversigt
A-stævneledelse A-banelægning B-stævneledelse B-banelægning Skovnetværk (DIF) Emit introduktion SportIdent introduktion Emit workshop for erfarne brugere Kommunikation Frivillighed – sådan får du flere hjælpere Sociale medier, video, traveltales for unge (15-20 år) Korttegning for unge (15-20 år) Event planning for unge (18-24 år) workshop

24 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-Træner
Danmarks Idrætsforbund og en række specialforbund, bl.a. Dansk Orienterings-Forbund, er i gang med planlægningen af en ny kortvarig ”hjælpetræner”-uddannelse rettet dels mod unge fra 14 år og opefter, dels mod forældre til børn i klubberne eller nye voksne medlemmer, der gerne vil inddrages i den daglige ungdomstræning. Konceptet 1-2-Træner består af to 4-timers moduler, der afvikles lokalt i klubben eller kredsen. Det første modul er udviklet af Danmarks Idrætsforbund og omhandler ”Trænerrollen”, mens det andet modul er udviklet af Dansk Orienterings-Forbund med udgangspunkt dels i Søren Skaarup Larsens bog ”Minitræning – Et sjovt fundament for orientering”: dels i nyt materiale udviklet af Anders Bachhausen, FIF Hillerød omkring skygning. På efterårets Trænerseminar d november i Vejle vil Ungdomssporet tilbyde alle nuværende ungdomstrænere 1-2-Træner-kurset som en slags ”teach the teacher”-uddannelse, så de efterfølgende selv kan undervise lokalt i 2014 i klubber og kredse. Målet er at få uddannet mindst 100 hjælpetrænere på landsplan i 2014. Yderligere information: udviklingskonsulent Gert Nielsen – – tlf

25 Naturløbet Nordea-fonden har fra 2013 støttet Aktiv Rundt i Danmark og dermed Naturløbet. Aktiv Rundt i Danmark ønsker fortsat at afholde Naturløb rundt om i landet (april-oktober). Aktiv Rundt i Danmark dækker alle klubbernes udgifter til Naturløbene. Tid/sted for Naturløbene skal være på plads ved årets udgang – klubberne opfordres til at byde ind hurtigst muligt.

26 Budget 2014 Hovedelementer:
Fortsat budgetmål om overskud på kr Ingen ændringer i kontingentsatser (udover pristalsjustering) Uændret tilskud fra DIF Øget Team Danmark støtte til landsholdsarbejdet DIF-udviklingsprojekt ophører Nyt – mindre – udviklingsprojekt i støbeskeen Find vej Plus fortsætter i 2014 Find vej dagen Besparelser på Orientering HB vedtager endeligt budgettet 27. november

27

28


Download ppt "Klubledermøder November 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google