Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kommunikation/IT eksamen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kommunikation/IT eksamen"— Præsentationens transcript:

1 Kommunikation/IT eksamen
Præsentation af afsluttende opgave Markedsføring af Kulløse miljømesse

2 Disposition Introduktion Dokumentation af afsluttende opgave
Systemudviklingsmetoder og fremgangsmåder Waterfall metoden Iterations metoden Min anvendte metode og dens 5 aktiviteter Dokumentation af afsluttende opgave Planlægning Kravfangst &Testspecifikation Design 2 design modeller Implementering Afprøvning Fremvisning af de seneste prototyper

3 Introduktion Denne opgave omhandlede en miljømesse der skulle finde sted i Kulløse. Den skulle gøre byen grønnere. Til opgaven fulgte 3 oplæg. Markedsføring Information Automatisering Min opgave gik ud på at bringe informationen om denne begivenhed ud til beboerne i Kulløse by. Jeg arbejder alene i denne opgave, hvilket gør at jeg har styr på alle detaljer i denne opgave.

4 Systemudviklingsmetoder
Man kan bruge forskellige metoder/tilgange til at strukturerer sit arbejde på. Der er waterfall metoden: Dette er en næsten ubrugelig metode at anvende da den bygger på at man laver punkt for punkt slavisk. Og derved forhindrer en at gå tilbage til et af foregående punkter og rette. Altså har man ved denne model når man når sidste punkt, lavet sit færdige produkt. Umuligt. Planlægning Design Implementering Afprøvning

5 Iterations metoden At iterere betyder at gentage. Altså vil man når man følger en systemudviklingsmetode iteretisk, komme til arbejde med alle punkterne igen og igen, for hele tiden at forbedre sine prototyper. Jeg har i min dokumentation fulgt system-udviklingsmetoden med 5 aktiviteter iterativt. Altså har jeg haft flere af punkterne til overvejelse på samme tid. *Vis iterations faserne: Google ”rup”

6 Planlægning Kommunikations planlægning
Vi kan benytte Laswell’s 5 hv-spørgsmål: Hvem siger hvad til hvem, med hvilket medie og hvilken effekt? Hvem: Kulløse Miljømesse Hvad: grundlaget og information omkring messen Hvem: min valgte målgruppe, unge der skal til at flytte hjemmefra Hvilket medie: Vælges til dels ud fra målgruppe. Hjemmeside, pjece og plakater. Hvilken effekt: som altid at ”sælge” I dette tilfælde at man dukker op til messen.

7 Planlægning Teknisk planlægning
Her skulle der bl.a. vælges værktøjer til at fremstilling af mine produkter. I min dokumentation har jeg lavet en tabel over de værktøjer jeg har anvendt.

8 1. Del af pjecen Plakat 2. Del af pjecen

9 Kravfangst &Testspecifikation
Brugerens krav til de forskellige produkter er hovedsageligt at kunne få den nødvendige information om tid og sted til messen, men grundlaget for messen, skulle også være tydeligt fremstående. Selvfølgelig må det gøres så det er min målgruppe der tiltrækkes. Målgruppen ville man normalt kunne vise vha. Minerva. Men målgruppen gør det svært. Herved ville man via spørgeskemaer, finde frem til sine produkters indvirkning. Mere om det under afprøvning.

10 Design De 2 design modeller bruges ofte når man kommunikerer om design af produkter som f.eks. plakater, foldere og aviser eller computerspil og websteder. For at få et ideelt resultat må alle aspekterne altså have indgået i sine overvejelser. Til design af min plakat og min pjece vil jeg derved skulle bruge designmodel 1 og omvendt design model 2 ved fremstilling af min hjemmeside.

11 Design -logo Funktion: Logoet skulle være sigende for hvad der skulle komme til at ske ved messe. Hvilket kan være svært ud fra kun et logo. Æstetik: Mit logo måtte være derved være grønt, men helst i samme nuance for ikke at lave for meget forvirring. Teksten måtte skrives grotesk, altså uden fødder, for at skabe fokus på ordet i helhed. Teknik & Økonomi: Logoet er et element som både kan placeres på papir og på en hjemmeside.

12 Design -pjecen Funktion: Pjecen skal være informativ og oplysende om årsagen og om de forskellige hændelser og stande på messen. Æstetik: Altså hvordan vi kan få pjecen til at udsende disse oplysninger uden at det hele står i en stor klump. Også farverne i pjecen skal være symboliserende med den årsag. At få en grønnere profil. Men indpasset med min målgruppes opfangelse. Teknik & Økonomi: Pjecerne skal udgives i glansfuldt papir, så messen ikke virker som noget tilfældigt og ugennemtænkt.

13 Design -plakaten Funktion: plakaten skulle være informativ om sted og tidspunkt og oplysende om årsagen til messen. Men ikke dybdegående. Æstetik: Plakaten skulle have en baggrund der ikke var dominerende og som symboliserede natur. Vindmøller. Den skulle have en blikfangende overskrift. Men en kort og overskuelig centreret tekst. I bunden skulle ligeledes være en blikfangende webadresse, til forbi passerende, der ikke i øjeblikket havde til at læse videre. Teknik & Økonomi: Plakaterne skal udgives i glansfuldt papir på træplade i ca. 4*A4 ark str.

14 Design -hjemmesiden Visuelt: Hjemmesiden skulle være både for besøgende og opstillere. Altså burde den have 2 sider. Logoet til messen skulle være der. Og selve siden skulle harmonere i de farver. Information: siden måtte både indeholde informationer som tid og sted. Men også om f.eks. Hvilke stande der ville være og besøge. Evt. links til deres egne hjemmesider. Interaktion: Specielt til de opstillende skulle det være muligt for dem at tilmelde sig, hvilket måtte være let overskueligt, så man ikke mistede deres tålmodighed og derved deltagelse.

15 Implementering -logo Billedet til mit logo (fra Botanisk have) redige-rede jeg således at billedet havde samme kulørværdi og kun med nuancerende kontraster. Mit logos komponent-form lavede jeg ovalt, og fadede det ud. Derved blev det mere blidt for øjet.

16 Implementering -logo Til min tekst på billedet lavede jeg en rektangulær boks, for at bryde de ellers så runde linjer. Om det ovale billede satte jeg en streg for at skærpe det af. Alle de grønne farver har samme kulørværdi, kun forskel-lige toneværdier. Teksten var grotesk.

17 Afprøvning Der findes forskellige metoder til at teste sine produkter.
Rolf Mølich har lavet en tænke højt test, som man kan følge for at lære hvordan man skulle lave eventuelle spørgeskemaer til sit produkt – og få det bedste og mest pålidelige resultat. Hans fremgangsmåder er egentlig tilegnet til hjemmesider, men kan lige så vel benyttes til plakater eller pjecer, her vil det formegentlig bare være andre ting der skulle ligges vægt på. Eksempler fra hans tænke højt test: Stil åbne spørgsmål uden at være ledende Vær behjælpsom uden at give svarene Hav er neutralt forhold til brugeren For husk, brugeren har altid ret


Download ppt "Kommunikation/IT eksamen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google