Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hovedresultater af interview med byrådspolitikerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hovedresultater af interview med byrådspolitikerne"— Præsentationens transcript:

1 Hovedresultater af interview med byrådspolitikerne
Temamøde 28. april: Emil Erichsen og Mads Stougård Kristiansen

2 Lidt om interviewene Formålet var at få et øjebliksbillede af, hvordan det er at være politiker i Ringsted Byråd – og komme med forslag til forbedringer 16 byrådsmedlemmer har deltaget Interviewlængde mellem 45 min. og 1 ½ time Emnerne var Arbejdsvilkår og arbejdsformer Politiske roller Det politiske arbejde i byråd og udvalg Samspillet med administrationen Samspillet med institutionerne Gode råd til nye byrådsmedlemmer

3 Fra 20 timers interview til 20 minutters oplæg

4 Hovedindtryk I er glade for det politiske arbejde – det er sjovt, spændende, lærerigt og giver stor indflydelse! I forventer bedre dagsordener I vil have klarere spilleregler mellem byråd, udvalg og administration I vil have bedre arbejdsvilkår I vil arbejde mere med forståelige visioner

5 Arbejdsvilkår og arbejdsformer
Møder Tidspunkt, længde og ledelse Dagsordener Udsendelse (proces) Kvalitet, ”de rigtige sager”, delegation (produkt) Saglighed og vinkling (indhold) Indstilling(er) eller ej Goder Avis, telefoni, adgang overalt, løn Jeg oplever, at byrådsmøderne trækker unødigt ud. Ikke fordi dagsordenerne er spækkede, men fordi vi som politikere snakker for meget. Jeg savner dagsordner, der lægger op til politiske prioriteringer i stedet for indstillinger, man kan sige ja eller nej til. Vi fik engang prisen for det bedste danske sprog i dagsordenerne – det er længe siden! Skriv dog på dansk igen! Der er simpelthen oldnordisk, at vi ikke har web-adgang overalt til dagsordener mm.

6 Arbejdsvilkår og arbejdsformer
Jeres forslag Mere mødeledelse Fast bagkant på møderne Diskutere forventninger til mødeledelse Starte møderne tidligere, så der er tid til socialt samvær Belys konsekvenser ved forskellige beslutninger – vis hvad vi siger nej til Giv os tre forskellige løsningsmodeller, som vi kan til- eller fravælge Ingen indstillinger på sager, der kan gå begge veje Konkrete dagsordener uden slagside Få pointeret beslutninger på mødet så ingen er i tvivl om hvad der er besluttet

7 Politiske roller 2/3 ser visioner som det vigtigste
Men vi arbejder ikke med visioner Vi får ikke lov Vi understøttes ikke i det 2/3 ser enkeltsager og daglig drift som det mindst vigtige I dag bruger vi politikere 95% af tiden på drift og 5% af tiden på at udvikle visioner. Det burde være helt omvendt. Jo mere vi kan arbejde med visioner og mål, jo nemmere bliver det at arbejde med sager i udvalg og byråd. Der bliver brugt for meget papir på visioner og skriveri. Det er som om, at vi skal holde nogen i job. Som politikere skal vi være garanter for, at sagen kører ordentligt – ikke hvilke beslutninger, der træffes.

8 Politiske roller Jeres forslag Væk fra Ringsted
Mere inspiration udefra Tydeligere sammenhæng mellem visioner og handlinger Bedre understøttelse af visionsarbejde Visioner på tværs af udvalg Bedre til borgerinddragelse Andre arbejdsformer end beslutningsmøder

9 Det politiske arbejde Det gode er: Det mindre gode er:
at få indflydelse når vi når til enighed at få indsigt (i kommunens arbejde) Det mindre gode er: når der er for langt fra idé over beslutning til handling uklar arbejdsfordeling mellem udvalg og mellem udvalg og byråd hård tone i byrådssalen Den politiske dialog er det bedste: Når vi træffer en afgørelse, som tilfredsstiller alle - en beslutning som vi kan forsvare i enighed og være stolte af. Vi bruger af og til vores tid forkert. 1½ minut på en bevilling på 20 millioner kroner til ældreområdet og senere bruger vi masser af tid på at diskutere et vejnavn. Det ville være bedre, hvis der var mere styring, mindre personfnidder og større fællesskab i byrådet.

10 Det politiske arbejde Jeres forslag
Brug tid på det, vi (måske) kan blive enige om Nedskrevet og klar delegationsplan/arbejdsdeling mellem byråd, udvalg, administration og institutioner Vi skal arbejde med at få et bedre klima i byrådet Vi skal diskutere forventningerne til udvalgsformandens rolle

11 Samspil med administrationen
Spilleregler: Tillid, gensidig respekt, åbenhed og ærlighed men der er sager der nager: - beslutninger føres ikke ud i livet - spilleregler overholdes ikke - dagsordener med slagside Samarbejdet Tilfredshed med service ved henvendelser Udvalgsformænd bruger administration i stor, men varierende grad Øvrige politikere i tvivl om hvordan de må/kan bruge administrationen Jeg har stor tillid til administrationen, og jeg er altid blevet behandlet ordentligt, når jeg har henvendt mig. De politiske beslutninger skal gennemføres, der skal være respekt omkring dem. Mistanke om sendrægtighed, fordi forvaltningen ikke bryder sig om en beslutning, giver stor mistillid. Som udvalgsformand er det svært at skelne mellem administration og politik Jeg har desværre en fornemmelse af, at der er for meget urent trav i forvaltningerne – og det bryder jeg mig ikke om.

12 Samspillet med administrationen
Jeres forslag Administrationen skal føre beslutningerne ud i livet Klargøre snitflader og samspil mellem byråd, udvalg, udvalgsformand og administration Skab klarhed over, hvad der er besluttet Klar besked om, hvad byrådsmedlemmer kan gøre, når de har brug for hjælp og oplysninger Ensartethed i forarbejdet til udvalgsmøder – ensrette udvalgsformænds og direktørers rolle i forhold til dagsordener Samle servicering af alle udvalg ét sted Send alle henvendelser til administrationen til alle Åbenhed om det der sker mellem udvalgsformænd og forvaltninger mellem møderne

13 Gode råd til de nye Det er svært og tager tid at få
indflydelse som nyt byrådsmedlem Nye byrødder oplever det som et problem ’Gamle’ byrødder ser det som et grundvilkår Jeres gode råd til de nye Allier jer med en erfaren og find en fortrolig på tværs af partier Prioriter! Opprioriter det sociale. Få det formelle og det uformelle til at spille sammen. Sammenlign det at starte i byrådet med at få kørekort. Et nyt kørekort er ikke ensbetydende med køreglæde og optimal kørsel. Nu begynder arbejdet med at lære værktøjet at kende. Giv tid! Som ny får man stukket blår i øjnene. Der er lang vej fra idealismen til virkeligheden, og den vej er belagt med snedige gamle mænd og koner.

14 Fra det gamle til det ny byråd
Jeres forslag Kodeks for opførsel Rollespil Rødvin – mere socialt samvær skaber tillid Væk fra Ringsted Budgetworkshop Mesterlæren skal afskaffes – de nye skal inddrages hurtigt

15 Hvad siger I til det? Umiddelbare reaktioner?
Tematiske gruppedrøftelser Arbejdsformer Politiske roller Det politiske arbejde Samarbejdet med administrationen Vi samles om 15 minutter – med kort fremlæggelse af gruppernes bud på en videre proces

16 Spørgsmål til diskussion
Arbejdsformer (gruppe 1) Hvad kendetegner det gode møde? Hvad kendetegner den gode dagsorden? Hvordan kommer vi videre? Hvem og Hvornår? Politiske roller (gruppe 2) Hvordan kan I arbejde med visioner og fremtid på en god måde? Hvordan kan I arbejde med enkeltsager og drift på en god måde? Hvordan kommer vi videre? Hvem og Hvornår? Det politiske arbejde (gruppe 3) Hvordan kan I som politikere forkorte vejen fra drøftelse til beslutning til handling? Hvordan sikres helhedsbetragtningerne på tværs af udvalg? Samarbejdet med administrationen (gruppe 4) Hvordan og hvem sikrer at beslutninger føres ud i livet og at spillereglerne for samarbejde med administrationen overholdes? Hvordan kan I som politikere styrke tilliden mellem politikere og administration? Hvordan skal rollefordelingen være mellem administration/udvalgsformand og udvalget?


Download ppt "Hovedresultater af interview med byrådspolitikerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google