Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Procesvejledning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Procesvejledning."— Præsentationens transcript:

1 Procesvejledning

2 Hvorfor ? Eleverne bliver ikke bedre til at skrive spansk og arbejder ikke med deres fejl. Eleverne snyder: bruger oversættelsesmaskine eller henter stil på nettet Eleverne afleverer ikke (til tiden)

3 Procesvejledningens muligheder:
Eleven bliver nødt til at arbejde med stoffet selv Eleven bliver mere aktiv: forbedre-redigere-omskrive Læreren forbedrer sine muligheder for at iagttage eleven Læreren får bedre indsigt i den enkeltes tankegang/svage og stærke sider

4 Vore tiltag : At afprøve Elluminates anvendelighed i forbindelse med procesvejledning Fokus på delelementerne i en oversættelse frem for helheden. Mere fokuseret retning Bedre progression i skrive/rettearbejdet At bevidstgøre om sproglige strukturer og praksis ved skrivning Mere målrettet arbejde med håndværket f.eks opslagsværker

5 MÅL: At gøre eleverne bedre til at skrive
At gøre eleverne mere bevidste om skriveprocessen og lære dem bestemte arbejdsstrategier At imødegå snyd At gøre skriveprocessen mere motiverende At øge afleveringsprocenten til tiden

6 Praksis Skoleåret : Samme antal stile – tilbud/påbud om procesvejledning i et antal stile. Skoleåret : Færre antal stile, arbejde med samme stil over længere tid, mere fokus på processen. 10 elevtimer er omlagt til Skriveværksted i timerne 2. Virtuelt møde på Elluminate

7 Eksempel på en aften m. Elluminate 
21 elever inddelt i 5 grupper a 4 (niveaudeling?) Selvvalgt ”mødetidspunkt” ½ time pr. gruppe Fokuseret opgave, ifm oversættelse udleveres fx ”styreark”: Tjek alle verber: hvilken tid, person/tal står de i? Som en hjælp er der 3 x perfektum – find dem og repeter, hvad der skal huskes (hjælpeverbum + participium/kort tillægsform) Der er 1 datid – find ud af, om der skal bruges imperfektum el. præteritum (og tænk altid på, om der nu skulle være uregelmæssigheder ;-)) Er der mon verbalperifraser? Se Rettenøglen § 118 Der er 2 x ”vil” – er det ønske el. fremtid? Ifm kommenteringsopgave kan Elluminate bruges til coaching og respons (jf. Pia Zinn Ohrt)

8 Fordele Uafhængig af tid og sted Tid til den enkelte – fordybelse
Koncentreret arbejde Små grupper – det sociale – elever hjælper hinanden Læreren får bedre forståelse for den enkeltes tankegang Undgår snyd Færre røde streger Større motivation, både for elever og lærere

9 Ulemper Stadig elever, der ikke kan nås: ikke tid, glemmer, tekniske problemer… Indgreb i elevernes fritid Aftenarbejde – dårlige arbejdsforhold Fare for merarbejde – læreren skal passe på at overholde sin rettetid

10 Lærerrollen Skal passe på ikke at give svarene
Skal træne coaching- og responsteknik Skal gøre det klart for eleverne, at processen tæller, og at et produkt med få ”røde streger” ikke nødvendigvis giver 12…


Download ppt "Procesvejledning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google