Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bedømmelse af praktiske færdigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bedømmelse af praktiske færdigheder"— Præsentationens transcript:

1 Bedømmelse af praktiske færdigheder
TUP-projekter (Tværgående UdviklingsPulje), TUR og Teknologisk Institut Arbejdsliv Baggrund og formål Udvikling af en taksonomi til brug for praktiske færdigheder (første projekt) ud fra et ønske om bedre muligheder for at give kursisterne en sikker og ”objektiv” besked om opnåede færdigheder. Afprøvning af metoden og ud fra dette udarbejde pædagogiske vejledninger (andet projekt).

2 Truck: Manøvrering og betjening
Niveau Klar til prøve Placere gods korrekt i alle situationer Manøvrere en truck korrekt med og uden gods i passende tempo Anvende funktioner på en korrekt og sikker måde Placere gods (på lastbil og reoler) Foretage optagning og afsætning af gods Vise kendskab til truckens betjening og funktioner Vise begyndende kendskab til truckens funktioner Starte og parkere trucken Køre ligeud Kende forskel på håndtagene Tid ”Når du kan …”

3 Truck: Godsbehandling
Klar til prøve Niveau Placere og håndtere gods korrekt Tage hensyn til godsets beskaffenhed Placere og stable gods Være opmærksom på stabling Optage gods uden at beskadige godset Vise begyndende kendskab til forskellige godstyper Afsætte en palle Samle en palle op Genkende de vigtigste håndteringssymboler Tid ”Når du kan …”

4 Truck: Sikkerhed ”Når du kan …” Klar til prøve Niveau Tid
Kan køre sikkerheds- mæssigt forsvarligt Efterse, kontrollere og vedligeholde din truck korrekt Udføre arbejdet under hensyn til personlig sikkerhed og ergonomi Korrigere evt. fejl i godsbehandling Parkere korrekt Orientere dig korrekt i alle situationer Køre korrekt rampekørsel med og uden gods Foretage dagligt eftersyn Udvise opmærksomhed på personlig sikkerhed Parkere korrekt i de fleste tilfælde Opdage fejl ved godsbehandling Vise hensyn til andre forhold (orientering bagud/til siderne) Køre korrekt rampekørsel med gods Foretage dagligt eftersyn under vejledning Anvende personlige værnemidler under anvisning Parkere med gaflerne nede og håndbremsen trukket Orientere dig bagud Køre rampekørsel under vejledning Afpasse truckens tempo efter forholdene Tid ”Når du kan …”


Download ppt "Bedømmelse af praktiske færdigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google