Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erfaringsudvekslings-Cafe Hver gruppe beskriver/tegner (brainmap, flowchart og lignende) hvordan casene forløber: Case-start opstilling af læringsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erfaringsudvekslings-Cafe Hver gruppe beskriver/tegner (brainmap, flowchart og lignende) hvordan casene forløber: Case-start opstilling af læringsmål."— Præsentationens transcript:

1 Erfaringsudvekslings-Cafe Hver gruppe beskriver/tegner (brainmap, flowchart og lignende) hvordan casene forløber: Case-start opstilling af læringsmål. Problemområder identificeret ved 1. erfaringsopsamling: –Det er svært at forstå vejlederne –Læringsmålene bliver ofte for brede –Det tager tid at finde folk til ”rollerne” –Det er svært at få alle til at sige noget Indsamling af viden/læring. Hvordan gøres det: –Alene eller med læsemakkere? –Internet og/eller bøger? –Tid? –Har viden om læringsstile flyttet noget?

2 Erfaringsudvekslings-Cafe Case-slut afrapportering. Problemområder identificeret ved 1. erfaringsopsamling: –Det er svært at forstå vejlederne –Det tager tid at finde folk til ”rollerne” –Det er svært at få alle til at sige noget –Udbytte? Hvad får man med derfra? Personlig opfølgning/refleksion (portfølge): –Omfang –Tid –Udbytte Materialer:Hvid Cafedug til bemaling. Tusser. Post-It’s til kommentarer: grøn = godt, rød = skidt, orange = usikkert/faremulighed

3 Erfaringsudvekslings-Cafe Når beskrivelserne er færdige (vi bruger den tid det tager) skifter alle undtagen 2 ”stamkunder” til andre borde (bland jer) og Cafe-snakken starter igen: •En af stamkunderne redegør kort for beskrivelserne/tegningerne på bordet •De nye kunder byder ind med gode ideer til forandringer/forbedringer fra deres bord •Der fokuseres på at lave forslag til forbedringer af de røde og grønne sedler Stamkundernes opgaver: Den ene er ansvarlig for at forklare bordets ”indhold” og opdatere det. Den anden noterer alle de gode råd ned og rundsender dem til alle grupper efter Cafeen er lukket. Skiftet mellem borde gentages 1 eller 2 gange efter behov, men stamkunderne bliver ved deres stambord hele tiden. Før Cafeen lukker mødes grupperne ved deres eget bord og stamkunderne redegør kort for de fremkomne ideer. Styringsgrupperepræsentanten noterer hvis der er emner som bør bringes op på eftermiddagens styringsgruppemøde. Med fra Cafeen få hver gruppe sin dug med beskrivelse og case-forløbene og ideer til forbedringer.


Download ppt "Erfaringsudvekslings-Cafe Hver gruppe beskriver/tegner (brainmap, flowchart og lignende) hvordan casene forløber: Case-start opstilling af læringsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google