Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Mangelen på frivillige ledere er aflyst – måske….” Nogle få perspektiver frivillighed, rekruttering og frafald…. DIF marts 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Mangelen på frivillige ledere er aflyst – måske….” Nogle få perspektiver frivillighed, rekruttering og frafald…. DIF marts 2009."— Præsentationens transcript:

1 ”Mangelen på frivillige ledere er aflyst – måske….” Nogle få perspektiver frivillighed, rekruttering og frafald…. DIF marts 2009

2 Hvad er der på dagsordenen?  Fire ting…  Noget om frivillighed - Intro til en forældreundersøgelsie i Herfølge Boldklub?  Noget om fastholdelse af trænere - en meget kort intro til en trænerundersøgelse i Køge Kommune  Noget om fastholdelse af spillere/udøvere…som en strategi i forhold til at rekruttere på lidt længere sigt…  Et par udfordringer… Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)

3 Andelen af danskere, der er engageret i frivilligt arbejde, er markant STIGENDE!  Næsten fire ud af ti danskere over 16 år er engageret i en eller form for frivilligt arbejde – i 1990 var tallet én ud af fire.  For flertallet er der ikke blot tale om ”event- frivillighed” - 26 pct. har været aktive inden for den seneste måned, og i gennemsnit bruger frivillige hver måned ca. 17 timer på frivilligt arbejde.

4 Frivillige fordelt på aldersgrupper  16-25 år: 29%  26-35 år: 36%  36-45 år: 43%  45-55 år: 40%  Børnefamilier er de mest aktive!!!!!!

5 Hvordan bliver frivillige rekrutteret?  Jeg blev opfordret: 58%  Interesse eller havde pårørende, der var omfattet af aktiviteten: 54%  Jeg så et behov/nogen måtte gøre det:12%  Jeg ønskede at blive en del af et socialt fællesskab omkring en aktivitet: 12%  Jeg så en annonce i en avis eller på en hjemmeside: 1%  Frivillige skal ”faces”!

6 Hvor stort er rekrutteringspotentialet?  Andelen, der angiver, at de gerne vil være frivillige HVIS de blev spurgt:  16-25 år: 64%  26-35 år: 56%  36-45 år: 51%  46-55 år: 50%  Kan vi blive bedre til at rekruttere ”ungetrænere”?

7 Forandringer i frivillighed????  Flere er frivillige, men de er frivillige på en anden måde end tidligere – de er forbrugere der spørge efter ”what´s in it for ME?”, herunder:  Hvilke kompetencer giver det mig?  Hvordan bidrager det til mit eget ”projekt?”  Gør det en forskel?  Frivillige er – overfladisk betragtet - blevet mere projektorienterede, men….. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)

8 Intro til en undersøgelse  Hvad gjorde vi og hvem har besvaret spørgeskemaet? – en kort intro…..  48% af alle ”ikke-aktive U5-14 hjem” der havde modtaget spørgeskemaet valgte at deltage….  Rimelig fordeling mellem kønnene. 56 pct. af respondenterne er mænd og 46 pct. er kvinder..  Det er primært forældre til de mindste – U-5-U-10, hvor forældreengagementet af helt naturlige årsager er størst, der har valgt at deltage i undersøgelsen

9 Hvad skyldes det manglende engagement?  To ud af tre angiver at de ikke har tid...samtidig med at de ofte anvender en del tid på at stå på sidelinien…..  Omvendt er det meget få der angiver at de reelt ikke har lyst…..  Kan et par lavpraktiske investeringer som borde og bænke medvirke til at vi får flere frivillige????

10 Jeg er aldrig blevet spurgt….  15% angiver at de reelt ønsker at blive aktive – men enten aldrig er blevet spurgt…..eller ikke var vidende om at der var et behov…..

11 Det kontinuerlige engagement  Én ud tre forældre er ikke afvisende i forhold til at påtage sig et fast engagement…..

12 Det projektorienterede engagement  Én ud af tre forældre er ikke afvisende i forhold til et projekt-engagement…..

13 Event-engagement  Meget få afviser at hjælpe til…..

14 Det begynder næsten altid med pølser….  Rekruttering af frivillige er en tre-lederproces:  Event-engagement – de er OK!  Projekt-engagement – dem kunne jeg godt tænke mig at lære lidt bedte at kende…  Det daglige engament – det og DE giver mening…

15 Et uudnyttet frivillighedspotentiale blandt kvinder/mødre?  Hvis man ser på kønsfordelingen så tegner der sig et klart billede af, at der reelt er flere mødre end fædre, der kunne forestille sig at påtage sig en opgave.  I forhold til ”det faste engagement” er kønsfordelingen ligelig, mens der er en overvægt af kvinder, der kunne forestille sig at blive engageret i såvel projekter som i afviklingen af events.  Er en del af problemet at vi rekrutterer blandt folk der ligner os selv????

16 Holdning til brugerbetaling  Er der brug for ressourcer til at ansætte folk til at arbejde med frivllige????

17 Aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder!!!!!  Fællesskab og frivillighed hænger sammen…..  Der efterspørges fællesskaber hvor der tales om det væsentlige…..- fællesskaber hvor der bliver stillet ”hvorfor-spørgsmål” og hvor der ikke blot beskrives men også analyseres….- eller udtrykt lidt anderledes:  Fællesskaber hvor man spiller hinanden gode til livet – og ikke blot til de aktiviteter man er sammen om….

18 Rekruttering af frivillige  De skal ”face´s”….- og som regel af dem der er tæt på….  Opgaven skal være præcist formuleret – det er hvad vi forventer af dig og dette kan du forvente af os….  Løbende ”coaching”  Afsluttede forløb….  Events hvor vi fejrer vores sejre og ”nederlag”…….. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)

19 Frafald og fastholdelse: Hvorfor stopper de?  Mange årsager – men det handler sjældent om manglende tid og lyst….men i højere grad om:  Børn der stopper med at spille….  Fællesskaber der ikke holder hvad de lover….  Relationer der ikke holder hvad de lover…  Der smækkes ikke med døren…. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR)

20 Udfordringer  En opdateret positiv tilgang til frivillighed  Etablering af mere udfordrende ”frivillighedsmiljøer”…..  At det handler om mere end fodbold eller MIT barn…..  Der er ingen lette løsninger!

21 En trænerundersøgelse…..  Hvem er de? Mænd i alderen 30-49 år med en mellemlang uddannelse der bruger ca. 37 timer om måneden…  Hvor længe har trænerne været aktive, og hvordan blev de rekrutteret?  Forældretrænere: Den store rekrutteringsbase i forhold til trænere på såvel kort som langt sigt?  ”Meget lidt har også ret”- om økonomi.  Hvor stort er gennemtrækket af trænere egentligt?

22 Frafald blandt 13-18-årige fodboldspillere handler overordnet set ikke om:  Tid  Fritidsarbejde  Lektier  Kærester  At de er blevet trætte af fodbold…

23 Det handler primært om….  Fællesskaber der smuldrer  Trænere der enten vælger eller ikke kan tale om andet end fodbold  At tidlig fysisk modning sidestilles med talent!

24 En rapport fra virkeligheden Årgang1.halvår2.halvår Andel af 1.hold født i 1.halvår 0046%54%- 9957%43%40% 9872%28%64% 9762%38%71% 9670%30%78% 9564%36%78% 9466%34%67%

25 Der sker – måske! – noget når de bliver ældre…. HoldÅrgangÅrgang Andel af 1.hold der er født i 1.halvår JDM9293 54%46%71% YDM9091-92 267475% DS40%

26 Et par udfordringer  Afklaring af værdigrundlag – hvad vil vi egentlig med vores klub?  Vi skal face forældre – og specielt mødre…  Trænere og ledere der tør involvere sig….  Gode udviklingsmiljøer for såvel 1. som 2.holdet….  Rammer og aktiviteter der styrker fællesskab…..  Vi må blive bedre til at lære af de spillere der forlader os….  Vi må lade os inspirere af andre, men tænke selv…..

27


Download ppt "”Mangelen på frivillige ledere er aflyst – måske….” Nogle få perspektiver frivillighed, rekruttering og frafald…. DIF marts 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google