Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I Danmark Er Jeg Født … Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I Danmark Er Jeg Født … Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel."— Præsentationens transcript:

1

2 I Danmark Er Jeg Født … Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel 2 Indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark Kapitel 3 Unge indvandrere og efterkommere i Danmark – teoretiske, metodiske og kildekritiske overvejelser Kapitel 4 Veje til Danmark – forældregenerationen Kapitel 5 At være barn og vokse op i Danmark Kapitel 6 Unge indvandrere og efterkommere i det danske uddannelsessystem Kapitel 7 Arbejde og karriere Kapitel 8 Familieliv, parforhold og ægteskab Kapitel 9 Kulturliv – marginalisering, modkultur og mainstream Kapitel 10 Religiøse strømninger og holdninger Kapitel 11 Ungdomsorganisationer Kapitel 12 Unge indvandrere og efterkommere i det politiske liv Kapitel 13 Den danske drøm – brud eller bevægelse

3 Mønsterbrud eller social mobilitet? Kilder og datamateriale
Kvalitative Ca. 60 biografiske interview (”livsfaseinterview”) med etniske unge i aldersgruppen fra Tyrkiet, Pakistan, Marokko, Iran, Irak, Libanon, Vietnam, Somalia, Eksjugoslavien og Indien. Emneinterview Kvantitative Etniske gruppers værdier, respondenter. IntegrationsStatus. Catinét respondenter (indsamlet ). Tryghedsdata respondenter i alderen (indsamlet ). Diverse dokumentarisk materiale plus litteratur

4 Veje til Danmark .

5 Forældrene ”Veje og omveje til Danmark”
Özlem Cekic beskriver i sin selvbiografi Fra Føtex til Folketinget (2009), hvordan ekstrem fattigdom i faderens familie førte til at han blev en del af de mange ’fremmedarbejdere’ og ’gæstearbejdere’, der ankom til Europa i 1960erne og 1970erne. Özlems far havde aldrig set sin far og kan ikke huske sin mor. Faderen døde, da moderen var gravid, og hans moder døde da han var to et halvt år. De var fire søskende i familien og klarede sig for en tid ved at bo hos noget familie. Søsteren i familien blev gift med en langt ældre mand, der havde en kone i forvejen, da hun var blevet en økonomisk belastning for familien, og da den ene bror døde af en kræftsygdom, stod de to brødre nu tilbage i en endnu mere presset økonomisk situation. Faderen tager derefter til Tyskland for at arbejde i byggebranchen, derefter til Finland, hvortil moderen og kommer for at arbejde på den tyrkiske ambassade: ”Det var fantastisk at være samlet som familie. Vi var stadig fattige, men de materielle afsavn fyldte ikke så meget i hverdagen”.

6 At etablere sig i Danmark
Men det var hårdt fysisk arbejde fra morgen til aften og især moderen savnede nogen at tale og være sammen med. Moderen fik overtalt faderen til at tage til Danmark, og de flyttede ind i en taglejlighed på Blågårds Plads hos nogle af forældrenes venner fra landsbyen. Pladsen var imidlertid trang, og efter nogen tid flyttede Özlems familie – der bestod af to voksne og to børn – ind i en toværelses på Nørrebrogade lige over for Assistens Kirkegård. Özlems forældre arbejdede: de gjorde rent om morgenen og om aftenen. ”De tog hjemmefra klokken fire om morgenen og havde fri igen klokken halv otte. Om aftenen skulle en af dem møde klokken seks, mens den anden blev hjemme hos os børn. De skiftedes til at passe aftenarbejdet”. Med tre børn, der ofte blev sat til at passe hinanden, var denne døgnrytme ikke holdbar i længden, og familien besluttede at sende de to ældste ned for at bo hos deres mormor i Tyrkiet. Özlem Cekic refererer sin far for at sige, at han ”… takker sin Gud, og han takker Danmark for, at han har kunnet skaffe sin familie brød på bordet, og for, at hans børn har fået en uddannelse. Han er godt klar over, at de ting, han har opnået i Danmark, kunne han aldrig have drømt om at få som fattig hyrdedreng i Tyrkiet. Kløften mellem rig og fattig er trods alt ikke nær så uoverstigelige i Danmark, og den økonomiske lighed er langt større. Og ud fra sine egne erfaringer som indvandrer har han altid givet udtryk for den moral, at i det land, hvor man får sit levebrød, har man også pligt til at opføre sig ordentligt.”

7 At etablere sig i Danmark - boligforhold
”Jeg tror aldrig, at jeg har tænkt over det, at vi bor klemt. Overhovedet. Sådan var det bare. Mange af de folk, vi besøgte, de boede også småt. De boede også på kvadratmeter til leje. Der var næsten ikke nogen, der ejede noget. Det var meget sjældent, at vi så folk, der boede i store lejligheder, men så var de så mange”.

8 Migration og social mobilitet – forældregenerationen
Socioøkonomiske, politiske, Institutionelle og kulturelle forhold i oprindelseslandet Økonomiske, sociale, og politiske mulighedsstrukturer i oprindelseslandet Fysisk kapital Human kapital Social kapital Transnational kapital

9 Migration og social mobilitet – indvandrere og efterkommere
Kilde: CEPOS notat

10 Social mobilitet og tilfredshed
Kilde: CEPOS notat

11 At være barn og vokse op i Danmark
Muhammed fortæller om sin barndom: ”Jeg kan huske, at vi var kun 5 tyrkiske familier, men der var simpelthen 10 eller 15 makedonske og bosniske familier, som jo også bare var en del af os, for vi voksede op sammen, og vi var alle sammen sådan jævnaldrende. Jeg havde mine to storesøstre, og de havde en masse … der var simpelthen fest og farver hver dag. Alle de her børn i de her lejligheder, og den legeplads, der var lige foran, og det var simpelthen det bedste sted på jorden. Du ville ikke drømme om at flytte andre steder hen som barn, fordi der var … sommetider var der børn, der bare råbte og skreg og legede på den legeplads. Vi spillede fodbold og diverse stenlege. Alle havde det sjovt og alle boede i de der små lejligheder deroppe”.

12 Forældregenerationens mobilitetsbegrænsende
Migration, social mobilitet og uddannelse – unge indvandrere og efterkommere Forældregenerationens sociale mobilitet Unge indvandrere og efterkommeres sociale mobilitet Mobilitetsfremmende og mobilitetsbegrænsende forhold

13 Uddannelse .

14 Indvandrerforældres og danske forældres forventning til børnenes uddannelse
Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2008, Catinét

15 Forældre, børn og uddannelse
Imrana fortæller om hendes forældres holdning til deres børns uddannelse: ”Jamen, de har været, helt fra jeg var lille af altså jeg synes selv nogle gange, det er lidt halv sygt. Men min mor var nogle gange, ikke sådan noget med godnathistorier inden man skulle sove, nej nej, man skulle ligge og øve tabeller. Så hun kunne sidde og sige ”Hvad er 8 gange 7, og hvad er 5 gange 9”. (griner) Hun var meget fokuseret på, at vi fik lavet lektier. Også i gymnasiet, der sagde hun hele tiden, at ’Jeg er ligeglad med, hvad du vælger at læse, bare du læser på universitet. Så bare find ud af hvad du vil, men du skal læse på universitet”.

16 Forældre og uddannelse
Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2008, Catinét

17 Hjælp fra forældrene Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2008, Catinét

18 ”En rigtig perker” En ung mand med indvandrerbaggrund fortæller, at han i folkeskolen havde været ”lidt af en ballademager” – ”en rigtig perker” – men så besluttede han at skifte kurs … ”… da følte jeg, at hvis jeg skulle tage HF, så skulle jeg gøre noget ved mine skriftlige færdigheder. Da arbejdede jeg målrettet og fik faktisk gode karakterer til eksamen. Og så blev jeg egnet til at starte på HF. Først derefter følte jeg, at jeg var kommet ud i det danske samfund, fordi så var jeg lige pludselig den eneste dansker med anden etnisk herkomst i klassen. Det var et stort spring fra folkeskolen og derop til, og det var også hårdt. Det var en hård periode for mig, for jeg skulle virkelig kæmpe med det hele, men det gik godt. Jeg kæmpede og fik gode resultater ud af det, jeg fik min HF eksamen med tilfredsstillende karakterer. Jeg følte at man skal ligesom bryde ud, eller komme ud af de miljøer som man færdes i, hvis man vil gøre noget ved sig selv, og hvis man tænker lidt på fremtiden og vil gerne udvikle sig, så bliver man nødt til, at ofre en masse ting og komme lidt ud af miljøet”.

19 Uddannelse og beskæftigelse
Kilde: Tal og fakta (Integrationsministeriet 2009)

20 Uddannelse og arbejdsmarked (andelen af årige indvandrere, efterkommere og danskere der er i gang med en uddannelse og/eller er i beskæftigelse 2007) Kilde: Tal og fakta (Integrationsministeriet 2009)

21 Uddannelsesniveau for indvandrere og danskere
Kilde: Tal og fakta (Integrationsministeriet 2009)

22 Unge indvandrere og efterkommeres forventninger til fremtiden
Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2008, Catinét

23 Barrierer for social mobilitet
Talrige undersøgelser har beskæftiget sig med de barrierer, som unge med indvandrerbaggrund støder på i det danske uddannelsessystem. Sædvanligvis kan disse barrierer klassificeres under fem punkter: Manglende sproglige kvalifikationer og faglige færdigheder fra grundskolen Negativ social arv og manglende viden om det danske uddannelsessystem Manglende forbilleder/rollemodeller Dårlige økonomiske forhold Fordomme og diskrimination Mangel på netværk, der rækker ud over den etniske gruppe Kønsrollemønstret som en mulighed og barrierer.

24 Faktorer der fremmer den sociale mobilitet
Migranternes/forældrenes socioøkonomiske aspirationer Mere stabile familier Opbakning fra familien Påvirkning fra moderen Søskendeeffekt Forpligtelse over for forældrene – bevidsthed om migrations- og slægtshistorie Inspiration fra venner og slægtninge ’Tilfældige’ møder med ’nøglepersoner’ med realistiske, men høje forventninger (ex. lærere, venners forældre, socialrådgivere, klubmedarbejdere, andre minoritetsunge) Etnisk og transetnisk kapital

25 Adgangen til arbejdsmarkedet og karriere
.

26 Adgangen til arbejdsmarkedet og karriere
”Jeg tror på, at hvis jeg gør mig umage med min uddannelse, kan jeg også overbevise en arbejdsgiver om, at jeg er lige så god som enhver etnisk dansker. Men nogle gange, når jeg hører, hvordan udlændinge bliver omtalt og behandlet, bliver jeg bekymret for, om jeg kan holde ud at bo i Danmark om fem eller ti år. Mit største håb er, at jeg kan blive her og give mine børn den tryghed, som mine forældre ikke kunne give mig i Iran.” (Soheil Mohammedi, flygtning fra Iran, læser biomedicin på Syddansk Universitet, drømmer om en karriere som forsker)

27 Uddannelse og job Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2008, Catinét

28 De unges valg af uddannelsesretning og erhverv
De unge vælger overvejende natur- og teknikfag evt. samfundfag Andelen der (efter endt uddannelse) ønsker at nedsætte sig som selvstændig er en del højere blandt etniske unge end blandt unge med etnisk dansk baggrund

29 … lidt mere om uddannelsesvalg
” … og så startede jeg på handelshøjskolen (…) og læser en international HD, fordi jeg godt kan se, jeg gider ikke kun Danmark, altså, det må godt være internationalt, så tager jeg en international HA, og så læser jeg så en cand.merc. efterfølgende”.

30 Hvordan skaffer man sig et job?
Kilde: Petersen, Ditte (2006). Det sociale netværk. Aalborg Universitet.

31 Arbejdstagernes jobsøgningsnetværk
En studievejleder på et af landets gymnasier siger: ”… at når man ser på mønsterbrydere, så skal man se 30 år frem i tiden, om det holdt. Fordi man kan godt tage uddannelsen, men hvad så? Deres netværk er stadig skrøbeligt, og man har stadig ikke forældrenes venner til at sørge for, man får det første job. Der kan være mange glaslofter stadigvæk, for at mønsterbryderen er lykkedes med sit projekt. En yngre iransk mand fortæller: ”Mange af dem [danskerne] havde lovning på et job før de var færdiguddannede, fordi de brugte deres netværk: Ved at kende nogen – eller at forældrene gjorde det – der eksempelvis havde en virksomhed eller lignende. Denne mulighed har man som indvandrer ikke”. Kilde: Petersen, Ditte (2006). Det sociale netværk. Aalborg Universitet.

32 Indvandrere og danskeres jobsøgningsnetværk
Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2006, Catinét.

33 Alder og jobsøgningsnetværk
Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2006, Catinét.

34 Jobsøgningsnetværk og etno-national gruppe
Gennemsnitligt omfang af jobsøgningsnetværk Tyrkiet 7,9 Eksjugoslavien 7,3 Pakistan 7,1 Libanon 6,3 Iran 5,3 Irak 5,0 Somalia 2,9 Kilde: IntegrationsStatus 2.halvår 2006, Catinét.

35 Intervieweren fortæller om en yngre iransk kvinde
”Hun har haft jobs, som hun har fået gennem aktivering, men har ikke haft almindeligt og permanent job. Hun giver udtryk for, at hun meget gerne vil have arbejde, og hvor hun tidligere var meget opsat på at få arbejde indenfor bestemte områder, er hun i dag helt ligeglad. Hun er meget frustreret over, at have søgt rigtig mange jobs uden nogen sinde at få dem, og tilskriver en stor del af sin ledighed sit manglende netværk. Hun siger: ’Jeg har en kuffert fuld af afslag. … Jeg har intet netværk, jeg kender ingen. Jeg er nærmest isoleret” Petersen, Ditte (2006). Det sociale netværk. Aalborg Universitet.

36 Intervieweren fortæller om en yngre tyrkisk kvinde
”Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse gået ledig, og har søgt et væld af stillinger indenfor hendes fagområde, og hun giver udtryk for, at hun meget gerne vil i arbejde. Hendes far har en restauration, ligesom hun kender flere andre tyrkere der er selvstændige, og her ville hun godt kunne få arbejde, stort set med det samme, siger hun. Hun vil dog helst have et arbejde, hvor hun kan bruge sin uddannelse, så hun fortsætter med at søge” Petersen, Ditte (2006). Det sociale netværk. Aalborg Universitet.

37 Social mobilitet og boligforhold

38 Boligkarriere: første trin
.

39 Boligkarriere: andet trin
.

40 Boligkarriere: tredje trin
.

41 Familieforhold: 1. og 2. generation

42 Indvandreres og danskeres husstandsstruktur
Familiestørrelse Den transnationale familie (arbejdsmigranter og flygtninge Forholdet mellem forældre og børn Den udvidede familiestruktur Konflikter i familien Valg af partner og ægtefælle Familien og velfærdsstaten

43 Efterkommernes familiestørrelse og familieliv
Uddannelse, familiestørrelse og arbejdsdelingen i familien Forholdet til forældrene (familiens oprindelse og historik) De ældre i familien (familiesolidaritet eller plejehjem?)

44 Efterkommernes familieværdier

45 Brud eller kontinuitet?
Mønsterbrud eller social mobilitet?

46 Æblet Morten Ejrnæs & Üzeyir Tireli (1992):
Æblet falder langt fra stammen. I Danmark Er Jeg Født … (2010): Æblet falder ikke langt fra stammen, eller Anasina Bak Kizini Al (”Datteren kendes på moderen”)

47 En sidste bemærkning om klasse, etnicitet og ulighed Den ’gode’ historie
Kilde: Årbog for udlændinge i Danmark 2005

48 En sidste bemærkning om klasse, etnicitet og ulighed Den ’dårlige’ historie
En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009) kommer frem til, at: Hver 7. indvandrer fra ikke-vestlige lande lever i relativ fattigdom, mens det ”kun” gælder for hver 40. etniske dansker. Mellem 2001 og 2006 er andelen af fattige i procent for etniske danskere steget fra 2,0 % til 2,4 %, mens det for indvandrere fra ikke-vestlige lande og for efterkommere er steget fra henholdsvis 10,2 % til 14,0 % og fra 8,0 til 12,4 %. (Årsagen til den øgede fattigdom skal ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd søges i politiske tiltag som starthjælpen, introduktionsydelsen, 300-timers reglen og kontanthjælpsloftet, der især rammer indvandrere og efterkommere).

49 Babak Vakili – Mit Danmark [Vers 1: Omkvæd]
Det at altid Bli set som fremmed driver mig til vanvid For mens man – Er ung kan det være slemt Kan nogen sige hvad der er mit hjemland – Hvad der mit hjemland Ved ikk hvad de’r bedst mer Føler mig fremmed der og som gæst her Her hvor vi anbragt I mit Danmark Er det også mit Danmark

50 Kontakt: Flemming Mikkelsen Olof Palmes Gade 4, 5. tv København Ø Tlf#:


Download ppt "I Danmark Er Jeg Født … Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google