Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Estimering Formål: sikre at planen er realistisk med hensyn til personressourcer Estimat: forudsigelse af et projekts forbrug.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Estimering Formål: sikre at planen er realistisk med hensyn til personressourcer Estimat: forudsigelse af et projekts forbrug."— Præsentationens transcript:

1 Estimering Formål: sikre at planen er realistisk med hensyn til personressourcer Estimat: forudsigelse af et projekts forbrug af personressourcer SUM2 - Estimering

2 Hvorfor er det vigtigt ? Kunne vi ikke bare styre projekter efter kvaliteten? I stedet for tiden? Nej fordi: Omgivelserne har ret til et tidligt estimat, markedet kræver fast tid og fast pris Ledelsen skal prioritere knappe ressourcer SUM2 - Estimering

3 Opsaml egne statistikker:
Estimering Et underbygget kvalificeret gæt på tidsforbrug (evt. andet forbrug) Dilemma: Tidligt estimat = stor usikkerhed, Sent estimat = ikke så relevant Estimering er basalt set erfaringsbaseret Erfaringer fra afsluttede projekter Viden om og forventninger til projektet Estimering Opsaml egne statistikker: •Tidsforbrug •Produktomfang •Vilkår •Usikkerhed Et begrundet estimat SUM2 - Estimering

4 Estimering 1. Estimér størrelsen af systemet
linier kode, antal function points antal use case points 2. Estimér indsats (effort) mande-måneder 3. Estimér tiden måneder SUM2 - Estimering

5 Estimering Estimeringsteknikker Analogi
Trepunktsestimering (Successiv kalkulation)(simpel, noget usikker) COCOMO (tung, mange faktorer indregnes) Function points / Use case points (halvtung, lidt svær at bruge i praksis) Godt råd: Anvend flere forskellige teknikker SUM2 - Estimering

6 Analogi-teknikken Sammenligning af projektet med et lignende velkendt projekt Analogi er den bedste estimeringsteknik, når forudsætningerne er til stede Analogi er den estimeringsteknik, der er nemmest at gå til Kræver at der opsamles nøgledokumenter fra gamle projekter SUM2 - Estimering

7 Trepunktsestimering (Successiv kalkulation)
Estimer 3 tal for hver aktivitet Den korteste tid, man forestiller sig det kan laves på (a) Den mest sandsynlige tid (b) Den længste tid, man forestiller sig det kan laves på (c) Herefter beregnes Middelværdi (m=(a+3b+c)/5), Standardafvigelse (s=(c-a)/5), (udtryk for usikkerheden, stor standardafvigelse = stor usikkerhed) Varians (v=s2). Fordel: indkalkulerer usikkerhed! SUM2 - Estimering

8 Trepunktsestimering (Successiv kalkulation)
Opdel faser i aktiviteter Vurder middelværdi og usikkerhed for hver aktivitet For de aktiviteter, hvor usikkerheden vurderes at være for høj (standardafvigelse og varians høj) foretages en nedbrydning i opgaver – og for hver opgave gentages vurderingen (herfra betegnelsen successiv). SUM2 - Estimering

9 COCOMO – COnstructive COst MOdel
Algoritmiske modeller: COCOMO II: PM = 2,94 * KSLOCE * M (M ej i bog) E = 0,91 + 0,01*∑Sfi Sfi (i=1..5) er de 5 skalafaktorer KSLOC = produktstørrelse i kodelinier / 1000 (Kilo Source Lines Of Code) PM = personmåneder M = indsatsfaktorer multipliceret TDEV = 3,67 * PMF TDEV = udviklingstiden i kalendermåneder F = 0,28 + 0,2*0,01* ∑Sfi 3.67 osv. er teknologiske konstanter SUM2 - Estimering

10 De 5 skalafaktorer (jf. projektets størrelse og risiko - værdier 0-8)
Kendskab, hvor tit har vi lavet sådan noget før Fleksibilitet, skal vi tilpasse os stramme krav og eksterne grænseflader Afklarethed, hvor godt er de mulige risici afklarede Projektgruppen, hvor godt sammentømret er projektgruppen Modenhed, hvor god en udviklingsproces har vi (jf. CMM) SUM2 - Estimering

11 Indsatsfaktorer Indgående faktorer (COCOMO)
1. Krav til systemets pålidelighed under drift 2. Størrelsen af databasen 3. Systemets kompleksitet 4. Krav til hastighed under drift 5. Krav til centrallager under drift 6. Hyppighed af ændringer i den tekniske platform 7. Ventetid på resultater af testkørsler 8. Analytikernes evner 9. Udviklernes erfaring med forretningsområdet 10. Programmørernes evner 11. Udviklernes erfaring med den tekniske platform 12. Udviklernes erfaring med udviklingsmiljøet 13. Anvendelsen af moderne udviklingsmetoder 14. Tilgængelighed af programudviklingsværktøjer 15. Krav til afleveringstidspunkt SUM2 - Estimering

12 Eks. indsatsfaktorer i COCOMO (0,73-1,74)
Faktor nr. Cost Drivers Very low Low Nominal High Very High Extra high 8 ACAP Analyse capability 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 9 AEXP Applications Experience 1.29 1.13 0.91 0,82 3 CPLX Produkt Complexity 0.70 0.85 1.15 1.30 1.65 2 DATA Database Size 0.94 1.08 1.16 Osv. Værdierne for alle indsatsfaktorerne ganges sammen og ganges på PM For at få den justerede faktor SUM2 - Estimering

13 Functions Points Functions Points (estimat udfra designdokument)
antal input data element typer * 0.58 + antal output data element typer * 0.26 + antal refererede entitets typer * 1.66 = antal functions points (FP) T = TCA * (FP (Online) * FP (Batch) / P TCA = Technical Complexity Adjustment (faktor der siger noget om vilkårene) P = Produktivitetsnorm ( functions points pr. time) T er et resultat udtrykt i persontimer Eks. for typisk simpel funktion fås FP=10 og T=100 (2*10/0.2) SUM2 - Estimering

14 Use case points Use case points
Formel: UUCP = AktørFaktor + UseCaseFaktor Hvor: AktørFaktor = 1*SimpleAktører + 2*MiddelAktører + 3*KomplekseAktører UseCaseFaktor = 5*SimpleUseCases + 10*MiddelUseCases + 15*KomplekseUseCases SUM2 - Estimering

15 Use case points Use case points Antal aktører der er
Simple, eks. aktør = andet system med en veldefineret grænseflade Middel, eks. andet system, som tilgås via protokol, eller person tilgår systemet via en simpel tekstgrænseflade Komplekse, eks. en person som tilgår systemet via en grafisk grænseflade Antal Use cases der er Simple (3 transaktioner eller herunder) Middel (4-7 transaktioner) Komplekse (8 transaktioner eller herover) SUM2 - Estimering

16 Typiske faldgruber Estimér i effektiv ressourcetid (næste slide)
Husk, at et estimat kun er en (forudsigelse) – tag derfor altid højde for en grad af usikkerhed Pas på politiske/strategiske projekter – de er ofte forbundet med en stor grad af usikkerhed Hvis slutdato er fast, så kan kun ressourcer og indhold varieres Parkinsons lov, der siger: ” Projekter tager den tid, der er afsat til opgaven” SUM2 - Estimering

17 Effektiv ressourcetid
Estimering – effektiv ressourcetid Medarbejderens effektive ressourcetid = a x b x c Mr. X deltager i to andre projekter og kan bruge 33% af sin tid på projekt P (a) Mr. X er meget ny og uerfaren og bidrager kun med ca. 75% i forhold til de erfarne deltagere (valgt som standardressource) (b) Mr. X arbejder ca. 37 timer om ugen (c) Mr. X bidrager derfor effektivt med ca. 9.2 timers ressourcetid pr. uge (37 * 0,75 * 0,33) SUM2 - Estimering

18 Estimering Regulering af estimater
Antag første faselinie nås efter 5 uger – én uge mere end estimeret. Hvad så? 1. Den uge hentes 2. Flyt afleveringsdato én uge 3. Skalér hele projektplanen med 25% Hvilken benyttes i praksis? Der er kun én som giver mening – hvilken? SUM2 - Estimering

19 Se mere på: Om Use Case Points: Online Cocomo beregner: Wikipedia (med fine henvisninger): SUM2 - Estimering


Download ppt "Estimering Formål: sikre at planen er realistisk med hensyn til personressourcer Estimat: forudsigelse af et projekts forbrug."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google