Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afstemning Udvælgelse af ideer til videre arbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afstemning Udvælgelse af ideer til videre arbejde"— Præsentationens transcript:

1 Afstemning Udvælgelse af ideer til videre arbejde
Denne form for ideevaluering egner sig især i større grupper, hvor man kan gennemgå en lang række ideer på forholdsvis kort tid. Kan eksempelvis anvendes til den første grovsortering/ idescreening

2 Afstemning Udvælgelse af ideer til videre arbejde
1. Afstemningsforme ligner til forveksling afstemningerne til Melodi Grandprix Hver deltager har enten: En stemme, som gives til den ide, man vurdere som allerbedst Tre stemmer, som kan fordeles på en, to eller tre ideer En række points efter foregående aftale. Det rendyrket ”Melodi Grandprix” 2. Afstemningsform Her opstilles på forhånd en række helt centrale vurderingskriterier så som: Passer ideen til vores strategi Har vi kompetencer til at producere ideen? Det færdige produkts lønsomhed Er der et stort markedspotentiale Hver deltager giver så points fra 1-5 på hver af kriterierne og de/den ide som har fået flest points, arbejdes der videre med formodentlig ved at nedsætte en projektgruppe

3 De 6 tænkehatte Ved at anvende ”de 6 tænkehatte” opnås der er en struktur, hvor hver hat visualiser, hvordan og med hvilken type Argumenter, der må diskuteres. På denne måde sikres det, at man kommer hele vejen omkring en ide. Metoden er tilmed ganske morsom 

4 De 6 tænkehatte Denne metode er velegnet som syretest, fordi der lægges op til, at argumentationerne, både for og imod en ide, organiseres under 6 forskelligt farvede hatte. Alle hatte er lige relevante og betydningsfulde, og hver ide bør gennemarbejdes med de seks hatte på, så man kommer helt i dybden - en hat ad gangen. Alle deltagerne bærer den samme farve hat samtidig, undtagen penneføreren, som har blå hat hele tiden:

5 Skema til ”de seks tænkehatte”
Faktorer, der er diskuteret Faktorer, der er væsentlige Hvid hat – Fakta og kendsgerninger Rød hat – Følelser, fornemmelser og intention Sort hat – Det vanskelige og bekymrende Gul hat – Det vellykkede og optimistiske Grøn hat – Nye og kreative ideer Blå hat – Overblik og sammenfatning

6 Matrix for ideevaluering
Ideevaluering ud fra en matrix i form af to akser med forskellige faktorer kan reelt udvides og tilpasses i det uendelige ud fra de definitioner af akserne, som den enkelte virksomhed prioritere i den pågældende situation

7 Matrix for ideevaluering Udbytte><Risiko
Højt udbytte Lav risiko Høj risiko Lavt udbytte Debatter ideerne og indsæt hver enkelt ide i det relevante felt. Vælg efterfølgende de bedste ideer til videre bearbejdning

8 Matrix for ideevaluering Udbytte><Hastighed til markedet
Højt udbytte Høj hastighed til markedet Lav hastighed til markedet Lavt udbytte Debatter ideerne og indsæt hver enkelt i det relevante felt. Vælg efterfølgende de bedste ideer til videre bearbejdning

9 3. Matrix for ideevaluering Udbytte><Ressourceforbrug
Højt udbytte Lavt ressource- Forbrug (tid, penge) Høj ressource- Forbrug (tid, penge) Lavt udbytte Debatter ideerne og indsæt hver enkelt i det relevante felt. Vælg efterfølgende de bedste ideer til videre bearbejdning

10 Idevurdering ud fra risici
Innovation er risikofyldt! Mange risici kan virksomheden imidlertid forberede sig På, inden det store ressourceforbrug påbegyndes. Ved at anvende skemaet for risikoanalyse opnås et overblik over de faktorer, der kan indeholde risici. Herefter kan der foretages foranstaltninger, der skal være med til at minimere de identificerede risici.

11 Risikoanalyse En risikoanalyse har til formål at sikre, at virksomheden er forberedt til at imødegå mulige risici. Ved at beskrive de enkelte risikofaktorer og ved at planlægge forebyggende og afblødende foranstaltninger kan sandsynligheden for, at risikoen indtræffer eller konsekvensen af dem reduceres: 1.Udgangspunktet er en brainstorm over, ”hvad kan gå galt eller mislykkes”: Hvor, hvornår, hvordan og for hvem 2. Derefter tages stilling til, ”hvad er grunden til, at risikofaktoren indtræder”. Årsagen kan her være af: Teknisk karakter, systemmæssig karakter, omverdensmæssig karakter, lovgivningsmæssig karakter, politisk karakter, menneskelig karakter osv. 3. Afslutningsvis vurderes sandsynligheden for de enkelte risici, og hvor alvorlige konsekvenserne er, hvis det sker 4. På baggrund af risikoanalysen planlægges de mulige afhjælpningsforanstaltninger, som indføjes i projektplanerne Kilde:

12 Risikoanalyse Et arbejdsskema
Kilde:


Download ppt "Afstemning Udvælgelse af ideer til videre arbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google