Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesseminar

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesseminar"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesseminar
Januar 2013

2 Fredagsdagsorden 14.00 – 15.00 Kaffe og indkvartering 15.00 – 18.00
15.00 – 18.00 Velkomst v. Lars Hededal – formål med seminar - hvad skal vi nå? ”Gør en god skole bedre” Oplæg ved Kristian om Regeringens nye folkeskoleudspil. Gruppediskussioner om hvilke muligheder er der i udspillet? Hvad kan vi gøre os af tanker i denne forbindelse? 18.00 – 19.30 Spisning 19.30 – 21.00 Status på Mølholm Skole lige nu! ”Hvilke udfordringer er der? Hvordan gør vi Mølholm Skole bedre?” Her præsenteres ideer fra arbejdet på skolen med ”Fremtidens Mølholm Skole” 21.00 Hygge og Håndbold 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

3 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
Velkommen fra Lars H. Fokus er for os: Fremtidens mølholm Skole Vigtigt at vi får tid til at gøre os refleksioner, tid til drøftelser (mere end vi kan nå i til alm. Møder) Ny dagsorden ifht. Den politiske dagsorden. Flere spillere på banen: Regerien, KL, LC, lokalpolitiske aktører Vi skal have input til ”Mål og principper” så det kan tages med til møde i marts. Herefter til PR- Møde og til sidst til godkendelse i SB. Som sagt vigtigt at der bliver tid til refleksioner og tid til drøftelser. Vigtigt avi som betyrelsen har for øje at der skabes et stabilt fundament ifht. At skabe de bedste rammer til at drive læringsgrundlaget for eleverne. Uanset om økonomien ændrer sig. Vi skal gerne have en vision om at vi laver en plan som udgangspunkt og i sin ambition kan række 5 år frem. Vi skal udnytte de smukke omgivelser. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

4 Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen
Folkeskolereform Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

5 En flerstrenget indsats med 3 strenge.
Folkeskolereform En flerstrenget indsats med 3 strenge. Fagligt løft og en mere spændende og aktiv skoledag Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere Klare mål og mere lokal frihed 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

6 Fagligt løft og en mere spændende og aktiv skoledag
En sammenhængende skoledag 30 timers skoleuge fra børnehaveklassen til og med 3. klasse 35 timers skoleuge fra 4-6 klasse. 37 timers skoleuge fra 7-9 klasse I 4-9 klasse én ekstra time dansk og matematik pr. uge Aktivitetstimer skal give en mere afvekslende og spændende skoledag (fx leg, læring, bevægelse, lektiehjælp m.m.). Alle børn skal i bevægelse hver dag. Bedre mulighed for to voksne i undervisningen i de mindste klasser og klasser med særlig behov. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

7 Fagligt løft og en mere spændende og aktiv skoledag
Styrkelse af undervisningen i andre fag: Engelsk fra 1. klasse (én ugentlig lektion) Flere praktiske /musiske fag fra 3-6 klasse( En ekstra ugentlig lektion) Natur & Teknik udvides i 4. og 5. klasse (En ekstra ugentlig lektion) Andre forbedringer: IT og digitale læringsformer Øget fokus på inddragelse af forældre Øget fokus på overgangene til ungdomsuddannelserne Øget fokus på inklusion – En folkeskole for alle. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

8 Fagligt løft og en mere spændende og aktiv skoledag
Løft af folkeskolen: Flere undervisningslektioner fordelt på klassetrin. Fag 1. kl. 2. kl. 3.kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Ekstra 1 3 4 2 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

9 Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere
I 2020 skal lærerne have undervisningskompetencer(Tidligere linjefag) i de fag de underviser i. Der afsættes 1 mia. kr. til dette kompetenceløft i perioden Forbedrede karrierevej for lærere. Der afsættes 60 mio. kr. i til lederudvikling. Styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder Oprettes korps af læringskonsulenter Nyt råd for børn læring og Ny Nordisk skole 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

10 Klare mål og mere lokal frihed
Færre regler for hvordan man tilrettelægger undervisningen. I stedet nationale mål og øget frihed til at nå målene. Tre klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivselen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis. En masse regelforenkling. Fx forenkling af fællesmål, elevplaner, afgangsprøverne, kvalitetsrapporterne, i forbindelse med oprettelse af internationale linjer og flere valgfag m.v. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

11 Få ekstra penge i reformen
I dag bruger Danmark ca kr. pr elev om året. Blandt de lande i OECD som anvender flest penge pr. elev. I alt 39 mia. på folkeskolen og 4½ mia. på SFO. Derfor handler reformen i høj grad om Omprioritering og nytænkning. Bedre brug af eksisterende ressourcer Mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid. Færre penge til SFO pga. den sammenhængende skoledag. Aktiviteterne flyttes fra SFO og over i skolen Forenkling af regler I alt 4 mia. kr. i reformen. 1 mia. kompetenceløft for lærere og pædagoger ( ) ½ mia. til IT og digitalisering ( ) 320 mio. kr. pr år til udvikling af evidensbaring af uddannelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier og forskning i fag. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

12 Proces Sigtet er at vedtage den nødvendige lovgivning i 2013, således at reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

13 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
Bred opbakning til regeringens udspil. Finiansiereringen kan blive en udfordring men det må forhandlingerne vise Fokus på Vejle – KP skal til KL i næste uge for at fortælle om hverdagen med den didaktiske digitalisering. Gør en god folkeskole – bedre. Refleksioner under oplægget: Er der modstrid mellem klare mål og mere lokal frihed. Der kan også ligge selvejende institutioner. Der er ca. 25%, som er oppe på de visioner hvor der tales om heldagsskole. Det er ikke ok at der er 15% der ikke mestre de kompetencer der er behov for når de træder ud af 9. kl. Dansk og mat. Skal styrkes, Eng. Skal være fra 1. kl. Mere praktisk-musiske fag og N/T Kompetenceløft til lærerne. Linjefag eller tilsvarende. Klare mål: Den første står allerede i vores vædigrundlag. 2. Er vi meget opmærksom på(Mindste betydning af den sociale baggrund ifht. Den faglige udvikling) vi gør derfor meget noget ud af ”læsning i alle fag”. Vigtigt at være obs. Om alle kan have pc med. Regel forenkling – fællesmål, elevplaner, afgangsprøver, kvalitetsrapporter, Der bliver i gennemsnit brugt kr. På landsgennemsnit. I vejle ligger på kr. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

14 Opgave Brug 5 minutter med dig selv:
Hvilke muligheder ser du i regeringens udspil? Gå en tur med din gruppe og interview hinanden på skift om regeringsudspillet. Når du vender tilbage, skriv de 3 vigtigste punkter i forhold til Mølholm Skole på en planche. Fælles opsamling ud fra plancher 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

15 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
Gruppearbejde ifht. Mulighederne i udspillet: Gr. Anders, Sabina og Peter Tænke læring og udvikling i et bredere perspektiv end ”blot” skole. Fx samarbejde med Vinding idrætsforening, industrien, andre institutioner, naturen Fleksibiliteten som kunne opstå i de nye ”aktivitetstimer” Udfordringen ifht. At kunne differentiere fx elever som ikke trives i de rammer som de er sat i. OBS. Muligheder og faldgruber som ligger i børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Hvordan styrker vi de elever som kan og de elever som ikke kan(handicap mv) Gøre skolen mere for drenge! GR. Anita, Lars H., Pernille mv Anerkendelse iform af respektfuld tilgang til udspillet Mange muligheder – øget fleksibitet Skolen for alle Identitetsskabende organisation. Gr. Kristian, Lars C., Trier og Betinna Fleksibilitet – muligheden for at tilrettelægge uv. På en anden måde. Fx hele dage med fysik – kombination mellem teori og praksis. Kan ligge aktiviteter midt på dagen(mat. Om formiddagen og om eftermiddagen ud i butikken og arbejde med moms) Fleksibiliteten kan også betyde ”pauser” for eleverne Kvalitet – i alle aktiviteter. Også de aktiviteter som er nye – der skal være et formål og det bør være synlig. Livsglæde – vigtigt at vore børn og elever er glade for at være i skole. Være med til at styrke elevernes motivation. Vi skal huske at prioritere det som de er nysgerrig i forhold til. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

16 Fremtidens Mølholm Skole
Status Hvad er udfordringerne? Lindgrenfløjen Organiseringen i årgange Mellemtrinnet Organiseret i klasser Udskolingen Centerklasserne Delt op i 3 faser 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

17 Lindgrenfløjen (0. – 3. klasse)
Undervisningens organisering – en succes Fleksible hold Flere kammerater at vælge mellem. Tilrettelæggelse i fællesskab – teamånd Tætte voksenrelationer Læringsmiljøet er godt – variation og systematik Opmærksomhed på at utrygge børn undgår skift Forældresamarbejdet – udfordringer For store forældreflokke med storhold Færre muligheder for sammenhold blandt forældre Færre muligheder for forældreopbakning til inklusion 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

18 Mellemtrinnet Klasseopdelt Mellemtrinnets personale giver udtryk for,
At de gerne ser klasserne bevaret I stedet lave uger, hvor der er færre voksne Lave et dagligt læsebånd/lektiebånd med færre voksne At koncentrere årgangssamarbejdet til disse Øget fagsamarbejde på årgangen/afdelingen Øget digitalisering Konkret En skolehave 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

19 Udskolingen Klasseopdelt Udskolingens personale giver udtryk for
Fortsat udvikling af den digitale didaktik Dage/uger til fordybelse Mere projektarbejdsform ind i dagligdagen Produktorienteret undervisning Det omgivende samfund mere ind i skolen og omvendt Mere holddannelse på tværs af klasser Konkret: Naturfagene køres sammen 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

20 Centerklasserne Opdelt i faser Indsatser: Ny SFO 1 og 2
Udbygning af skolens kompetencecenter – Kommunale kurser, pædagogiske sparringsforløb, lokale oplæg/videndeling mv. Tydelig inklusionsmålsætning om udslusning for de ”bedste” elever 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

21 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
Indskoling Mange af de ting vi drøftede under punktet om regeringens udspil stemmer fint overens med de muligheder vi ser i udspillet ifht. Mølholm Skole. Bestyrelsen skal være med i drøftelserne. KP orienterer hvorledes det ser ud nu. Hvis vi ikke foretager os noget nu skal 3. årgang fortsætte som klasse i 4. Lindgren fløjen: Dagligdagen fungerer godt. Fleksible muligheder for holddannelse. Det er forældre og personale glade for. Det er børnene glade for. Der er børn som ikke syntes det er det mest trygge men dem tages så hånd om ifht. Mindre grupper og individuelle tilgange. Vigtigt at i tale sætte at der tages hånd om de børn som har særlige behov. Der er variation og systematik. Udfordringer omkring større børnegrupper – hvordan holder vi fødselsdage – forældrene savner at have tættere kontakt til andre forældre. Det giver den udfordring, hvordan skal vi bakke op om andre børn, når vi ikke kender de andre forædre. Mellemtrinnet Kører klasser – med uger, hvor man tilgodeser de fleksible muligheder som eleverne er vokset op med i indskolingen. Fokus på arbejdsvaner, strategier, faglig indlæring Udskoling Mere digitalisering – mere videndeling og projektorienteret Mere ind i det omgivne samfund – Mere holdedannelse på tværs af klasser Centerklasserne Sfo 1, 2 Udbygning af kompetencecenteret Integration af elever 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

22 Hvad er udfordringerne?
Hvordan får vi de gode erfaringer videreført? Fleksible holddannelser på tværs af en årgang/på tværs af årgange Mange elever profiterer af mange relationsmuligheder. Kan man undgå at klassedannelse bliver en ”mur”? Et tæt teamsamarbejde til højnelse af kvalitet. En tæt relation til eleverne Hvordan får vi et tættere samarbejde mellem forældre – som ”i gamle dage” 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

23 Hvad er udfordringerne 2
Hvad gør vi konkret med 4. årgang 2013/14 Fysiske rammer i Gul Fløj Ikke døre mellem lokaler Lokalerne hænger sammen ”3 og 3” og ”1 og 1” Skal der arbejdes aktivt med legeaftaler/legegrupper? Vi får flere midler – hvordan skal de bruges? Vi får sandsynligvis en mere fleksibel arbejdstidsaftale. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

24 Mødet på midten - organisering
25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

25 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
Gruppe: Anders, Steen, Sabina, Lars W. Peter Optaget af, at dilemmaerne ikke løses men ”løsnes” Rentabel økonomiske model som vi ved kan bære Årgangsopdelt skole på Mølholm Skole – indskoling, mellemtrin og udskoling Vigtigt med fokus på undervisningsdifferentiering Vigtigt at styrke teamsamarbejdet Vælge en model som passer bedst i et bredt perspektiv. Vigtigt at der tales åbent om i forældregruppen, hvorledes vi bakker op om inklusion – hvorledes vi skaber rammer der gør alle forældre trygge så der kan italessættes hvis et barn har det svært. Vigtigt at der fuld bevågenhed omkring hvorledes medarbejdere, teams får tydeliggjort principperne og der bakkes op om hvorledes man arbejder med årgangsopdelt. Gruppe: Lars C, Lars H. Anita, Årgangsopdelt skole startende med 4. årgang i Nuværende 3. årgang skal ikke være den årgang som er prøveklud. Der skal være fokus på en implementeringsfase – også i overbygningen. Evt. styrke de sociale relationer – tænk evt. pædagogerne ind på mellemtrinnet Det sociale er stadigvæk vigtig i fokus i overbygning Digitalisering er en del af indskoling, mellemtrinnet og overbygning Ikke lade de fysiske rammer begrænse pædagogikken – indtænke de økonomiske midler ind Se på skolen på en anden måde med de ”ekstra” timer som måske tilføres. Gruppe: Betinna, Trier, Lars C., Kristian Det er en god ide med årgangsopdelt struktur. Basen er årgangen – ikke klassen. Inden for denne årgang vil der kunne tænkes fleksibelt Det er de kommende 4. klasser som er spydspidser for den anbefalede struktur – der kan være særlige hensyn der skal tages. Ikke afklaret ifht. Om overbygningen skal være årgangsopdelt er ikke klaret. Obs på det tætte forældresamarbejde. Tager fat i kontaktlærer-ordningen. Der sættes tid af at elverne ”tjecker” ind med kontaktlærerne(ca. 22 elever) De kan tjecke ind fx mandag morgen og fredag middag. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

26 Grupper Trier, Betina, Lars Chr., Kristian og Marie
Sabina, Lars W., Anders, Steen og Peter Lars H., Lars B., Anita og Pernille 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

27 Organiseringskompromis
25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

28 Lørdagsprogram 8.00 – 9.00 Morgenbuffet 9.00 – 10.30
9.00 – 10.30 Oplæg af Lars Hededal om dagens program. Evt. afslutning af aftenens punkter? Gennemgang af skolens mål og principper. Holder det stadig vand? Hvilke mål og principper skal skolebestyrelsen evt. ændre? Hvordan skal f.eks. principperne være for undervisnings organisering? Hvilke udviklingsforsøg skal skolebestyrelsen bakke op om? 10.30 – 11.00 Pause. 11.00 – 12.30 Drøftelse af forventninger og visioner for skolebestyrelsens arbejde i forbindelse med ”Fremtidens Mølholm Skole”. Hvad vil skolebestyrelsens bidrag være? Hvilke tegn skal vi se for at ændringer lykkes?  12.30 Frokost og herefter afslutning 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

29 Mål og Principper for Mølholm Skole
Skolens værdigrundlag Skal der lægges mere vægt på social læring og udvikling? Hvordan skal vægtningen være mellem individet og fællesskabet? Skal bæredygtighed være en del af værdigrundlaget? ”Gør en god skole bedre” ”Ny nordisk Skole” 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

30 Værdigrundlag – også for personalet?
Har vi visioner for personalet? Skal samarbejdet vægtes højere? I øjeblikket vægter skolen at mange deltager i udviklingen – får et fælles fagsprog. Få får et individuelt udviklingsforløb. Skal vi arbejde mere med den selvledende medarbejder/det selvstyrende team 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

31 Principper Skole/hjemsamarbejdet
Undervisningen og fagenes timetal på de forskellige klassetrin Supplerende undervisning Den interne skolestruktur Arbejdets fordeling Undervisningens organisering 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

32 Principper 2 Skolens ordensregler Fællesarrangementer for eleverne
Lejrskoler og ekskursioner Personalets efter- og videreuddannelse Økonomistyring Godkendelse af undervisningsmidler Sundhed på Mølholm Skole Principper for sponsorering/modtagelse af gaver 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

33 Opfølgning/referat/ opmærksomhedspunkter
1.Drøftelser omkring hvorledes forældre-råd kommer banen. Der er ikke så mange fælles arrangementer Vi ser mere på udmøntningen mere end principperne 2.Ingen bemærkninger 3.Der kunne tilføjes bemærkningen om at inklusion. Evt. dele fra inklusionstanken. 4.Ingen bemærkninger 5.Obs. På at der ikke kommer til at stå det som dengang vi havde klasser. Kontaktvoksen tanken mv., Renskrives 6.Foreslås ændret. 7.Ok. 8.Vigtigt at vi holder fast i disse principper. 9.Ok 10 Foreslå at udvide punktet, samarbejdsaftaler, kommunikation, selvstyrende team mv., personalets kompetencer 11: omformuleres yderligere. Tydeligere hvad er udmøntningen og hvad er principper. 12. Bør vi have en princip omkring IT og digitalisering. 13: Sundhed på MS. 14: Ingen bemærkninger Forslag om at sende ud uden udmøntninger og med udmøntninger. 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel

34 Udviklingsforsøg Fransk på lige fod med tysk som tilbudsfag?
Digital pennalhus på mellemtrinnet? Digital didaktik i udskolingen? 25. og 26. januar Henne Mølleå Badehotel


Download ppt "Skolebestyrelsesseminar"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google