Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tids- og ydelsesregistrering i KABS

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tids- og ydelsesregistrering i KABS"— Præsentationens transcript:

1 Tids- og ydelsesregistrering i KABS
Konference, 27. marts 2007

2 Indhold Formål med registreringen Principper for registreringen
Ydelseskataloget Praktisk udformning Resultater

3 Hvad skal tids- og ydelsesregistreringen anvendes til?
Centralt: grundlag for prioritering af ressourcerne takstovervejelser Lokalt: vurdering af behandlingsindsatsen for den enkelte bruger (f.eks. v. behandlingskonferencer)

4 Proces Arbejdsgruppe nedsat i nov. 2003: alle faggrupper repræsenteret
Uddannelse af alle medarbejdere i maj 2005 Igangsat 1. juni 2005 og fortsat kørende Analysen omfatter året 2006

5 Dogmer Data er til læring, ikke til kritik
Tidsforbrug til dataopsamling er kritisk faktor Data skal have relevans for medarbejderne

6 Principper for registrering (1)
Hvem registrerer? Den medarbejder, som udfører aktiviteten Hvad registreres? tidsforbrug, ydelse og cpr.nr. Hvilken tid registreres? Den samlede tid, som anvendes til ydelsen (forberedelse, gennemførelse, opfølgning) – opgøres i minutter.

7 Principper for registrering (2)
Hvilke ydelser registreres? Kun ydelser, som fremgår af ydelseskataloget Hvilket cpr. registreres? den person ydelsen vedrører (også selv om vedkommende ikke deltager selv)

8 Principper for registrering (3)
Hvis flere medarbejdere om samme ydelse: antallet af medarbejdere registreres Hvis flere brugere om samme ydelse (gruppeydelser): hver deltager registreres

9 Hvilken tid kan beregnes?
Medarbejdertid: Tid, som den enkelte medarbejder har leveret gruppeydelser divideres med antallet af deltagere Brugertid: Tid, som den enkelte bruger har modtaget hvis flere medarbejdere deltager i en ydelse divideres tiden med antallet af medarbejdere

10 Hvad bruges tiden til?

11 Ydelseskataloget Klassifikation
3-niveauer for klassificering: Kategorier (4) Arter Ydelser

12 Ydelseskataloget – Kategorier og arter
Fagspecifikke ydelser Lægefaglige ydelser Sygeplejerskefaglige ydelser Psykologfaglige ydelser Psykosociale ydelser Individuelle samtaler Gruppeaktiviteter Andre Møder udenfor KABS Ydelser vedr. døgnbehandling og ambulant dagbehandling Aflysninger

13 Art: Lægefaglige ydelser
Hepatitis Helbredsprojektet Misbrugskonsultation Somatisk konsultation Psykiatrisk konsultation Medicinændringer Socialmedicinsk samarbejde Ernæring Gynækologi Generelt helbred Tænder SF36

14 Art: Sygeplejefaglige ydelser
Opstart af medicinudlevering Sundhedssamtale Sårpleje

15 Art: Psykologfaglige ydelser
Individuel psykoterapeutisk samtale Psykoterapeutisk samtalegruppe Familieterapeutisk samtale Netværkssamtale Psykologfaglig henvisning til anden behandling Klinisk-psykologisk undersøgelse Psykologisk udredning Psykologisk testning

16 Kategori: Psykosociale ydelser
Art: Individuelle samtaler gradueret efter karakteren og formålet med samtalen, omfanget af hvor struktureret/manualbaseret aktiviteten er samt samtalens tidsmæssige planbarhed. Art: Gruppesamtaler/aktiviteter gradueret i et kontinuum gående fra sociale aktiviteter til behandlende gruppeaktiviteter Art: Andre aktiviteter omfatter øvrige aktiviteter, ud over samtaler og gruppeaktiviteter, som knytter sig til behandlingen Art: Samarbejdsmøder udenfor KABS omfatter besøg ved fremmede institutioner (hospital m.v.) med eller uden brugerens deltagelse.

17 Art: Individuelle samtaler
Terapeutisk ved uddannet terapeut Tematiserede samtaler (planlagte, enkeltstående, støttende, forandrende, typisk manualbaseret og målrettet mod afgrænsede temaer (f.eks. adfærd, kriminalitet, ADL-træning) Udredning/afklaring/opfølgning (planlagte forløb, omfatter flere forhold) Behandlingsplan Individuel rådgivning (typisk planlagt, løsningsfokuseret, struktureret ud fra aktuelle behov (bl.a. økonomiske og sociale forhold) Det udkørende team: omsorgs/relationsarbejde Akut- og omsorgssamtaler (typisk ikke planlagt, løsning af akutte problemer) ASI-scoring Samtale med kontaktperson

18 Art: Gruppesamtaler/aktiviteter
Terapeutisk gruppesamtale ved uddannet terapeut Tematiseret gruppesamtale (målrettet mod afgrænsede temaer, typisk manualbaseret ) Gruppe: forberedelse til stoffri behandling Gruppe: opfølgning/udredning Gruppe: rådgivning/undervisning (f.eks. undervisning i ernæring, skolemæssige forhold, sundhed) Miljøterapeutisk gruppe (f.eks. fysisk træning, udflugter)

19 Art: Andre ydelser Individuel samtale med pårørende
Samarbejdssamtale med 3. part Faglig sparing om sag Telefonkonsultation Akupunktur Urinprøver Hjemmebesøg, planlagt Hjemmebesøg, akut Ledsagelse Statusskrivelse (kort) Statusskrivelser (udvidet)

20 Art: Samarbejdsmøder udenfor KABS
Møde hos kommune Møde på hospital Møde i fængsel Møde på bosted Møde hos retsinstans Møde hos advokat

21 Kategori: Døgnbehandling og ambulant dagbehandling.
Art: Indstilling, visitation, opfølgning: Visitation til døgnbehandling eller ambulant dagbehandling Indstilling til omsorgstilbud Forbesøg behandlingssted Opfølgning på behandlingssted Opfølgning i KABS/kommunen Efterværn (individuelle samtaler) Efterværn (gruppe samtaler)

22 Kategori: aflysninger
Art: aflysninger omfatter den tid der ”spildes” (d.v.s. tid til forberedelse og tidsforbrug, som ikke kan bruges til noget andet) når en bruger udebliver fra en planlagt samtale eller konsultation. Planlagt individuel samtale ej gennemført Planlagt gruppesamtale ej gennemført Bruger udeblevet fra gruppe Bruger udeblevet fra helbredsprojekt

23 Medarbejdertid, 2006 – kategorier

24 Medarbejdertid, 2006 Kategori: Fagspecifikke ydelser

25 Medarbejdertid, 2006 Art: lægelige ydelser

26 Medarbejdertid, 2006 - Art: psykologfaglige ydelser

27 Medarbejdertid, 2006 - Kategori: psykosociale ydelser

28 Medarbejdertid, 2006 Art: Individuelle samtaler

29 Medarbejdertid, 2006 - Art: Andre ydelser

30 Brugertid, 2006 503 personer har været indskrevet i KABS i hele 2006
13% af brugerne får 50% af tiden (alle afdelinger) 16% af brugerne får 50% af tiden (regionale afdelinger) Disse 16%’s andel af brugertimerne varierer fra 37% til 58% over året.

31 Nytter det noget? Ja! Den behandlingsmæssige fordel ligger i, at man opdateres på kollegers handlinger På afdelingsniveau opnås oversigt over hvor kræfterne koncentreres På centerniveau opnås oversigt til brug for strategisk planlægning.

32 Overvejelser over takster
Ydelserne er ikke anvendeligt som takster, men som beregningsgrundlag Takst og visitation må hænge sammen. Omkostningerne varierer mellem brugerne og over tid og taksterne må indrettes så man på den ene side tilstræber omkostningsægthed for kommunerne og samtidig ikke hindrer nødvendig indsats overfor brugerne


Download ppt "Tids- og ydelsesregistrering i KABS"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google