Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 1 HVORFOR FSC? Generalforsamling 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 1 HVORFOR FSC? Generalforsamling 2011."— Præsentationens transcript:

1 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 1 HVORFOR FSC? Generalforsamling 2011

2 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 2 Generalforsamling 2011 – Dagsorden jf. vedtægter •Valg af ordstyrer og referent •Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling (11. februar) •Valg af to referat-kontrollører. •Formandens beretning og godkendelse af den afgående bestyrelse •Regnskab for 2010 •Fremlægning og godkendelse af budget 2011 •Fastsættelse af kontingent for 2011 •Indførelse af medlemskontrakt •Valg til bestyrelsen •Valg af to observatører for FSC Danmarks arbejde (gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder samt stikprøve af revision) •Spørgsmål og forslag fra medlemmer og bestyrelse

3 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 3 Indtægter:20102009 Medlemskab849.336693.346 Projekter og kampagner1.062.897467.299 Konsulentarbejde88.67955.770 I alt indtægter2.000.9121.197.065 Udgifter Personale766.223954.231 Transport77.21453.547 Administration217.936110.793 Aktivitetsomkostninger betalt af FSC DK959.00856.778 Udgifter i alt2.016.7891.175.349 Resultat-19.46916.161 Resterende egenkapital efter 201015.55135.020 Regnskab 2010 - nøgletal

4 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 4 Indtægter:2011 Medlemskab 1.038.886 Tipsmidler 75.000 Konsulentarbejde, logo licens, salg af mat. 112.000 I alt indtægter 1.225.886 Udgifter Ejendomsdrift 117.672 Administration 103.500 Rejse / Transport 96.000 IT / telefon 30.500 Repræsentation 15.000 Personaleudgifter (minus projektdækkede) 822.458 Udgifter i alt 1.185.130 Resultat før aktiviteter 40.756 Budget 2011 – nøgletal for administration

5 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 5 Indtægter:2010 Indtægter fra fonde og sponsorater 1.382.824 I alt indtægter 1.382.824 Udgifter Aktivitetsomkostninger 732.761 Rejse / Transport 90.000 Personale timeforbrug (eksisterende personale) 564.042 Udgifter i alt 1.386.803 Resultat af aktiviteter -3.979 Samlet resultat for året36.777 Budget 2011 – nøgletal for aktiviteter

6 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 6 Forslag til kontingent 2011 Træ / papirbaseret omsætning (mio. DKK) Pris for medlemskab pr. år 2010 (ex moms) Pris for medlemskab pr. år (ex moms) (1. juni 2011) Medlemspoint pr. år < 10 mio.5.000 kr.6000 kr.5 10 - 25 mio.10.000 kr.12.000 kr.10 25 - 50 mio.15.000 kr.18.000 kr.15 50 – 100 mio.20.000 kr.24.000 kr.20 100 < mio.25.000 kr.30.000 kr.25 NGO / virksomheder uden træ-baseret omsætning Individuelt fastsat6.000 kr.*5 Sidste kontingentjustering: 2007

7 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 7 Medførelse af medlemskontrakt •FSC Danmark har på nuværende tidspunkt ingen kontrakt med medlemmer og dermed intet reelt regelsæt. •Mål med kontrakt: Beskytte foreningen og dens medlemmers omdømme og integritet •Kontrakten i korte træk •Som medlem forpligter man sig til at oplyse om FSC-mærket for eksempel på ens hjemmeside, produkter eller lignende •Certificering/logo-godkendelse er et krav indenfor det første år af medlemskab •Kontinuerlig fremgang i arbejdet med certificerede produkter – enten flere af dem eller fremhævning af de eksisterende •Ens markedsføring må ikke udelukkende tage udgangspunkt i andre certificeringsordninger til træ/papir. •Træ fra kontroversielle/ulovlige kilder udfases •Bevidst snyd med FSC-mærket og modarbejdelse af FSC’s målsætning eller vedtægter fører til ekskludering. •FSC Danmark forpligter sig til at stille konsulenttimer til rådighed samt at arbejde for at fremme FSC-mærket indenfor områder, der falder i medlemmernes interesse.

8 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 8 •På valg 2011: • Økonomisk: Kasper Kopp (TRACER) genopstiller ikke • Miljø: Jakob Ryding (Verdens Skove) • Socialt: Brian S. Sundstrup (FDB) •I miljø og socialt kammer er der ledige pladser = automatisk genvalg Økonomisk kammer: •På forhånd listede kandidater: • Andrew Long (KVIK) • Andre? Valg af medlemmer til bestyrelsen

9 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 9 Valg af revisorer og suppleanter •Valg af to observatører for FSC Danmarks arbejde (gennemgang af referater fra bestyrelsesmøder samt stikprøve af revision) • Opstillinger?

10 Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 10 Spørgsmål og forslag?


Download ppt "Forest Stewardship Council FSC Danmark ® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation June 24, 2014 · 1 HVORFOR FSC? Generalforsamling 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google