Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier”"— Præsentationens transcript:

1 ”Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier”

2  Lidt om baggrunden for udarbejdelsen af kurset  Web 2.0 og uddannelsesbiblioteker, herunder bibliotekets vision  Hvordan er kursets materialer opbygget? – De to wikier, som er omdrejningspunktet for kurset.  Hands on – delicious.

3  Projekt: Uddannelseskompetencer til det nye årtusinde (VF8) – som består af flere projekter.  Arbejdet foregik sammen med eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. (og UC Metropol) De andre projekter kan I se på denne side: Om certificering af e-læring. Om certificering af e-læring.  Kan være en del af en diplomuddannelse/e-certificering.  Et fælles kursus for undervisere og bibliotekarer (30 - 60 arbejdstimer).

4 Øvrige aftaler med eVidenscenter:  Kursets centrale udgangspunkt er netværksdannelse ved hjælp af web 2.0 teknologier – omsat i en ”Next practice”  - At kurset ikke retter sig specifikt mod undervisere eller bibliotekarer, men at begge faggrupper kan deltage i kurset.

5  ”At kunne skabe, vedligeholde og indgå i et fagligt socialt netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier”  Dette undervisningsforløb handler om, hvordan du som underviser/bibliotekar kan opbygge faglige netværk gennem web 2.0 teknologier samt anvende disse netværk både i undervisningssammenhænge og i din egen personlige faglige udvikling i fremtiden.  Om baggrunden for forløbet EU rapport: Learning 2.0: A Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe Learning 2.0: A Study on the Impact of Web 2.0 Innovations on Education and Training in Europe

6 Fra Bibliotekets visonFra Bibliotekets vison :  ”På de forskellige platforme skal biblioteket målrette og synliggøre sine tilbud og aktiviteter. På alle platforme skal indtænkes web 2.0 teknologier og tænkning.” (side 8)  Bibliotekets målsætning: ”For at løfte UC Syddanmark Biblioteket og dets brugere ind i næste generation af uddannelsesbiblioteker er det nødvendigt at gentænke bibliotekets funktion fra at have haft fokus på at stille materialer til rådighed til en mere aktiv formidling af relevant studielitteratur – et skift fra fokus på samlingsopbygning til at være aktive vidensagenter med målet rettet mod de enkelte professionsuddannelser. ”

7  Målet med kurset er, at I tilegner jer viden om web 2.0, således at I kan arbejde med sociale faglige netværk i uddannelses - bibliotekssammenhænge.  - Men også om, hvordan I kan arbejde med at gøre studerende til deltagende aktive vidensindsamlere i forbindelse med web 2.0. Det handler ikke længere (kun)om ”pushing” af information…… ;-)

8  Anna Sfards to metaforer  Hvad sker der, hvis vi ikke arbejder med det (deltagelsesmetaforen)?

9 Indhold af forløbet:  Læse tekster som idegrundlag for anvendelse af web 2.0 i biblioteks/uddannelsessammenhænge  Arbejde konkret med ”opgaver”  Overvejelser om Bibliotekets/bibliotekarens rolle i forhold til web 2.0

10  Materialer til kurset: Lek2r (hvordan er wikien opbygget?)Lek2r  Discussion Board: Lek2rwiki (hvordan er wikien opbygget?)Lek2rwiki  Video 1: An Open Letter to EducatorsAn Open Letter to Educators  Video 2: A Vision of Students TodayA Vision of Students Today

11 HandsOn:  Download Firefox  Opret en delicious konto  Installer delicious Firefox Add on (Tools nederst på siden)  Find lek2r.wikispaces og læg et link i din delicious til denlek2r.wikispaces • Skriv en note om indholdet på siden (vise ”kopier” muligheden) • Giv den et tag (snak om et godt tag)  Blanketten Succeskriterier

12  Henry Jenkins rapport: De kulturelle kompetencer rapporten udpeger, er: Henry Jenkins rapport  Spil - evnen til at eksperimentere med sine omgivelser som en form for problemløsning  Performance - evnen til at påtage sig alternative identiteter med henblik på improvisation og opdagelse  Simulering - evnen til at fortolke og konstruere dynamiske modeller af den virkelige verdens processer  Tilegnelse - evnen til meningsfuldt at sample og remixe medieindhold  Multitasking - evnen til at scanne omgivelserne og flytte fokus til vigtige detaljer.  Distribueret Kognition - evnen til at interagere meningsfuldt med værktøjer, som udvider mentale evner  Kollektiv intelligens - evnen til at indsamle viden og sammenligne noter med andre mod et fælles mål  Vurdering - evnen til at evaluere pålideligheden og troværdigheden af forskellige informationskilder  TransMedia Navigation - evnen til at følge strømmen af historier og information på tværs af flere medier  Networking - evnen til at søge efter, syntetisere og formidle information  Forhandling - evnen til at deltage i forskellige fællesskaber, forholde sig kritisk til og respektere flere perspektiver, samt forståelse for og evne til at følge alternative normer


Download ppt "”Dannelse af faglige sociale netværk ved hjælp af web 2.0 teknologier”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google