Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektprioritering og -finansieringsstrategi 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektprioritering og -finansieringsstrategi 2012"— Præsentationens transcript:

1 Projektprioritering og -finansieringsstrategi 2012
Jeg vil gerne give en introduktion til behandling og prioritering af projekter (idéer, i denne fase) i dag. For at gøre det vil jeg gerne opfriske på strategien, som projekterne skal understøtte. Og hvordan vi arbejder med projekterne, og de kriterier som ledergruppen bruger i prioritering af projekterne

2 Projekter er redskaber
Strategi Udvalg (nye løsninger) Nye kompetencer GF indsatsområder Projekter i Økologisk Landsforening er en ret væsentlig del af vores økonomisk fundament. MEN projekter er redskaber, ikke mål i sig selv. Redskaber til……..Implementering af strategi, både de tværgående strategisk indsatområder og strategier for de enkelte arbejdsfelter—markedet, rådgivning mv. Hvis ikke de er relevant i forhold til disse formål—skal vi ikke udvikle disse projekter.

3 Opbygning af nye kompetencer
Behovs- Analyse Økologisk Fødevare- rådgivning Udvidet rådgivning + nye indsatser: NNkøkken, Trends

4 Strategisk indsatsområder (GF)
Biogas Kompetence-center Pilot anlæg Rådgivning Klima handlingsplaner Bedre udbytter Energi/ Natur Ny øko energi Natur på øko… Projekter giver foreningen mulighed for at give de indsatsområder som General forsamlingen prioriterer—hele armen. Derfor har vi de sidste tre år igangsat en række klima og energi indsatser.

5 Strategi på tværs af organisationen
Værdiskabende samarbejde Ny sammenslutninger: afsætning, F&G kampagne Produktudvikling, NN Køkken Intensiveret lokal samarbejde Biogas-, sortsudviklings samarbejde Hvis man ser på indsatsområdet ”ØL er katalysator for værdiskabende samarbejde”

6 Strategi , Indsatser Fortrukne/ markante interesse-organisation Katalysator for Værdiskabende samarbejde Økologi omfatter nye områder Partnerskaber styrker forbruger kontakt mm Jeg vil gerne gennemgå korte de andre strategisk indsatsområder i strategi Der er nemlig projekt forslag der understøtter alle fire områder.

7 Fortrukne, markante, synlig interesseorganisation for økologer
Fortrukne organisation Styrket fagpolitisk interessevartagelse (projekt- forbrugertillid) Lokale landbrugskursus, faglige festivaler Lokal samarbejde med landbrugsskoler Styrket info til landmænd--de øremærkede midler

8 Økologi omfatter nye områder
Styrket forbrugertillid (støtte til fagpolitisk arbejde) CAP projekt Klimahandllingsplaner Natur projekter

9 Partnerskaber styrker forbrugerkontakt og -mobilisering
DN projekt FDB projekt Viral kampagner Spisemærke-ordning Denne indsatsområde handler om at –via samarbejde—at bygge på andre organisationers kommunikationsplatforme.

10 Afdeling/team strategier og projekter
Hovedlinier i afdelingernes/team strategier De væsentligst projektforslag Vi synes at det var mest relevant at behandle projektidéerne afdelingsvis, med en kort opfrisker på afdeling/team strategi. Det skal hænge sammen.

11 Vi er ved fase 1 Bare for at minde om hvor vi er i processen.
Idébeskrivelser Projekt fundamenter Ansøgninger Bare for at minde om hvor vi er i processen. Vi er meget tidlig i processen Bestyrelsen sikres maksimale indflydelse på et meget tidlig tidspunkt--før idéer udvikles til egentlig projekter, og der indgås aftaler med samarbejdspartnere. Men samtidig betyder det at mange idéer er bare det—idéer, som ikke er videreudviklet, uddybet mm. Hvor valg af fokus mm ikke er helt afklaret. Projekterne kan også blive stoppet senere i processen, f.eks. Hvis yderligere research viser at nye viden eksisterer allerede, hvis samarbejdspartnere eller finansiering falder igennem mv

12 Værd at overveje Faglig relevans/nyhedsværdi?
Effekt? Rykker det for økologi? Er projektet en top prioritet? Kom gerne med kommentarer på både prioriteringen og mangler, men også i forhold til den enkelte projekt—elementer der burde indarbejdes, vigtige samarbejdspartnere

13 Ledelsessekretariatet
Understøtter folkevalgte og direktionen i implementering af strategien Politisk, herunder fagpolitisk arbejde Skabe et involverende, demokratisk foreningsarbejde Langt hen af vejen er ledelsessekretariatets arbejde uadskillelig fra strategien. 3 mål

14 Fortrukne, markante, synlige interesseorganisation
Fagpolitisk arbejde styrkes via projekt ”Styrket forbrugertillid”. Fagpolitisk arbejde gøres synlig. Markante politisk forslag (CAP arbejde støttes projektmæssigt) Kant til L&F

15 Større involvering, synlighed, også lokalt
Fagudvalg holder møder flere steder i landet. Arbejdet synliggøres. Branchenyheder, større involvering i fagpolitisk beslutninger. Organisering af netværk omkring landbrugsskolerne: Projekt.

16 Katalysator for værdiskabende samarbejde
Knytter producentsammenslutninger til foreningen Organiserer tværfaglig samarbejde om nye løsninger (f.eks.) projekt om udvikling af F&G; sortsudvikling. Bedre data om producenterne fremmer mulighed for samarbejde langst værdikæden


Download ppt "Projektprioritering og -finansieringsstrategi 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google