Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Route 25 - en vej til uddannelse og job

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Route 25 - en vej til uddannelse og job"— Præsentationens transcript:

1 Route 25 - en vej til uddannelse og job
Den motiverende samtale Title slide Title slide Niels-Henrik Sørensen, Cand. Psych. Telefon:

2 programpunkter Hvad er i optaget af ift ungesamtalen?
motivation – hvad er det? Sagsbehandlernes samtalevilkår Grundantagelser for oplevelsen af motivation og lysten til at engagere sig Unges historie – og det motiverende i andre historier

3 Inspirationsoplæg - Inspiration til hvad
Inspirationsoplæg - Inspiration til hvad? - motiverende samtaler - motivation: hvad er det for en fisk? Alternative title slide Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

4 Korte møder Hvad er i særligt optagede af i f.t. motiverende Unge samtaler? 2&2 i 7 minutter – hvad hørte du?

5 Indre og ydre motivation
YDRE MOTIVATION INDRE MOTIVATION Præmier, penge, tvang, straf og trusler om straf Baseret på at opnå et ydre udfald/belønning Risiko for at føre til for meget motivation og en deraf følgende reduktion i indre motivation Reducerer følelsen af indefrakommende interesse Interesse i eller glæde ved opgaven Opstår i den unge, baseret på at føle glæde ved en aktivitet Fornemmelse af agenthed (handlekraft) Større chance for at gå ind i en opgave frivilligt, og at arbejde på at forbedre egne evner, hvilket vil øge deres evner.

6 Sammenhængen mellem indre og ydre motivation
Studiet viser, at børn der forventede at blive (og blev) belønnet med et bånd og en guld stjerne for at tegne, brugte mindre tid på at lege med tegne-materialerne i efterfølgende observationer, end børn der blev tildelt et uventet belønningsvilkår. For de børn der ikke modtog en ydre belønning, foreslår selvdeterminationsteorien at ydre motivation kan blive internaliseret af individet hvis opgaven passer med deres værdier og overbevisninger og derfor hjælper med at opfylde deres basale psykologiske behov (behov for følelse af mening og retning). (Mark R. Lepper, David Greene and Richard Nisbet, “Undermining Children’s Intrinsic Interest with Extrinsic Reward; A Test of ‘Overjustification’ Hypothesis, ” Journal of Personality and Social Psychology 28, 1973, 129‐37)

7 Meningsfulde og involverende samtaler – spørgsmålet bliver:
Hvordan skaber man meningsfulde og involverende samtaler med unge, som fremmer interesse, selvansvar og agenthed? Hvordan skaber man samtaler der understøtter projektets – og den politiske/samfundsmæssige virkeligheds overordnede strategi for de unge?

8 Grundantagelser for oplevelsen af meningsfuldhed og lysten til at involvere sig
Følelse af anerkendelse Tydelighed om dobbeltroller Samtalestyring Dobbeltlytning

9 Oplevelsen af Anerkendelse fundament for meningsfuldhed og deltagelse
Den tyske tilgang - Hegel & - alle mennesker har brug for at blive set, hørt og forstået – ALMENMENNESKELIGT, EKSISTENTIELT TRÆK - privatsfære: kærlighed, omsorg og tilknytning, familie og venner - socialsfære: arbejdsplads og fællesskab, nyttig/ værdifuld - samfundssfære: rettigheder, pligter og deltagelse Den amerikanske; Apreciative Inquiry - at fokusere på det, der virker og lykkes - ET FOKUS VI KAN VÆLGE - det, vi fokuserer på bliver vores virkelighed - vi skaber fremtiden ved at tage de bedste erfaringer med - vi skaber fremtiden ved at fokusere på håb og ønsker Honneth Cooperrider

10 Anerkendelse: at se, høre og “forstå” den anden som et gyldigt menneske
Er enig Er ikke enig Ser og hører Synlighed og åben anerkendelse Åben udfoldende og udfordrende dialog Ser og hører ikke Manglende synlighed og skjult anerkendelse Diskvalifikation Usynliggørelse

11 Anerkendelse i praksis: eksistentielt
Anerkend = acceptere noget som gyldigt, uden at ville lave det om (vær nysgerrig og interesseret - stil spørgsmål) Anerkend personens mening/oplevelse af situation – alle oplever perfekt fra deres perspektiv (du behøver ikke at være enig) Først når nogen ser dig, som den du er, kan du blive til en anden (anerkendelsesparadokset) Værdsættelse: bevidst metodisk valg Hold fokus på det vi ønsker at opnå - ikke på det der opleves som problemet (vi risikerer at blive eksperter på problemer) Det er nemmere at bygge fremtiden med afsæt i succeser fra fortiden Ros – ros det, som går godt (med en kende forsigtighed).

12 Forskellige lag i anerkendelse
Værdsættelse Ros

13 Hvad skaber forandring?
87% Faktorer udenfor terapien % Behandling Wampold, 2001 & Hubble, Duncan, Miller, 1999

14 Sagsbehandleres samtale vilkår: dobbeltrollen
Hvordan blive det, du siger, set på og hørt af den unge? Bevidsthed og tydelighed om dobbeltrollen Møde den unge som repræsentant for myndighederne Myndighedsperson Kontrolfunktion Skemaer og journaler Informere om ret og pligt Tale “til” den unge: -”her er dine rettigheder og pligter” - ”sagsgangen bliver sådan og sådan” Møde den unge som interesseret i at hjælpe ”den væsentlige anden” Bemyndigelsesperson Motiverende, engagerende, anerkendende Undersøge den unges situation og interesser Åbne samtaler og dialog: -”hvad håber du på, at der vil ske?” - ”hvad er vigtigt for dig nu og fremover?” Et fundament af anerkendelse

15 Samtalestyring: at holde rammen og følges med den unge
Vi ønsker at skabe så stærke og ressourcefokuserede kontrakter som muligt, idet det frembringer vigtige egenskaber blandt de involverede samt sætter rammer for hvilke typer af samtaler vi kan få! Kontrakt Aftale emne, mål og arbejdsform. Time out Samtale om samtalen, genforhandling af kontrakt Afslutning Opsummér udbyttet af samtalen, evaluér Proces-niveau I citatet: Gamemaster: 1. At kunne deltage og 2. Ændre og udvikle. Dette kan omsættes i følgende grundteknikker, som er centrale for al kommunikation imellem mennesker Spørgsmål: Perspektivspørgsmål, som afsøger andre interessenters oplevelse og forståelse af problemet - EKS-Konflikt: Hvad tror du er hans motivation for at handle sådan?. Fremtidsspørgsmål, der spørger til fremtidige scenarier og ønskede løsninger. EKS: Har du tænkt over andre løsningsmuligheder? Hvad tror du din chef vil synes er den bedste måde at tacke det her på? Hvis du gjorde det, hvordan vil han reagere? Indholds-niveau Samtale og spørgsmål

16 Livet er multihistorielt: historie matricen
Tykke og tynde historier Undtagelser Foretrukne historier

17 Den unges historie – og den fraværende historie
Der er en dualitet i alle historier: had – kærlighed, lys – mørke Den fortalte oplevelse er den synlige side af en dobbelt beskrivelse. Det, der er ”på den anden side”, er den fraværende men implicitte historie Dobbeltlytning er en metode udviklet af Michael White til at lytte efter det fraværende men implicitte Undtagelser Fra proble- met, respon- ser, håb, initiativer, handlinger Problemets historie Den opmærksomme sagsbehandler

18 Spørgsmål?

19 Efter refleksion Hvad betyder det her i praksis?
Hvad har det inspireret til – hvis noget? Tak for i dag.


Download ppt "Route 25 - en vej til uddannelse og job"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google