Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning og læseprocesser II

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning og læseprocesser II"— Præsentationens transcript:

1 Læsning og læseprocesser II
Dansk bogstavskrift og forudsætninger for læsning

2 Program Dansk bogstavskrift og forudsætninger for læsning
gennemgang af kap. 4 i CE Gruppesamtale omkring forudsætninger for læsning Fra munk til mediebruger – gruppearbejde og debat Frokost Vurdering og analyse af undervisningsmaterialer til læseundervisningen i folkeskolen (fortsættes fredag)

3 Dansk bogstavskrift Ordspecifikke udtaler: fremmedord og visse gamle danske ord Betydningsprincippet: betydningsenheder (morfemer) Lydprincip 2: Bogstavfølger Lydprincip 1: enkeltbogstaver

4 Lydprincippet 1 Hver enkeltlyd svarer til et skrifttegn, et bogstav
Det fonematiske princip – som vi kender fra stavetrinsmodellen (GWB) Det betyder ikke, at vi skriver som vi taler – skriften er en abstrakt gengivelse af sproglyde, så man kan skelne imellem dem

5 Lydprincippet 1 Undtagelser i skriftens lydprincip: Tegnene ng og sj = én lyd og ikke to som i seng og sjal Tegnet x = to lyde [gs] som i fax og sex Udfordringen for læreren er at skelne mellem lydene og vide, hvilke bogstaver, der svarer til hvilke lyde. Den erfarne læser vil typisk hævde, at der er to lyde i ng og sj. Fænomenet kaldes ”ortografisk besjæling”

6 Lydprincippet 1 De 9 vokaler på dansk er drilske, da dansk har flere vokallyde end 9. A – hakker vs. Hacker snak vs. Snack Ø – tønde vs. Stønne Y – syd vs. Synd + der er to å-lyde – sukker og sokker Nb. Vokaltrappen Læsning og stavning er begge lige influeret af de mange vokallyde på dansk

7 Lydprincippet 2 Dansk udtale har fjernet sig meget fra den udtalevariant, der oprindelig var grundlaget for skriften – dansk ortografi er ikke så lydret, som mange andre ortografier. Lydprincippet gælder i særlig grad for bogstavfølger, og ikke bare for enkeltbogstaver DE enkelte bogstavers udtale er betingede af andre bogstaver i ordene:

8 Lydprincippet 2 Nb. Der er således betingede udtaler af bogstaverne og standardudtaler Se i CE s om eksemplet med bogstavet ”e” Øvelse: ”Find den sandsynlige udtale” og ”Fra staverens synsvinkel” s i CE

9 Betydningsprincippet (det morfematiske princip)
Skriftens betydningsprincip går ud på, at de enkelte morfemer skrives på samme måde, uanset om de ændrer udtale i forskellige ord – Obs. morfemer = rodmorfemer, afledningsmorfemer, bøjningsmorfemer og sammensætningsmorfemer ”Dørhåndtagskastning” Rod – rod – fuge (sammensætning) – rod - afledning

10 Betydningsprincippet (det morfematiske princip
De mindste betydningsbærende enheder Har også forbindelse til sprogforståelsen og viden om verden, eks.: Mange fejl ved diktat, hvor eleverne forsøger at lytte sig til et ord, de ikke kender betydningen af: Renseafsgade, karakteder, biokratisk, undervisningstetet,

11 Betydningsprincippet (det morfematiske princip
Grammatik, fonetik , læsning og stavning går hånd i hånd: ”bærrene vs. bærende (best. Flertal af substantiver vs. Præsens participium af verber) ”at bære vs. bærer” (infinitiv vs. Præsens) ”badet vs. Badede” (perfektum participium vs. Præteritum)

12 Ordspecifikke udtaler
Eks. af, det, otte, karl, vejr, knop, dig, mig sig m,fl. + fremmedord, låneord – mere eller mindre fordanskede Øvelse: ”lette og svære ord at afkode” s i CE

13 Forudsætninger for læsning
Gruppearbejde: (ca. 20 min.) Diskutér i grupper kap. 5 i CE: Hvilke forudsætninger skal være til stede for at læseindlæringen kan finde sted? Er der forudsætninger der er vigtigere end andre? Hvilke? Hvorfra får børn disse forudsætninger for læsning? Hvordan kan man hjælpe børn med at tilegne sig forudsætninger for at lære at læse? Hvad mener I? om Elbros opgør med det ”læsemodne” barn Om, hvad der er vigtig i forhold til den allerførste læseundervisning

14 Fra munk til mediebruger
Gruppearbejde: Diskutér Herdis Tofts artikel: Hvad er hendes syn på sproget og dets udvikling? Hvad betyder hendes synspunkter i forhold til: Synet på læring generelt (eks. situeret læring) Hvor sproget er på vej hen Undervisningen i læsning og skrivning i skolen Hvad mener I? Skal børnenes parallelle mediekultur inddrages i undervisningen? Hvordan og hvorfor? Har HT´s antydede paradigmeskift (fra skriftkultur til mediekultur) konsekvenser på læseundervisningen? Hvilke?

15 Analyse og vurdering af undervisningsmateriale i læsning
Giv en analyse, karakteristik og vurdering af materialet, herunder: materialets egnethed i forhold til målgruppen (klassetrin) Materialets egnethed i forhold til den teori I har læst om læsning og læseprocesser

16 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.


Download ppt "Læsning og læseprocesser II"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google