Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg 1: Perspektiver for traditionel undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg 1: Perspektiver for traditionel undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg 1: Perspektiver for traditionel undervisning
Jacob Gadegaard

2

3 The End

4 Jacob Gadegaard (Hvem er jeg?)
Oplæg 2 Perspektiver for Ny undervisning Snak med: Jacob Gadegaard (Hvem er jeg?)

5 2004 – 2008 … verden ændrede sig eleverne lærerne

6 Hvad skete der? Web1 blev til Web2 Billige bærbare Wifi i klassen
Reformen i 2005 erstatter pensum med mål ”Utilstedelighed” præger eleverne …og pludselig havde vilkåret for undervisning ændret sig radikalt

7 The ecstacy of communication

8 En mulig tilgang? Kombinér: Massiv - forpligtende - it-inddragelse
(web2 tools, oma) med CL principper/strukturer I forsøget på at gøre computeren til en medspiller i stedet for det modsatte. Her primært med fokus på skriftlighed.

9 Eksempler Hurtigskrivning Skrivecirkler Back channel Side channel
Notetagning Timeresumeer Delte dokumenter Ekspertkarussel Blogskrivning Wiki Polls/clickers

10 Hurtigskrivning – godt til den lille skriftlighed
Redskab Word Mail Timer - Delt dokument – fx. Form Individuelt, evt. opfølgning i grupper Eksempler Opstart af time, emne Før gruppearbejde Opsamling Organisering Skal kobles til noget af det der i øvrigt skal ske eller er sket i timen Fordel Kan opfindes og igangsættes med meget kort varsel Skaber koncentration og intensitet Træner skriftlighed

11 Skrivecirkel Redskab Word Mail Form Individuelt Eksempler
Træning af nye begreber Oplæg til gruppearbejde Taksonomitræning Organisering 3-4 hurtigskrivningsrunder a 3-5 minutter (eksempel1/eksempel2) Beskriv en forbrugsoplevelse – send og modtag Sæt fagbegreber på det du har modtaget – send og modtag Analyser det du har modtaget – send og modtag Hvordan kan det bruges – send og modtag Opfølgning – måske gruppearbejde Fordele Meget elevaktiverende

12 Back channel – I prøver det jo lige nu
Redskab Og en linkforkorter, fx Form Utallige Eksempler ”Hvisken” Linkdeling Diskussion mellem deltagere Praktiske detaljer – hvem, hvad, hvor Hvor er eleverne ift et nyt emne. Kommentarer til video, præsentationer Opsamling af spørgsmål og kommentarer Organisering Kræver intet at sætte op - demonstrér Fordele

13 Side channel Redskab Discussion boards i LMS, fx Sharepoint
Eller på nettet, fx Form Klasse- eller gruppevis Eksempler Kast emner ud til skriftlig diskussion - med elevtid – knyttet til undervisningens emne. Lad det løbe over en periode og træk med ind i timerne. Fx ”I’m so tired of Danishness and Dannebrog” Organisering Sæt selv op og styr eller udnævn ”redaktører” Knyt evt. RSS til Fordele God træning af skriftlighed ”De stille”

14 Notetagning – en sørgelig oplevelse
Redskab A-4, A-3, kuglepen Word Mindmap tool: fx eller Form Par eller gruppe Ikke individuelt Eksempler Gennemgang af ”Checks and balances” Organisering En med hammer og mejsel En på pc Skriv sammen efterfølgende Fordele Opmærksomhed på hvad noter skal bruges til – ikke kun tavle-dumps. Refleksionsnoter Forpligtet på den anden.

15 Timeresumeer Redskaber Word Discussion board, LMS, eller tilsvarende
Selektor tool, fx: RSS eller besked-funktion Form Individuelt Eksempel Ved timens slutning trækkes lod mellem eleverne. ”Vinderen” skal seneste sammen dag uploade et resume til klassens forum af dagens lektion med følgende punkter: Emner, Indhold, Kilder, Arbejdsformer, Væsentligste pointer, Næste gang Alle vinder 2-3 gang på et år og for en times elevtid Organisering Der skal være et forum alle i klassen abonnerer på Fordele Dagbog for alle (også de fraværende) over timerne Lektiebogen bliver delvist uddelegeret til eleverne

16 Delte dokumenter Redskab http://primarypad.com
Google Docs/Apps kan mange af de samme ting Form Gruppearbejde (Utallige anvendelsesmuligheder – eleverne begynder hurtigt selv at udnytte det) Eksempel Grammatikundervisning i Engelsk Skriftligt forløb i Afsætning Organisering Hver gruppe har et delt dokument, som følger dem for året. Ved gennemgang tages noter til grammatik i det delte dokumenter. De skriver løsninger ind her, korrigerer her, når der rettes Grammatiklektien er kollektiv – de fordeler selv. Fordele Eleverne laver selv tit disse og deler dem i en gruppe Historik-funktion, så man kan se, hvem der har lavet hvad, hvornår. Chat ved siden af dokumentet Læreren kan kigge og skrive med, mens de er igang

17 Ekspertkarrusel Redskab Digital poster: http://www.glogster.com
Flash side: Eller et af de utallige andre præsentationsværktøjer – se ”Liste med links…” Form Grupper Eksempel The Primary election Organisering Tager minimum 2-3 lektioner 6 tekster valgt om emnet. Klassen deles ind i 6 arbejdsgrupper, som på fx 2 lektioner, arbejder med teksten og laver en digital præsentation om det – 10 minutters varighed. 1 lektion: Arbejdsgrupper splittes op – præsentationsgrupper på tværs. 6 digitale præsentation sættes op 6 forskellige steder. 6 runder af præsentation – grupperne roterer. Tildelte roller hvert sted. Fordele Meget højt aktivitetsniveau Alle præsenterer – alle ved, at den præsentation, de er med til at lave, kommer de også til at afvikle.

18 Blog Redskab Måske i skolens eget LMS, men hvorfor ikke sende dem ud i virkeligheden, så find en blog – med meget aktivitet – hvor det emne, der arbejdes med, diskuteres Form Grupper eller individuelt Eksempel Multiculturalism Hør BBC Radio dokumentar om højrebølgen i DK. Læs Engelsk blog-artikel om denne udsendelse Eleverne skriver gruppevis en blogindlæg om dette. Afleveres til læreren. Rettes. Poster det på en engelsk blog og ryger i diskussion med de indfødte. Organisering Simpelt Fordele De oplever det som meget virkeligt.

19 Wiki Redskab Et eller andet wikiredskab, fx wikispaces, eller indbygget i LMS Form Gruppe- eller klassevis Eksempel Wiki skabelon for Erhvervscase – vellykket Britain – absolut ikke vellykket Organisering Lav meget stramme skabeloner/ Svært at bevare overblikket Vælg redaktører Fordele Hvis man kan få eleverne til at tage ”ejerskab” for wiki’en kan det sikkert være et fremragende redskab – jeg har ikke fået det til at fungere endnu.

20 Polls/clickers Redskab www.polleverywhere.com Form Klassevis Eksempel
Multiple choice Which is correct? Who was the second president in the US? Små meningsmålinger/afstemninger Organisering Hurtigt og nemt at bruge – kan være lavet på forhånd eller opfindes undervejs – der skal bare deles et link. De kan nemt lave deres egne og fx fyre den af ifm en præsentation Fordele Sjovt til lige at få dem op af stolen

21 Bare et lille udpluk Men der er utallige tools derude: Her er en liste over nogen af dem. Det fungerer ofte bedst, hvis undervisningen ”står på hovedet”

22 Sådan kan det føles

23 Dét, der ikke passede ind andre steder
Angst for redskab/teknik må ikke blive en hindring for at prøve, men læreren skal altid have sig selv med, så det er ikke for alle. Variation er godt, men pas på med ikke at drukne dem i for mange tools Rummet er en udfordring Lad eleverne blive eksperter på nogle få redskaber hver – præsenter for klassen Work shops for elever og lærere på tværs af klasser/årgange. Demo-videoer om redskaberne på deres sites og på Youtube Lær dem (jer selv) at holde styr på passwords/profiler To gode index:

24 Konklusioner Computeren integreres naturligt i det meste på mange forskellige måder. Eleverne har givet udtryk for, at det er som om måden der undervises på er ”blevet ligesom virkeligheden”. De tillærer sig alsidige it-kompetencer, som kan anvendes – og bliver anvendt - over i andre fag/sammenhænge. Deres studieparathed og selvstændighed styrkes – de bliver bedre til selv at tage ansvar for opgaveformulering, informationssøgning, kildekritik, lektier, etc. De svageste elevers svaghed bliver i højere grad tydelig/”udstillet”, hvor de ved traditionel undervisning nemmere kan ”gemme sig”. Elever på Facebook eller andet irrelevant bliver et ret begrænset problem, når der arbejdes på denne måde. De sanktionerer hinanden og har ikke tid.

25 Flere konklusioner Der opleves en høj grad af dynamik før, under og efter timerne og der er rigtig mange ting i gang på en samme tid, så det kan være lidt svært at bevare overblikket – især for underviseren. Forberedelse til denne form for undervisning er fra et lærerperspektiv meget anderledes. Faktisk flyder tingene meget sammen og der bliver reelt mere ”efterberedelse” end for-beredelse. En svaghed er klart at organiseringen og arbejdsformerne (nogle af dem) er meget følsomme overfor fravær og/eller uforberedte elever. Følgelig skal tilgangen til lektier gentænkes – ofte afvikles dele af denne i timerne, og jeg giver så lidt som muligt for. Det er altid nødvendigt at have en Plan B klar. I klasser, som er svage i udgangspunktet, bør dette afprøves i små afgrænsede sammenhænge, ellers står de helt af.

26 Hellere miste noget af overblikket over at der sker en masse, end bevare overblikket over at der sker meget lidt! The End 2.0


Download ppt "Oplæg 1: Perspektiver for traditionel undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google