Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det strategiske årshjul juni og august 08

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det strategiske årshjul juni og august 08"— Præsentationens transcript:

1 Det strategiske årshjul juni og august 08
Akkreditering Egenstyring Et strategiske årshjul

2 Platform for styring Det Ydre Pres: Det Indre Pres: Taksametre
Akkreditering Erhvervsakademier Studerende Virksomheder Arbejdsmarked Det Indre Pres: Læringsmål Kompetenceudv Evalueringer Internationalisering Praksisnærhed Start 9. februar kl 9.30 Som opvarmning vises figur om ”DOBBELTHED” i de fire logikker De kan alle ses indefra med vores eget blik – det er hvad vi gjorde i går - 8. februar og Set udefra med andres blik (CVU/Akad – studerende/elever, Virksomheder, arbejdsmarked og vigtigst UV-MIN!!) – det er i dag 9. februar Vision er skrevet med fed KVU afdelingen

3 Platform for styring De fire Visions-områder Det Ydre Pres: Taksametre
Akkreditering Erhvervsakademier Studerende Virksomheder Arbejdsmarked Det Indre Pres: Læringsmål Kompetenceudv Evalueringer Internationalisering Praksisnærhed Start 9. februar kl 9.30 Som opvarmning vises figur om ”DOBBELTHED” i de fire logikker De kan alle ses indefra med vores eget blik – det er hvad vi gjorde i går - 8. februar og Set udefra med andres blik (CVU/Akad – studerende/elever, Virksomheder, arbejdsmarked og vigtigst UV-MIN!!) – det er i dag 9. februar Vision er skrevet med fed Erhv Pæd Viden Soc

4 Det Strategiske Årshjul
Læringsaktiviteter Praksisnærhed Læringsprofiler Implementeringsplaner Fysisk indretning Samarbejdsaftaler Praktikaftaler Profilering Pæd Erhv Soc Viden Fælles forståelse / værdier Sociale miljøer Udvikling af lærerkompetencer Viden fra evalueringer Internationalisering Studiemiljø Faglighed 31. december

5 Det Strategiske Årshjul
Læringsaktiviteter Praksisnærhed Læringsprofiler Implementeringsplaner Fysisk indretning Samarbejdsaftaler Praktikaftaler Profilering Visioner/ planer Pæd Erhv KVU værdier Soc Viden Fælles forståelse / værdier Sociale miljøer Udvikling af lærerkompetencer Viden fra evalueringer Internationalisering Studiemiljø Faglighed 31. december

6 Det Strategiske Årshjul
Det praktiske Læringsaktiviteter Praksisnærhed Læringsprofiler Implementeringsplaner Fysisk indretning Samarbejdsaftaler Praktikaftaler Profilering Visioner/ planer Pæd Erhv KVU værdier Soc Viden Fælles forståelse / værdier Sociale miljøer Udvikling af lærerkompetencer Viden fra evalueringer Internationalisering Studiemiljø Faglighed 31. december

7 Arbejde med de fire Visionsområder
Det pædagogiske område Læringsprofiler Implementeringsplaner Det sociale område Tilgængelighed Aktiv deltagelse i studiemiljø Vidensområdet Opdatering af faglig viden Resultater af evaluering (ressourceperspektiv) Erhvervsområdet Praktikordninger Praksisnærhed

8 Arbejde med de fire Visioner og forankring til hverdagen
Visionsområder Forankringspunkter Det pædagogiske område Læringsprofiler Implementeringsplaner Elementer Det sociale område Tilgængelighed Aktiv deltagelse i studiemiljø Vidensområdet Opdatering af faglig viden Resultater af evaluering (ressourceperspektiv) Kompetenceudvikling af lærere Evalueringssystem Internationalisering Erhvervsområdet Praktikordninger Praksisnærhed Erhvervskontakt og praktikordning

9 Oversigtsplan for Udviklingsdagene i august
Klarlægge de fire visionsområder Forankringspunkter (soc, viden og erhv) Dag 2: Eftersyn af elementer Læringsprofiler afpudses Implementeringsplaner

10 Hvornår, hvor, hvordan? 12. og 13. august Fire mulige destinationer:
Dvs. afrejse mandag aften 11. august Hjemkomst onsdag sen eftermiddag Fire mulige destinationer: London, Budapest, Prag, Tallinn Pris mellem 2900 kr. og 3400 kr. Vi flyver!

11 Hvornår ved vi endelig besked?
Datoerne er fastsat Destination meldes ud senest 20. juni Til- eller framelding senest 20. juni


Download ppt "Det strategiske årshjul juni og august 08"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google