Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansatser til et teoretisk fundament for den praktisk-musiske dimension

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansatser til et teoretisk fundament for den praktisk-musiske dimension"— Præsentationens transcript:

1 Ansatser til et teoretisk fundament for den praktisk-musiske dimension
Hvor intet andet er anført baserer følgende oplæg sig på artiklen: Lis Jønsson og Karen Aarøe: "Den praktisk-musiske dimension i fremmedsprogsunder-visningen" i Engelsk - mere end et sprog, redigeret af Vibeke Toft Jørgensen og Gudmund Tybjerg, Kvan (i artiklen findes litteraturhenvisninger til de omtalte teoretikere)

2 Hele mennesket ”udsættes” for læring, fordi helheden i erkendelsesprocessen indtænkes - dermed sker der en udvikling af færdigheder udvikling af holdninger dannelsesproces

3 Jerome Bruners teori om to former for meningsdannelse
Ken Wilbers erkendelsesteori omfattende de tre vidensniveauer

4 Dyr - Dansk encyklopædi - Kinesisk encyklopædi
Den ene hovedgruppe af de levende organismer. Hovedforskellen mellem dyr og plante er at dyrene i modsætning til planter ikke kan opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. De fleste dyr er i modsætning til de fleste planter selvbevægelige. Dyreriget kan opdeles i hovedgrupper – fra lavere encellede dyr, såsom amøber og tøffeldyr til højere dyr, hvis organer og adfærd er mere kompliceret. Fra: Krause-Jensen, E. (1978): Viden og Magt. Studier i Michel Foucaults institutionskritik. København: Rhodos. - Kinesisk encyklopædi Dem, der tilhører kejseren Dem, der dufter Dem, der er tamme Pattegrise Sirener Fabeldyr Vildhunde Dem, der indbefattes i nærværende klassifikation Dem, der opfører sig som gale Dem, der er tegnet med en meget fin kamelshårspensel etc…

5 Interesse og mål for den lærende Det logisk-matematiske princip
(fra: Bruner, J. (1986): Actual Minds. Possible Worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University Press) Det logisk-matematiske princip - at spørge - at bevise - at finde svar - at problemløse - at overbevise ved argumentet og logikken - at vide og kende sandheden Det narrative princip - at finde forståelse for situationer, mennesker og deres relationer og kontekster - at finde fortællingen at overbevise ved motivet bag – og det levede liv

6 Tænkningen hos den lærende
Det logisk-matematiske princip - analytisk - procedurel - sandhedssøgende og søgende efter fælles træk - verificere og falcifisere hypoteser for at finde konsistensen - at ophæve tid og sted og omstændighed - at adskille tænkning og følelse Det narrative princip - prøvende (tentative) og spørgende - vurderinger er suspenderet - indsamling af oplysninger - syntetiserende - troværdighed, optaget af at forstå motiverne og intentionen hos den enkelte - at blive klogere på situationer og kontekster situeret læring - tænkning og følelse er sammentænkt

7 ”We may have erred in divorcing science from the narrative of culture”
“ A system of education must help those growing up in a culture find an identity within that culture” “It is only in the narrative mode that one can construct an identity and find a place in one`s culture” (Citeret fra : Bruner, J. (1996) The Culture of Education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, p. 42)

8

9 Når vi søger viden og indsigt trækker vi på bestemte proceskanaler i bevidstheden.
Disse refererer til tre domæner for den menneskelige bevidsthed Det kropslige og sanserne Det mentale Det åndelige (vore grundlæggende antagelser om verden ) Vægtningen af de tre er i høj grad kulturelt bestemt, men er at finde i de fleste kulturer De tre niveauer er organiseret hierarkisk og refererer samlet til en helhed Helheden er organiseret som et netværk, som arbejder og udfolder sig sekventielt livet igennem Mere komplekse systemer regulerer mindre komplekse systemer

10 Læring bliver kropsliggjort (embodied) og bliver til en ny måde at eksistere i verden på.
Læring bliver meningsfuld

11


Download ppt "Ansatser til et teoretisk fundament for den praktisk-musiske dimension"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google