Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til seminar for Flysik-piloter På Den Jyske Idrætsskole i Vejle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til seminar for Flysik-piloter På Den Jyske Idrætsskole i Vejle."— Præsentationens transcript:

1

2 Velkommen til seminar for Flysik-piloter På Den Jyske Idrætsskole i Vejle

3 1. del •Præsentation af de tilstedeværende •Praktiske oplysninger •Baggrunden for afholdelse af seminariet •Gennemgang af program

4 Hvem er vi nu? •Styregruppen: •Jørn Vinther, KDA •Tina Larsen, SLV (fraværende) •Henrik Sandum SLV

5 Hvem er vi nu? •Gæste-deltagere: •Henning Christensen •Susanne Josephsen •Søren Brodersen

6 Hvem er vi nu? •Flysik-piloterne: •Præsentation - bordet rundt

7 Praktiske oplysninger •Værelser til rådighed umiddelbart efter ankomst. Henvendelse i receptionen •Værelset forlades søndag senest klokken 10.00. Nøglen afleveres i receptionen •Telefon og ”andet” afregnes inden afrejse

8 Praktiske oplysninger •I den udleverede mappe er der indsat en formular til brug ved udbetaling af rejse- godtgørelse. •Formularen udfyldes og fremsendes i den vedlagte frankerede kuvert til KDA, der efterfølgende videresender formularen til Statens Luftfartsvæsen, hvorefter pengene udbetales/indsættes på pgl. bankkonto.

9 Praktiske oplysninger •I den udleverede mappe er der også indsat et evalueringsskema. •Evalueringsskemaet bedes udfyldt og afleveret ved seminariets afslutning eller senest 1 uge efter ved indsendelse til Henrik Sandum, Statens Luftfartsvæsen.

10 Praktiske oplysninger •Lørdag •12.00 - 13.00 frokost •18.00 - 19.00 middag •Søndag •07.30 - 08.30 morgenmad •12.00 - 13.00 frokost

11 Hvor er vi nu?

12 Citat fra KDAs´månedsbrev september 2002 ”Man er ved at nå et kritisk punkt, hvor man må beslutte, om projektet skal fortsætte eller nedlægges!”

13

14 •En status……………. •Hvad har vi opnået indtil nu? •Hvad vil vi gerne opnå? •Hvordan opnår vi dette? •”Projekt 03” Baggrunden for afholdelse af dette seminar

15 ”Projekt 03” •Fælles virkelighedsbillede/opfattelse •Fælles platform/udgangspunkt •”Fælles fodslag” i 2003 (ikke at forveksle med ensretning!) •Enighed om ”fremtiden”

16

17

18

19

20

21 Det var vores oplæg Svarer det til Jeres forventninger?

22 Inden vi går i gang…….. •Udlevering af mappe indeholdende: •deltagerliste •program •evalueringsskema •spørgeskema til OY-SIK •Flysik-pilot kompendiet

23 2. del •Hvilke erfaringer har vi gjort det første år? •Gruppeopgave 1

24 Gruppeopgave 1 •Erfaringer som Flysikpilot - hvordan har det været? •Hvad har været den største succes? •Hvilke begrænsninger har der været? •Hvad har været de største blokeringer?

25 Gruppeopgave 1 (forsat) •Hvad skal der til for at rydde eventuelle begrænsninger og blokeringer af vejen? •Hvad kan du selv gøre? •Hvad kan SLV og andre gøre?

26 Gruppeopgave 1 •En status samt forslag til løsning af even- tuelle problemstillinger •Forslagene opstilles i prioriteret rækkefølge •Forslagene fremlægges i plenum på OH eller flipover •Gruppen vælger en talsmand til fremlæg- gelsen •Tid til rådighed: 1 time Hvordan?

27 Gruppeopgave 1 •Talsmændene for de enkelte grupper fremlægger deres svar i plenum Værsgo

28 Fagligt indlæg - alkohol/euforiserende stoffer! •Har vi et problem her? - og hvad gør vi i givet fald ved det? •Identificering af eventuel ”unormal” adfærd •Hvordan tackler du som Flysik-pilot alko- hol/euforiserende stoffer blandt klubkam- merater?

29 Fagligt indlæg ved luftfartslægen •De danske helbredskrav - har vi over- reguleret på området?

30 3. del •Hvordan bør ”profilen” på en Flysik-pilot se ud? •Gruppeopgave 2

31 Profilen på en Flysik-pilot •Hvad ”er” en Flysik-pilot? •Hvordan agerer man som Flysikpilot? •Hvad kan man som Flysik-pilot?

32 Flysikpilot- Hvordan har jeg oplevet det? •Lars E. Petersen beretter •Peter Bregendal Sørensen beretter

33 Gruppeopgave 2 •”Profilen” •Hvordan synes ”vi” at profilen på en Flysik- pilot bør se ud? •Hvilke egenskaber bør en Flysik-pilot være i besiddelse af?

34 ”Profilen” •Hvilke forventninger har brugerne til en Flysik-pilot? •Hvordan tror I at vores omverden - brugerne synes profilen på en Flysik-pilot bør se ud? •Er der overensstemmelse mellem brugernes - og vores opfattelse af profilen? •Hvis ikke….!

35 Gruppeopgave 2 •Forslagene fremlægges i plenum på OH eller flipover •Gruppen vælger en talsmand til fremlæg- gelsen •Tid til rådighed: 30 minutter Hvordan?

36 Gruppeopgave 2 •Talsmændene for de enkelte grupper fremlægger deres svar i plenum Værsgo

37 ”Profilen” kunne den omfatte? •Tillidsvækkende •Respekt om personen •Være fagligt OK •Have gennemslagskraft •”Stå inde for” •Gøre en forskel •Have humor •Have PPL/A

38 4. del •Hvad skal vi som Flysik-pilot så beskæftige os med? •Gruppeopgave 3

39 Gruppeopgave 3 •Hvilke emner skal vi som Flysikpiloter beskæftige os med? •Udarbejdelse af idekatalog for Flysikpiloter •Hvilke emner/temaer bør tages op i OY-SIK i 2003?

40 Gruppeopgave 3 •Forslagene opstilles i prioriteret rækkefølge •Forslagene fremlægges i plenum på OH eller flipover •Gruppen vælger en talsmand til fremlæg- gelsen •Tid til rådighed: 1 time Hvordan?

41 Gruppeopgave 3 •Talsmændene for de enkelte grupper fremlægger deres svar i plenum Værsgo

42 ”Projekt 03” •Ud fra idekataloget skal vi nu beslutte, hvilke emner/aktiviteter vi skal beskæftige os med i 2003.

43 ”Projekt 03” •Debat i plenum Værsgo

44 Arbejdsgrupper •Gruppe Nordjylland (Meteorologi) •Gruppe Midtjylland (Flight planning) •Gruppe Sønderjylland/Fyn (Radio- kommunikation) •Gruppe Sjælland (Praktiske øvelser)

45 Det videre forløb…. •De 4 nedsatte arbejdsgrupper fremlægger hver et færdigt oplæg til respektive under- visningsemne på det næste Flysikpilot- møde i Odense den 22.marts 2003. •Den 21. Juni forventes afviklet emnet ”praktiske øvelser” på Ringsted Flyveplads •Den 4. og 5 oktober forventes afviklet nyt Flysik-pilot seminar i Vejle.

46 5. del •Teambuilding

47 Teambuildingsøvelse Start klokken 20.15

48 Dag 2

49 Se!, det er brobyggeri!

50 Udtalelse •I dag har omverdenen ingen forventninger. Derfor har de ingen profil på ham!

51 Det europæiske samarbejde •Hvad sker der, når vi går fra JAR til EASA?

52 Fagligt indlæg - meteorologi! •Hvordan bliver vi bedre til at tage den ”rigtige” beslutning på det ”rigtige” grundlag? •Tolkning af tilgængelige oplysninger •Aktuelle hændelser - case studies

53 6. Del •Det videre forløb •Evaluering •Afslutning

54 Det videre forløb •Hvordan kommer vi videre herfra? •Færdiggørelse af de 4 undervisnings- kompendier (projekt 03)

55 Det var vores oplæg Svarede det til Jeres forventninger?

56 Tak for denne gang - vi ses den 22. marts 2003!

57 Slut!


Download ppt "Velkommen til seminar for Flysik-piloter På Den Jyske Idrætsskole i Vejle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google