Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Om mobning & Børns og unges hverdag på nettet og mobilen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Om mobning & Børns og unges hverdag på nettet og mobilen"— Præsentationens transcript:

1 Om mobning & Børns og unges hverdag på nettet og mobilen
Af AMOK konsulent Dorthe Rasmussen

2 Børnesyn Mobning handler ikke om onde børn
Mobning handler om onde mønstre AMOK har fokus på hele børnegruppen og fællesskabet

3 Arbejdet mod mobning kræver samarbejde mellem 3 målgrupper:
► Skolen og de børneprofessionelle - fungerer som rollemodeller og inspiratorer ► Forældre - opfordres til at støtte op om fællesskabet og ansvarliggøres ved hjælp af forældretips ► Børn - indsats og mål retter sig mod at aktivere hele børnegruppen, også de passive tilskuere

4 Mobningens funktion Når en børnegruppe ikke har nogen værdier
at samles om, kan mobning være det ”kit” mellem børnene, der holder dem sammen. Kilde: AMOK 2007

5 Mobning – en definition
Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er ”tvunget” til at opholde sig. Kilde: Helle Rabøl Hansen 2003

6 Ikke alle negative handlinger er mobning
Dominerende adfærd er ikke i sig selv mobning. Positiv dominans er inkluderende. Negativ dominans er når udstødelse er er en del af legen Roller som konger og dronninger, tjenestefolk og hund er ikke i sig selv mobning. Hårdt sprog er ikke i sig selv mobning. Enkle episoder med ubehagelige oplevelser, som verbale angreb og fysisk aggression Drilleri er ikke i sig selv mobning. At drille synes de fleste børn og voksne er sjovt – udstødelse er ikke målet Konflikt er ikke i sig selv mobning.

7 Mobbepositioner Mobbere Mobber direkte udvalgte elever
Mobbeassistenter Assisterer mobberne med en vis aktivitet Mobberens supportere Støtter mobberne ved f.eks. at grine med Udenforstående Tilskuerne der forholder sig neutralt til mobningen Ofre Udsatte for mobning Forsvarere Forsvarer den mobbede Kilde: Thelin og Williamson i Helle Rabøl Hansen, 2005

8 Mobningens årsag Mobning skyldes lav tolerance i gruppen og kendetegnes ved et meget smalt spor for, hvad der defineres som ”det rigtige” i gruppen og hvad der defineres som ”det forkerte”.

9 Faktorer der påvirker klassens tolerancegrad:
Forældreattituder Personaleattituder Kultur og samfundsværdier Samfund: Mobning en del af samfundsmønster, Robinson m.m. Skolens attítude:

10 Fagvoksne Den gode rollemodel – viser vejen til tolerance og mod
Være forsigtig med ironi og sarkasme Arbejde med relationer Tillidsbroen Den, eleverne kommer til, når der er problemer Placere børn og unge med dårlige historier i arenaer hvor de kan vise deres styrke og der kan fortælles nye historier Barnet/den unge får værdi – en plads i fællesskabet

11 Ridder i Mobbeland - 5 råd til elever
Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om mobningen. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat. Med en håndsrækning fra en jævnaldrende begynder solen at skinne igen for de børn, der mobbes. Fortæl om mobningen til en lærer eller pædagog, du har tillid til. Når mobning sker er det skolens og institutionens ansvar at få det stoppet. Bliv ridder i mobbeland i stedet for passiv tilskuer. Aftal med en kammerat, at man begge to lader være med at grine med, når nogen mobbes og i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen. Vær venlig og inviterende over for pigen eller drengen der mobbes. Snak med mobbeofferet og invitér med i leg eller aktivitet. Hvis du får et ”nej” så invitér flere gange, så mobbeofferet forstår, at du har lyst til at være sammen. Du kan f.eks. også sende en sød SMS. Snak med mobberne om, at man synes, at det er dumt at mobbe. Mobberne skal lære, at det ikke er i orden at mobbe.

12 På chatten bliver´ jeg li´som meget mere modig!

13 Chatfordele ifølge de unge 1
Identitet En del af 2.0 generationens identitet at have profiler på social networking sites At folk ved, hvem jeg er – kan gå ind og se, hvem jeg er At jeg kan debattere om ting, der sker i verden – ikke bare i DK Kontakt / Social Networking Holde kontakt med mine venner” En måde ”at være sammen på”, når man ikke har så meget tid At være sammen uden at være sammen Komme tættere på sine venner, lære dem bedre at kende - snakke om gode oplevelser sammen På nettet er der lots lots lots of love mellem venner Nye venner/bekendte At snakke med nogle jeg møder på ferier eller i byen Jeg kan få venner hurtigere (tilflytter)

14 Chatfordele ifølge de unge 2
Flirt og kærester Der et større mulighed for at få kærester Man kan flirte helt vildt – det ville jeg aldrig gøre ”face to face” Eksperimentere På chatten kan virkeligheden godt blive lidt surrealistisk Jeg kan 100% selv bestemme, hvad der skal ske Mod og seksualitet Jeg er ikke så genert i chatten På chatten kan jeg være mere modig Jeg chatter meget om sex Frirum Jeg tør spørge om flere ting og sige flere ting Man er mere afslappet

15 AMOK stikprøve undersøgelse om børn/unges chattrafik. Januar 2006.
82% af de adspurgte børn chatter. 8 ud af 10 børn kommunikerer dagligt på nettet med venner, skolekammerater, bekendte udenfor skolen og bekendtskaber eller tilfældige mødt på nettet. 41% af de adspurgte børn har voldsomme negative chatoplevelser med andre børn som afsender. 4 ud af 10. (Dødstrusler, trusler om bank og seksuel chikane) 23% af de adspurgte har oplevet chatchikane som en del af mobning eller konflikt med klasse- og skolekammerater.

16 Digital mobning – en ny definition
1 / Digital mobning er, når flere medlemmer af en gruppe/netværk/community (IRL og URL) gentagne gange forfølger eller udelukker en udvalgt person gennem digital teknologi (mobil eller websites). Gruppen og den udvalgte person oplever en social tilknytning til de digitale fællesskaber. Den digitale mobning kan foregå via SMS/MMS, mails, andre tekstbeskeder fx beskeder i gæstebøger, i chatrooms m.m. Kilde: Dorthe Rasmussen 2008, AMOK

17 Digital mobning –definition fortsat
2/ Gruppens intention er mere eller mindre bevidst at udelukke og isolere den udvalgte person ved fx. at ydmyge, bagvaske, straffe eller true personen. 3/ Når en gruppe ikke har nogen umiddelbar identitet, historie eller værdier at samles om, kan mobning bruges som ”kit” til at samle medlemmerne. Kilde: Dorthe Rasmussen 2008, AMOK

18 Mobning skyldes IKKE de digitale medier!
Men de digitale redskaber giver mobningen nye dimensioner!

19 Digitale medier benyttes negativt i børnefællesskaber 4 hovedtyper
Konflikter i skole/fritidstilbud fortsætter i det digitale rum eller modsat (fra IRL til IRL) Mobbemønstre i skole/fritidstilbud fortsætter i det digitale ”rum” (fra IRL til IRL) Chatchikane fra (URL) / til fremmede (URL) Ny variant mobning? Mobbemønstre/forfølgelsesmønstre opstår i de digitale gruppebekendtskaber. Koordineret forfølgelse af en udvalgt/udpeget person – blandet IRL og URL bekendtskaber

20 Nye Dimensioner Privatsfæren mellem hjem og barnets sociale arenaer brydes op Offeret kan nås 24 timer i døgnet - hvor som helst, når som helst De digitale medier ”skærmer” for den direkte kontakt ansigt til ansigt, hvilket formentlig gør tonen mere rå Der er ingen verbal eller nonverbal afkodning Mobberollerne bliver mere uigennemskuelige Mobningen kan blive mere usynlig for tilskuerne Mobberne bliver mere ”modige” – trusler og krænkelser Børnenes netværk og kontakter udvides ved brug af digitale medier Udstødelsen offentliggøres til et større ubegrænset publikum Dette kan have en forstærkende effekt på følelsen af eksklusion, magtesløshed, skam og isolation – DEN TOTALE OFFENTLIGGØRELSE

21 Nye dimensioner Hårdt sprog
ex. Bøsse, lille pik, svans, homo, Luder, so, billig, klamme patter, grim røv, knepper din mor, du sku ha´ så meget pik din klamme luder Trusler om vold eller død ”det gør alle” selvbeskyttelse? Selvbestaltet etik Individuelle grænser - The Wild West Gråzoneland

22 Nye dimensioner Soft Porno
Markant øget fokus på seksuelle signaler i både sprog og fotos Positiv rating Sex mobning – positionere sig på seksuel attitude, ramme på den seksuelle identitet Forstærket fokus på udseende Negative kommentarer i gæstebøger / afstemninger Mediernes indflydelse

23 Fravær af voksne Børnene har udviklet en parallelverden, hvor voksne er fraværende. På spørgsmålet om, hvem de unge går til med negative oplevelser: 4 % en lærer 8 % en pædagog 15 % venner 12 % Forældre 9 % holder de negative oplevelser for sig selv

24 Guf for lærere Digte Oversættelser af sange (engelsk)
kommunikerer på engelsk Artikler Klubber – viden – erfaringer - bevidsthed om samfundet – debat - demokrati Kommunikation - socialisering IT kendskab – html koder Animation af billeder – film (fra mobilen)

25 Hvad er ulovligt? Indbrud på en profil er i voksenverden dokumentfalsk, som er reguleret af straffeloven. Det samme gælder for trusler om vold, seksuel vold og død. Man må ikke true folk på livet i tekstbeskeder - heller ikke selv om det bare er "for sjov". Hvis modtageren bliver bange, så er truslerne kriminelle og kan straffes med bøde. Hænger man folk ud med billeder, man har taget af dem uden deres accept, kan man retsforfølges. Det er altså ikke bare total mangel på respekt - det er også forbudt.

26 Hvad er ulovligt? Dansk straffelov forbyder æreskrænkelse – båder IRL og URL. - kan give op til 6 mdr. fængsel. MEN det er ofte vanskeligt at dømme udøverne af digital chikane. Særlig hvis serveren er placeret i udlandet (ex. Facebook) det er op til den krænkede at gå til domstolene med sagen.

27 -læs mere på www.sikkerchat.dk
Hvad er ulovligt? Det er forbudt at fotografere på privat område uden tilladelse. Bl.a. omklædningsrum og klasseværelset er privat område. Mange børn og unge overraskes over voksensamfundets alvorlige reaktioner. De har ikke selv været klar over, at handlingerne var ulovlige i strafferetslig henseende. ”Jeg mener det jo ikke i virkeligheden”, sagde en 13-årig pige i undersøgelsen. -læs mere på

28 Digital vejviser til børneprofessionelle - 1
Træd fordomsfrit og nysgerrigt ind i den digitale kultur Undersøg hvordan de unge bruger mobilen og chatten Gå selv på nettet og kig på de unges foretrukne chatsites Spørg om gode og dårlige oplevelser på chatten, beskrivelser af profiler m.m. Sæt tid af til snak om chat erfaringer, chat etik og ”netetikette”

29 Digital vejviser til børneprofessionelle - 2
Debattér med børnene og de unge hvad der er god og dårlig chatetik Fortæl at man må ikke true folk på livet i en sms eller på chatten- heller ikke selv om det bare er "for sjov". Brug chat, mobiltelefon og anden informationsteknologi kreativt som undervisningsemne i f.eks. opgaver, foredrag og emneuger – brainstorm med eleverne Indføj god chat og sms etik i jeres antimobbeplan på skolen eller institutionen. Lad eksempelvis alle klasser fra 4. – 9. klasse udarbejde færdselsregler for vores brug af mobiltelefon og chat.

30 10 råd til forældre Bland dig nysgerrigt og fordomsfrit i dit barns chatverden. Spørg ind til dit barns chaterfaringer og hvad dit barn kan li´ ved at chatte. Spørg om du må se dit barns foretrukne chatsider og profil. Forøg din viden om foretrukne chatsider og det ”at chatte”, så dit barn kan dele sine erfaringer med dig. Debatter chatetik - Tag en snak om, hvad en god og dårlig chat er.

31 10 råd til forældre På chatten og SMS kan man hverken se eller høre hinanden. Fortæl at det skrevne ord kan virke hårdere, når man ikke kan se mimik og kropssprog og høre tonefald. Hjælp barnet med at beskytte sig selv, så der ikke gives identificerbare oplysninger, når der chattes med ukendte. 6. Fortæl hvorfor man ikke skal give sine kammeraters adresse og mobilnr. til andre, uden først at spørge, om det er OK.

32 10 råd til forældre 7. Fortæl at det er ulovligt at true andre med vold, seksuel vold og død. 8. Debattér profilbilleder – hvad er det for signaler man sender - sexuelle, venskabelige osv. 9. Har dit barn negative chatoplevelser med klassekammerater eller andre bekendte, bring det op på forældremøde. Ved grov chikane og mobning kontakt øjeblikkeligt skolen eller klubben. 10. I chikane og mobbehistorier kan I kontakte moderatorer og supportere på sitet.

33 AMOKs Digitale vejviser til brugerne - 1
Lad være med at bagtale og afsløre hemmeligheder. Husk at ting der skrives, ofte virker hårdere, end når de siges – du kan ikke se mimik, kropssprog eller høre tonefald. Hvad er et godt chatroom? Indfør fælles ”netetikette” med dine venner og bekendte når I chatter. ”Hvad bruger vi chatten til, og hvad bruger vi den ikke til”. At stjæle en andens profil og andres billeder, eller hacke sig ind på en andens profil, er imod god chatetik. Husk at det er forbudt at true andre med vold og død - også selv om det bare er "for sjov". Overvej om dit profilbillede viser dig, som du har lyst til at blive opfattet - profilbilleder kan kopieres og bruges af andre til negative ting.

34 Digital vejviser til brugerne - 2
Lad være med at sende en besked, når du er vred. Vent til du har tænkt over det og er rolig. Vrede beskeder fortryder man ofte, men de kan ikke gøres om. Lavinen ruller og konflikten og chikanerierne optrappes. Hvis du oplever ubehagelige ting, som chikane og mobning - så fortæl det til forældre, lærere og kammerater. Når lærere eller forældre ikke kan se, at én mobbes, er det dit ansvar at fortælle det – du hjælper et menneske i nød. Skriv aldrig navn, adresse og telefonnummer Lav svære koder (password), som kun du selv kender Kig på og læs mere om, hvordan du kan beskytte dig selv overfor dem, du ikke kender i chatrooms. Husk - Det er dig der styrer - både hvad du skriver og hvad du sender.

35 Riddere til inspiration

36 Hvad er ulovligt? Indbrud på en profil er i voksenverden dokumentfalsk, som er reguleret af straffeloven. Det samme gælder for trusler om vold, seksuel vold og død. Man må ikke true folk på livet i tekstbeskeder - heller ikke selv om det bare er "for sjov". Hvis modtageren bliver bange, så er truslerne kriminelle og kan straffes med bøde. Hænger man folk ud med billeder, man har taget af dem uden deres accept, kan man retsforfølges. Det er altså ikke bare total mangel på respekt - det er også forbudt.

37 Hvad er ulovligt? Dansk straffelov forbyder æreskrænkelse – båder IRL og URL. - kan give op til 6 mdr. fængsel. MEN det er ofte vanskeligt at dømme udøverne af digital chikane. Særlig hvis serveren er placeret i udlandet (ex. Facebook) det er op til den krænkede at gå til domstolene med sagen.

38 -læs mere på www.sikkerchat.dk
Hvad er ulovligt? Det er forbudt at fotografere på privat område uden tilladelse. Bl.a. omklædningsrum og klasseværelset er privat område. Mange børn og unge overraskes over voksensamfundets alvorlige reaktioner. De har ikke selv været klar over, at handlingerne var ulovlige i strafferetslig henseende. ”Jeg mener det jo ikke i virkeligheden”, sagde en 13-årig pige i undersøgelsen. -læs mere på

39 Populære børne- og unge sites - er udpluk
Filter skal debatteres ind i de unges bevidsthed!!! Populære børne- og unge sites - er udpluk Arto.dk Dkbn.dk Secondlife.com Myspace.dk habbo.dk powerbabe.dk Gosupermodel.dk NationX.dk lunarstorm.dk hotfriends.dk ofir.dk netstationen.dk dating.dk scor.dk

40 Nyttige Links Download rapporten på www.mobbeland.dk
Besøg Red Barnets hjemmeside Besøg Cyberskolen på Medierådets inspirationsmateriale om webetik webetik Danmarks undervisningscentral:


Download ppt "Om mobning & Børns og unges hverdag på nettet og mobilen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google