Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samspil og fornyelse som holdepunkter og prioriteringer for at få det bedste ud af ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Indlæg på.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samspil og fornyelse som holdepunkter og prioriteringer for at få det bedste ud af ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Indlæg på."— Præsentationens transcript:

1 Samspil og fornyelse som holdepunkter og prioriteringer for at få det bedste ud af ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Indlæg på fyraftensmøde den 20. november 2007, som opfølgning på konferencen ‘Lige muligheder for alle i uddannelse’ Søren Breiting, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

2 Perspektiv på situationen for UBU i Danmark ud fra et besøg i Thailand (note)  Netop hjemvendt fra en rejse til Thailand med opfølgning af et større samarbejdsprojekt mellem Danmark og det thailandske undervisningsministerium om udvikling af miljøundervisning i Thailand bruges situationen i Thailand til at give et farverigt perspektiv på nogle selvfølgeligheder i dansk undervisningstradition.

3 Thailand  Et land i hektisk udvikling, men bundet i gamle traditioner  Et land med store kontraster  Et land med rige naturforekomster

4 Store etniske konflikter og fattigdoms- problemer som roden til meget uhyrligt

5 Thailand – et kongerige, men ikke som vores

6 Militær og thai traditioner spiller en helt særlig rolle i Thailand – hvor er demokratiet? Thailand er meget hierarkisk. Man siger ikke noget, hvis ens overordnede er til stede. Og man slipper ikke godt fra at kritisere dem ved magten. Korruption er udbredt på alle niveauer. Disse aspekter er typiske for mange asiatiske lande – og dermed for en meget stor del af verdens befolkning.

7 Danmark og Thailand i en globaliseret verden  Alle danskere har bidraget med 20 Bht = ca. 4 kr til at støtte  ‘Strengthening Environmental Education in Thailand’ (SEET Project)  Et udtryk for, at Danmark også har en interesse i, hvordan det går i et land som Thailand vedr. miljøbeskyttelse og folkelig deltagelse (demokratisk engagement).

8 Danmark i en globaliseret verden  Thaierne siger, at de ikke har lært at tænke selv.  Lærer vi danskere vore børn at tænke selv?  Hvad ligger bag en statsministers udtalelse om, at der måske er for meget rundkredspædagogik i dansk skole?

9 Pædagogiske prioriteringer for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling  At hjælpe børn og unge til at engagere sig i aspekter af livet og samfundet, der ikke umiddelbart er i deres egen interesse.  At være interesseret i at forstå ting og mekanismer, der er mere komplicerede, end de umiddelbart fremtræder, for at mindske naivitet og overfladiskhed.  At turde engagere sig i kontroversielle problemstillinger.

10 En definition af UBU for DK  Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er uddannelse og folkeoplysning,  der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på,  at deltagerne får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle kompetent og engageret i samspil med andre i forhold til  komplekse, kontroversielle problemstillinger af betydning for nuværende og kommende generationers livskvalitet og den globale udvikling.

11 Læg mærke til  Bæredygtig udvikling findes ikke som en éntydig situation, der er givet på forhånd (Aspekter, der ikke er bæredygtige, er langt nemmere at identificere, end eksempler på udviklingstræk, der helt sikkert er bæredygtige).  Ingen moralisering  Det er deltagelse og engagement, der er nøglen – den demokratiske deltagelse og nytænkning  Livskvalitet for nuværende og kommende generationer er i fokus  Alt set i et udviklingsperspektiv (og dermed rettet mod, at udviklingen bestemmes/besluttes af mennesker og de systemer, vi skaber).

12 Fokus indholdsmæssigt på  Forhold mellem nuværende generationers interesser og hensyn til kommende generationers behov og interesser.  Forhold mellem bevarelse og forandring.  Forhold mellem rige og fattige, samt på social retfærdighed.  Forhold mellem lokale interesser og globale hensyn.

13 Udgangspunktet er  Mennesker

14 Perspektivet er  Mennesker  Mennseker

15 Menneskers livskvalitet nu og i fremtiden er afhængig af mange ting  Økonomi  Naturresurser  Sundhedsfremmende miljø på alle måder  Rent fysisk miljø  Trygt socialt miljø  mmm

16 Hvor skal man starte?  Begynd med mennesker og deres bekymringer, ønsker, forventninger og forestillinger om fremtiden  Det kan være elevers/studerendes/voksnes egne, - eller  Undersøgelser over andres

17 Hjælp dem til at opbygge en følelse af ejerskab til problemstillingerne og deres mulige løsning  Giv elever/studerende/voksne en mulighed for at undersøge og engagere sig i relativt selvvalgte spørgsmål.  Støt elevers/studerendes/voksnes mulighed for at handle ‘i virkeligheden’ i overensstemmelse med deres egen mening.  Sørg for, at deres engagement bliver synligt for andre.

18 4 eksempler på områder for UBU, som gode indsatsområder for at opbygge erfaring med UBU på alle niveauer  Den globale klimaændring  Iværksætteri knyttet til bæredygtig udvikling  Bæredygtig fødevareproduktion  Interessekonflikter knyttet til udnyttelse af naturresurser

19 Den globale klimaændring  Et af de mest omtalte problemstillinger vedrørende bæredygtig udvikling – derfor godt tema.  Problemerne er diffuse, komplekse og kontroversielle - derfor vigtige at arbejde med.  Temaet er eksemplarisk - det illustrerer næsten alle væsentlige forhold i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

20 Iværksætteri/entrepreneurship/ innovation - knyttet til bæredygtig udvikling  Bred forståelse – ikke kun business, men søgen efter kreative nye løsninger.  Her kombineres 2 forskellige ønskede indsatsområder gennem:  arbejde med udvikling af konkrete alternative løsninger som bidrag til en mere bæredygtig udvikling, og hvordan de kan føres ud i livet.

21 Bæredygtig fødevareproduktion  Godt tema for at arbejde med, hvad man måtte mene, er mere bæredygtigt end andre måder at fremskaffe føde på i en hastigt udviklende global befolkning  Knytter oplagt overvejelser om kortsigtet og langsigtet økonomi sammen med miljøbeskyttelse og sundhed på kort og lang sigt og de involverede interessekonflikter, både lokalt og globalt.

22 Interessekonflikter knyttet til udnyttelse af naturresurser  Så som - biologisk mangfoldighed og - lagerresurser og fornyelige resurser  i forhold til kortsigtede og langsigtede politiske, økonomiske, sociale og økologiske perspektiver. (perspektiver, der nødvendigvis må indgå i alle temaer, der vælges til UBU. Også oplagt til arbejde med historie i mange sammenhænge).

23 Hvad er der brug for i uddannelsessystemet? Foruden lederskab fra Undervisningsministeriet og fra andre ministerier : Efteruddannelse af alle, der har med uddannelse og oplysning at gøre Sikring af kompetencer for at kunne forstå og varetage UBU som led i diverse læreruddannelser Forståelse af, at Danmark har særlige muligheder og forpligtelser til at fremme UBU globalt

24 Links til nyttige resurser  UBU portalen: www.ubuportalen.dk Officiel portal for ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmarkwww.ubuportalen.dk  NGO-portal om UBU og tiåret www.ubu10.dkwww.ubu10.dk  UBU på EMU www.emu.dk/gym/miljoe/uvforloeb/baeredygtighed.htmlwww.emu.dk/gym/miljoe/uvforloeb/baeredygtighed.html  www.EducationForSustainableDevelopment.com www.EducationForSustainableDevelopment.com  Kvalitets-kriterier for ESD-skoler - En guide til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Kvalitets-kriterier for ESD-skoler - http://www.educationforsustainabledevelopment.com/publications/kvalitetskriterier-esd-skoler.pdf.pdf  www.environmental-education.net www.environmental-education.net  www.GratisArtikler.com Artikler til fri afbenyttelse på websteder og i nyhedsbreve, bl.a. om undervisning, UBU og BU. www.GratisArtikler.com  undervisning.blogspot.com/ Blog om konkret undervisning undervisning.blogspot.com/  uddannelse.blogspot.com/ Blog bl.a. om uddannelse for bæredygtig udvikling. uddannelse.blogspot.com/  www.undervisningsnyt.com Elektronisk nyhedsbrev om undervisning især i forlkeskolen www.undervisningsnyt.com

25 Om billederne og copyright  Alle fotos i denne Powerpoint præsentation er taget af Søren Breiting/BIOFOTO under rundrejse i Thailand i november 2007.  Den samlede Powerpoint præsentation må frit anvendes og lægges online, så længe alt holdes samlet, inklusiv denne anvisning.  Enkeltbilleder må ikke bruges adskilt fra den samlede præsentation.  Søren Breiting: http://www.breiting.net/ og www.azFOTOS.comhttp://www.breiting.net/ www.azFOTOS.com


Download ppt "Samspil og fornyelse som holdepunkter og prioriteringer for at få det bedste ud af ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Indlæg på."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google