Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flygtninge med traumer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flygtninge med traumer"— Præsentationens transcript:

1 Flygtninge med traumer
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Flygtninge med traumer Sundhedssektor i mangfoldighedens søgelys – Helsingør 17. juni 2010 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

2 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH
Flygtninge generelt flygtninge i Danmark – svarer til ca. 2% af befolkningen Der er 5.5% udenlandske statsborgere i Danmark Der bliver givet ca asylopholdstilladelser om året De største flygtningegrupper kommer fra Irak, Rusland (Tjetjenien), Iran og Afghanistan Konklusion fra de glemte børn i flygtningefamilier – vi glemmr at skelne mellem indvandrere og flygtningebørn

3 Flygtninge generelt Oplevet ekstreme forhold Flugthistorie
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Flygtninge generelt Oplevet ekstreme forhold Flugthistorie Tab og afsavn Fundamentalt ændret livssituation Kulturelle forskelle Minoritet Klient

4 Flygtninge med traumer i tal
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Flygtninge med traumer i tal Ingen systematisk screening. Et almindeligt skøn er, at % af alle flygtninge er traumatiserede. Det svarer til cirka mennesker i Danmark. Asylansøgere i Danmark (N = 142) 34 % opfyldte kriterierne for PTSD 63 % af torturoverleverne opfyldte kriterierne for PTSD Asylansøgere i Danmark. Amnesty Internationals Danske Lægegruppe 2008 Prævalensraten for PTSD hos flygtningepopulationer er 50 % eller mere MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. Region Syddanmark 2008

5 Hvad udløser traumer? Traumatiserende oplevelser hos flygtninge
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Hvad udløser traumer? Traumatiserende oplevelser hos flygtninge Krig, herunder deltagelse i kampsituationer Forfølgelse Fængsling Tortur Vidne til tortur Voldtægt og andre fysiske overgreb

6 Faktorer der har betydning for den traumatiske effekt
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Faktorer der har betydning for den traumatiske effekt Den traumatiske effekt afhænger af Omfanget af de traumatiske begivenheder Om traumet er naturligt eller menneskeskabt Individets modstandskraft Social støtte Individets tolkning af belastningen

7 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH
Forekomsten af PTSD Det fremgår af forskellige undersøgelser, at udbredelsen af PTSD blandt ofre efter forskellige typer af belastning varierer, således at udbredelsen af PTSD er - næsten 100 % blandt ofre for koncentrationslejre - ca. 50 % blandt ofre for tortur - ca % blandt ofre for krigsoplevelser - ca. 10 % blandt ofre for naturkatastrofer - ca. 1 % blandt ofre for ulykkestilfælde (Kilde: Rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge, 2001)

8 PTSD – diagnosen historisk
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – diagnosen historisk 1. Verdenskrig – granatchok og krigsneurose 2. Verdenskrig – KZ-syndromet Vietnamkrigen – posttraumatisk stress (PTS) I 1980 blev Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) optaget i The American Psychiatric Association’s diagnoseliste (DSM III) I 1994 udkom WHO’s diagnosesystem (ICD-10), hvor ”posttraumatisk belastningsreaktion” indgår DESNOS / kompleks PTSD Grete Svendsen. Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde. Dansk Flygtningehjælp 2001 Det har været diskuteret, om PTSD diagnosen er dækkende for symptomer hos mennesker, der har været udsat for længerevarende totalitær kontrol og/eller organiseret vold, f.eks. krigsfanger og overlevende fra koncentrationslejre. Ændringer i impuls- og affektreguleringen Ændringer i bevidstheden Ændringer i selvopfattelsen Ændringer i relationer til andre personer Ændringer i livsopfattelse Følelse af håbløshed og fortvivlelse (Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified)

9 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH
PTSD - begivenheden Udsættelse for en ekstrem begivenhed, der ligger ud over almindelig menneskelig erfaring Oplevet eller været vidne til død eller livstruende begivenheder eller trussel mod egen eller andres fysiske integritet Reageret med intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel

10 PTSD – genoplevelsesfænomener
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – genoplevelsesfænomener Tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske begivenhed Belastende erindringer Mareridt Flashbacks Stærkt ubehag ved omstændigheder, der minder om den traumatiske begivenhed

11 PTSD – undgåelsesadfærd
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – undgåelsesadfærd Undgåelse af alle stimuli, der minder om begivenheden, eller generel følelsesmæssig lammelse Forsøg på at undgå tanker, følelser, handlinger, steder og mennesker, der kan minde om traumet Manglende evne til at genkalde vigtige aspekter af traumet Følelsesmæssig afsondrethed eller fremmedgørelse over for andre Oplevelse af, at fremtidsmulighederne er begrænsede

12 PTSD – øget stress Vedvarende symptomer på øget stress (”arousal”)
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – øget stress Vedvarende symptomer på øget stress (”arousal”) Svært ved at falde i søvn og sove igennem Irritabilitet og vredesudbrud Koncentrations- og hukommelsesbesvær Overvagtsomhed Overreaktion på forskrækkelse

13 PTSD – varighed og funktionsnedsættelse
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – varighed og funktionsnedsættelse Diagnosen kan først stilles, når symptomerne har varet mere end 1 måneder symptomerne er forbundet med en betydelig funktionsnedsættelse

14 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH
Comorbide tilstande Cirka halvdelen af personer, der har PTSD, har tre eller flere diagnoser, f.eks. Angstforstyrrelser Depressive tilstande Personlighedsforstyrrelser Alkohol- og stofmisbrug Mange har også et dårligt fysisk helbred, f.eks. Forhøjet blodtryk Migræne Mavesår Kroniske smerter

15 PTSD – symptomer Skyld Skam Mistillid Irritabilitet og vredesudbrud
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH PTSD – symptomer Skyld Skam Mistillid Irritabilitet og vredesudbrud Koncentrations- og hukommelsesbesvær Tilknytningsproblemer Manglende tro på sikkerhed og retfærdighed Personlighedsforandringer Søvnproblemer Hjælpeløshed og afmagt Isolation (MTV – Region Syddanmark – 2008)

16 Omfattende sociale følgevirkninger
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Omfattende sociale følgevirkninger Konstant træthed Hjælpeløshed / afmagt overfor daglige problemer Selvdestruktiv og impulsiv adfærd Fjendtlighed Somatisering Social tilbagetrækning, isolation Et skadet forhold til omgivelser og netværk Følelsen af at være under konstant trussel Problemer med at styre, følelsesregulere og forstå egen børn Problemer med at lære dansk

17 Behandling 14 specialiserede tværfaglige behandlingscentre
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Behandling 14 specialiserede tværfaglige behandlingscentre (typisk psykologer, socialrådgivere og fysioterapeut) Psykiatri Privatpraktiserende psykologer, fysioterapeuter mv. Målsætning for behandling / rehabilitering Reducere symptomer Forbedre funktionsniveauet Forskningsregistrantens hovedkonklusioner: Der er en positiv sammenhæng mellem det at være i arbejde og have et bedre psykisk helbred Arbejdets skal være meningsfyldt Levevilkårene i eksil er ofte vigtigere for flygtningene end traumet i sig selv Der er en sammenhæng mellem psykisk helbred og omfanget af netværk og social støtte

18 Forskningsoversigt 2009 - Center for udsatte flygtninge
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Forskningsoversigt Center for udsatte flygtninge Arbejdets betydning for flygtninge med traumer: Der er en positiv sammenhæng mellem det at være i arbejde og have et bedre psykisk helbred Arbejdets skal være meningsfyldt Levevilkårene i eksil er ofte vigtigere for flygtningene end traumet i sig selv Der er en sammenhæng mellem psykisk helbred og omfanget af netværk og social støtte Forskningsregistrantens hovedkonklusioner: Der er en positiv sammenhæng mellem det at være i arbejde og have et bedre psykisk helbred Arbejdets skal være meningsfyldt Levevilkårene i eksil er ofte vigtigere for flygtningene end traumet i sig selv Der er en sammenhæng mellem psykisk helbred og omfanget af netværk og social støtte

19 Yderligere information
Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Yderligere information


Download ppt "Flygtninge med traumer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google