Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

& Økonomistyring Organisationer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "& Økonomistyring Organisationer"— Præsentationens transcript:

1 & Økonomistyring Organisationer
Om tilvejebringelse af beslutningsrelevant information og organisationer som aktivitetsnetværk.

2 Hvad er problemet? Beslutninger!! Administrerende direktør for LEGO
Key Account Manager for TDC Erhverv Produktchef for Carlsberg Værkfører hos Danfoss Beslutninger!!

3 Temaer Virksomheden som værdikæde Økonomistyring Præstationsmål

4 Grundlag: Organisationen er et system af aktiviteter - en værdikæde
-med det formål at levere et produkt/ service til en kunde. Alle led i værdi-kæden tilrettelægges med kunden for øje – ex. kunden ønsker billige produkter, leveret til tiden, uden fejl og af høj kvalitet. Kun-den R & D Produk-tion Distri-bution Salg og marke-ting Efter-salgs service

5 Hvorfor økonomistyring?
Vision – Strategi - Mål Kun-den R & D Produk-tion Distri-bution Salg og marke-ting Efter-salgs service Økonomistyring handler overordnet om, hvordan virksomheden opnår alle sine mål - også de økonomiske. Økonomistyringssystemet skal derfor tilvejebringe et beslutningsgrundlag for ledelsen vedrørende alle led i virksomhedens værdikæde. Eksempler på beslutninger, som økonomistyringen giver inputs til: Formulering og implementering af strategi og langsigtede planer. Ressourceallokeringer og prisfastsættelser. Præstationsmåling. Omkostningsplanlægning og kontrol af driften. Omverden - eksterne miljø. Leverandører, grossister, konsumenter etc.

6 Økonomistyringsopgaver
Vision – Strategi - Mål Kun-den R & D Produk-tion Distri-bution Salg og marke-ting Efter-salgs service Registrering og Rapportering Evaluering og kontrol Planlægning

7 Økonomistyringens univers
Kontrol Omkostnings allokering Motivation Activity Based Costing Virksomheden Internt Produktions Layout Prissætning Udvikling Budgettering Ansvars fordeling Præstationsmåling Variansanalyse Balanced Scorecard

8 Hvad kan økonomistyring bruges til ?
Økonomistyring benyttes ikke kun af regnskabsfolk, men af alle ledere og medarbejdere i en virksomhed: til at forstå den forretningsmæssige situation til kommunikation af (økonomisk) ansvar og som ”sprog” til varetagelse af deres opgaver, herunder ved forhandling, planlægning og beslutningstagen

9 Økonomistyring og lederniveauer
Strategiplaner Strategiske niveau Benchmarking, værdi, kundetilfredshed og - præferencer samt markedsbetingelser Investerings- & driftsbudget Taktiske niveau prisfastsættelse, produktmix, kapacitetsbelægning, outsourcing, procesforbedringer, profit og efficiens Operationelle niveau kvantitative data - tider, priser, mængder. Afdækning af varianser dvs. afvigelser mellem faktisk og standard.

10 Forskelle mellem økonomistyring og eksternt regnskab
Fagdisciplin Økonomistyring Eksternt regnskab Hvem er kunden ledelsen og medarbejdere interessenterne Hvad er tidsfokus fremadrettet fortidige resultat dokumenteres Lovreguleret nej ja Vigtigste opgave tilvejebringe beslutnings-grundlag for ledelsen og medarbejdere virksomheds info. til investorer, aktionærer og långivere

11 Nye opgaver til økonomistyringen
Mindre fokusering på materialeomkostninger - værdiskabelse sker andre steder i værdikæden da der er mere viden end materialer i produkterne, eksempelvis viden om kunder og partnerskaber, procesforbedringstiltag etc. Måling og styring af omkostninger i alle led i værdikæden - ikke kun i produktionen. Salg og marke-ting Efter-salgs service Produk-tion Distri-bution Kun-den R & D

12 Præstations målinger Fastsættelse af de elementer der skal måles på (measures / mål): Bør fastsættes med udgangspunkt i en (evt. intern) kundesynsvinkel. Det er vigtigt at medtage alle de elementer, der er vigtige for kunden (evt. intern). Fastsæt mål (targets) for elementerne (målsætning) Foretag løbende målinger på elementerne og sammenlign de faktiske målinger med de fastsatte mål (kontrol) Er det nødvendigt at ændre adfærd? (hvad er årsagen til afvigelserne - styring)

13 Konklusion For at nå sine mål, iværksætter organisationen en række AKTIVITETER om hvilke der kræves information til styringen - systemet herfor er ØKONOMISTYRINGssystemet. - Aktivitetsperspektivet er grundlaget for lærebogen. Nøjagtig, relevant og ajourført finansiel og ikke-finansiel information om organisationens økonomi og performance er afgørende for succes. Information om både omkostninger og om værdiskabelse ved de enkelte aktiviteter og ved aktivitetskæderne. Til driftskontrol/produkt- kundevurdering/kontrol af ledelsen/ strategiimplementering og -kontrol/ samt til ad hoc beslutninger

14 HVAD ER ØKONOMISTYRING ?
Styring i/ af en organisation i et økonomisk perspektiv med det formål at få virksomheden som et socialt-teknisk system til at fungere som økonomisk system ved at skabe økonomisk overblik og indblik i virksomheden og dens handlinger. Både de enkelte handlinger, handlingskæderne og det aggregerede billede af alle handlinger Fokus er på samspillet mellem ressourceindsats, virksomhedens aktiviteter og det økonomiske udbytte (lønsomhedsmønstret), dvs. på beslutning, koordinering mht. tid, personer og steder,planlægning samt kontrol hvilket kræver et FORMALISERET SYSTEM der BAGUDRETTET registrerer og kontrollerer og FREMADRETTET bruges til planlægning og beslutninger

15 HVAD ER ØKONOMISTYRING ?
Systemet består af "det interne regnskab” / driftsbogholderiet / forretningsbogholderiet, budget, kalkuler og analyser Data kommer fra finansbogholderiet, driftsbogholderiet, driftsstatistikker, kunde- og konkurrentdata, og fra analyser Aktiviteterne og deres handlingskæder er helt centrale, da de bestemmer salgsindtægterne, omkostningsforbruget, pengebindingerne i lagre mm. og behovet for produktionskapacitet. Relationer til Driftsøkonomi: Økonomistyring bygger på bla. faget driftsøkonomi, men også på organisationsteori mm. Medens Driftsøkonomi er forankret i klassisk mikroteori med dets abstrakte, forenklede modelbeskrivelser - uden forbindelse med det sociale system og med virksomhedens data - går Økonomistyring ind i virksomhedens "black box" med et konkret og praktisk formål.

16 Hvad laver man i en økonomiafdeling?
Næste gang Omkostningsbegreber Life cycle costing 2. Time - gæstelærer - Jesper Holm-Pedersen, Danisco: Hvad laver man i en økonomiafdeling?


Download ppt "& Økonomistyring Organisationer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google