Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization, Communicable Diseases Surveillance and Response Michala Hegermann-Lindencrone.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization, Communicable Diseases Surveillance and Response Michala Hegermann-Lindencrone."— Præsentationens transcript:

1 WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization, Communicable Diseases Surveillance and Response Michala Hegermann-Lindencrone Communicable Diseases WHO Regional Office for Europe mhl@euro.who.int Pandemiskinfluenza

2 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response 1.Hvad er en influenzapandemi og hvad ved vi om influenzapandemier? 2.Fugleinfluenza H5N1 – den næste pandemi? 3.Konsekvenser ved en pandemi og hvordan de kan begrænses 4.Hvad bør man overveje i en virksomhed? 5.Fokus på beredskab i Europa

3 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response  Sæson influenza –Menneskelig viral respiratorisk infektion –Forekommer hver vinter –Rammer alle aldersgrupper men som regel kun alvorlig sygdom blandt ældre samt særlige risikogrupper. Potentielt dødelig –Globalt ~ 500,000 dødsfald hvert år –Vaccine eksisterer, udvikles hvert år  Aviær Influenza –Fugle virus – forskellige fra human influenza virus –Smitter blandt fugle –Kan i nogle tilfælde overføres til mennesker (H5N1) –Kan nogle gange tilpasse sig smitte fra menneske til menneske  Pandemisk influenza –Sjælden men tilbagevendende begivenhed –En global epidemi som kan ramme alle aldersgrupper –Ny influenza virus (f. x. A/H5N1) –Opstår som følge af mutationer i virus –Spredes via smitte fra menneske til menneske –Sidste århundrede: 3 pandemier med globalt 1-40 millioner dødsfald

4 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Hvorfor har vi fokus på influenzapandemi? •I de sidste 300 år: max 39 år ml. pandemier •I 2008: 40 år siden sidste pandemi •H5N1 (nyt virus, høj dødelighed men ikke tilpasset mennesker) •SARS (Mindede os om, hvor hurtigt en smitsom sygdom kan spredes)

5 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Hvornår taler man om en influenza pandemi? •Pandemi betyder verdensomspændende epidemi •Et influenza virus skal opfylde tre kriterier for at kunne starte en pandemi: 1.Et nyt influenza A virus optræder idet virus er nyt er der ingen eksisterende immunitet i befolkningen 2.Det nye virus har en evne til let at overføres fra menneske til menneske. 3.Det nye virus forårsager alvorlig sygdom og død H5N1 opfylder kriterierne #1 og #3

6 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Influenzapandemier - 20. århundrede 1968: “Hong Kong Flu” 1 million døde A(H3N2) 1918: “Spanish Flu” 20-40 million døde A(HINI) 1957: “Asian Flu” 2 million døde A(H2N2)

7 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Hvad ved vi om influenzapandemier? •En pandemi er uundgåelig •Mange uforudsigelige faktorer: –Hvornår? Hvor? Hvor længe? Hvem rammer den? •Hvor alvorlig? Pandemier spænder bredt mht. Dødelighed, de kan potentielt forårsage millioner af dødsfald •Mulighed for global spredning af sygdommen i løbet af få måneder •Medfører pres på samfundet som helhed: sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk

8 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response WHO’s pandemifaser Status februar 2008: •Fase 3 = præpandemisk alarm periode •Ingen tegn på øget smitte blandt mennesker

9 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Påviste tilfælde af H5N1 i mennesker Status 26 Februar 2008 •Tilfælde af H5N1 i 14 lande •368 påviste H5N1 tilfælde blandt mennesker •Heraf 234 døde (CFR = 63.6 %) •I 2007-8, flest tilfælde i –Indonesien –Egypten

10 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response

11 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Den næste influenzapandemi •H5N1 eller ej: •Vil vare adskillige uger eller måneder •Kommer i 2 eller 3 bølger med flere måneders mellemrum •Kan ramme alle aldersgrupper eller ramme en aldersgruppe specifikt (1918: 15-35-årige) •Kan medføre personalefravær på op til 50% –25% vil blive syge –Andre vil blive hjemme for at beskytte sig mod sygdom –Andre vil blive hjemme for at tage sig af syge familiemedlemmer

12 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Mulige konsekvenser ved en pandemi •Mange syge i befolkningen og eventuelt mange døde •Overbelastet sundhedsvæsen –Flere patienter end kapacitet –Personale på hospitaler vil være stærkt reduceret •Grundet personalemangel vil mange vitale funktioner i samfundet blive afbrudt –Fx. vand og mad forsyning samt forsyning af elektricitet og gas •Angst eller panik I befolkningen pga. usikkerhed

13 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Hvad kan man gøre for at reducere de negative konsekvenser? •Det er ikke muligt at forhindre en pandemi, men konsekvenserne kan begrænses ved: –Grundig planlægning af beredskabet –Tidlig identifikation af sygdomstilfælde –Medicinske interventioner •Antivirale midler; mange lande lagrer Tamiflu •Pandemisk vaccine; ikke tilgængelig de første måneder af en pandemi –Ikke-medicinske interventioner •Isolation, karantæne, rejserestriktioner, lukning af skoler, individuel hygiejne (fx håndvask), restriktioner i fbm. store forsamlinger –Tilstrækkelig og troværdig information til befolkningen

14 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Mål med interventioner 1.Forsinke sygdomstransmissionen og tidspunktet hvor pandemien topper 2.Reducere belastningen på sundhedsvæsnet 3.Reducere det totale antal syge

15 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Overvejelser for virksomheder •Business continuity planning: •Identificer nøglefunktioner og personale til at varetage disse •Overvej hvordan en pandemi kan påvirke virksomhedens marked og krav fra kunder •Vurder risikoen for medarbejdere (fx. personale i supermarked, buschauffører) •Vurder sårbarhed, fx. afhængighed af leverancer, face- to-face møder, rejser til udlandet mv. •Brug evt. checklister, planlægningsguides og øvelser

16 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response Europæisk beredskab •Alle lande i WHO’s europæisk region har pandemiplaner •Alle EU lande har I samarbejde med Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) og WHO evalueret deres beredskab i 2006-7 •Fokus i de fleste lande: –Gøre planer operationelle, også lokalt –Inkludere alle sektorer: business continuity planning –Samarbejde og koordinering landene imellem •2-3 år endnu før beredskabet i EU lande er tilstrækkeligt

17 WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization, Communicable Diseases Surveillance and Response Michala Hegermann-Lindencrone mhl@euro.who.int Tak for opmærksomheden!

18 WHO Regional Office for Europe Vaccine Preventable Diseases and Immunization Communicable Disease Surveillance and Response


Download ppt "WHO Regional Office for Europe Vaccine-preventable diseases and Immunization, Communicable Diseases Surveillance and Response Michala Hegermann-Lindencrone."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google