Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen"— Præsentationens transcript:

1 Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen
Flow som navigasjon… “Flow i hverdagen. Navigasjon mellem kaos, stress og kedsomhed”. Et dansk-norsk forskningsprosjekt og snart også en publikajson. Nina Hanssen og Frans Ørsted Andersen Frans Ørsted Andersen DPU / Aarhus Universitet Ph.d / lektor Autoriseret psykolog

2 Viden om flow anvendes nå globalt
Flow-teorien og –forskningen er kommet på den globale dagsorden. Prosjektet vort – og boka – er et bidrag til det. Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

3 Indhold i foredrag Hvad er flow ? Litteratur og weblinks
Forskningsprosjektet Csikszentmihalyis teori Kilden: den person- og klientsentrerte psykologi Andre flow-lignende begreber fra psykologien: kongruens, synkronisitet og clicking Flow i anvendelse: kunst, undervisning, coaching, ledelse, HR, træningslære og terapi mv. Forbindelsen fra flow til kreativitet og entrepreneurskab Et par korte summeøvelser Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

4 Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen
Hvad er flow? Flow er en særlig mental/ kropslig tilstand, der kan opstå, når vi i en utfordrende og energikrevende situasjon, får ”beslaglagt” bevidstheden, og dermed glemmer oss sjelv og mister tidsfornemmelsen. En vei å gå mellem kaos, stress og kedsomhed.

5 Flow og mindfulness: parallelle begreber
Flow forbindes med virkelyst og selvforglemmende – rettet mod aktiviteter, andre mennesker og materialer (udadrettet) Mindfulness er en mere meditativ tilstand, der søker nærvær, grounding og ikke- fordømmende bevidsthed om selvet (indadrettet) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

6 Leseevnen kræver flow Vi har ikke noe lesesenter eller nogen medfødt læseevne Lesning er en mye konsentrasjons-krevende proses, hvor en hel rekke områder i hjernen ”fintunet” skal samarbeide Det sentrale i lesning er ”flowevnen”: ”absorbering” i aktiviteten Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

7 Flow og læring Flow er også en læringstilstand
Peak- performance opnås bedst i flow Man lærer og performer betre når man er helt absorbert i en aktivitet og alene fokuserer på den Flow og læring Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

8 LEGO er eksempel på næringsliv, der anvender flow som “corporate strategy” – Csikszentmihalyi i LEGO’s “Advisory board” Flow anvendes også innen ledelse, terapi, treningslære, utdanning, HR, arkitektur, mv. Det hele omtales i boka vor ! Flow i anvendelse Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

9 Frans’ baggrund for flow-forskning
Ph.d-utdanning på Claremont Graduate University i Kalifornien på prof. Mihaly Csikszentmihalyis ”Quality of Life Research Center” Har oversat to af Csikszentmihalyis bøker fra engelsk til dansk: ”Flow og engagement i hverdagen” (2005) og ”Selvets udvikling” (2008) begge på Dansk Psykologisk Forlag Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

10 Norske flow-forskere: 1. Joar Vittersø, Tromsø 2
Norske flow-forskere: 1.Joar Vittersø, Tromsø 2.Lisa Vivoll, Trondheim 3.Helga Løvoll, Volda Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

11 Positiv psykologi er udtryk for en generel bevegelse innen psykologien
Karakterstyrker Potentialer Ressurser Verdier Trivsel Samarbeide Læringsstile Multiple intelligenser Bæredygtighed Positive emosjoner Inklusjon Fellesskab Flow Mindfulness Humor Mangler Diagnoser Konflikter Symptomer Katastrofer Traumer Negative emosjoner Sygdom Dysfunksjoner Lidelse Tap Krise Isolasjon Marginalisering Svigt Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

12 Der blir mer og mer stress !
Den positive psykologi er optaget av forskning i sammenhæng mellem det positive og det negative: flow-stress, indre motivasjon – ydre motivasjon, vetholdenhet-opgivenhet, optimisme-pessimisme, osv. konsentrasjon, positive emosjoner, osv. – og den nye viden kan anvendes i kampen mod stress Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

13 Victoria Colligan – ny bog vinter 2010: ”Ladies who Launch”: entrepreneurship & flow !
Victoria Colligan har baggrund i ”feminisme” og ”feministisk forskning” Bogen handler bl.a. meget om kvinders ”entrepreneurship”, ”innovation”, ”kreativitet” og ”flow” Pointe: klar sammenhæng mellem flow, kreativitet og entrepreneurship Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

14 Barbara Fredrickson: flow kan måles – det handler om positive emotioner
Omfattende forskning bag hendes arbejde Bogen ”Positivitet” for nylig udkommet på dansk (sommer 2010) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

15 Andre fænomener i kølvandet på flow
skærpelse af sansningen legeagtige følelser og stemninger læring / dyb indsigt / problemløsning sus / rus / ekstase beherskelse / kontrol tankemæssig grænseoverskridelse usædvanlige associationer og / eller erindringer Være ”in the zone” Styrkelse af identitet og selvværd Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

16 Flowtilstanden udløser positive neurotransmittersstoffer i hjernen
Hjerneforskning viser, at der ved flowtilstande er tale om dels meget koncentreret blodgennem- strømning, dels fravær af aktivitet i visse centre af hjernen Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

17 Et flow eksempel: skrev en krim i toget !
”- Ja det var en sterk flow-opplevelse og kanskje den sterkeste og mest langvarige jeg noen gang har hatt i mitt voksne liv”. Hans Olav Lahlum (37) er både historiker, politiker og forfatter til fx: “Haakon Lie. Historien, mytene og mennesket” (2009) og krimien ”Satellittmenneskene” (2011). ”- Jeg hadde aldri tidligere skrevet en kriminalroman men fik i toget så stor inspirasjon at den kom helt av seg selv.” - Hvad skete der ? - ”Min ven fortalte om oppgaven sin om sterke norske kvinner og så begynte tankene at fly. Jeg så det hele for meg og så skriblet jeg først ned noen notater. Det var i starten en hyperkreativ og usystematisk tankegang men så plutselig kom hele historien i struktur og sammenheng og jeg skrev som en gal”. Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

18 2. Flow eksempel: flow som grundtilstand i den kreative proces
Pia Myrvold: ”Som kunstner bruker jeg ofte flow som arbeidsmetode. Det er essensielt for meg at gå inn og ut av flow- tilstanden. Men egentlig skruer jeg aldri flow-knappen helt av. Jeg tror nemlig man blir mer utslitt av ikke at være i flow. ” Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

19 Andre eksempler på flow
Leg, spil, hobbies og sport Kreative aktiviteter Musik og kunst Læsning Madlavning Have- og naturaktiviteter Cafe-samvær Rigtig mange computeraktiviteter Også helt almindeligt arbejde og undervisning I princippet kan alle aktiviteter være flowskabende! Flow: udfordring + anstrengelse = mestring Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

20 Problemer med flow-evnen i en multi-taskende kultur
Problem 1: multi-tasking kan føre til udbrænding og ”nedsat hjernekapacitet” (Sci Am, Oct. 2010) Problem 2: moderne ”on-line” liv med sms’er, s, netsurfing, cut&paste, I-pods, osv. kan føre til ”manglende fordybelsesevne” (=manglende flow?) ”Mindre dybtgående og koncentrerede arbejdsprocesser. Koncentrationen ”vandrer”. Folk mister lettere tråden” – skyldes ”flygtige on-line arbejdsvaner”. Sarah-Jayne Blakemore: ”The Learning Brain” og Nicholas Carr: ”Is Google making us stupid?” (begge 2010) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

21 Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

22 Depressionsforskning: udfordringer og flow er forebyggelse
Mangel på udfordringer og meningsfulde, ”belønnende” aktiviteter kan føre til depressive tilstande (Scientific American, Mind, may 2008) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

23 Flow i psykiatrien Hollandsk, italiensk (og dansk) forskning viser at flow-teorien med fordel kan anvendes som supplement i psykiatrisk behandling af fx depression og scizofreni (men: restriktioner ved borderline) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

24 Generelle flowfremmende faktorer
1. Opstilling af klare, konkrete, meningsfulde og realistiske mål 2. Feedback - dvs. løbende og relevant tilbagemelding om hvordan man klarer sig. 3. En passende balance mellem færdigheder og viden på den ene side og udfordringer på den anden. (Udfordringer og kompetencer, der matcher hinanden. For store udfordringer giver stress, for små kedsomhed ). 4. Fjernelse af distraherende faktorer. 5. Håndterbare, forståelige og præcise regler for arbejdet / aktiviteterne 6. Mestring af mindfulness. Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen

25 Sammenhæng mellem kreativitet og flow !
“You can be in flow without being creative – but you can’t be creative without being in flow” Mihalyi Csikszentmihalyi: “Creativity” (1996) Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen


Download ppt "Flow. Frans Ørsted Andersen og Nina Hanssen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google