Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DAISY Arkivalieronline. DAISY Arkivalieronline.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DAISY Arkivalieronline. DAISY Arkivalieronline."— Præsentationens transcript:

1

2 DAISY Arkivalieronline

3 Arkivalier online DAISY Rigsarkivet DDA LAK LAA LAO LAV EA

4

5

6 Brugergrupper: Dem, der vil bruge samlingerne Dem, der kun kommer én gang Dem, der vil aflevere arkivalier Offentligheden i almindelighed (presse, politikere, historisk interesserede m.m.)

7 Forskere – slægtsforskere - studerende
Forskere – og alle Alle Alle – offentligheden og pressen Tilbud til folk, der kommer én gang - arkivundersøgelser Privatpersoner og Myndigheder - aflevering

8

9 Slægtsforskere

10 Generelle oplysninger

11 Oplysninger fra de enkelte arkiver

12 [sagstype] – en vejledning
Tips kort resume – max. 400 tegn med mellemrum Stikord: Hvilke arkivalier? Hvor findes de? Tilgængelighedsregler. Evt. gode råd ved brug af arkivalierne. Max. 150 tegn med mellemrum Interne links Eksterne links Søgninger i Daisy Oplysninger i [sagstype] Det må du se Kort beskrivelse af , hvad man kan vente at finde i sagerne. Link til regler [sagstype] – her skal du søge Sager i Sønderjylland Administrationshistorisk redegørelse på arkivskaberniveau. Evt. efterfulgt af kronologi i punktform. Hvis det sønderjyske materiale afviger fra resten af kongeriget, skal der laves link og tekst til en selvstændig side. Det skal du vide på forhånd Beskriv hvilke oplysninger man skal have på forhånd. Gerne i punktform, der kan fungere som brugerens tjekliste. Evt. henvisninger til hjælpemidler/håndbøger.

13 Adoptionssager – en vejledning
Tips Adoptivforældre får ret til at adoptere et barn med en kongelig bevilling. Den kongelige bevilling indgår i en journalsag – en adoptionssag – og den findes hos Statens Arkiver. Du skal have nogle oplysninger om adoptionen, for at du kan finde adoptionssagen. Hvis sagen ikke er 75 år gammel, skal du søge om tilladelse til at se den. Start med kirkebogen. For i den kirkebog, hvor adoptivbarnets fødsel er registreret, findes der som regel en notits om adoptionen. Oplysninger i adoptionssager Det må du se I adoptionssager er det muligt at finde oplysninger om adoptivbarnet, adoptivforældrene og som regel også om de biologiske forældre. Link til regler Adoptionssager – her skal du søge Hjælp fra et særligt kartotek Forskellige myndigheder har gennem tiden udstedt kongelige bevillinger, og adoptionssager findes både i Rigsarkivet og i landsarkiverne. Hvor du skal søge efter adoptionssagen, afhænger altså af, hvornår sagen er fra. indtil 1923: Adoptionssagen findes i Danske Kancellis (senere Justitsministeriets) arkiv i Rigsarkivet. Den lokale amtmand fungerede som ekspeditionskontor. Amtsarkiverne findes i landsarkiverne. : Adoptionssagen findes i Justitsministeriets arkiv, selv om den lokale amtmand behandlede sagen. Som regel findes der en kopi af selve bevillingen i amtsarkivet. : Adoptionssagen findes i amtsarkiverne : Adoptionssagen findes i statsamternes arkiver. 2007-: Statsforvaltningerne behandler adoptionssager. De har ikke afleveret materiale til Statens Arkiver endnu. Familiestyrelsen har et kartotek over adoptioner, som måske kan hjælpe dig, hvis du kun har sparsomme oplysninger. Kartoteket starter i 1887, og det er ordnet kronologisk efter adoptivbørnenes fødselsdato. Kartoteket indeholder oplysninger om adoptivforældrenes navne og datoen på den kongelige bevilling samt sagens journalnummer. > Se Familiestyrelsens hjemmeside [link] Andre interne links og eksterne links Det skal du vide på forhånd For at kunne finde en adoptionssag er det nødvendigt at vide: 1) navnet på adoptivforældrene og adoptivbarnet 2) året for adoptionen 3) hvor adoptionen foregik En adoption er et juridisk fastlagt forhold mellem et adoptivbarn og adoptivforældre.

14 Udfordring: Kan tekster skrevet til nettet bruges på de fysiske læsesale?


Download ppt "DAISY Arkivalieronline. DAISY Arkivalieronline."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google