Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning på internettet Jeppe Bundsgaard Forfatter til Danskfagets it-didaktik (Gyldendal 2007) sammen med Lisbet Kühn Kompetencer i dansk (Gyldendal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning på internettet Jeppe Bundsgaard Forfatter til Danskfagets it-didaktik (Gyldendal 2007) sammen med Lisbet Kühn Kompetencer i dansk (Gyldendal."— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning på internettet Jeppe Bundsgaard Forfatter til Danskfagets it-didaktik (Gyldendal 2007) sammen med Lisbet Kühn Kompetencer i dansk (Gyldendal 2009) sammen med kolleger og studerende ved DPU Disse slides ligger på www.it-didaktik.dk

2 Surferens faglighed Eksempel –Hvordan kan det lade sig gøre at fugle kan flyve så langt som fra Afrika til Danmark –Jeg vil gerne vide mere om trækfugle. Jeg kigger på www.fugle-net.dk og www.fugleognatur.dkwww.fugle-net.dk www.fugleognatur.dk

3 Fugle-net.dk

4 Fugleognatur.dk

5 Forberedelse og navigation Vide noget for at få noget at vide Kunne navigere fra abstrakt til konkret Analysere hvordan en side er bygget op Kunne gennemskue struktur og navigationsmetode

6 Fra abstrakt til konkret – og omvendt Jeg har et konkret spørgsmål – hvilke kategorier er det en del af? Jeg ser en abstrakt kategori – er mit konkrete spørgsmål en del af det? Dette er internetsurferens altomfattende spørgsmål… Og det er skolens altomfattende opgave!

7 Navigation Hvad sker der hvis jeg klikker hér? Hvor er jeg nu henne? Hvordan kommer jeg tilbage? Er der områder jeg ikke har fundet, men som jeg kunne have glæde af? Hele tiden: Mon dette site indeholder noget jeg kan bruge?

8 Navigation – i undervisningen Hvem finder først…? –Hvordan gjorde vi? –Hvad gjorde vi galt? –Hvordan er denne hjemmeside bygget op?

9 Udvalgslæsning Hvad skal jeg læse? Og især: Hvad skal jeg IKKE læse? Hvilke links skal jeg følge? Hvilke links skal ikke jeg følge?

10 Struktur

11 Sitemap Mål: At kunne forestille sig sitets struktur –For at kunne tage stilling til om det giver mening at surfe videre Et sitemap er producentens konception af sitets emne –Derfor er det både en læseopgave og en faglig opgave Metode: –Tegne sitemaps af andres hjemmesider –Tegne sitemaps af egne hjemmesider – og bygge dem.

12 http://www.tallerupskolen.dk/99/top/6b/rikke/index.php

13 At læse – og at lade være! Surfesøgning er: –At vurdere hvad der er bag et link –At kunne fravælge tekster – så hurtigt som muligt! –At danne sig et hurtigt overblik over en side Hvor er den information jeg forventede at finde? Var det alligevel ikke her? –At vurdere informationen Er det nok? Er det for meget? Er det for overfladisk? For svært? –Hvordan kommer jeg videre?

14 At læse (indtil videre…) Læs med formål –Hvad er mit formål? –Teksterne på nettet er sjældent rettet imod mit læseformål – så jeg skal kun læse det jeg skal bruge – og så videre Læs foreløbigt –Løbende vurdere sværhedsgrad, præcision, kvalitet/pålidelighed af oplysninger (var det alligevel ikke her?)

15 Metoder til at læse og lade være VØL: –Hvad ved jeg, hvad ønsker jeg at vide, hvad har jeg lært Forberedelse –Hvad ved du? Brainstorm, gruppesamtale –Mindmap og trædiagram –Skriv ned hvad du vil vide –Hvad skal du bruge det til? –Hvor tror du, du kan finde det?

16 Undervejs Proces –Skriv ned hvor du har været (af gode steder) –og hvilke typer tekster der var tale om Leksikon Fagtekst Artikel (om dit emne – eller et andet emne hvor dit emne omtales?) Spørgsmål/svar Diskussion Personlig oplevelse/tilgang Reklame/omtale af vare Hvad du har lært –Og hvad du fandt ud af at du manglede at lære (ændr dit formål undervejs)

17 Forstår du hvad jeg siger? Forståelse –Er der ord du ikke forstår? –Er der sætninger du ikke forstår? –Lad være med at læse noget du ikke forstår! Spørg dine kammerater – og din lærer! Lav en ordbank Fyld på dit mindmap mens du surfer/læser Forklar en kammerat hvad du har læst/lært –Learning by teaching –Opdager huller i forståelsen

18 Referencer Hvor kommer din viden fra? –At kopiere/plagiere er at stjæle –At referere er at give – også til dig selv –Kan du stole på dine kilder? Kernespørgsmål –”Hvad ville du sige til hvis nogen skrev af fra dig uden at sige hvor de havde det fra?” –”Hvor stolt er du hvis nogen refererer det du har skrevet?”

19 Og helt almindelig faglig læsning

20 Faglig læsning – en opgave for eleverne… Eleverne skal i dag kunne det som lærerne tidligere skulle kunne i forhold til faglig læsning! Elisabeth Arnbaks bog: Faglig læsning burde (også) læses af eleverne…

21 Fuldtekstsøgning

22 forbereder ikke sin søgning, søger med ét eller to søgeord, vælger et af de første søgeresultater uden at undersøge det nærmere, læser mere eller mindre mekanisk fra en ende af – eller læser ikke hvad der står, forholder sig ikke til producentens forudsætninger, interesser og mål, lader sig let aflede, begynder ofte at surfesøge efter oplysningerne, er ikke opmærksom på modstridende oplysninger, og opgiver efter forholdsvis kort tid.

23 Hvad koster Counter Strike? Jeg har lige købt en ny X-box, så jeg vil have et godt spil… Lad os gå på og finde ud af hvor billigt vi kan få Counter Strike

24 Google –I princippet en kopi af hele internettet –450.000 servere på serverfarme rundt i verden –Robotter/edderkopper ”løber” rundt på nettet og henter sider ned i Googles hukommelse –Ordene på siden indsættes i et indeks –Søgningen slår op i indekset og –Google finder de sider søgeordene optræder på

25

26 Læsestrategi Tænk på de ord der findes på den søgte side og ikke på særlig mange andre sider. At forestille sig eller ”læse” en potentiel tekst

27 ? Counter Stri Counter Strike er et spill som og kunderne har kl i flere lande. Kommer m bagom udviklernes arbe koder. Unge mennesker som spiller konsolspil er sælges over hele verde

28 Søg efter nøgleord og andre ord der med stor sandsynlighed står på siden, undlad emneord, undlad – i første omgang – ord der kun måske står på siden, og forsøg med synonymer

29 Udvikling af søgeord på baggrund af –forhåndsviden om emnet –samtaler med mere vidende –undersøgelser i bøger osv. –undersøgelser på nettet, svarende til punkt 2: Forsøg. Forsøg med søgeord –indskrænkning af søgning gennem undersøgelser af linksider og sider der ikke umiddelbart kan anvendes til det endelige formål.

30 -ordFinder sider hvor ordet ikke optræder. stave-ordFinder sider med stave ord, stave-ord og staveord. ”flere ord”Find kun sider hvor ordene står netop i den rækkefølge ”emuer bliver * år” * repræsenterer hvilket som helst ord, så Google finder: Emuen bliver 7 år og ”emuen bliver født år 2008” 1450…1470Finder sider hvor et tal i intervallet 1450 til 1470 findes site:urlFinder alle sider på hjemmesiden med adressen url +/AND… behøves ikke i Google, for det er underforstået

31

32 Ikke det samme som at overblikslæse sammenhængende tekster Er et første indtryk af søgeresultatet –Som kan bruges til at beslutte om man vil gå nærmere ind på hitsene, eller –Til at forfine søgeordene. Meget vigtigt at være i stand til at beslutte hvad man ikke skal læse

33 Googles Gyldne Trekant

34 En fragmentlæser…

35 Fragmentoverblikslæsning –for at vælge fra –for at finde nye søgeord Fragmentlæsning –for at vælge til –er at vurdere en potentiel tekst

36 Intertekstuel genreviden For eksempel kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: –En forside som omtaler søgeordene, men ikke behandler dem yderligere? –En side der beskæftiger sig med at andet aspekt af emnet end søgt efter? –En nyhedsgruppe eller en nyhedsartikel som måske er forældet, eller kun inkluderer spørgsmålet og ikke svaret? –En kommerciel side, fx en boghandler som sælger bøger med søgeordene i titlen? –En side som refererer til en anden side som inkluderer søgeordene –En personlig hjemmeside som fx er under udarbejdelse

37 Tekstuel viden om sværhedsgrad og stil Fx kan læseren spørge: Ser dette ud til at være: –For informelt sprog til at emnet behandles seriøst, eller for formelt til at det er til at forstå, –For kort til at komme tilstrækkeligt i dybden med emnet, eller for fortællende til at være præcist –For personligt til at være relevant –osv.

38 Tjekke siden (overblikslæse). –med skimning og vurdering af layout, sværhedsgrad og dybde. Omfang, æstetisk fremtrædelse, tekstens fokus, overskuelighed, og tilgængelighed. Undersøge siden nærmere med fokuslæsning. –Finde, skimme, nærlæse Kritisk granske oplysningerne og analysere kommunikationssituationen (kritisk læsning).

39 Læse en potentiel tekst Fragmentoverblikslæsning Fragmentlæsning Overblikslæsning Fokuslæsning Kritisk læsning

40 Hvordan gør man det…? Et par bud

41 Internettet ned på gulvet http://www.it-didaktik.dk/main/laeremidler/internettetnedpaagulvet/index.php

42 Internettet ned på gulvet http://www.it-didaktik.dk/main/laeremidler/internettetnedpaagulvet/index.php

43 Netpilot Netpilot består af: En interaktiv assistent til Internet Explorer, der guider brugeren til at blive bedre til at søge på Internettet. Assistenten vises som en toolbar i Internet Explorer når den er installeret.

44 Undervisning Et undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin, der omhandler de grundlæggende begreber og metoder til god informationssøgning (4 moduler).4 moduler Materiale inkorporeret i Netpilot- toolbaren En model for samarbejde om undervisning i informationssøgning mellem folkeskole, skole- og folkebibliotek.

45 Vurdering og kritik Go’e gamle danskfaglige kompetencer revisited…

46 Dansk kultur? Skal vi finde nogle gode gamle danske sange? Eller oplysninger om danske skikke? Eller skal vi finde nogle tekster om islam og tørklæder?

47 Her er et par gode bud…?

48 En metode til sproglig analyse … og billedanalyse Deixis Metafor Modalitet

49 Kommunikationskritisk kompetence at kunne se bag om tekster og sammenhænge og vurdere deres betydning for konteksten at kunne undersøge og begrunde hvorfor noget ser ud som det gør at kunne kritisere konstruktivt at kunne modtage kritik fra andre mennesker

50 Kommunikationskritisk kompetence er at analysere indhold (metafor, modalitet, deixis), udtryksmodalitet, platform og institution at kunne analysere argumenter at kunne spørge til kommunikationssituationens objekter og deltagere at kunne undersøge hvilke modsætninger der er på spil i en kommunikationssituation at spørge til initiators, producents, afsenders og distributørs interesser, mål og forudsætninger, samt --- at kunne sætte sig i den andens sted (empatisk kompetence) og at kunne vurdere konsekvenserne af en kommunikationssituation for deltagerne og andre (etisk kompetence).

51 Kommunikationskritisk kompetence er en indstilling til verden Mistænksomhed Selvstændighed Demokratisk sindelag

52 Forbyd internettet på skolen!

53 Eller tag stilling til følgende… Hvornår skal eleverne starte med at surfe, surfesøge og fuldtekstsøge? Er dette (kun) danskfagligt arbejde? Hvis ansvar er disse opgaver? Hvordan arbejder vi sammen om disse opgaver?

54 Videre læsning Bundsgaard, Jeppe (m.fl.) (2009): Kompetencer i dansk. Gyldendal. Bundsgaard, Jeppe og Kühn, Lisbet (2007): Danskfagets it- didaktik. Gyldendal. Bundsgaard, Jeppe (2005): Bidrag til danskfagets it-didaktik (ph.d. afhandling) Forlaget Ark Bundsgaard, Jeppe (2008): Søgning er læsning I: Viden om Læsning. www.videnomlaesning.dk Hjemmesider: www.it-didaktik.dk www.jeppe.bundsgaard.net


Download ppt "Faglig læsning på internettet Jeppe Bundsgaard Forfatter til Danskfagets it-didaktik (Gyldendal 2007) sammen med Lisbet Kühn Kompetencer i dansk (Gyldendal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google