Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til områdemøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til områdemøde"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til områdemøde
Velkommen til områdemøde – Velkommen til en aften, hvor vi vil fortælle om de ting, vi arbejder med i Viking – det bliver både VikingDanmark og VikingGenetics’s aktiviteter vi vil fortælle om. Vi kan ikke nå at komme ind på alle aktiviteter, men I skal bare spørge, hvis der er noget, I gerne vil høre om. I Viking er vi meget bevidste om den situation kvægbruget befinder sig i – økonomien i avlsarbejdet og vores servicetilbud vil være derfor være den røde tråd i det, som vi har valgt at fortælle om. Velkommen til områdemøde

2 Program

3 Program

4 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere
Orientering om foreningens virke i det forløbne år Indkomne forslag Eventuelt

5 Det kan vi og det vil vi !!! Målet er at producere tyresæd efter de bedste tyre til gavn for alle kvægbrugere i Danmark, Sverige og Finland (fra 1. januar 2010. Samlet sædsalg indenlandsk er ca. 2,5 mill sæddoser Eksport ca. 1,2 mill doser Kommentarer til mundtlig beretning: Dette er en kort gennemgang af aktiviteterne i avlsselskabet VikingGenetics. Alle detaljer om de enkelte racer og tyre komme runder raceafdelingerne Mål om samlet sædsalg på knap 4 millioner sæddoser, og dermed er vi blandt nogle af de største i Europa. Vi er ikke de støret for Holstein, men store. Vi er størst for jersey i Europa og en af de største i verden Vi er verdens største for røde racer, og vil blive suverænt de største med GENO i Norge, som måske kommer om nogen tid.

6 Vigtige milepæle 2008-09 VikingGenetics og flere mål er nået !!!
Fælles nordisk indeks NTM Alle tre nordiske lande er helt enige om avlsmålet og har samme vægtning på avlsindekserne Genomisk selektion – stort fælles projekt mellem Danmark, Sverige og Finland Igangsætning af genomisk selektion Kønssortering af sæd i fuld produktion Stor produktion – stabil afsætning Økonomi – fornuftige resultater og stable priser Fusion med Finland (FABA) – en udvidelse af VikingGenetics og fælles mål og midler. I Skandinavien har vi tradition for et tæt samarbejde. NAV er forløberen for VikingGenetics. De første år i NAV havde vi fælles beregningsmetoder men forskellige avlsmål mellem landene. I 2008 blev avlsmålet det samme for samme race d.v.s. avlsmålet for Holstein er det samme og avlsmålet for røde racer er det samme i alle tre lande. Dermed er vægtningen i det totale indeks også det samme for samme race i alle tre lande. Genomisk selektion kræver mange ressourcer, både data, kloge hoveder og især penge. Derfor er fusion eller samarbejder nødvendige. I alle tre lande kan vi nu tilbyde kønssorteret sæd og der er rigelig med sæd – kun få toptyre er begrænsede.

7 NTM – Nordic Total Merit - hvorfor er det så godt et værktøj ????
Folkevalgte kvægbrugere med gummistøvlerne på bestemmer avlsmålet efter grundig overvejelse Alle egenskaber vægtes efter meget grundige undersøgelser. Alle egenskaber vægtes efter deres forventede økonomiske betydning i fremtiden Det bedste redskab til selektion af de rigtige køer og tyre i avlsprogrammet Gør det muligt at sammenligne køer og tyre direkte i Norden Planchen taler for sig selv

8 Kønssorteret sæd Total produceret: doser (9 måneder 2009: ) Total salg i 2008: doser Produktionen er udvidet i 2009 Ikke længere mangel på sæd Kontakt din inseminør og rådgiver for aktuelle tilbud på X-VIK sæd Vi har produktionskapacitet til ca doser X-VIK sæd om ugen eller doser om året. Lige nu er der ikke mangel på sæd, og der kommer nogle gode tilbud på forskellige tyre.

9 Genomisk selektion Den mest revolutionerende ændring i kvægavlen siden indførelsen af kunstig sædoverføring Stort forskningsprojekt Aarhus Universitet, VikingGenetics, FABA & NAV Mulighed for 50% ekstra avlsfremgang Planchen taler for sig selv

10 Hvad er genomisk selektion
4.000 tyre og mange hundyr er testet – de danner den såkaldte referencegruppe Referencegruppen består af dyr, der både er genomisk testet og har almindelige avlsværdital ved almindelig afkomsundersøgelse DERFOR er alle registreringer så VIGTIGE !!! Referencegruppen er sammenlignings grundlaget for nye tyre og hundyr Jo flere data – jo større referencegruppe – jo mere sikre genomiske avlsværdital for nye tyre og hundyr Planchen taler for sig selv

11 Praktisk betydning af genomisk selektion
Store ændringer i avlsplanen Indkøb af færre tyre Færre tyre på tyrestationen Antal tyrepladser indskrænkes Ombygning til flere enkeltbokse er påbegyndt og fortsætter i 2010 Sædproduktion efter færre tyre, men flere doser pr. tyr (GenVIK plus fremfor ungtyre) Mere X-VIK sæd! Mange forandringer kræver endnu mere samarbejde Planchen taler for sig selv

12 Samarbejder for røde racer og Jersey skal også forsøges
Videre forløb? Samarbejdet i norden er unikt med NAV og nu VikingGenetics i 3 lande Nyt samarbejde i EuroGenomics Internationalt samarbejde med genomisk selektion er startet for Holstein Fælles opbygning af referencegruppe for Norden, Frankrig, Tyskland og Holland – ialt tyre. Sammenligning af forskellige markørsæt på tværs af de store europæiske kvægavlsforeninger (Illumina SNP og CRV-Holland SNP) EuroGenomics skal sikre at vi ikke sidder og udvikler de samme ting i alle lande. Samarbejder for røde racer og Jersey skal også forsøges

13 Omsætning af sæddoser – 2.787.658 doser (2008)
Vi sælger i alt knap 2, 8 millioner doser sæd, heraf knap halvdelen i DK ca. 20% i S og endelig 1/3 af doserne i Sverige. Med Finland vil vi samlet stige op til ca. 3,5 – 3,7 millioner sæddoser. 1/3 af alle doser er solgt til eksport

14 Fordeling af omsætning i DKK (2008)
Eksportindtægterne er netto indtægt fra eksportselskabet– og af stor betydning for RDC og Jersey, men også for HOL Sæddoser fra eksporten udgør 14% af indkomsten.

15 Betydningen af eksport (andel af doser for racerne)
For de røde racer er omsætningen af sæddoser ca Holstein kun en lille del er eksport Jersey er eksporten større end hjemmemarkedet

16 Betydningen af eksport for racerne
RDC kr. pr. dose 21,- HOL kr. pr. dose 4,- JER kr. pr. dose 16,- Dette er betydningen pr. solgt dose indenfor VG’s område

17 Fremtidig udvikling Den finske kvægavlsforening – FABA – nyt medlem af VG FABA og VG fusionerer gennem optagelse af FABA som nyt medlem i VG pr. 1. januar 2010 Planchen taler for sig selv

18 Kvægavl i Finland 2008 Total antal malkekøer 290 000 Racefordeling:
Ayrshire 67 % Holstein 32 % Finncattle 1 % 81 % af køerne er under ydelseskontrol Gennemsnitsydelse 8753 kg mælk 4.22 % fedt 3.45 % protein Gennemsnit 26,2 køer pr. besætning Planchen taler for sig selv Mange men små besætninger

19 Vision og mål Baggrunden for fusionen er målet om sat styrke det fælles nordiske avlsarbejde –især for røde racer. Avlsplanen var i forvejen fælles med NAV og senest med fælles NTM. Derfor var en kvægavlsforening en naturlig udvikling Målet med den nye forening er fortsat at styrke nordisk kvægavlsarbejde Udvidelse og store investeringer kan bedre gennemføres når vi arbejder sammen

20 - SONNIHOVI- brugstyre (24 )
Ayrshire: 120 afkoms- undersøgte tyre Holstein: 50 afkoms- Før genomisk selektion Muhos - Karantæne - Individprøver 300 tyre testet- 180 til prøveins. Hovilahti - Ungtyre (92) - Ventetyre (96) - SONNIHOVI- brugstyre (24 ) I Finland er der tre tyrestationer Længst mod nord er det Muhos med individprøvetyre og indslusning af kalve I midt Finland er det store produktionsanlæg Og længst mod syd er der ventetyre og hovedkontor for kvægavlsforeningen FABA Hollola Ventetyre 540

21 Hovilahti, Pieksämäki tyrestation med sædproduktion
Planchen taler for sig selv

22 DIN forening Strategi 2012 Flere insemineringer
Større ungtyreforbrug og mindre X-Vik Sædpriser Nøgletal fra regnskabet Pris og kvalitet Hvad koster drægtighed Heatime Færre arbejdsskader Spørgeundersøgelse – er vi på forkant

23 Strategi 2012 Beslutninger Har samme mål Igangsætte initiativer
Optimere økonomien hos danske kvægbrugere 50% større Avlsfremgang i alle besætninger p.a. 92 % rentabel markedsandel i 2012 Overskudsgrad 0,5 - 1% Forbedret reproduktion 10 % Beslutninger Har samme mål Igangsætte initiativer Med opdeling af opgaverne mellem VikingGenetics og VikingDanmark er det vigtigt, vi har fokus på opgaverne. Jeg vil her vise de ledestjerner, som vi arbejder efter. For at nå de mål, der er fastsat frem til 2012, er der igangsat flere initiativer, der skal sikre, at vi når det. 23

24 Antal insemineringer – sidste 12 mdr.
I mange år har vi måned efter måned konstateret tilbagegang Øget kvote – behov for flere hundyr – vi har været i stand til at øge antallet af insemineringer – den private tyr er flere steder faset ud. Antallet af ejerinsemineringer er svagt stigende. Kreds 49 (ejerinseminører) = 85 – insemineringer

25 Sædsalg – procentvis fordeling
SDM Okt. 08 Jan. 09 Apr. 09 Juli 09 Brugstyre 57,9 58,5 56,5 57,4 Ungtyre 31,8 34,2 36,9 35,1 7,5 5,4 5,3 4,2 Import 2,8 1,8 1,3 1,6 1,7 På de racevise møder vil der være yderligere orientering om GenVikPlus tyrene – men her har vi et produkt, der vil revolutionere kvægvalen – og hvem vil ikke gerne bruge GenVikPlus tyre, der er de nuværende brugstyre 10 NTM enheder overlegne.

26 Sædsalg – procentvis fordeling
RDM Okt. 08 Jan. 09 Apr. 09 Juli 09 Brugstyre 61,7 60,2 61,0 58,2 Ungtyre 29,3 30,0 31,2 33,7 7,1 8,1 6,7 6,1 Import 1,9 1,7 1,1 2,0

27 Sædsalg – procentvis fordeling
Jersey Okt. 08 Jan. 09 Apr. 09 Juli 09 Brugstyre 54,2 56,2 56,6 Ungtyre 31,2 32,5 32,2 32,9 14,3 13,1 11,4 10,3 Import 0,3 0,2

28 Sædforbrug 2008/2009 UT + 5% X-Vik – 4,5%
Forbruget af brugstyre stort set uforandret. Forbruget af importsæd på meget lavt niveau – ikke fordi, vi ikke vil sælge importsæd – men uden det skal lyde som pral – der er intet at hente i udlandet – kun en højere sædpris.

29 Gns. sædpriser – sidste 12 mdr.
Oktober 2008 90,76 Januar 2009 87,10 April 2009 88,50 Juli 2009 85,76 Vi mangler 5 kr. pr. portion – det lyder måske ikke af meget, men med et salg på 1.3 mio doser = 6.5 mio. kr. Da vi tror, at udviklingen vil fortsætte, kan det blive nødvendigt at regulere prisen på ungtyre. ÷ 5 kr. = 6.5 mio. kr.

30 Nøgletal – Regnskab 2008 INDTÆGTER Insemineringer 57.800
(kr ) Insemineringer 57.800 Besøg og undersøgelser 40.900 Sædsalg Andre indtægter 2.700 Indtægter fra kvægbrugere Møder og udstillinger 2.000 Kåring og kurser 7.700 Øvrige indtægter 38.300 48.000 Total Inseminering og sædsalg er naturligt vores største indtægtskilde i VikingDanmark. Øvrige indtægter på 38 mio. kr. – her udgør salget af Heatime mere end halvdelen.

31 Indtægtsfordeling – inseminering & sædsalg
Vi har to primære produkter – sæd og service. Sæd udgør godt halvdelen af indtægterne.

32 Nøgletal – Regnskab 2008 Resultat (5.300) UDGIFTER (kr. 1.000)
Sædkøb VG 93.400 Vareforbrug – Heatime, ins. artikler 32.100 Kørselsomkostninger 17.900 Driftsmiddelomkostninger 1.000 Lokaleomkostninger 1.300 Information – PR og udstillinger 7.800 Møder 900 Administration Løn og pension 94.500 Honorar og kørsel – folkevalgte 500 Personaleomkostninger 2.800 Afskrivninger 2.300 Finansiering 3.700 Total På omkostningssiden er de to væsentligste – sædkøb og personaleomkostninger. Gennem mange år har finansieringsindtægterne været større end udgifterne. Det var de desværre ikke for os i 2008. Selv om vi ikke har afsluttet regnskabet for 2009 har vi haft positiv regulering på vores værdipapirer og renteindtægter på 5 mio. kr. Væsentligste renteindtægt har vi på udlån af 93 mio. kr. til VikingGenetics – små 4 mio. kr. Resultat (5.300)

33 Omkostningsfordeling ekskl. salg af andre produkter
Vi er meget bevidste om at tilpasse vores udgifter. Sædkøb og omkostninger til avlsarbejdet har vi set ved gennemgangen hos VikingGenetics. Inseminøromkostninger er reguleret af overenskomst og i forhold til det inseminørerne laver. I øvrigt har vi den holdning til omkostninger, at der ikke skal bruges en krone uden vi kan se, at det giver merværdi hos os medlemmer.

34 Økonomi og ejerskab – VikingDanmark
Resultat 2008 Før finansiering – 1.8 mio. kr. Efter finansiering – 5.3 mio. kr. Budget 2009 Efter finansiering – 0,00 kr. Større brug af ungtyre – manglende balance Opkrævning – kvartalsvis Støtte medlemmerne – likviditet - månedsvis Bedre likviditet Viking Begrænse tab/afskrivninger Mere administration Et lille sammendrag af de foregående plancher Resultat for 2008 tilfredsstillende af den primære drift Første 3 kvartaler af 2009 tilfredsstillende, men et større forbrug af ungtyre vil give færre indtægter end budgetteret. Vores formue er dog af en sådan størrelse, at i en krisetid som nu, kan det forsvares, hvis der bruges noget heraf. Kvartalsvis opkrævning – ja, det gør vi kun fordi, det er til fordel for os medlemmer. Vi skal dog være opmærksomme på, at vi ikke får tab som følge af dårlig økonomistyring – men vi vil få større tab i 2009 end hvad vi har set i mange år. Balance – vores forening

35 Pris og kvalitet Indkøb af genetik – en tillidssag
Vælg tyre med størst avlsværdi = største fremgang i økonomisk resultat NTM vægtning med de rigtige økonomiske forudsætninger med de produktionsforhold, der er i Danmark Vælg tyre efter økonomi – og ikke efter billeder! Køber du kraftfoder efter billeder? Vel aldrig før har vi som kvægbrugere været så ombejlet af firmaer, der vil sælge sæd. I Viking hilser vi konkurrencen velkommen, men udenlandske firmaer kommer ikke for at redde dansk kvægbrug – de kommer for at skabe profit til dem selv. Vi skal derfor være opmærksomme på, hvad det er, de vil sælge til os.

36 Prisen på brugstyre Holstein RDM Jersey NTM +28 – +44 +20 – +28
+17 – +27 Pris pr. sæddose 75 – 120 70-125 80 Kr. NTM 2,33 – 3,63 2,92 – 5,68 2,96 – 4,70 NTM kan ikke sammenlignes på tværs af racer. Hvad koster udenlandsk sæd pr. NTM?

37 Kvaliteten af Viking’s tyre (Holstein)
Viking’s tyre – 2-3 gange større avlsværdi end vore konkurrenter Økonomisk effekt – værdi NTM 70 kr. Merværdi af afkom 200 kokælvninger og 80 kviekælvninger = 140 kviekalve Hvis forskellig avlsværdi ÷ 3 NTM 10 NTM 15 NTM 30 NTM Merværdi af 1 kvie ÷ 210 700 1.050 2.100 Merværdi af 1. årgang kvier ÷ 98.000 Brug af god genetik utrolig vigtig. For besætningen 1 NTM = kr

38 Pris pr. drægtighed 1) v/ 2 insemineringer pr. drægtighed
    Ungtyre UT/BT X-Vik Besøg 51,70 Inseminering 100,00 Sæd UT UT/BT X-Vik 60,00 131,50 600,00 I alt 1) 211,70 283,20 751,70 I alt 2) 171,70 225,33 576,70 Er det blevet dyrere at få insemineret Svaret er Nej – Ja alt afhængig af hvilket produkt du vælger. Anbefaling – vælg strategi efter fremtidige behov. 2) v/ 1,5 insemineringer pr. drægtighed   

39 Solgte Heatime anlæg 2009 = 9 mdr. Samlet salg 710 stk.
Kæmpe succes – hvorfor? Sparer tid og giver flere drægtigheder – og dermed bedre økonomi. 2009 = 9 mdr. Samlet salg 710 stk.

40 Hvordan bruges Heatime
Resultater fra undersøgelse som Dansk Jordbrugsforskning har lavet. Supplement til almindelig brunstobservation. Erstatter tidligere brunstobservation. Tilfredsstillende, at undersøgelsen bekræfter vores reaktioner fra Heatime brugere

41 Minutter sparet pr. dag – Heatime

42 Heatime Hvis sparet tid = 15 min.
15 min. * 361 dage * kr. 125,00 = kr ,00 Hvis investering kr = 25% forrentning + sparet sæd + insemineringsomkostninger Næsten for godt til at være sandt

43 Heatime brugerbemærkninger
+ Det er en kæmpe lettelse med Heatime. Finder mange som vi ellers ikke opdager. Ved køerne er det et supplement til vores brunstovervågning, mens det ved kvierne helt har overtaget vores brunstovervågning. Vi sparer nok ikke tid men vi får fundet flere stille brunster og får løbet både køer og kvier på det mere rigtige tidspunkt. Bliver sat op ved køer snart, så vi kan se hvornår tyren løber dem, ellers er det svært, at sætte kælvedato på køerne. Heatime er bedst ved kvierne i vores besætning. Reproduktionsresultater er ikke bedre end før Heatime, men vi bruger faktisk ingen tid på brunstobservation. ÷ Har haft problemer med transponderne. Der har været mindre perioder hvor antenne har været defekt. Bemærkninger gennemgås.

44 Arbejdsskader - årsag 1) = 9 mdr. Årsag 2007 2008 20091) Spark 9 4 6
Trådt – klemt 3 2 Angrebet af ko Smitte /Q-feber 1 Fald – skubbet 5 Urolige dyr Trafikuheld Andet I alt 28 21 15 De seneste år har vi haft megen fokus på arbejdssikkerhed. Glædeligt at se. Det går den rigtige vej. Vi vil dog fortsat opfordre til, at man tænker på arbejdssikkerhed – ved omforandringer og nybyggeri. 1) = 9 mdr.

45 Medlemsundersøgelse - medlemmer i udvikling, følger vi med….
Har vi de rigtige produkter Er kvaliteten i orden Levering og fleksibilitet Service Rådgivere Inseminører Samspil mellem bestyrelsen og medarbejdere tilpasser vi løbende vores servicetilbud, men gør vi det godt nok. Ingen er bedre til at give os svar på det end jer medlemmer. Det kan I gøre i dag efter beretningen, men for at vi kan få så nuanceret en besvarelse, vil vi spørge alle medlemmer. Vi kan tro, mene og gætte – MEN det er bedre at forholde sig til fakta

46 Uddrag af spørgeskema…
Eksempel på nogle af spørgsmålene. Der bliver mulighed for at udfylde på papirudgave, men også på vores hjemmeside. Vær med til at sikre, at vi får de rigtige ydelser.

47 Yes – Vi(king) can!

48 Vi ses til Agromek

49 Yes - Vi(king) can! Viking Sammenhold – på vej ind i gør stærk
fremtiden Sammenhold gør stærk Topkvalitet til lav pris – vi står model til sammenligning Sædpris 4 kr. pr. NTM

50 Ny teknik Ny telefonløsning HandyVik Reproduktion – fælles projekt

51 Nyt telefonsystem Kun ét telefonnummer pr. kreds
Indringning mellem kl. 07:00 – 07:45 og fra – 10:30 I besvarer opkald L ringer til I I er optaget: Nummeret er optaget du er nummer 1 i køen, tryk 1 for at blive viderestillet. Du har ringet til I P.P ved Vikingdanmark. Indtal dit navn, din bestilling, dit CHR nummer, dyrenummer der skal insemineres samt evt. tyrevalg. Start efter tonen tak. I er uden for dækning eller slukket L = Landmand I = Inseminør

52 HandyVik – ny EDB løsning
Data sendes til PDA Via mobilnettet GPRS/3G Tynd klient PDA

53 Landmandens bestillinger tastes ind på TK fra 07.00 to 07.45

54 Inden turen påbegyndes printes dagens køreliste, opstillet efter turplan

55 Informationer om en tyr og beregning af indavl

56 Indberetning af en inseminering og en drægtighed

57 Forskellige menupunkter vedr
Forskellige menupunkter vedr. behandlinger og opslag i landmandens lagerbeholdning af ejersæd

58 God reproduktion Brunst Finde brunster Inseminering Drægtighed

59 Hvad er god reproduktion?
Reproduktionen påvirkes af mange faktorer Mange forskellige mål og nøgletal for reproduktion Insemineringsprocent = insemineringer / brunster Primært management Drægtighedsprocent = drægtige / inseminerede Primært biologi Reproduktionseffektivitet = Insemineringsprocent × drægtighedsprocent Fokus

60 Reproduktionseffektivitet
Store geografiske forskelle Store forskelle mellem besætninger Reproduktionseffektivitet – ikke den fulde sandhed, men ….. Kræver god opfølgning med drægtighedsundersøgelse

61 Reproduktion Køer Kvier

62 Reproduktion – samarbejde
Samarbejde fælles mål og handlingsplaner Besætningsejer Rådgiver Inseminør Vi hjælper gerne med at finde løsninger, der passer dig!

63


Download ppt "Velkommen til områdemøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google