Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Perspektiver og muligheder for digitale højdedata.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Perspektiver og muligheder for digitale højdedata."— Præsentationens transcript:

1 Perspektiver og muligheder for digitale højdedata.
Håndtering og analyse i ArcGIS v. Klaus B. Vestergaard Hvad kan man med rå licens og extensions?

2 Funktionsmatrise x Data Management Tool Funktion AV AE AI Mosaic
Samler .asc filerne i ét GRID x Clip Klip raster til et rektangel Append Samler .shp i én multipart feature klasse Dissolve Reducerer antallet af records 1 record pr. kote Ascii to Raster (Conversion) Load af GRID fra .asc ArcView ArcEditor ArcInfo I alle tre licensniveauer findes værktøjerne. Man kan: - etablerer mosaikker, samle ascii-filerne til et GRID 1x1 kvadrat kilometer, så du kan ikke lave et samlet datasæt - klippe raster til et rektangel - samle shape-filer i en multipart feature klasse - reducere antallet af records fx 1 record pr. kote - Load af GRID fra ascii-filer Hvad betyder det, hvornår har man brug for dette? Fordelen ved at etablerer mosaikker og samle ascii filerne i et GRID er at man kan samle til et datasæt og dermed se farveskalering fx Fordelen ved at kunne klippe raster til et retangel er godt når du skal skal behandle et lille område til analyse og lave beregninger og modellering for ellers kan det belaste netværket At samle shape-filer i en multipart feature klasse betyder: Når man får leveret højdekurver i shapeformat så komme som kurver dækkende 1 kvadratkilometer, så hvis du fx vil udsøge hvor ligger 4meter kurven, (havstigning), så vil den udvælge en masse features, men append samler udvalgte features til en samlet multipart feature klasse, fordi hvis man så åbner editor og klikker på liniestykke så er den stadig opdelt, derfor er det næste at disolve Når man disolver går fra multipart til singlepart det betyder at liniestykket opfattes som et hele i databasen og dermed reduceres antallet af rekords pr. kote Load af GRID fra .asc det handler om at kunden modtager filer i et format og kan gemme det i rasterformat GRID, eller TIF eller andre rasterformater – dette værktøj finder du under coversion Almindelig datahåndtering i GRID eller Shape det kan håndteres her uanset. Vi anbefaler at man bearbejder sine højde data med disse værktøjer før de placeres i Geodatabasen….

3 Funktionsmatrise Contour x Contour List Curvature Slope Aspect
Surface Analysis* Funktion SA 3D Contour Udtrækning af ækvidistante koter x Contour List Udtrækning af vilkårlige koter (0,1, 5, 10, 25 ..) Curvature Konveks/konkav landskabsformer Slope Hældning i grader/% Aspect Orientering i rummet Hillshade Skygge/Slagskygge Så er vi i Extensions: Hvad kan man med disse. Punktsky – terrain - dtm – shape dette er produktionsflow De får højdekurve m z-værdi, dtm leveret som ascii fil (terrænmodel) og dsm leveret som ascii (landskabsmodel) nogen får også punktskyen Contour: 1m ækv højste og laveste højdeforskellen er det samme udreget fra basiskote Contour List: tekstfil jeg vil have 0,1 skæve spring Curvature: buler ud eller buler ind Slope: hældning i grader eller i % (placer dig på pixelflade med fødderne ned, hvilken vej kikker jeg så) Aspect: orienteringen mod komasretning Hillshade: Definerer solens placering højde over horisont, hvilken skyggeeffekt aftagen og tiltagende på “skyggesiden” af landskabshøj, fremhæver også hvor der er mest lys på lyssiden. Hvor meget solenergi kan modtages på den pågældende celle. Klaus Vs tegning, se også slagskygge. * I options kan operationer begrænses til et vilkårligt polygon

4 Funktionsmatrise Viewshed x Line of sight Observer point 3D conversion
Surface Analysis Funktion SA 3D Viewshed Visibilitet – hvad kan man se fra et punkt/linie x Line of sight Sigtelinie Observer point Observationspunkt 3D conversion Konverter 2D.shp > 3D Surface Length Reliefkorrigeret afstandsberegning Surface Spot Udtrækning af xyz Viewshed: Hvad kan jeg se fra dette punkt Line of sight: fri sigte fra punkt a til b Observer point: det punkt hvorfra du regner de to ovenstående værktøjer altså et shapepunkt, i SA placeres punktet på overfladen, i 3 D kan du hæve punktet til fx 1,5 meter hvis man er Ulla Skjelbo 3D conversion: Tager almindelige kedelig polygoner konvertere til 3D features, alle 2D punkter for tilskrevet en kote Surface Length: Fra at til b fx 100 km fra siden vil det være bakket så afstanden vil være 150 km altså den faktiske afstand på overfladen. Surface Spot: Shape punkt trækkes xyz koordinat

5 Funktionsmatrise Fill (Hydrology) x Cut/Fill Area/Volume* Volume
Analysis Funktion SA 3D Fill (Hydrology) Identificere lavninger x Cut/Fill Beregner areal og volumen af lavninger Area/Volume* Area/Vol over eller under en ref.kote * I options kan Area/Volume begrænses til et vilkårligt polygon. Volumetrisk Fill (Hydrology): hvor samles vand i forbindelse med skybrud ligger i hydrologipakke i spatial analyst kan bruges i analyse af volumen af vandopfyld og overflade arealet, dvs kommer der et regnskyl så kan fill identificere hvor der muligvis vil opstår store vandophobninger – fx til beredskabschefen Men også til prioritering af modernisering af kloakanlæg – forbyggende indsat også videre, værdisætning af boligområder (vand i kælderen) Etablering af ny byggeri og andre anlægsarbejder. Cut/Fill det er det der beregner volume og areal af lavning Areal/volume* Areal og volumen af et område under eller over kote Du kan ikke bruge Cut/Fil i 3D med mindre man har SA Du kan ikke beregne vilkårlige arealer under 2 meter hvis du ikke har 3D analyst Alle aktiviteter der manipulerer med terrænoverfladen. I får krav om punkt sky før og efter.

6 Terrain (instuktionsvideoer) Lav din egen digitale terræn model
(udvalgte funktioner) Funktion 3D Create Terrain Opretter datasæt x .las to multipoint Indlæser punktsky Add Feature Class to Terrain Punkter, linier og polygoner Remove Terrain Points Fjerner uønskede punkter Build Terrain Danner Terrain Convert Terrain to Raster Konverterer til Raster To the hardcore GIS people…. Lav din egen terrænmodel eller landskabsmodel…. (konsekvensvurderinger og mulige ændringer for at dække huller-højder osv)

7 5 typiske analyser Identificering af lavninger (Sinks)
Hvor bliver der oversvømmet? Visualisering af nybyggeri (Visibility) Hvor kan bygningen ses fra? Kovertering fra 2D til 3D (3D Conversion) Sæt koter på dine veje 3D bymodel (Multipatch) Lav en realistisk 3D model af din by Videoanimation (.avi) Optag en virtuel flyvetur og afspil den i Windows Media Player

8 3D bymodel InformiGIS afholder kurser i brugen af laserscannede højdedata og håndtering af disse i 3D- og Spatial Analyst.


Download ppt "Perspektiver og muligheder for digitale højdedata."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google