Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beretning 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beretning 2006."— Præsentationens transcript:

1 Beretning 2006

2 Medlemsstatus Nettoafgang på 13 medlemmer i 2006
Årsager: tilpasninger/fusioner/deponeringer/basisskøde Primo 2007: 261 medlemmer Rekrutteringstiltag gav 6 nye medlemsfirmaer

3 Markedsføring/PR 2006 Dagblade, on-line markedsføring, Søndagsavisen og nogle mindre lokalaviser Kun et par enkelte medlemmer benyttede sig af tilbudet om tilpasning af annoncer til lokal brug Opdaterede versioner af ”Mindst 10 gode grunde” og ”Selvsalg, medsalg…” Tidslinje over almindeligt forløb ved en bolighandel til download Deltagelse i ”Boligdrømme for alle” i Herning (18 BOLIGadvokater deltog i bemandingen!)

4 Markedsføring/PR 2006

5 Markedsføring 2006 Aktiviteterne medførte mærkbar stigning i
kampagneperioden på

6 Samarbejdet med Bergsøe4
Samarbejdet neddroslet som følge af store personaleudskiftninger hos B4 DBA er fulgt med direktør Michael von Bülow for at sikre kontinuitet i PR og kommunikation Den hidtidige kreative linje fortsættes. Derfor er der ikke pt. taget stilling til hvor de større kreative markedsføringsopgaver skal ligge.

7 Medlemsanalyse primo 2007 Medlemsanalyse fra 2004 og 2005 gentaget primo 2007! Som hidtil har ca. 50 % svaret - flot! Mange gode input – en stor hjælp i planlægningen!

8 Omsætningsindberetning 2006
Antal handler er: Stigende: 8 Status quo: 65 Faldende: 47 Markedsandelen er: Stigende: 13 Status quo: 78 Faldende: 29 Følgende supplerende svar er modtaget fra 122 firmaer Salærstørrelsen er: Stigende: 3 Status quo:82 Faldende: 37 Der er eksempler på modsatrettede indberetninger fra samme område Det er formentlig den enkeltes egen lokale DBA-markedsføring, formidlerrolle etc. der er forklaringen.

9 Kurser 2006 65 godkendte kurser Herudover
Medlemsmøder om Basisskødet mv. – 4 steder i landet (obligatorisk og gratis) Medlemsmøder om finansiel rådgivning – 3 steder i landet (obligatorisk og gratis)

10 Informationer 2006 38 nyhedsmails udsendt til medlemmerne i 2006

11 Audit 2006 Audit udsat til 2007, da man ville sikre implementering af kurssikringsnotat og Basisskøde inden besøg Særligt kursusdeltagelsen volder problemer på trods af de mange forskellige godkendte kurser og ikke mindst gratis kurser i foreningens regi!

12 Kundetilfredshed Det årlige antal klager til foreningen er ganske få:
Klageårsag : Manglende ordrebekræftelse og deraf følgende prisdiskussion Lang sagsbehandling – manglende orientering Om nødvendigt griber foreningen ind og tager hånd om konkrete sager

13 DBA-dokumenter Basisskøde
Basisskøde implementeret pr. 10. august 2006 som obligatorisk Gav anledning til en sen intern debat Basisskødet er nu frivilligt at anvende – men bestyrelsen anbefaler brugen af det som forberedelse til den digitale tinglysning!

14 DBA-dokumenter Kurssikringsnotat Indført som obligatorisk
Findes i såvel en køber- som en sælgerversion

15 DBA-dokumenter BOLIGhandelsaftale og Formidlingsaftale er blevet
opdateret jf. gældende lovgivning En omfattende opgave – derfor er der nu afsat budget til at få ekstern bistand til dette

16 BoligAgenten 2006 Flere bruger den – men fortsat for få!

17 Omverdenen 2006 Ny lovgivning på området trådte i kraft
Vinkelskriverloven ophævet – men bedemændene har alene holdt sig til en idé om en forening for juridiske rådgivere Stagnerende boligmarked fra efteråret Nyt EDC-berigtigelseskoncept på Fyn og i Jylland, som skal afholde købere fra at bruge advokat Projekt vedr. digital tinglysning undervejs Advokatudvalg nedsat som følge af dom om eksklusivaftaler

18 DBA repræsenteret i diverse udvalgsarbejder 2006
Udvalg vedrørende huseftersynsordningen – nedsat af Justitsministeriet Følgegruppen for huseftersyn og 3 underudvalg (på vegne AR) Udvalget vedr. digital tinglysning (på vegne AR) Referencegruppe for boligejer.dk/borger.dk Følgegruppe vedr. Realdanias analyse af Forbrugernes holdninger til Huseftersynsordningen Privatretsudvalget Strukturudvalget (på vegne specialforeningerne)

19 Politik Foreningen har sammen med Advokatrådet været indkaldt af Erhvervs- og Byggestyrelsen som sparringspartner på nulpunktsanalyse i relation til ”Bedre og billigere bolighandel”. Foreningen har sammen med Privatretsudvalget skaffet grundlag for at Advokatrådet tager fat i sagen om det nye EDC-koncept Foreningen har sammen med 5 andre aktører medvirket til at Justitsministeriet har nedsat et særligt udvalg, der skal se på hele huseftersynsordningen

20 Fremtid

21 Ståsted er fortsat fundamentet i 2007

22 Mål for foreningen – som hidtil
At blive den mest attraktive forening for advokater, der ønsker at specialisere sig i boligskift At blive opfattet som den mest professionelle af Advokatsamfundets medlemsforeninger At blive opfattet som de mest professionelle rådgivere på boligmarkedet At opbygge størst præference på markedet At gøre det attraktivt at være medlem af DBA

23 Markedsføring/PR 2007 Markedsføring:
Øget synlighed på on-line medier – fokus på mere målrettede klik til lokale BOLIGadvokater Mobil-portal – skal bringe BOLIGadvokaterne tættere på kunderne Fortsat stor fokus på PR, herunder pressemeddelelser, som kan anvendes lokalt Dagbladsannoncering

24 Markedsføring/PR 2007 Brug for ekstra markedsføringsmidler for at fastholde synlighed og markedsandel i et marked med aktører, der er gode til markedsføring, og som gerne vil overtage en række af de ydelser, der bringer advokater i kontakt med private.

25 Rekruttering Fortsat fokus på rekruttering:
- vil give foreningen øget markedsføringskraft - meningsløst at advokater bruger energi på egne boligkoncepter, når vi (advokaterne) hellere skulle samle kræfterne om konkurrencen fra andre aktører opfordre til at alle gør en indsats for at få gode lokale kollegaer med! Indlæg på Advokatmødet 2007

26 www.danskeboligadvokater.dk Udviklingsplaner: Lancering af udvidet
version af bolig- handel.dk Budgetsystem Implementering af bedre ”Find BOLIGadvokat” Implementering af bedre medlems-præsentation (fritekst/billede)

27 Nye tiltag i øvrigt Samarbejde med Codan om ejerskifteforsikring
Samarbejde med Frederik Meding, CBS om Budgetsystem Samarbejde med om ekspert-funktion Samarbejde med om ekspert-funktion Samarbejde med Den Blå Avis om artikler Udvikling af DBA’ s egen Boligguide Forberedelse af evt. kampagne som forløber for at digital tinglysning indføres (forudsat at der bevilges penge hertil)

28 Særlige fokusområder 2007 Digital tinglysning forberedes – andre aktører planlægger yderligere digitalisering af papirerne i en bolighandel - foreningen skal derfor følge denne udvikling tæt! Mål at få ændret lovgivningen, så dobbeltroller undgås på boligmarkedet Fokus på hvad lovændringerne vedr. advokater kommer til at betyde for Advokatsamfundet og dermed Danske BOLIGadvokaters rolle og opgaver

29 Særlige fokusområder 2007 Fortsat fokus på at præge udviklingen gennem deltagelse i udvalgsarbejder, kontakter til relevante politikere, udvalg m.m. Fokus på at finde en kronprins/kronprinsesse til formandsposten

30 2007 - opsummering Masser af nye udfordringer
set i lyset af ændret lovgivning vedrørende advokater og konkurrencesituationen i øvrigt Bedre muligheder for at vise advokatens berettigelse, som følge af mindre pres på køberne Afgørende at vi markedsfører os såvel fælles som individuelt, hvis vi skal stå os i konkurrencen med de aktører, der gerne vil ind på vores marked!

31 2007 Vi behøver din hjælp: Godkendelse af ekstraordinært markedsføringsbidrag Godkendelse af bidrag til planlægning af særlig kampagne vedr. digital tinglysning At du selv gør en indsats for at blive synlig som den lokale BOLIGadvokat ved at benytte dig af alle de muligheder som medlemskabet indeholder!


Download ppt "Beretning 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google