Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Andre værktøjer, licenser og kompenserende værktøjer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Andre værktøjer, licenser og kompenserende værktøjer"— Præsentationens transcript:

1 Andre værktøjer, licenser og kompenserende værktøjer
Modul 6 Andre værktøjer, licenser og kompenserende værktøjer I dette modul introduceres I til nogle af de centrale programmer, som kommunen har licenser til, blandt andet til CD-ORD fra Microværkstedet, samt Alineas elevunivers. Vi sætter fokus på, hvordan man kan arbejde funktionelt med læsning og skrivning i 0.kl. og anvende computeren i dette arbejde. Praksiseksempler med brug af multimedier fx Den talende bog vil indgå. Der gives eksempler på produktioner i lette programmer. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale læringsplatforme. Oplæsningsværktøjer. pixiopgave it i fagene modul 6

2 Man skal gøre brug af det, børnene har med i bagagen fra vuggestue,
Computeren er et særdeles velegnet redskab i de første læse- og skriveforberedende aktiviteter. Mulighed for oplæsning af små tekster, lydoptagelser af egne små historier, billedbehandling af egne indscannede børnetegninger, bearbejdning af billeder taget med digitalkamera, tastaturøvelser, relevante hjemmesider med pædagogisk tilrettelagte spil og lege. Man skal gøre brug af det, børnene har med i bagagen fra vuggestue, børnehave og hjem, fra fjernsyn, computer, billeder, bøger og øvrige multimodale udtryksformer. Man skal anerkende, hvad barnet ved i forvejen i stedet for at parkere dets viden i garderoben og starte forfra, fordi det er nemmere for lærerne, at børnene ”følges ad”. K.Korsgaard it i fagene modul 6

3 Børnehaveklassen Fælles Mål 2009 Faghæfte 23
Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 25 – 2009                                                                                                                                                                                     Fælles Mål Børnehaveklassen Faghæfte 23 De første skridt i forhold til brug af computer har de fleste børn taget, inden de begynder i børnehaveklassen. De har lært at tænde og slukke maskinen og ofte også at finde deres foretrukne programmer, cd-rom’er og web-sites, men i børnehaveklassen skal børnene lære at anvende teknikken målrettet og hensigtsmæssigt i forhold til, at it er et integreret undervisnings- og læringsværktøj i skolens undervisning. I løbet af børnehaveklassen skal børnene lære at finde og åbne programmer fra harddisken. De skal lære at udføre de mest elementære funktioner som at genkende de digitale ikoner, deres betydning og begreber, bruge mus, tastatur, menulinier og værktøjskasser. De skal have mulighed for at eksperimentere med tekstbehandling, herunder med store og små bogstaver, tal, ord, skriftstørrelser, skrifttyper og farver, og de skal være bekendt med slettetast og mellem-rumstast. it i fagene modul 6

4 ”Børn er klar til at skrive, før de er klar til at læse
”Børn er klar til at skrive, før de er klar til at læse. Derfor bør de introduceres til skriftsproget gennem skrivning frem for læsning” (Chomsky 1979) Når et barn skal lære at læse, er der tradition for primært at arbejde med læsebøger – altså med selve læsningen, hvor barnet dels skal koncentrere sig om at kende bogstaverne, dels skal sætte dem sammen og forstå det indhold, som bogstaverne danner. Når barnet skriver, er det omvendt. Her kender barnet ordene og skal finde bogstaverne, mens det producerer indholdet. Læsning og skrivning er komplementære størrelser, som understøtter hinanden, fordi man overfører erfaringer fra den ene disciplin til den anden. (videnscenter for læsning) it i fagene modul 6

5 Læsning Ordene er ukendte Konteksten og budskabet er ukendt
Bogstaverne kan være ukendte Kræver viden om verden Læsningen er ikke meningsfuld før det lykkes it i fagene modul 6

6 Skrivning budskabet er kendt ordene er kendte
man skriver ud fra egen forståelseshorisont man kan skrive alle ord ”novicen” kan være skriftsprogsbruger it i fagene modul 6

7 it i fagene modul 6

8 Eksempler på multimedie forløb
. Bruno videoklip videoklip2 videoklip3 Ane Kuld it i fagene 4.august 2011

9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å a b c d e f g
æ ø å it i fagene modul 6

10 Åbne og lukkede programmer
Der findes mange træningsprogrammer, som er lette at gå til og supplerer træningen af fx tal, bogstaver og forskellige begreber. Men det er også muligt, at arbejde med mere personlige udtryk og små multimediefortællinger i fx Word, Den talende bog eller Photostory. Eksempler: Alf og alfabetet og Den talende bog it i fagene modul 6

11 Programmer Den talende bog Ti finger Danskedyr.dk Emu
Alf og alfabetet ( Mikroværkstedet) Elevunivers Oline på nettet it i fagene modul 6

12 Hente programmer fra mikroværkstedet
It i fagene - kvalificerende programmer Ane Kuld

13 Tifinger it i fagene modul 6

14 Den talende bog Hvis du vil sende en Den Talende Bog fil på elev/forældre/lærer Intra, skal du snakke med skolens Intra administrator. Her skal der gives mulighed for at sende en fil med efternavnet .dtb4 (Word har ex. .doc eller .docx) it i fagene modul 6

15 Oplæsningsværktøj og skrive/stavehjælp med CD-ORD
Alternative ordforslag Valg af stemmer Taltaster tastatur bærbar Billedlæser Menuen SkanRead it i fagene modul 6

16 Indstilling stemmer Her kan du vælge stemme og indstille hastigheden på stemmen Husk altid at trykke ”OK” når du har lavet ændringer, ellers kan du ikke arbejde videre it i fagene modul 6

17 Indstilling alternative ordforslag
Du skal sætte ”hak” ved alternative ordforslag it i fagene modul 6

18 Når du vil skrive tal Alle ”hak” skal væk her it i fagene modul 6

19 Profiler Dansk og Dansk Mini
Her kan du skifte mellem profiler Billedlæser Menuen SkanRead it i fagene modul 6

20 Sproget kan ikke være bredere end
barnets erfaringer! Men der er ingen tvivl om, at samtale og nærvær mellem mennesker er blevet stærkt udfordret i de senere årtier, og der kan gå ud over børnenes mulighed for at udvikle et nuanceret talesprog i konkret samspil med andre. Jørn Lund i Politiken 4. juli 2011: it i fagene modul 6

21 Pixi opgave til modul 6. Før kurset
Indsaml en serie billeder, evt. fra en tur eller en aktivitet i klassen og læg dem på din PC. Medbring evt. en tegning til indscanning. Efter kurset Afprøv CD-ORD sammen med Den Talende Bog eller et af de andre programmer, som du har arbejdet med i løbet af året. Orienter forældrene om download af programmer fra tjektasken.nu. it i fagene modul 6

22 EVALUERING It i fagene - kvalificerende programmer Ane Kuld


Download ppt "Andre værktøjer, licenser og kompenserende værktøjer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google