Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 | 2010 Internetteknologi 2 (ITNET2) Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 | 2010 Internetteknologi 2 (ITNET2) Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform."— Præsentationens transcript:

1 1 | 2010 Internetteknologi 2 (ITNET2) Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform

2 Indhold i denne præsentation Motivation for faget: hvorfor Internetteknologi 2 Præsentation af: hvad I skal lære (pensum) hvordan (litteratur, øvelser, obligatorisk opgave) hvornår og hvilken fordeling (mellem øvelser og teori) hvad I skal kunne til eksamen

3 Hvorfor faget Internetteknologi 2? • Internettet spiller en stadig større rolle i vores liv – både på arbejdet og i fritiden • Vigtigt med en god forståelse for teknologierne • Stadigt flere og mere komplekse teknologier – derfor 2 fag • Anvendelsesområder •Firma hjemmesider •Produkt sider •Internetapplikationer (Webapplikationer) •Mobilt Internet •User Interface til apparater •Integration mellem applikationer • Eksempler?

4 Anvendelsesområder Hjemmesider Personlig hjemmeside Firmahjemmeside •XHTML, CSS, XML, DHTML, JS, Grafik, evt. simpel server-side Webapplikationer Administrative løsninger med adgangskontrol Konfiguration af embeddede applikationer (netværksudstyr, printere, øvrige apparater) •Forskel: server-side scripting nødvendigt (ASP, ASP.NET, JSP/Servlets, PHP, CGI) •Øgede arkitektur hensyn •Persistens •Sikkerhed •Fokusområdet for dette kursus

5 Ingredienser i en Webapplikation Grafik (JPEG og GIF) HTML / XHTML: til at vise indholdet Server-side kode : til at generere dynamiske indholdsmenuer ud fra et CMS system. Data hentes fra en database Server-side kode (her JSP): til at hente nyheder fra CMS systemet. Data hentes fra en database CSS (Cascading Style Sheets): til at formatere koden i eksternt stylesheet giver ensartet design DB2

6 Indgredienser i en Webapplikation Image Map: for at udvælge DHTML: DOM manipulering ved klik på prik (inkl. JS) Server-side: JSP der “includer” indhold dynamisk ud fra valgt menupunkt, opdelt i “navigation”, “content” og “header” områder. Alternativ her er f.eks. frames Content-area Navigation-area Header-area Java: lagdeling giver genbrug på tværs af platforme. Her to JSP “views” (XHTML / WML) – alternativ: XSLT DHTML (Form): Mulighed for at inddatere data – her brugerspecifik adgang

7 Hvad skal I lære? Formål: Den studerende skal kunne: Redegøre for de grundlæggende principper og teknikker omkring Internetteknologi samt Internettets historie Forstå og kunne redegøre for flertallet af de teknologier der i dag finder anvendelse på internettet Anvende forskellige client- og server-side teknologier til at løse komplekse opgaver på internettet ved bl.a. at implementere en række komplette applikationer inkl. databaseadgang, og kunne diskutere og reflektere over emnet Redegøre for anvendelse af Internetteknologi i forskellige Ingeniørdiscipliner og brancher Samme som NET1, klarer vi den første uge I modsætning til NET1 skal I lave rigtige “real world” løsninger Ikke kun skal I lave løsninger, I skal også kunne reflektere over fordele/ulemper ved brug af alternative teknologier

8 Indhold : En hurtig gennemgang af nedenstående emner, idet det forventes at de studerende behersker disse i forvejen: Grundlæggende Hypertext Transfer Protocol (HTTP og HTTPS) og relaterede protokoller Markup Language standarder til tynde klienter (HTML, cHTML, DHTML, XHTML, DOM, CSS, XML, XSL, WAP??) Webkomponenter: Java Applets, Microsoft ActiveX komponenter, Flash Omfattende introduktion (men med høj grad af selvstudie) af følgende: Server-side teknologier, herunder: Hvad skal I lære – konkret?

9 Scripting med ASP.NET Programmering ASP.NET C# + Code Behind MVC med ASP.NET MVC Framework og lidt Java RESTFramework AJAX ASP.NET AJAX/Sliverlight (Asynchronous JavaScript + XMLHttpRequest ) Data Binding med ASP.NET med ADO.NET Selvstændigt tema arbejde med én eller flere udvalgte server-side teknologier Introduktion til sikkerhed på Internettet Introduktion til arkitektur design af internetapplikationer (-”-)

10 Hvordan? ITNET2 belaster jer med 5 ECTS = 137,5 timer der fordeles mellem: 1.Forberedelse hjemme: læsning xx timer 2.Teori forelæsninger i plenum (ca. 4-8x35 min. om ugen ) 3.Selvstændigt arbejde med obligatorisk opgave under vejledning (4-8x35 min.) – dvs. jeg vil kunne træffes på mit kontor (det vil fremgå af kalenderen hvornår) 4.2+3 svare til 52,5 timer 5.Obligatoriske opgaver (de resterende 85 timer – pkt 1xx timer): I forhold til ITNET1 vil der blive skruet betydeligt op for arbejdspresset hvad angår de obligatoriske opgaver + temaopgaven, men der vil selvfølgeligt også være mere tid til rådighed. Vent dog ikke til sidst med at bruge denne tid. Der vil i kurset blive lagt vægt på at de studerende opnår en række reelle og konkrete kvalifikationer der kan bruges direkte i industrien. Det er dog ikke muligt at gå i dybden med alle server-side teknologier, hvorfor vi har udvalgt at fokusere på ASP.NET. Der bliver også en temauge hvor man kan kaste sig over en alternativ server side teknologi (ud fra en liste)

11 Brug af Campusnet og Slides Introduktion til Campusnet, konference (grupper, eksamen), meddelelser, lektionsplan/kalender, fildeling, slides Der anvendes slides af 4 årsager: 1) Du kan skrive dem ud og bruge dem til at skrive supplerende noter – så ryger din koncentration ikke mens du prøver at skrive fornuftige noter 2) Hvis du glipper en forelæsning kan du danne dig et indtryk af forelæsningens indhold – og hvad vi lagde vægt på 3) Bruger du alternativt pensum end det af mig valgte giver de meget detaljerede slides dig mulighed for at relaterer til mit pensum valg 4) Jeg har en forfærdelig håndskrift – så mine tavle kraterier skal helst ikke indeholde alt for meget tekst Slides (udover denne) er på engelsk Det tilstræbes at slides er klar senest aftenen før – men dette kan ikke garanteres

12 Pensum Vi benytter blandede kilder. Flere kommer til undervejs ASP.NET Deitel har et OK (kort) afsnit ASP.NET Dækker dog slet ikke nok Samt diverse online ressourcer Dan jeres eget kompendium af off og on line ressoourcer (Opret en “overskuelig” hjemmesider på jeres server) Det er knap så vigtigt i NET2, da der ikke er en mundtlig eksamen. I skal til gengæld lave nogle flotte projekter

13 Hvornår og hvor? Træffetid Man- og Torsdage: 6x35 minutter Teori og kontortid (12:30- 16:15) Der vil ikke hver uge være øvelser som I kender det fra ITNET1 og tilsvarende fag. Derimod forventes det, at I kan arbejde selvstændigt med problemstillingerne. Kører I helt fast har den er der kontortider mandage og torsdage, og jeg kan nås her via e-mail eller ved personlig henvendelse. Jeg kommer IKKE op i laboratoriet eller grupperum – det er altså jer der skal komme til mig i træffetiden

14 Afleveringsøvelser Her kommer der er et par stykker, som er lektionsøvelser, som dog skal afleveres. (Pisken) Kommer undervejs Individuelle opgaver Er beskrevet på og afleveres via ”Campusnet Opgaver”.

15 Obligatoriske opgaver 1 1.SIH System (Foreløbig beskrivelse) •Oblg. opgave 1 og 2 (ASP.NET) •Data fra diverse udstyr (eksisterende database) •Blodtryk, Vægt, Puls, Oximeter, EKG •Opsummering/nøgletal •Adgangskontrol for praktiserende læger, hospitalslæger, pårørende m.v. •Nærmere opgavebeskrivelse følger 2.Tema Opgave •Opgave 3 •Afprøv een af følgende teknologier: CGI/Perl, CGI/Python, CGI/C++, Ruby on Rails på PC eller embedded platform, PHP på LIAB el. Gumstix (ikke PC!), ASP på Windows CE •Præsenation af erfaringer med teknologien

16 Obligatoriske opgaver 2 Hver obligatorisk opgave skal afleveres med minirapport ved fastsatte deadlines Efter alle tre opgaver er afleveret præsenterer alle grupper gensidigt opgaverne for hinanden Deltagelse I præsentationerne er obligatorisk Redegør for hvilke teknologier der er anvendt og hvordan, fremhæv specielt geniale løsninger, demonstrer at løsningen fungerer i praksis

17 Obligatoriske opgaver 3 Det forventes at der anvendes ikke triviel teknologi til at løse opgaven, f.eks. at der er anvendt en lagdelt arkitektur baseret på refererede kilder (litteratur eller navngiven internetkilde), databaser med et ikke trivielt antal tabeller, client-side teknologier hvor relevant (f.eks. DHTML m.v. eller kontrol af dynamik med ASP.NET)

18 Eksamen Godkendt / Ikke godkendt Intern censur Godkendelse af de obligatoriske opgaver Skal præsenteres Regelmæssig deltagelse

19 Inden næste gang Inden i torsdag 7/4 skal alle studerende have fundet sammen i grupper på 3 (+/- 1 person aftal med jrt) Husk at indføre dette under konferencen ”grupper” på Campusnet. Den første gruppe der tilmelder sig kalder sig ”Gruppe 1” osv. Forum???


Download ppt "1 | 2010 Internetteknologi 2 (ITNET2) Præsentation 1: Introduktion til indhold, litteratur, undervisnings- og eksamensform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google