Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statsbiblioteket. E-ressourcer i Netpunkt Bibliotek.dk - hvad sker der når vi alle fylder vores e-bøger i Netpunkt, foregøgler vi vores brugere noget?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statsbiblioteket. E-ressourcer i Netpunkt Bibliotek.dk - hvad sker der når vi alle fylder vores e-bøger i Netpunkt, foregøgler vi vores brugere noget?"— Præsentationens transcript:

1 Statsbiblioteket

2 E-ressourcer i Netpunkt Bibliotek.dk - hvad sker der når vi alle fylder vores e-bøger i Netpunkt, foregøgler vi vores brugere noget? Forum for fjernlån, reference og accession (FORFRA) Karin Englev, RUB Helle Brink, Statsbiblioteket

3 Statsbiblioteket Materialer i bibliotek.dk - Netpunkt og lokalkataloger  Fysiske materialer Alle materialer er til udlån – undtagen: - uddannelsesbiblioteker med begrænset udlån - læsesalsmaterialer  Cd’er, dvd’er mm Fleste materialer til udlån – findes også i Bibzoom og Filmstriben Restriktioner forekommer  Elektroniske ressourcer Bøger og tidsskrifter

4 Statsbiblioteket

5

6

7 2008200920102011 Elektroniske seriepublikationer i fuldtekst, antal download1.874.9274.649.7339.527.9913.249.430 Digitale dokumenter, tekst, antal download83.98892.142123.921167.058 Digitale dokumenter, AV, antal download6.1334.58518.55721.489 Bibliografiske databaser, antal søgninger748.655782.344911.3671.033.522 Faktadatabaser, antal søgninger7.570.3643.236.7534.241.7795.104.359

8 Statsbiblioteket Retningslinjer for lånesamarbejdet i Danmark: Kulturstyrelsen i samråd og høringsmulighed - nyrevideret 2012 • ”Et bibliotek bør give brugeren adgang til at vælge, hvad brugeren ønsker uden unødvendige hindringer og procedurer.” • ”Fjernlån skal være et supplement til et biblioteks samlinger, og ikke en erstatning for manglende ressourcer lokalt.”

9 Statsbiblioteket De syv vejledende principper – Rethinking Ressource Sharing Initiative (USA) 1. Det enkelte bibliotek bør have så få restriktioner som muligt, sådan at brugeren møder færrest mulige barrierer for opfyldelse af et bestillingsønske. 2. Brugerne bør have passende valgmuligheder for leveringsformat og leveringsmåde, herunder for lån, papirkopi, digital kopi og evt. køb. 3. Almindelig adgang til ressourcer, der kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør fremmes med færrest mulige hindringer. 4. Ressourcer, som findes i de forskellige kulturinstitutioner, såsom biblioteker, arkiver, museer, og som kan lånes, kopieres eller på anden måde deles med andre, bør kunne udlånes eller på anden måde formidles. 5. Intet materiale, der er søgbart, bør være helt utilgængeligt. Ved "Kan ikke leveres-svar" bør der så vidt muligt ydes informationsservice om, hvor og hvordan materialet lettest gøres tilgængeligt for brugeren. 6. Bibliotekerne bør tilbyde en service til en rimelig pris i stedet for at afholde sig fra at yde servicen. 7. Lånerregistrering bør være lige så let som tilmelding til kommercielle webbaserede tjenester. Alle bør nemt kunne blive biblioteksbruger

10 Statsbiblioteket Bibliotek.dk - statistik for interurbanlån (fjernlån) i Danmark

11 Statsbiblioteket Fjernlån fra e-ressourcer – en selvmodsigelse? • Jo mere tilgængeligt – jo større efterspørgsel (trykt, indspillet eller elektronisk) • I Netpunkt og bibliotek.dk – verificerbart og synligt • Stigende pres på fjernlånsafdelingerne/”Spørg biblioteket” for at skaffe adgang Så nej – en naturlig følge af den nuværende situation

12 Statsbiblioteket E-bøger • Forsøger at skaffe et trykt eksemplar (indkøb/fjernlån) • Tilbyder kopi af : 1. et kapitel fra bogen 2. af abstract 3. af indholdsfortegnelsen • Open access • Campus brug – opfordre brugerne til at være mobile

13 Statsbiblioteket

14 E – tidsskrifter • Campusadgang (selvbetjening) - stud og ans + brug på stedet • Fjernlån trykte udgaver - fra ind- og udland • Undersøger adgange i nærheden af brugeren • Undersøger open access

15 Statsbiblioteket E –kopi (1-4) • E-kopi 1 – Copydan aftale – 35.000 tss – elektronisk • E-kopi 2 – udvidelse af E-kopi 1 + 5000 + farver – elektronisk • E-kopi 3 – trykt kopi sendes fra elektroniske tidsskrifter • E-kopi 4 ?

16 Statsbiblioteket Fjernlån uden for Danmark

17 Statsbiblioteket Norden Norge: Bibsys aftale med OCLC om bibliotekssystem og administration - opsagt. Aftalen var at Bibsys eksporteres til WorldCat, dog ikke folkebibliotekernes beh. Sverige:Har efter 5 år afbrudt forhandlingerne med OCLC om optagelse i WorldCat. Det Kgl Bibliotek i Stockholm har overtaget folkebibliotekssektoren Finland:Fleste universitetsbiblioteker er pålagt at tage afgift for fjernlån - også fra fra nordiske biblioteker. Island:efter krisen afgifter på fjernlån til/fra alle sektorer

18 Statsbiblioteket Europa England: • British Libraryny søgeflade copyright erklæring meget dyr • UnityUKfolkebiblioteker - 80 % af engelske regioner OCLC administrerer UnityUK base SB international bruger Frankrig:SUDOC på vej i WorldCat Tyskland:Kataloger på vej i WorldCat

19 Statsbiblioteket USA/øvrige verden WorldCat (OCLC) - 29.000 biblioteker / 1,9 bill poster Professionel adgang /Slutbruger adgang Søg – bestil - betal Udlån til og fra Danmark (siden 2010) Dansk Netværk - statistik – lånesamarbejde Øvrige tjenester fra OCLC/WorldCat:Article Exchange, Google Books, Digitaliseringsprojekter, Open Source – open access collection analysis, Nationalkataloger Sidste USA trend : fjernlåne materialer i stedet for at hjemkalde!

20 Statsbiblioteket Krystal kuglen: Vil Lånesamarbejdet forsvinde samtidig med at de fysiske bøger bliver fortrængt af e-bøger? • Ifølge statistikkerne stiger fjernlånet af trykt materiale – og e-materialer er kommet til • Antallet af indkøb af e-materialer (og anvendelsen heraf) er stærk stigende især på forskningsbibliotekerne, men adgangsbegrænsninger og vaner er alvorlige udfordringer • Trængte budgetter • Sammenlægninger • Brugerne vil have materialerne her og nu (og helst for 10 minutter siden) og de er helt ligeglade hvorfra Nej, tværtimod har vi mere endnu mere brug for lånesamarbejdet – for mange forskellige løsningsmodeller - for brugernes skyld.

21 Statsbiblioteket Løsningsmodeller • Købe materialet selv - brugerdreven indkøb – trykt/elektronisk Adgangsmodeller • pay pr. view • Downloan xxx antal gange • Digitalt interurbanlån – ”udlån” af licenser • E-kopi – modellerne • Digitalisering – on – demand • Ekstern server – hente i ”skyen” • ??? Mere open access

22 Statsbiblioteket Så hvorfor alle e-rne i Netpunkt? • Valideret modsat Google • En præsentation af de samlede ressourcer i bibliotekssektoren – og en chance for trods alt at se hvad der findes og hvor materialet (evt.) kan skaffes • En mulighed /udvej for brugerne

23 Statsbiblioteket Ønsker – hvis ikke vi skal foregøgle: • At e-ressourcerne bliver i Netpunkt/bibliotek.dk/adgang • At ingen indgår licensaftale uden tilladelse til fjernlån på en eller anden måde – alle modeller i spil • Bestilmulighed og/eller vejledning i bibliotek.dk om adgangsmulighederne

24 Statsbiblioteket FRA: What you see is what you get TIL : what you need is what you get DARE TO SHARE! From collections to connections Spørgsmål og kommentarer Helle Brink hb@statsbiblioteket.dk !!


Download ppt "Statsbiblioteket. E-ressourcer i Netpunkt Bibliotek.dk - hvad sker der når vi alle fylder vores e-bøger i Netpunkt, foregøgler vi vores brugere noget?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google