Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturgas Fyns vision - omstilling frem mod 2050

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturgas Fyns vision - omstilling frem mod 2050"— Præsentationens transcript:

1 Danmarks første offentlige gastankstation Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

2 Naturgas Fyns vision - omstilling frem mod 2050
76 71 70 2010 Naturgas Fyns vision - omstilling frem mod 2050 Elektrolyse - proces Lad os bruge naturgasinfrastrukturen til vedvarende energi 33 % 67 % 2030 2050 Fossil naturgas% ”Grøn” gas Naturgas Fyns vision: 2030: Al gas substitueret til grønne/syntetiske gasser 2050: Øget anvendelse af grønne/syntetiske gasser 2

3 Fra idé til realisering
Projektet hos Naturgas Fyn Projektet blev besluttet i maj 2011 25. november 2011 lancerede vi Danmarks første gasbilflåde og tankanlæg på CNG I dag 15 gasbiler i daglig drift (VW Transporter, Caddy og Passat) CNG tankanlæg med tilhørende betalingsautomat En del forbipasserende benytter tanken 3

4 Transport udgør en klimaudfordring
Forurening fra vejtransport 2009 Udledning på 12,1 mio. ton CO2, svarende til 25% af Danmarks samlede udledning Udledning på ton NOx svarende til 35% af Danmarks samlet NOx forurening 4

5 På trods af, at Danmark er ”bagud” i forhold til udlandet, har vi særligt gode forudsætninger for at omstille til gas i transport Betydelige danske gasforekomster: Naturgas fra Nordsøen – herunder også den del der p.t. ”frigøres” på gr. af fjernvarmen. Ca. 86 PJ biogas fra landbrug, spildevand, industri, husholdninger Fint forgrenet gasledningsnet Samfundet har allerede investeret mindst 50 mia. DKK i det eksisterende gasledningsnet Vi undgår at skulle distribuere gassen på lastbiler Bedre udnyttelse af infrastrukturen som stadig har levetid på ca år. Biogas er det samfundsøkonomisk billigste alternativ Rapporten ”Alternative Drivmidler 2.0” konkluderer, at biogas i transport er det samfundsøkonomiske billigste alternativ til benzin og diesel I takt med at nye biogasanlæg tilsluttes gasnettet kan vi skrue op for VE i transport Gasbiler er kendt og udbredt teknik - Ca. 1,7 mio. gasbiler i Europa (2012). - Lavere motorvirkningsgrad end diesel, men samme driftssikkerhed som diesel- og benzinbiler. 5

6 Gas er en del af løsningen
Reduktion af udledninger Op til 30% reduktion af CO2 ved naturgas 100% reduktion af CO2 ved biogas Op til 90% reduktion af NOx forureningen ved brug af naturgas og biogas Alternativ til fossile brændsler Eneste reelle alternativ til fossilt brændstof til gulpladevarebiler og tung transport 6

7 Muligheder og udfordringer
Bilerne Kendt og testet teknologi – også i Europa Fabriksfremstilles hos større bilproducenter Tankanlæg Infrastrukturen er der – tankanlæg mangler Økonomi Ikke konkurrencedygtig under nuværende afgiftsforhold 7

8 Rivende udvikling I Verden
2020 65 mio. gasbiler 9% markedsandel GASBILER I VERDEN Primo 2012: 14,5 mio. Gasbiler Primo 2013: 16 mio. Gasbiler Gasbiler på verdensplan (I tusinder) 2007 7 mio. gasbiler 2001 1,7 mio. gasbiler 2011 Personbiler Busser Lastbiler Andre køretøjer Forbrug: 47,3 mia. Nm3 metan fyldestationer Kilde: NGVA Europe

9 Rivende udvikling I USA
FOKUS PÅ TUNG TRANPORT Store flådeejere skifter til naturgas, f.eks. AT&T, UPS, Verizon, Waste Management Forventet salg af enheder til tung transport Forventet naturgas forbrug til tung transport Figure 37. Annual sales of new heavy-duty natural gas vehicles (thousand vehicles) Figure 38. Natural gas fuel use by heavy-duty vehicles (trillion cubic feet) Note: HD NGV = Heavy Duty Natural Gas Vehicle Kilde: EIA Annual Energy Outlook 2012 9

10 Rivende udvikling I Europa
GASBILER PÅ VERDENSPLAN Primo 2012: 14,5 mio. CNG biler Primo 2013: 16 mio. CNG biler GASBILER I EUROPA 1,6 mio. CNG biler 1,8 mio. CNG biler SVERIGE Antal køretøjer 2011 Lastbiler: 552 Busser: 1.529 Personbiler: TYSKLAND Lastbiler: Busser: Personbiler: Kilde: NGVA Europe

11 CNG tankanlæg Valgt efter udbud Bauer Kompressoren (DE)
Betalingsanlæg: NPS (DK) 280 bar i tankanlægget bar i bilen Der kan tankes ca. 40 store biler/døgn Der kan tankes ca. 5 biler i træk á 3-4 min. Offentligt tilgængelig 11

12 Etablering af anlæg Det praktiske arbejde
Etablering af naturgasledning Indhentelse af byggetilladelse Godkendelse i forhold til lokalplan Installation af præfabrikeret 22 tons kompressorstation Endelige godkendelse fra Arbejdstilsynet 12

13 De udfordringer mødte vi
Meget var nyt og ukendt i Danmark Leverandørernes manglende risikovillighed – til dels løst Manglende registreringsmulighed - løst Manglende typegodkendelse - løst Ufleksibelt beregningsgrundlag – til dels løst Ingen mulighed for leasing - løst Afgifter på naturgas/bionaturgas til transport – ikke løst 13

14 Potentiale for 65% reduktion af CO2 i vejtransporten?
SCENARIE Al vejtransport konverteres til gas 50 % konverteres til naturgas 25% konverteres til biogas produceret på gylle 25% konverteres til biogas produceret på anden biomasse -70% -70% -55% KONKLUSION Samlede CO2 udledning for transport reduceres med 65% Samlede CO2 udledning for hele Danmark reduceres med 15% -68% -65% Reduktion angivet i %

15 Regulatoriske barrierer for gas i transport
Tabel 1 Registreringsafgift jfr. lovforslag (case: VW Passat) Halvårlig grøn ejerafgift jfr. lovforslag (case: VW Passat) Gasmodel DKK 1.599 DKK Benzinmodel DKK 1.320 DKK Dieselmodel DKK 1.741 DKK Dansk afgiftspolitik fremmer diesel. Høj dansk afgifts-belastning af gas til transport. Ingen transport-politisk målsætning om gas og biogas i transport, herunder i busser. Den mest miljøvenlige bil (gas) beskattes fortsat hårdere end benzin og diesel. Afgiftsniveauet vægter stadig køretøjets pris frem for miljøprofilen – derfor opretholdes uhensigtsmæssig skævvridning. Tabel 2 Brændstofafgift på gas Brændstofafgift på diesel Danmark 3,23 DKK/Nm3 2,91 kr./liter Sverige 1,26 DKK/Nm3 3,65 kr./liter Tyskland 1,14 DKK/Nm3 3,60 kr./liter Danske afgifter på gas til transport er mere end dobbelt så høje som i Tyskland og Sverige. Danske dieselafgifter er kun ca. 0,8 af tyske og svenske afgifter.

16 Tiltag Registreringsafgift og grønne afgifter for gasbiler bør fastlægges ”teknologineutralt” så niveauet afspejler miljøprofil (CO2, NOx mv.). Nedsættelse af brændstofafgiften for gas til transport med 2 kr./m3. Bindende politisk mål om biogas i den kollektive bustransport. 16


Download ppt "Naturgas Fyns vision - omstilling frem mod 2050"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google