Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ulvetider En fortælling om, da ulven kom til Danmark igen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ulvetider En fortælling om, da ulven kom til Danmark igen."— Præsentationens transcript:

1 Ulvetider En fortælling om, da ulven kom til Danmark igen

2 Nordeuropa for ca. 15.000 år siden
Nordeuropa under tilbagetrækningen af isen for ca år siden. Den gule farve viser tundraens udbredelse, hvor der bl.a. levede rensdyr og mammut. Ulven fulgte rensdyrene. Siden da har ulven været i Danmark - med undtagelse af de seneste 200 år. Det er dét pattedyr, vi har haft længst tid i Danmark. Så er der noget dyr, der har indfødsret i Danmark, er det ulven!!

3 Nordeuropa for ca. 10.000 år siden
Nordeuropa for ca år siden. Skoven er indvandret, og rensdyrene er væk - afløst af elg, krondyr og rådyr, som ulven nu lever af.

4 Uddøde dyr pga. mennesket
Ulv Elg Bjørn Vildsvin Los Urokse Grævling Havørn Bæver Kongeørn Bison Oversigt over, hvilke store pattedyr og fugle der siden istiden er blevet udryddet af mennesket i Danmark. Uroksen er totalt udryddet i verden.

5 Reintroducerede dyr Bæver Bison Vildsvin Grævling
Disse dyr er blevet reintroduceret – udsat.

6 Ulvens historie i Danmark
Indvandret med rensdyret Almindelig op til 1600-tallet Forfulgt i 1700-tallet Udryddet 1813 Genindvandret 2012

7 Det første billede af en ulv i Danmark
Taget i Nationalpark Thy af en ornitolog i november 2012 Den blev senere fundet død af naturlige årsager. Den blev efterfølgende DNA-analyseret, hvilket viste, at den stammede fra Sachsen i Østtyskland.

8 Hvad er det for en ulv, vi har fået?
Dette er den nulevende europæiske ulv: Den grå ulv. Der findes to andre arter af ulve i Nordamerika.

9 Sort farvevariant af grå ulv
En sort farvevariant af grå ulv findes i Nordamerika.

10 Hvid farvevariant af grå ulv
En hvid farvevariant af grå ulv findes bl.a. i Nordøstgrønland og kaldes polarulv.

11 Det andet billede af en ulv
Det andet billede af en ulv efter Thy-ulven fra Dejbjerg i Vestjylland. December 2012.

12 Undersøgelse af spor efter ulv
De første undersøgelser af spor efter ulv. Seniorforsker Thomas Secher Jensen fra Naturhistorisk Museum, Aarhus, undersøger friske fodspor i sne efter ulv syd for Silkeborg.

13 Fodspor af ulv i sne Fodspor af ulv i sne. Håndaftryk med skihandske til højre.

14 Ulvespor Flere ulvespor. Forpote er den store nederst. Til venstre størrelse 43 skoaftryk.

15 Ulvespor Fodspor af ulv i sne. Sporene er ca. 10 – 12 cm lange. Fodspor fra meget store hunde kan være af samme størrelse.

16 Ulvespor er oftest afsat i en lige linje
Ulvespor er oftest afsat i en lige linje uden svinkeærinder til højre eller venstre, hvilket hunde normalt efterlader sig.

17 Kadaver fra krondyr ædt af ulv
Det første kadaver fra et krondyr, som en ulv har ædt af. Fundet i Midtjylland februar Der blev efterfølgende taget prøver af ulvespyt afsat på ribbene. Prøverne beviste, at det var en ulv, der havde ædt krondyret. Også denne ulv stammede fra Sachsen.

18 Maveindhold fra krondyr
Maveindhold fra krondyret spredt ud over skovbunden. Det indeholdt bl.a. majs og korn. Resterne blev fundet i en granskov, hvor krondyret formentlig er blevet fanget og slået ihjel.

19 Pels og mave fra krondyr
Pels og mave fra krondyret.

20 Fodspor af ulv i mudder Fodspor af ulv i mudder. Det kan være vanskeligt at skelne fra en hund.

21 Ekskrementer fra ulv Ekskrementer fra ulv. Ekskrementet er sort, hvilket viser, at ulven har spist kød. Den er blevet DNA-analyseret, hvilket viste, at det var fra en ulv.

22 Billede fra fotofælde Billede fra fotofælde i Midtjylland viser en ulv i vinterpels. Ulven har opsøgt en roekugle, der er lagt ud som foder til krondyrene.

23 Ulv i fældning Billede fra fotofælde visende en ulv i fældning. Den er ved at skifte fra vinterpels til sommerpels. Nord for Herning.

24 Nogle af befolkningens indrapporteringer til Naturhistorisk Museum, Aarhus. Kun de blå prikker er dokumenterede fund. Dvs. enten via DNA eller foto.

25 Strejfende ulv I Danmark ses endnu kun enlige strejfende ulve. Unge ulve jages ud af forældrenes territorium, når de er 1-2 år gamle.

26 Ulvefamilie Ulvefamilier består i Nordeuropa kun af seks til otte medlemmer, mens flokke i Nordamerika kan blive meget større. Ulvefamilien omfatter den dominerende han og hun samt 1-2 kuld unger.

27 Ulves udbredelse i Tyskland og det vestlige Polen
Ulves udbredelse i Tyskland og det vestlige Polen. Tykke streger angiver ulvefamilier eller par, tynde strege angiver enkeltindivider. I alt er der i Tyskland for tiden 22 ulvepar.

28 Ulveterritorierne i Tyskland
Ulveterritorierne i det sydøstlige Tyskland ligger tæt, og nogle af de danske ulve kommer herfra, nærmere bestemt fra MI-ulvekoblet.

29 Indslag fra TV2-midtvest om den forsker, der har foretaget DNA-analyser fra Aarhus Universitet. Indslaget kræver, at computeren er tilsluttet internettet.

30 Optimal ulve-lokalitet
Optimal ulve-okalitet i Danmark – her Harrildhede, hvor ulve er blevet observeret adskillige gange. Området er forholdsvis uforstyrret og rummer en god vildtbestand = byttedyr.

31 Kulturlandskab Kulturlandskab som dette vil ulve også benytte, men fortrinsvis til at komme fra et naturområde til et andet.

32 Optimale ulve-lokaliteter
Kort udarbejdet af Aarhus Universitet viser med røde cirkler steder i Danmark, som må betegnes som optimale for ulve. Dét, det drejer sig om, er store uforstyrrede skovområder - gerne med indslag af heder og en god vildtbestand.

33 Krondyr er ulvens foretrukne byttedyr
Krondyr er blevet mere talrige i Danmark og er et af ulvenes foretrukne byttedyr.

34 Krondyr-kadaver Krondyr-kadaver. Krondyret blev ædt af en ulv.

35 Udbredelse af krondyr i Danmark

36 Dådyr Dådyr, som ligeledes er byttedyr for ulve, er en introduceret art, der breder sig i Danmark bl.a. pga. udslip fra hjortefarme.

37 Rådyr Rådyr bliver formentligt et af de vigtigste byttedyr for ulve, da de er meget talrige og udbredte.

38 Kadaver af rådyr ædt af ulv
Kadaver af rådyr ædt af ulv i Midtjylland.

39 Kadaver af rådyr Kadaver af rådyr.

40 Procentvis fordeling af ulvens føde
Procentvis fordeling af ulvens føde, udregnet som biomasse (kilo kød) i Tyskland.

41 Hvor meget spiser ulve? 2 - 5 kg kød pr. dag.
Dvs.: 70 ulve: kg pr. år.

42 Jagtudbytte i Danmark 126.000 rådyr 8.000 krondyr 6.000 dådyr
400 sikahjorte harer Svarer til ca. 2 mio. kg kød pr. år

43 Køer - i risiko? Køer udgør en forsvindende lille del af ulvens føde.

44 Får - i risiko? Fårene er de husdyr, der er i størst risiko for at ende som ulveføde, da de ofte græsser i store indhegninger i naturområder.

45 Svenske ulveangreb 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Gennemsnit/år Hunde Dræbte 15 22 20 27 30 16 17 8 19,0 Skadede 12 19 1 13 9 10 6 11,8 Får 306 327 156 305 169 102 138 133 80 72 178,8 74 70 91 68 28 11 18 35 42,6 Kvæg 5 3 7 14 2 4 4,5 2,2 Geder 0,3 0,1 Heste Tabel, der viser antallet af dræbte og skadede husdyr i Sverige forårsaget af ulve. Hunde udgør i Sverige en stor andel af angrebne husdyr. Det drejer sig især om jagthunde, som ulve angriber, fordi de af ulven opfattes som artsfæller og konkurrenter.

46 Strejfende hunde Strejfende hunde forveksles ofte med ulve, især tjekkiske ulvehunde og slædehunde. Hunde angriber også ofte husdyr og vildt.

47 Må vi beskytte os imod ulven?
Ulven er totalt fredet og må ikke skydes. Straframmen er op til 2 års fængsel, samt frakendelse af jagttegn og konfiskation af jagtvåben.

48 Afværgeforanstaltninger
Ikke røde hætter  El-hegn Skræmme-foranstaltninger Hyrdehunde ved husdyrflokke Jagthunde i snor eller på kort afstand fra jægeren Jagthunde med klokker eller lign.

49 Er ulven farlig for mennesker?

50 Nej! Risikoen for angreb er uhyre lav.
Kun 9 mennesker dræbt i de sidste 100 år i Europa og Nordamerika Heraf 5 af rabies-ulve Ingen siden 1974

51 Ulveangreb på mennesker kan være forårsaget af:
Manglende byttedyr Gradvis tilvænning Rabies (hundegalskab) Specielt udsatte (fx børnehyrder)


Download ppt "Ulvetider En fortælling om, da ulven kom til Danmark igen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google