Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

29. November 2010 Centralisering af klinikdriften

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "29. November 2010 Centralisering af klinikdriften"— Præsentationens transcript:

1 29. November 2010 Centralisering af klinikdriften

2

3

4 Hvad kan jeg bidrage med
Konkrete erfaringer fra klinik sammenlægninger Processen Tilbageblik Dilemmaer

5 Fakta om Aalborg 32.000 brugere før 2007 40.000 bruger efter 2007
Fra 28→8 klinikker + 2 klinikker 2800 bruger fastpris aftale Specialtandpleje for Region Nord Tandpinevagt i region Nord Ca. 140 ansatte + til anæstesi

6 Tandplejen HALS Sp

7 Baggrund for ændret klinikstruktur
Vedligehold af 28 eksisterende klinikker økonomisk tungt. Politisk beslutning nov. 2003 Budget 2004, altså for 6- 7 år siden Gennemført kommunalreform Derefter besluttet i 2007: Specialfunktioner i nyt hus 2009

8

9 Principper med baggrund i de økonomiske hensyn
Strukturen skal fremme, at kapaciteten udnyttes mest effektivt Struktur skal fremme, at eksisterende stordriftsfordele udnyttes Struktur skal minimere sårbarheden ved aflysninger

10 Principper med baggrund i de personalepolitiske hensyn
Strukturen skal fremme et godt arbejdsmiljø for tandplejens personale Strukturen skal fremme muligheden for kollegial sparring Strukturen skal fremme rekruttering og fastholdelse Struktur skal skabe større mulighed for at udøve egentlig ledelse i kliniklederfunktionen

11 Principper med baggrund i de brugermæssige hensyn
Strukturen skal fremme den størst mulige nærhed til flest mulige børn Struktur skal fremme den størst mulige kontinuitet i behandlingerne. Strukturen skal fremme den størst mulige fleksibilitet mht. åbningstid Struktur skal minimere behovet for transport

12 Principper med baggrund i hensyn til fremtidens udfordringer
Strukturen skal fremme Tandplejens evne til kapacitetstilpasning Strukturen skal fremme Tandplejens evne til at opgøre omkostninger på klinik- niveau

13 Klinikbyggeri Ibrugtagning 2005 . Lille Borgergade, Gug
2006 Løvvangen, Sofiendal, Filstedvejen 2007 Tornhøj, Sønderbro, Gl. Hasseris 2007 Nibe og Storevorde 2009 Specialklinikken

14 Klinikstørrelser Store klinikker: 5000-6000 Brugere LB , Sofiendal
Mellem klinikker Brugere: GL H, Gug, Storevorde, Nibe, Tornhøj Små Brugere Sønderbro, Løvvangen, Filstedvejen

15 Vores mission og vision
Aalborg kommunes Tandpleje vil skabe tandsundhed. Vision: Tandplejen vil være en udviklingsorienteret offentlig virksomhed. Vi vil kunne måle os med de bedste tandplejer i DK - hvorfor er vi her - hvor er vi på vej hen

16 Værdier Vi arbejder anerkendende og udforskende. Samarbejde og respekt
Professionalisme Engagement Kompetence- udvikling hjælpsomhed, tryghed, effektivitet, fleksibilitet, initiativ, stolthed, fællesskab, kreativitet, risikovillighed.

17 Vi anvender LEAN Exellence – modellen, specielt RADAR, de ”8 fundamentals” Ledelsessystem med udgangspunkt i målinger og derfra proaktiv kapacitetsplanlægning Uddelegering af ansvar til medarbejderne Fleksibilitet og imødekommenhed overfor medarbejdernes ønsker Vi sætter milepæle og delmål, og holder vores planer

18 Excellencemodellen bestanddele
Grundlæggende begreber – tager vi et kik på i morgen. Jeg ser dem som ledelsens værktøj og en rettesnor som kan anvendes. Ved at gå ”dybere” i modellen (kriterier og delkriterier) kan de 8 fundamentals uddybes. RADAR logikken åbner en vurdering af resultater i sammenhæng med indsatser.

19 Grundlæggende begreber
Opnår afbalancerede resultater Giver kunderne medværdi Leder med vision, inspiration & integritet Leder gennem processer Opnår succes via medarbejderne Støtter kreativitet & innovation Opbygger partnerskaber Tager ansvar for en bæredygtig fremtid

20 Dialog og involvering Vi involvere medarbejdere i : Værdiarbejde
Projektarbejde Team- samarbejde Uddelegering Vi vil effektivisere processer og værdi skabe for vores patienter Vigtigt at uddelegere til medarbejder så meget ansvar som muligt til den enkelte !

21 Profilering i omverdenen
God omtale fra omverdenen skaber stolthed og arbejdsglæde Gode resultater og god kommunikation skaber interesse i omverdenen

22 Hvordan kom klinikkerne i gang
Temadag med OT, Mål, Værdier, Spilleregler , AI Mulighed for ekstern konsulent Mulighed for internat dage Temadage lokalt efter behov Koordinerende KA- netværk og uddannelse Netværk TM- tand Revision af profylaksematerialet

23 Kommuniktionsform – AI
Klare metoder (Exellencemodellen), målstyringsaftale Strategi for presse Strategi for personale teamsammensætning 3 domæner

24 Samtidig opmærksomhed væk fra fusionen, fokus på:
Jan 2005 TM indføres aftaleborg/journal Fokus på faglige grupper Projekter TIT, OPA, LITA Nye opgaver – Specialtandplejen og fusion de 4 kommuner - (Sejlflod, Nibe, Hals, Aalborg) Etablering af ny ledergruppe Indretning – byggeri- Indretning - byggeri

25 RESULTATER Hvor langt er vi

26 2 brugerundersøgelser Aalborg Kommunes Tandpleje 2006 og Formål: sammenligne brugertilfredshed 4 år efter (samt få nye spørgsmål) ’Kun stor ros til personalet, både mht. kvalifikationer og pædagogisk!’

27 Brugertilfredshed i 2006 og i 2010
Emne 2006 2010 Antal respondenter 1126 1318 Overordnet tilfredshed 92 % 96 % Tilfreds med pædagogiske 86 % Tryghed ved tandplejen 93 % Samme tandlæge ønskes 73 % 67 % Lærer at passe tænderne 88 % Ønsker tilbagemelding på børstningens kvalitet 97 % Tilfreds med de fysiske rammer 85 % 95 %

28 Tandsundhed Aalborg kommune 2005 og 2009

29 Brugerhensyn Åbningstider 4 dage til klokken 17.00
Nødbehandling urtigt Stor faglighed Udvikling og nytænkning, ”lækkert udstyr” Altid personale tilstede

30 Personalepolitiske hensyn
Faglige stærke enheder Rekruttering fastholdelse Ressource tilpasning Ledelsesrum styrkes

31 Fremtidens udfordringer
Økonomisk tilpasning Hurtig omstilling Hurtig kapacitets tilpasning Vedligehold Personale Brugerne fortrolighed til kliniksted

32 Økonomi Fra 2004 til 2010, reduktion 5 %
Samtidig med finansiering af byggeri Budget 2011 besparelse på 2,3 % Hurtig omstilling, mulighed for hurtig fordeling af personale

33 Hvordan mestrede personalet det ?
To første klinikker meget geografisk klinikfusion 6 klinikker /2 klinikker. Feb Helt ny personaleplan hvor fremtidig fordeling blev udmeldt og sat i værk. Ledelsesret i samarbejde med TR Ansættelse af ledere til klinikkerne

34 Gode spørgsmål / Dilemmaer
Nærhedsprincip – Storklinik? Klinikkens størrelse – teamsammensætning? Skal der være undersøgelsesklinikker? Forebyggende tiltag på skoler/institutioner? Hvilke størrelse skal en stiorklinik have Personaletrivsel

35 Yes We Can!


Download ppt "29. November 2010 Centralisering af klinikdriften"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google