Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

23. Februar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "23. Februar 2010."— Præsentationens transcript:

1 23. Februar 2010

2 Dagsorden Kl til 11.30 1. Velkommen v/ Formand URS, Hans Kirk, Danfoss A/S Godkendelse af referat fra URS møde 1. December 2009, se bilag 1. 2. Møde med det sønderjyske koordinationsudvalg, som er alle Borgmestre og Kommunaldirektører fra de 4 sønderjyske kommuner. Kl til 12.30 3. “Lean Energy Cluster Denmark” v/ Rasmus Banke, Danfoss A/S 4. ”Bestyrelsesnetværk Syd” v/ stats. Aut revisor, Jørgen Jacobsen, KPMG, medlem af URS 5. Evt

3 Dagsorden Kl til 11.30 1. Velkommen v/ Formand URS, Hans Kirk, Danfoss A/S Godkendelse af referat fra URS møde 1. December 2009, se bilag 1. Farvel og tak til Rektor Søren Vang Rasmussen der er udtrådt af URS pr. 1. Februar 2010, idet han fremover er rektor for UC Syddanmark med hovedsæde i Esbjerg. Velkommen til Studierektor Peter Thode Loft, fra Pædagoguddannelse og Socialrådgiveruddannelse, Aabenraa, UC Syddanmark, der er nyt URS medlem fra 1. Februar 2010 og afløser Søren Vang Rasmussen i uddannelsesgruppen.

4 2. Møde med det sønderjyske koordinationsudvalg, som er alle Borgmestre og Kommunaldirektører fra de 4 sønderjyske kommuner. Oplæg fra URS om Handlingsplan 2010. Diskussion af det sønderjyske samarbejde

5 URS historie - rammen for det offentlige private partnerskab er nu etableret!
URS etableres ved Sønderjyllands Amt Monitor Klynge analyse og Sønderjyllands Amt Strategiprojekt Etablering af URS Sekretariat Strukturreform URS Vedtægter 2003 1. Januar 2006 1. Januar 2007 Januar 2008

6 Formål Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig drive og udvikle private og offentlige virksomheder forretningsudvikle ideer Det sker ved at fokusere på at styrke og udvikle unikke klynger, rammebetingelser og relationer

7 Medlemmer Erhverv Hans Kirk, Danfoss A/S, Formand Kommuner
Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening, Vojens Leif Friis Jørgensen, Naturmælk Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Bo Michelsen, BM Holding Tønder A/S Niels Duedahl, Syd Energi Hans Egon Lorenzen, TV SYD Steen Sørensen, Andreas Andresen A/S Hans Henrik Fischer, Advokat, formand for RegLab Karen Frøsig, Sydbank A/S Carsten Friis, Dansani A/S Gerd Rahbek-Clemmensen, ECCO A/S Arbejdsmarkedets parter Thorkild Jacobsen, Dansk EL-forbund Mogens Therkelsen, HP Therkelsen Transport DI Sønderjylland Kommuner Tove Larsen, Aabenraa, Næstformand Jens Chr. Gjesing, Haderslev Aase Nygaard, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Erhvervsforeninger Erik Skousen, Skousen A/S, Haderslev Oluf Lauridsen, DS SM A/S, Aabenraa Henning Schmidt, Drengsted Entr. Forr., Tønder Jørgen Jacobsen, KPMG, Sønderborg Undervisning Peter Thode Loft, University College Syddanmark Finn Karlsen, Erhvervsakademi Syd Bjarne G. Sørensen, SDU

8 URS et unikt offentligt-privat partnerskab indenfor regional udvikling
Aktører indenfor Regional Udvikling Offentlig Beslutningsniveau Politik og strategi Offentlig Operatørniveau Iværksætteri, virksomhedsdrift, handel, turisme. produktudvikling Andre offentlige aktører Privat-offentlige partnerskaber Videncentre mm. (eksempler!!) Nationalt (lov om erhvervsfremme) Økonomi og -erhvervsministeriet Danmarks Vækstråd / Vækstforum Økonomi-erhvervsministeriet Regionalt Vækstforum Region Syddanmark Væksthuset, Syddansk Bruxelles Kontor Sub Regionalt (ej udgangspunkt i lovgivning) Sydvestjysk Udviklingsforum (Vestkysten) Trekantområdet Udviklingsforum Odense Region Sønderjylland Schleswig URS Center for Software Innovation AluCluster Kølevirksomheds Center Alsion Mekatronik klyngen Lokalt Kommune Erhvervscentre’ SET, Sønderborg UCH, Haderslev EHAA, Aabenraa Tønder Erhvervsforum

9 Hvordan arbejder URS? URS Klyngeudvikling og projektudvikling
Større projekter drevet af ildsjæle fra videncentre, erhvervscentre, klyngenetværk, virksomheder, kommuner mm URS Sekretariatet har en større eller mindre rolle i projekterne ved fx at finde finansiering, finde partnere og deltage i gennemførelsen af projektet URS Arbejdsgrupper indenfor rammebetingelser URS medlemmer deltager i arbejdet udover de ordinære møder URS Sekretariatet er sekretærer og projektledere. Afgrænsning URS arbejder ikke med iværksætteri og turisme, her henvises bla. til de 4 kommuner og deres erhvervscentre.

10 URS igangværende arbejdsgrupper og større projekter
23. Februar 2010 Rammebetingelser Uddannelse Infrastruktur Pendlerproblematik Klyngeudvikling Projekt Lean Energy Denmark Projekt Sønderjyske Fristelser ( Branding af fødevarer ) 21 ideer, Juni 2006 Projekt Cross Border Logistics Projekt Future Renewable Energy Velfærdsteknologi projekt samarbejde med Sygehus Sønderjylland 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11 URS Projektportefølje januar 2010
Cross Border Logistics, CB-Log, Partnere: WIREG Flensborg, UdviklingsRåd Sønderjylland, Fachhochschule Flensburg, EUC Syd Arbejdspakker; Dansk-tysk Tænketank, Videnoverførsel, Marketing, Analyse Future Renewable Energy, FURGY, Partnere: IHK Flensburg, UdviklingsRåd Sønderjylland, Flensburg Universitet, Syddansk Universitet Arbejdspakker; Kortlægning af kompetencer og teknologier, Klyngeudvikling, Rammebetingelser Branding af sønderjyske fødevarer Støtte til projekt ”Sønderjyske Fristelser” Projektet gennemføres af Erhvervenes Hus Aabenraa Projekt forundersøgelse Biogas i Tønder Projektet gennemføres sammen med Sønderjysk Landboforening og Tønder Biopark

12 Region Syddanmark satsninger 2009-2010
Offshore ”Energi på havet” og Innovationsnetværk Samlet budget på ca 50 mio kr. 27 mio kr. fra Vækstforum 14 mio fra Innovationsnetværk (Videnskabsministeriet) Welfare Tech Region sep 2009 3-årigt budget på 77 mio kr. fra Vækstforum Lean Energy Denmark, på vej……….. Klynge ( Vækstforum ansøgning juni 2010 og Innovationsnetværk 1. marts )

13 Kilde: Infrastrukturkommission, 2008
13 13

14 Planer I Nordtyskland på store veje
Femern bro 6 sporet udbygning A7/E45 frem til Bordesholm A20 Elbe tunnel

15 Planer I Nordtyskland på mindre veje
Første OPP “Betonstrasse” Opgradering B5 / Route 11 med omfartsveje

16 Infrastruktur strategi i Nordtyskland, set fra Berlin……

17 Plan for udfordringer i Jyllands Korridoren
URS anbefaler Ny fælles dansk-tysk plan for Infrastrukturudvikling og investeringer fra 2015 Koordiner udbygning af E45 og A11 samt Route 11 og B5 Færdiggør dobbeltsporet på jernbane fra Kolding til Hamborg (aftale fra 1993)

18

19 2. Møde med det sønderjyske koordinationsudvalg, som er alle Borgmestre og Kommunaldirektører fra de 4 sønderjyske kommuner. Oplæg fra URS om Handlingsplan 2010. Diskussion af det sønderjyske samarbejde

20 Kl. 11.30 til 12.30 3. “Lean Energy Cluster Denmark”
Kl til 12.30 3. “Lean Energy Cluster Denmark” v/ Rasmus Banke, Danfoss A/S 4. ”Bestyrelsesnetværk Syd” v/ stats. Aut revisor, Jørgen Jacobsen, KPMG, medlem af URS 5. Evt

21 Evt Årsrapport 2009 på vej fra KPMG, fremsendes til behandling på URS Generalforsamling 20. april 2010 URS lancerer ”Fremtidens Netværk – fremtidens projekter” der kører fra maj til oktober 2010 Hvert URS medlem skal udpege person der kan deltage Netværket består af 26 ”yngre” personer i en netværksprocess der faciliteres af URS Sekretariatet Målet er 4-6 nye URS projekter i oktober 2010 Processen gentages i 2011 I bliver kontaktet i marts 2010 med mere information

22 Næste møde i UdviklingsRåd Sønderjylland
Tirsdag den 20. April kl 10-13, på Rømø URS Generalforsamling Oplæg om Rømø Havn – udviklingsplan og perspektiver i forhold til Offshorebranchen/Vedvarende Energi mm. Oplæg om Turismeområdet i Sønderjylland – fokus på Helårsdestinationer


Download ppt "23. Februar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google