Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING En ny evalueringskultur Stof til eftertanke og handling på de enkelte prøveafholdende skoler og alle øvrige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING En ny evalueringskultur Stof til eftertanke og handling på de enkelte prøveafholdende skoler og alle øvrige."— Præsentationens transcript:

1 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING En ny evalueringskultur Stof til eftertanke og handling på de enkelte prøveafholdende skoler og alle øvrige skoler

2 En ny evalueringskultur •Skolerne skal være mere selvhjulpne –Enhver skoleleder skal kende og kunne hente elevers trintestresultater for egen skole på karakterdatasbasen og –Og elevernes resultater fra den afsluttende evaluering for egen skole på karakterdatabasen –Enhver skoleleder skal forholde sig til resultaterne på egen skole i forhold til et landsresultat eller en fastsat standart

3 En ny evalueringskultur •Hvordan vil skolelederen behandle og formidle trintestresultater og resultater fra den afsluttende evaluering? •Behandling af resultaterne i forhold til landsresultater og fastsat standart: –Hvilke initiativer skal tages ved mangelfulde resultater? – Og hvordan?

4 En ny evalueringskultur •Hvem skal skolelederen formidle resultaterne til? –Kommunalpolitikere – forvaltningschefer? –Skolebestyrelsen? –Lærerne – trinlederne? –Forældrene - Eleverne? –Eller skal resultaterne være ”hemmelige”? Hvordan sikres det, at formidlingen ikke bliver tom information – uden konsekvenser for ny handling/undervisning på skolen?

5 En ny evalueringskultur •Hvad kan Inerisaavik bidrage med? –Et landsresultat for trintest og den afsluttende evaluering? –Hvordan skal det være udformet? –Skal det specificeres på de nye kommuner? –Skal hovedstaden Nuuk fremgå?

6 En ny evalueringskultur •Lærere på nogle af Inerisaaviks kurser kommer med meget alvorlige meldinger fra skolerne: •Lærerne på yngstetrin, mellemtrin og ældstetrin samarbejder ikke på de enkelte skoler •Der er ikke én skole, der er 3 skoler i en skole

7 En ny evalueringskultur •Det betyder, at de 2 overgange i skolen fra yngstetrin til mellemtrin •Og fra mellemtrin til ældstetrin bliver vanskeligere for eleverne end de behøvede •Der samarbejdes ikke eller meget sjældent mellem de enkelte trin

8 En nye evalueringskultur •Det har konsekvenser for fagligheden med progression i de enkelte fag: –Der skal faglige teams på banen –Det skal specificeres, hvad der skal nås som mål i hvert fag på de enkelte klassetrin ud fra læringsmålene på de enkelte trin –Det skal sættes i relation til relevante arbejdsformer og tilgængelige materialer på den enkelte skole

9 En nye evalueringskultur Kort sagt: •Hvordan sikrer I som skoleledere, at den enkelte lærer lever op til sit ansvar for undervisningen: –progression i elevens læring, herunder fastsættelse af mål og evaluering? –kontinuitet i undervisningen fra elev til elev, fra klassetrin til klassetrin og trin for trin?

10 En nye evalueringskultur •En del lærere på Inerisaaviks kurser kommenterer også eleverne på ældstetrin: –Der tales om manglende modenhed hos eleverne –Der tales om et for lavt fagligt niveau hos eleverne –Der tales om, at læringsmålene på ældstetrin ikke kan nås

11 En nye evalueringskultur •Resumé: –Karakterdatabasen –Selvhjulpne skoler –Inerisaaviks medvirken –Ikke én skoler – 3 skoler –Faglige teams - lærersamarbejde –Eleverne – modenhed og fagligt niveau –Læringsmålene – realistiske?

12 En nye evalueringskultur •Hvordan vil I som skoleledere komme i gang med disse problematikker? •Hvilke initiativer vil I tage?


Download ppt "INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING En ny evalueringskultur Stof til eftertanke og handling på de enkelte prøveafholdende skoler og alle øvrige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google