Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

April 2017 KMD Structura Miljø Brugerklub den 25. august 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "April 2017 KMD Structura Miljø Brugerklub den 25. august 2010."— Præsentationens transcript:

1 april 2017 KMD Structura Miljø Brugerklub den 25. august 2010

2 Deltagerliste brugerklubmøde
april 2017 Deltagerliste brugerklubmøde Gribskov kommune: Pia Herfort Hansen Skive kommune: Birte Wind-Larsen Peter Haugsted Maj-Brit Sejer Sejbjerg Merete Møller Benny Hansen Michael Gramskow Kirsten Hansen Grete Mundbjerg Katarina Maria Sandbjerg Viborg kommune: Niels Galmar Amanda J. Miller Favrskov kommune: Dorthe Groth Bente Solsø Dommert Frederikssund kommune: Allan Herrstedt Jensen Varde kommune: Hanne Mette Buhl Billund kommune: Gitte Skovlund Vejen kommune: Bodil Petersen Bent H. Andersen Sønderborg kommune: Poul Erik Johnsen Tina Callesen Torben Kobberø Gert Lumbye Hansen Per Mørch Christensen Christina Petersen Sorø kommune: Christian Holt Line Madsen Odsherred kommune: Lone H. Sørensen Fredensborg kommune: Signe Foverskov Helle Utoft Rasmussen Kalundborg kommune: Peter Lærkholm Lene Egekjær Jensen Line Bang Helmer Slagelse kommune: Martin Pedersen Nikolaj Mikkelsen Mette Dige Ohrt Torben Hald Lene Deshasta Ringsted kommune: Karl-Erik Pedersen Pernille Crone Halsnæs kommune: Merete Kjær

3 Dagsorden Velkomst Generelt nyt siden sidst Ejendomsdata i miljø
april 2017 Dagsorden Velkomst Generelt nyt siden sidst Ejendomsdata i miljø Oplæg til debat Opsamling på gruppedebat Kommende versioner Spørgsmål fra salen Afslutning

4 april 2017 Nyt I KMD Structura Miljø version – –

5 Generelt nyt siden sidst
april 2017 Generelt nyt siden sidst Søgning Søgning på miljøenheder uden forbindelse til Jupiter Visning af data fra andre Structura programmer: Hop fra KMD Structura Miljø til KMD Structura Byggesag. Hop mellem plugs ins (løsningsområder) i Structura KMD Structura Byggesag noder under miljø Dyrehold/landbrug Registrering af dyrehold efter ny bekendtgørelse. Ændring af historik på dyrehold.

6 Generelt nyt siden sidst
april 2017 Generelt nyt siden sidst Udskrivning Udvidelse af tilsynsoversigt Tilpasning af beretning for 2009 Ny teknologi til brevfletning i Tilsynsrapporten Virksomhedsdetaljer Miljøklasse ved virksomhedsdetalje Virksomhedskategoritisering GIS Geokodning: Udvidet gul bjælke Konfliktsøgning på mange polygoner i lokalt placeret gis fil Flere filtreringsfunktioner ifm. nabo/partshøring

7 Generelt nyt siden sidst
april 2017 Generelt nyt siden sidst Tidsregistrering/fakturering Krav om validt CVR-nummer ved fakturering Initialer ved tidsregistrering Fakturering uden angivelse af effektueringsdato Andet Affaldsmængde: EAK kode sorteret i nummerorden Minimum tilsynsfrekvens på listetype

8 Virksomhedskategorisering/Tilsyn
april 2017 Virksomhedskategorisering/Tilsyn

9 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Version Søgning på miljøenheder uden forbindelse til Jupiter Der er nu mulighed for at søge ”Ikke Jupiter”, hvor søgningen så giver de øvrige miljøenheder. Fakturering uden angivelse af effektueringsdato Som default er fluebenet fjernet. Det betyder fakturering anvender dags dato. Anbefales!

10 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Affaldsmængde: EAK kode rullelisten nu sorteret i nummerorden Valgmulighederne i rullelisten ved EAK Kode er nu sorteret i nummerorden, hvor det tidligere var kodeteksten der styrede rækkefølgen. Det gør det meget lettere at vælge den rigtige kode, idet man eksempelvis nu kan indtaste hovedgruppen og herefter nemt finde og markere den rigtige kode i rullelisten. Hop fra KMD Structura Miljø til KMD Structura Byggesag fungerer igen Efter en periode hvor funktionen har været ude af drift er den klar igen. Åbner nu et ”træ” i Miljø.

11 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Version Tilpasning af tilsynsberetning for 2009 Registrering af dyrehold efter ny bekendtgørelse De nye dyrearter er markeret med en stjerne sidst i hovedgruppen, Eksempelvis ”Kvier/Stude*, 6-25 mdr.jersey, bindestald (grebning)”. Udvidelse af tilsynsoversigt Man kan vælge at udskrive listen kun for landbrug og kun for industri-virksomheder. Listen kan også begrænses til kun samlede tilsyn.

12 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til KMD Structura Byggesag noder under miljø KMD Structura Byggesag noder under noden Miljø, såfremt der via højrekliksmenuens punkt BGS under miljøenheden fremsøges de til ejendommen eller adressen i KMD Structura Byggesag eksisterende byggesager. Initialer ved tidsregistrering Under Hændelse: Initialer fra den, der er sagsbehandler på hændelsen. Under Miljøenhed: Initialer fra den, der er sagsbehandler på miljøenheden (hvis angivet).

13 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Geokodning: Udvidet gul bjælke I den gule bjælke vises nu også miljøenhedens ident og navn. Miljøklasse ved virksomhedsdetalje Hvis miljøklasse ikke er udfyldt, sættes den nu automatisk til ”Ikke oplyst” Krav om validt CVR-nummer ved fakturering

14 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Version 3.12 Nye funktionaliteter til kortmodul i GIS Standard Konfliktsøgning på mange polygoner i lokalt placeret gis fil. Kan bruges ifm sagsbehandlingen til landbrugsgodkendelse hvor de arealer som indgår i ansøgningen kan omfatte mange spredte arealer. Kan også bruges til fremsøgning af matrikler hvor der er observeret forekomster af Bjørneklo. De fremsøgte matrikler kan dernæst anvendes til at fremsøge ejere. Flere filtreringsfunktioner ifm. nabo/partshøring

15 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Version Forbedring af historik på dyrehold Du kan vælge, om det dyrehold, du gemmer, skal være tilladt/godkendt eller faktisk dyrehold. Du kan vælge at knytte snapshottet til en bestemt hændelse, og du kan knytte en bemærkning hertil. Virksomhedskategoritisering Der er tilføjet funktioner til kategoritisering af virksomheder ud fra principperne i vejledningen om differentieret miljøtilsyn. Fællesskab/samarbejde mellem virksomheder På virksomhedsbilledet bliver der nu vist de fællesskaber, som driftsenheder indgår i og hvilke andre driftsenheder, der indgår i disse fællesskaber. Fællesskaber bruges til at angive relationer mellem driftsenheder f.eks. relationer mellem flere landbrug, som ejes af samme person.

16 KMD Structura Miljø – Fra version 3.9.0.0 til 3.13.0.0
april 2017 KMD Structura Miljø – Fra version til Minimum tilsynsfrekvens på listetype Kolonnen ”Min. tilsynsfrekvens” angiver en vejledende tilsynsfrekvens ud fra ”Gruppe Tilsynsberetning”. Ny teknologi til brevfletning i Tilsynsrapporten Hop mellem plugs ins (løsningsområder) i Structura Højreklik på en node giver mulighed for nemt og hurtigt at få adgang til relaterede oplysninger fra andre plug ins i Structura.

17 april 2017 Ejendomsdata I Miljø

18 Ejendomsdata i KMD Structura Miljø
april 2017 Ejendomsdata i KMD Structura Miljø Ejendomsdata fra ESR Der er ny funktionalitet i den næste version der kommer på fredag. Når der sættes et ”hak” ud for ”ejer fra ESR” opdateres ejeroplysningerne i Structura med de oplysninger fra ESR. Hvis der er ændringer skal du selv gemme. Opdateringen virker kun på miljøenhedens skærmbillede, ikke på lister og udtræk.

19 Ejendomsdata i KMD Structura Miljø
april 2017 Ejendomsdata i KMD Structura Miljø Integration til BBR (nyt-BBR) Afløbsforhold Der er nye muligheder for registrering Tekniske anlæg DEMO

20 april 2017 Oplæg til debat

21 Kommende versioner af KMD Structura Miljø
april 2017 Kommende versioner af KMD Structura Miljø

22 Næste versioner – KMD Structura Miljø
april 2017 Næste versioner – KMD Structura Miljø Version Kendte fejl Structura Miljø Ny funktionalitet: Opdater Navn i Miljøenhed ”Fra ejendomsejer”. Automatisk vedligeholdelse ikke implementeret endnu.


Download ppt "April 2017 KMD Structura Miljø Brugerklub den 25. august 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google