Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandet fra landet Kommunernes behov og ønsker – workshop 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandet fra landet Kommunernes behov og ønsker – workshop 1"— Præsentationens transcript:

1 Vandet fra landet Kommunernes behov og ønsker – workshop 1
Teknologisk Institut 30. april 2014

2 Grupper Gruppe A Christian L, Gribskov K Poul L., Vejle K. Søren C., DM&E Jacob J., Orbicon Jørn P., Orbicon Ulrik H., TI Gruppe B Hans L., Gribskov K. Ulla P. G., Vejle K. Dorthe S., Region Midt Lone V.J,. Naturstyrelsen Henrik V.S., Orbicon Inge F., TI Gruppe C Søren B., Herning K Leif T., Holsterbro K Kjartan R., Vejle Spildev. Hans R.T., Vc. for landbrug Rene P.H., Naturstyrelsen Lars K.,, Orbicon Charlotte D.L., Smith

3 Ulrik Hindsberger Velkommen

4 Vandet fra landet - formål
Partnerskabet vil sætte fokus på løsninger for vandhåndtering på landet, som kan standse eller forsinke vand, der løber ind mod byerne og samtidig udnytte vandet som en vigtig ressource Håndteres vandet på landet, vil indsatsen i byerne blive mindre Tilsvarende gælder udgiften til at håndtere vandet Det er ønsket, at partnerskabet yderligere kan skabe grundlag for udvikling af nye produkter og løsninger, der kan skabe vækst og arbejdspladser

5 Vandet fra landet - Spor og tidsplan
Fase 1: Afdækning – 1. kvartal kvartal 2015 Fase 2: Udvikling – 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015 Fase 3: Afprøvning – 2. kvartal 2015 – 1. kvartal 2016 Fase 4: Udbredelse – 1. kvartal 2016 – 3. kvartal 2016

6 Parter i partnerskabet – fra ansøgning
Aarhus Kommune Aarhus Vand Gribskov Kommune Herning Vand Herning Kommune Holstebro Kommune Vejle Kommune Vejle Spildevand Naturstyrelsen Region Midt Videncentret for Landbrug Orbicon Smith Teknologisk Institut

7 Overordnet effekt af partnerskabet
Målet er at alle parter får noget ud af projektet og at der skal være synergi med det øvrige klimatilpasningsarbejde . Det gælder både: Kommuner Forsyningsselskaber Virksomheder Andre parter

8 Økonomi Projektpartnernes økonomi skal registreres
Alle parter skal registrere forbrugte timer i partnerskabet Timer fra relaterede projekter, som skaber synergi med partnerskabet kan medregnes i et rimeligt omfang Kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder skal registrere omkostninger på løsninger der udvikles, afprøves eller implementeres i regi af partnerskabet Årlig rapportering til TI

9 Introduktion til forløbet og dagen
Mikkel Thomassen Introduktion til forløbet og dagen

10 Forløbets formål At identificere hvilke problemer der er vigtigst for jer i kommunerne og forsyningerne at få løst. Forløbet skal føre frem til en række klart definerede udfordringer, der kan fungere som afsæt for virksomhedernes udvikling af løsninger til efterfølgende afprøvning i to eller flere cases.

11 Projektets tre mål Håndtere vand I oplandet Udvikle ”produkter” Skabe
netværk

12 Opsamling: de væsentligste udfordringer
Forløb Afdække kommunernes udgangspunkt og prioriteter Interviews WS 1: Sætte scenen WS 2: Syntese Opsamling: de væsentligste udfordringer Introduktion til cases og åbning af forskellige løsningstilgange Med afsæt i identificerede retninger på ws 1 afdækkes: Internationale erfaringer, markedspotentiale og inspiration fra andre brancher Research Uddybning og prioritering af de vigtigste udfordringer og mulige løsningstilgange Sammenfatning der gør det let og attraktivt for virksomheder at gå i gang med at udvikle løsninger.

13 Dagens program Ankomst og introduktion Velkomst, TI
Introduktion til workshopforløbet, Smith Forventningsafstemning. Introduktion til cases Præsentation af cases Øvelse: Ørebytter (efter hver case) FROKOST Første bud på løsninger Oplæg: Udfordringer og løsninger i de fire cases – interviewopsamling, Orbicon Øvelse: Hørte vi rigtigt og er der noget der mangler? Oplæg: Klimatilpasning som vækstdriver, Region Midt Øvelse: Kvalificering af koncepter Opsamling Afslutning Formål med partnerskabet, Naturstyrelsen Afrunding Næste gang

14 Tilgang Behov Løsning

15 Til bal på 4 x 4 minutter Formål
Lære hinanden og hinandens forventninger at kende Forløb 4 minutter hvor du får 4 bud på hvad din ”dansepartner” ønsker af dig i løbet af partnerskabet. Du skal nå fire dansepartnere. Tid 4 x 4 minutter Resultat Udfyldt balkort

16 Formiddag Præsentation af cases

17 Ørebytter Øvelse Formål: At bruge hinandens ører og få det hele med.. Fremgangsmåde Start med at genfortælle hvad I hørte som den væsentligste udfordring i casen. Kom dernæst med både de bud I hørte og jeres egne forslag til løsninger på udfordringerne. Beskriv til sidst hvordan løsningerne kan laves så mange kan bruge dem. Resultat Udfyldt ark for hver case.

18 Gruppe nr.: ___ Oplæg: __________________________________
”Som jeg hørte det var deres største udfordringer at….” ”Det kunne man måske løse ved at….” ”Ja, og hvis man gjorde følgende vil endnu flere kunne få glæde af løsningen….

19 Første bud på løsninger
Eftermiddag Første bud på løsninger

20 Udfordringer og løsninger i de fire cases – interviewopsamling
Orbicon Udfordringer og løsninger i de fire cases – interviewopsamling

21 Mobilisering Planlægning Drift & finansiering Produkter Styring
Gør det selv Social mobilisering Holdningsændring Beredskab Planlægning Inddragelse Kortlægning Beslutningsværktøjer Drift & finansiering Teknisk vedligehold & naturpleje Totaløkonomi Forsikring Produkter Komponenter Anlæg Udførelse Styring Varsling Automatisering Intelligent styring Rammevilkår Takster Lovkrav Opmærksomhed og synlighed

22 Holstebro Kommune/Vestforsyningen
Kommunikation omkring projekterne (klimatilpasning), og gøre klimatilpasning til et fælles ”projekt”. Beslutningsstøtteværktøj til både politikere og fagfolk i kommuner Forretnings-model for decentralvand-håndtering kortlægning af oversvømmelser Funktionelt ejerskab Finansieringsregler så man får mest for pengene Mobilisering Gør det selv Social mobilisering Holdningsændring Beredskab Planlægning Inddragelse Kortlægning Beslutningsværktøjer Drift & finansiering Teknisk vedligehold Totaløkonomi Ændret ejerskab Produkter Komponenter Anlæg Udførelse Styring Varsling Automatisering Intelligent styring Proces der ser på mulig-heder og ikke begræns-ninger ”Intelligent” varsling og styring Belysning for konsekvenser for naturforholdene Tømme magasiner inden skybrud Energipil sammen med vandhåndtering er en fordel Magasinering og beredskab Rammevilkår Takster Lovkrav Opmærksomhed og synlighed Styrke tværkommunalt samarbejde og finansiering Forbedrede muligheder for finansiering ved revision af vandsektorloven

23 Opsamling – fælles udfordringer
Planlægning: Igangværende projekter til løsning af aktuelle problemer på kendte og få virkemidler Mangler viden og overblik over decentrale løsninger Herunder kvantificering af effekt af virkemidler Produkter: Igangsat projekter med dæmninger, magasiner, pumper og stemmeværker Ingen konkrete dimsedutter – i hvert fald ikke små! Varsling og styring: Intelligent varsling af vandføring, vandstande og meteorologi  prognose for styring Drift og finansiering: Forretningsmodel for decentral vandhåndtering (Landmanden som Vandforvalter) Funktionelt ejerskab Finansiering på tværs af kommuner? Mobilisering Ønske om showcases til erhvervsturisme, brugere, borgere, politikere ”Intelligent” beredskab (baseret på varsling/ styring) Svært af aktivere borgere

24 Er alt med? Øvelse Formål
At få alle ideer og tværgående udfordringer med.. Fremgangsmåde Start med at tilføje de ideer I synes mangler indenfor de forskellige innovationsformer (altså cirklerne): Start individuelt med at notere ideer - en ide per seddel. Præsenter ideerne for hinanden når hovedet er tømt ved at placere dem ind på cirklerne Kommer der nye ideer til og har I været rundt om alle mulighederne? Diskuter dernæst om der er udfordringer I oplever går på tværs af casene og som det vil være særlig godt at få løst i dette partnerskab. Noter pointer ned på flip-over. Resultat Ideer indsat i de 5 innovationscirkler samt udfyldt flip-over med tværgående udfordringer.

25 Klimatilpasning som vækstdriver – et regionalt perspektiv
Region Midt Klimatilpasning som vækstdriver – et regionalt perspektiv

26 Fra idé til koncept Øvelse Formål
At gruppere og sammenfatte de bedste ideer til koncepter, altså hovedgreb for hvordan problemerne kan løses. Fremgangsmåde: Udvælg de idéer og tværgående problemstillinger som gruppen gerne vil arbejde videre med. Formuler to (eller tre) koncepter på hver sin planche Forbered en 1 minuts ”salgspitch” til plenum præsentation Resultat 2-3 udfyldte konceptplakater Foruden de skematikker jeg har præsentere indeholder kocneptplancerne: Titel: gerne kort og catchy Beskrivelse: den kan være tidskrævende, så evt. blot stikord eller punkter, og ellers vil vi notere, når I præsenterer mundtligt Inspiration: Kopier gerne de post-its, som I indarbejde fra de tidligere sessions og tendenskort der har givet inpsiration samt visionsbilleder Illustration: Frits kan hjælpe jer med at tegne jeres koncepter, og I må også meget gerne selv komme med bud det kan være alt fra ikoner, metaforer (skrevet med tekst) til flowdiagrammer I grupperne skal I formulere 3-5 koncepter, og vær klar til at holde en kort salgs-pitch i plenum – vigtigt at I kommer med mere end 1 koncept, I må selv bestemme hvordan om I fordeler tiden eller laver overskifter for 3 koncepter

27 Formål med pilotpartnerskabet ”Vandet fra landet”
Naturstyrelsen Formål med pilotpartnerskabet ”Vandet fra landet”

28 Afrunding

29 Hvad nu? Orbicon, Smith og TI mødes i næste uge og samler op på resultaterne fra workshoppen Workshop 2 afholdes den 11. juni kl på Teknologisk Institut i Aarhus, Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C Der vil blive sendt materiale ud fra workshoppen i løbet af maj måned


Download ppt "Vandet fra landet Kommunernes behov og ønsker – workshop 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google