Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilbagestrømningssikring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilbagestrømningssikring"— Præsentationens transcript:

1 Tilbagestrømningssikring
Eine Gefährdung des Trinkwassers und damit des Verbrauchers ist ge-geben, wenn Nichttrinkwasser aus einem defekten Apparat in die Installation zurückfließt und dann einem anderen Verbraucher als Trinkwasser geliefert wird. Die Europäische Norm EN 1717 hat den Status einer Deutschen Norm. Diese neue Norm definiert europa-weit eine einheitliche technische Re-gel für Sicherungsmaßnahmen zum Schutz des Trinkwassers und damit zur Erhaltung der Trinkwassergüte. Die EN 1717, ergänzt um ein natio-nales Vorwort und einen nationalen Anhang, wurde als deutsche Fassung DIN EN 1717: in Form einer Technischen Regel in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen. Die DIN EN 1717 wird zukünftig die DIN 1988, Teil 4 ersetzen. Für eine Übergangszeit sind in Deutschland beide Normen parallel gültig. Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die entsprechenden Euro-päischen Normen jeweils ein ge-schlossenes System bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen erst dann möglich, wenn alle Pakete der neuen Normen vorliegen. Damit darf parallel mit DIN EN 1717 die DIN 1988, Teil 4 so lange angewandt werden, bis auch die Normenreihe EN 806 in allen Teilen erschienen ist. Genauer als die DIN 1988, Teil 4 differenziert die DIN EN 1717 die Verwendungsbereiche für Sicherungsarmaturen und stellt teilweise höhere Anforderungen. Tilbagestrømningssikring

2 Beskyttelse mod hvad? Begrundelser for at installere en tilbagestrømningssikring. Tilbageløb. Tilbagetryk. Tilbagesug... …er den største trussel mod drikkevandskvaliteten i det offentlige forsyningsnet.

3 Tilbageløb. Tilbageløb forårsaget af fysisk højdeforskel. Rørbrud.
Højeste niveauforskel. For eksempel,hvis trykket i forsyningsnettet forsvinder. Defekt kontraventil. Højdeforskel. Rørbrud.

4 Tilbagetryk. Tilbagetryk forårsaget af en eventuel kortslutning fra anden forsyningskilde. Utilsigtet kortslutning. +3 bar

5 Tilbagesug. Tilbagesug forårsaget af undertryk i forsyningsnettet.
Hvis forsyningstrykket forsvinder og der er åbent i sekundærnettet til et reservoir, kan dette suges ud i nettet, eller fordele sig ud på etagerne.

6 Anlægseksempel. Blødgøringsanlæg i forbindelse med en industriopvaskemaskine.

7 Anlægseksempel. Swimming pools eller andre bassiner med vandbehandlings og desinfektionsudstyr.

8 Anlægseksempel. Laboratorieborde og anden form for kemisk behandling.
If the system pressure must not exceed a specific value, then a pressure reducing valve must be fitted. Laboratorieborde og anden form for kemisk behandling. Kategorien bør undersøges, da der kan være behov for frit luftgab. Tilvalg.

9 Anlægseksempel. Havevandingsapparatur.
Although category 5 is specified for irrigation systems, protection devices for category 4 are also permitted. The precondition for this is that the installation location of the device must be above the maximum possible operating water table. Havevandingsapparatur.

10 Anlægseksempel. Varmesystem med automatisk vandpåfyldning. Tilvalg.
If the fill pressure must not exceed a specific value, then a pressure reducing valve must be fitted. Varmesystem med automatisk vandpåfyldning. Tilvalg.

11 Installations eksempel.
Industrifaciliteter, med decentral beskyttelse.

12 Installationseksempel.
If a centralised protection to several hydraulic circuits present within a potable water system is sought, it is necessary to consider the technical parameter presenting the highest risk value in the most unfavourable fluid category to all associated circuits. The analysis of an existing or projected installation provides information about its characteristics and the fluid categories. The result of this analysis is fixed by a cross in the appropriate field of the installation matrix (see Slide 6 and 7). For specific installations presenting an exceptional risk, additional technical parameters may be considered. In an uncontrolled situation the worst risk shall be assumed. Industrifaciliteter, med central beskyttelse.

13 Installationseksempel.
Check-valves, filters and pressure reducing valves connected in series or with high standard protection using a backflow preventer. The pressure reduction here is dependent on the height location of individual D06F pressure reducing valves. Bygninger generelt.

14 Mediumkategori. Basis of the standard By meeting the standard it is ensured that the requirements for water quality are maintained from the transfer point to the point of takeoff. With an installation or operation which does not comply with the standard, the drinking water can be altered which can in turn impair the quality or make it dangerous. EN 1717 does not differentiate between impairment of water quality or becoming dangerous. Quality impairment occurs where a change has taken place which causes no danger. Water quality becomes dangerous where a change to water quality is accompanied by a risk to health. Changes to the water quality can have direct or indirect effect on the user. If, for example, systems are operated with working or additive substances and are connected to drinking water pipework, there is the possibility that, if the system becomes damaged, then substances from the installation may get into the drinking water. These substances can cause impairment of quality or pose a danger for the user if the non-potable water is used as ”drinking water” after it has left the installation. A risk to the user can occur indirectly if the water containing the substances is not used for drinking. Den Europæiske standard EN 1717 definerer fem kategorier af medier. kategori Beskrivelse Eksempler 1 Rent drikkevand uden nogen forurening Vand fra en drikkevandshane direkte tilsluttet forsyningsnettet 2 Vand der har undergået en ændring i smag,lugt eller temperatur,men som ikke medfører en menneskelig sundhedsrisiko Vand fra et varmtvandssystem Vand fra et kombinationstappested eller brusearrangement 3 Medie som medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstede værelsen af et eller flere skadelige stoffer Vand i forbindelse med varmeanlæg Vand i forbindelse med bassiner og bade 4 Medie som medfører menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstede værelsen af et eller flere giftige , eller meget giftige stoffer Giftigt pesticideholdigt vand Vand som kan indeholde bakterier, radioaktive, mutagene eller kræftfremkaldende stoffer 5 Medie som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstede værelsen af mikrobiologiske elementer eller virus Phatogene organismer såsom Salmonella eller kolera.

15 Tibagestrømningsenheder
Tilbagestrømningssikring i henhold til EN 1717 Category 1 Water to be used for human consumption coming directly from a potable water distribution system. Category 2 Fluid presenting no human health hazard. Fluid recognized as being fit for human consumption, including water taken from a potable water distribution system, which can have undergone a change in taste, odour, colour or temperature (heating or cooling). Category 3 Fluid representing some human health hazard due to the presence of one or more harmful substances. Category 4 Fluid presenting a human health hazard due to the presence of one or more toxic or very toxic substances or one or more radioactive, mutagenic or carcinogenic substances. Category 5 Fluid presenting a human health hazard due to the presence of microbiological or viral elements. Sikringsgrupper i henhold til mediumkategorier. Tibagestrømningsenheder Mediumkategori 1 2 3 4 5 AA Frit luftgab l AB Luftgab med ikke cirkulært overløb ( frit ) AC Luftgab med dykket indløb og luftindtag samt overløb - AD Luftgab med injektor AF Luftgab med cirkulært overløb ( begrænset ) AG Luftgab med overløb tested med vakuumprøvning BA Tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner CA Tilbagestrømningssikring med forskellige ikke kontrollerbare trykzoner DA Lavtryksvakuumventil DB Rørafbryder med bevægeligt element for tilgang af luft DC Rørafbryder med permanent adgang for luft l Dækker risikoen ¢ Dækker risikoen hvis P = atm Dækker ikke risikoen

16 Tilbagestrømningsenheder
Tilbagestrømningssikring i henhold til EN 1717 Sikringsgrupper i henhold til mediumkategorier - l Højtryksvv kombineret med kontraventil montret nedstrøms LB Højtryksvakuumventil ( åbner under vakuum ) LA Slangekobling med kombineret vakuumventil og kontraventil HD Automatisk omstiller HC Bruserslangekobling med vakuumventil HB Mekanisk afbryder, hydraulisk aktiveret, feks R 295 H. GB Mekanisk afbryder, direkte aktiveret feks R 295. GA Kontrollerbar dobbelt kontraventil EC Ikke - kontrollerbar kontraventil EB 5 4 3 2 1 Slangekobling med vakuumventil HA Ikke - kontrollerbar dobbelt kontraventil ED Kontrollerbar kontraventil EA Mediumkategori Tilbagestrømningsenheder Kun i visse beboelsesejendomme Kun i visse beboelsesejendomme Kun i visse beboelsesejendomme l Dækker risikoen ¢ Dækker risikoen når P = atm Dækker ikke risikoen.

17 BA 295 Den nye tilbagestrømningssikring BA 295

18 Funktionsprincip af tilbagestrømningssikring (type BA)
Type BA backflow preventers are divided into three zones. The pressure in Zone 1 is higher than in Zone 2, which in turn is higher than in Zone 3. A discharge valve is connected to Zone 2 and this valve opens when the pressure difference between Zone 2 and Zone 1 falls to no less than 0.14 bar minimum. Water then freely flows to atmosphere from Zone 2. In this way the risk of back-pressure or back-syphonage into the supply network is prevented. The supply is interrupted and the drinking water network is protected. The BA295 backflow preventer with cartridge system is very tolerant of inlet pressure fluctuations when compared with membrane type valves. The cartridge acts as a shut-off piston for the discharge valve. When pressure is applied the whole cartridge at first shuts off against the valve seat before the inlet check valve opens and water flows into chamber 2. The outlet check valve then opens and the downstream system is filled. If the differential pressure between zones 1 and 2 falls below 0.14 bar then the discharge valve opens. The discharge valve also opens when back-pressure occurs caused by a damaged outlet check valve. BA295 Ingen - flow Flow

19 Funktionsprincip af tilbagestrømningssikring ( type BA)
Afbrudt Stilling Tredobbelt sikkerhed

20 BA 295-STN for direkte montering på aftapshaner og brandhaner

21

22 Adskiller hvad der ikke bør blandes sammen
BA295 Tilbagestrømningssikring Adskiller hvad der ikke bør blandes sammen Specielle egenskaber Indbygget snavssamler, DS / EN 1717 krav Helt nyt patenteret koncept med udskiftelig indsats gør den nem at vedligeholde, DS / EN 1717 krav Konceptet er baseret på at der kun er 2 udskiftelige dele for komplet service, der kan udføres uden at demontere BA 295 fra rørsystemet, og uden brug af specialværktøj. Kan anvendes til og med mediumkategori 4 i henhold til DS / EN idet den har 3 kontrollerbare zoner Korrosionsfrit materiale dækkende all vandkvaliteter Uafhængig af varierende systemtryk, eller fluktuationer Testet for støjniveau til beskyttelsesklasse II Kort byggelængde og lav vægt.

23 BA295 - Eksempler på Anvendelsesmuligheder.
Sikrer til mediumklasse 4 i henhold til DS / EN 1717. Højtryksrensere med kemisk supplement. Fødevaremaskiner. Laboratoriearbejdspladser. Industrielle vaske & opvaskemaskiner med blødgøringsfilter Bryggeri & distillationsmaskineri. Havevandingssystemer. Bilvaskehaller. Centralvarmeanlæg med automatisk efterfyldning og blødgøringsanlæg Renserier med blødgøringsanlæg. NB: Visse stoffer kræver frit luftgab Malkemaskiner. Filmfremkaldemaskiner. NB: Visse kemikaler kræver frit luftgab


Download ppt "Tilbagestrømningssikring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google