Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fagligt løft af folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fagligt løft af folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Et fagligt løft af folkeskolen
Folkeskolereformen Allerslev Skole den 7. november 2013

2 Disposition for oplæg Hvorfor dette møde? Mødet - dialogen
Processen op til reformen og lidt historie Status arbejdet med reformen UVM, Lejre Kommune, Center for Skoletilbud, Allerslev Skole Reformens mål og dens hovedelementer Proces og tidsplan Lejre Kommune og skolereformen Allerslev Skole og skolereformen Udfordringer og muligheder Afrunding og de næste skridt

3 Aftalen: – ”Et fagligt løft af folkeskolen”
Status Aftalen: – ”Et fagligt løft af folkeskolen” De centrale processer: folketing - ministerium lov, arb. tid De kommunale processer: Lejre Kommune – Center for Skoletilbud Skole processer: Allerslev Skole

4 På vej til en ny skole

5 ” Et fagligt løft af folkeskolen”
Reformens mål Reformen gælder for alle folkeskoler og specialskoler ” Et fagligt løft af folkeskolen” Alle elever skal udfordres, så deres potentialer udnyttes Betydningen af social baggrund skal mindskes i forhold til elevernes faglige resultater Tilliden og trivslen i skolen skal styrkes

6 Indsatsen ved reformen
I aftalen er præciseret, at det faglige løft af folkeskolen opnås ved: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger

7 Fokus i reformen Lidt populært sagt:
Fra mål på undervisningens indhold - Til mål på elevernes læring Et paradigmeskifte

8 Temaer i reformen, som skal styrke skolen Oversigt fra UVM:
Variation, herunder forskellige læringsmiljøer Understøttende undervisning Bevægelse Lektielæsning – faglig fordybelse Kvaliteten i den fagopdelte undervisning Flere timer i dansk og matematik Fremrykning af engelsk Nye fag håndværk og design og madkundskab Den åbne skole De ældste elever – valgfag, talent UEA Få, klare mål for folkeskolen Kompetenceudvikling Ro og klasseledelse, Undervisningsmiljø Korps af læringskonsulenter Forældresamarbejdet Elevinddragelse Regelforenklinger, Klasselærerfunktionen trivsel

9 Forenkling

10 Hovedelementer i reformen
Længere skoledag Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning Understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre med relevante kompetencer Timetal i dansk, matematik, natur/teknik og musik øges Engelsk fra 1. kl., andet fremmedsprog fra 5. kl. valgfag fra 7. kl. Bevægelse i gennemsnit 45 min om dagen Faglig fordybelse og lektiehjælp Forenkling af fælles mål Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv Folkeskole og musikskole og billedskole forpligtes til samarbejde Efteruddannelse af medarbejdere og ledere Færre centrale regler om elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk råd, klasselæreropgaver mv.

11 Elementer, der rummer nye begreber:
Understøttende undervisning, skal supplere og støtte op om undervisningen i folkeskolens fag og emner, i forthold til at realisere folkeskolens formål Bevægelse i gennemsnit 45 min om dagen Faglig fordybelse og lektiehjælp Samarbejde mellem folkeskole og idræts-, kultur og foreningsliv. Folkeskole og musikskole og billedskole forpligtes til samarbejde

12 Kommunale beslutninger ved reformens implementering i Lejre Kommune.
Beslutninger om reformen, som kan tages når budgettet vedtages. Kommunale pædagogiske kvalitets -beslutninger før planlægning af første år i den ny skole Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole

13 1. De kommunale beslutninger ved budgetlægningen:
Version 1. af skolereformen i Lejre Kommune Rammen der sættes for skoledagens struktur dvs. sammenhængen mellem faglig undervisning, den understøttende undervisning og sfoén, vil have store økonomiske konsekvenser. Omvendt kan man sige, at den økonomiske ramme vil have stor betydning for, hvordan man kan skabe sammenhængen i skolen.

14 1. Nødvendige kommunale beslutninger før budget:
Budgettet for skolen er besluttet og angiver en retning ved en beregningsmæssig baggrund for: Faggrupperne i skolen Sammenhængen i skoledagen Den understøttende undervisning Faglig fordybelse/lektiehjælp Pauser SFO-tilbuddet i fremtiden Lærernes nye arbejdstid Anlæg – behov for nyt Andre driftsmæssige afledte udgifter Kun en beregningsmæssig ramme – ikke så klart et afsæt for næste step, som man kunne have haft – det giver muligheder

15 ”Et fagligt løft af folkeskolen” Lejre Kommune udvikles
Folkeskolereformen ”Et fagligt løft af folkeskolen” fremmer at Suveræne Skoler i Lejre Kommune udvikles

16 2. Kommunale pædagogiske kvalitets -beslutninger før planlægning af første år i den ny skole
Version 2. af skolereformen i Lejre Kommune For at lede det faglige løft i folkeskolen, og for, at reformen gennemføres og understøtter det fælles skolevæsen i Lejre Kommune, skal der kommunalt tages stilling til, på hvilke områder, og i hvilken grad skolerne skal arbejde efter fælles rammer og fælles pædagogiske og faglige mål.

17 Eksempel på tidligere kvalitets og krav
Vejledende timetal (dog 25 ugentlige lektioner i klasse). At der etableres 2-voksen ordninger i alle klasser, hvor pædagoger fra skolens SFO samarbejder….. At skolen udarbejder en udviklingsplan og følger den. Planen udarbejdes i henhold til kommunens overordnede beslutninger om vision, mål og indsatsområder. Skolerne tildeles særlige ressourcer fra det råderum, der skabes ved implementeringen af skoleplanen. Ressourcerne tildeles skolerne så de kan prioritere en særlig indsats på skolen til: Implementering af visionen for skoleområdet, Initiativer, der understøtter egentlig uddannelse omkring inklusion, Efteruddannelse i øvrigt.  

18 Trin 2: Kommunale pædagogiske rammer for planlægning af første år i den ny skole
Væsentlige temaer i reformen som skal bidrage til det faglige løft af folkeskolen: Kvaliteten i den fagopdelte undervisning Variation, herunder forskellige læringsmiljøer Bevægelse Den åbne skole Digitalisering Ro og klasseledelse De ældste elever – valgfag, talent UEA Undervisningsmiljø og trivsel Inklusion Forældresamarbejdet Klasselærerfunktionen Elevinddragelse

19 3. Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole
Reformen vil give nye muligheder for, hvordan skolen organisation styres. Der arbejdes med nye styringsredskaber. Der skal kommunalt tages stilling, på hvilke områder, at skolerne skal have sammen organisering- en ny styrelsesvedtægt.

20 3. Kommunale styrelses - rammebeslutninger for den ny skole
Temaer som reformen lægger nye veje for: Pædagogisk råd Skolebestyrelserne Kvalitetsrapporten – udviklingsredskab Læringsmål udvikling af elevplanerne

21 Vilkår for implementeringen af reformen
Afgørende vilkår, der skal afklares og udvikles undervejs: Ny lov om lærernes arbejdstid og ny aftale mellem BUPL og KL Kompetenceløft for skoleledelserne Kompetenceløft for medarbejderne

22 Organisering af arbejdet med planlægningen af reformen

23 Organisering af arbejdet med planlægningen af reformen

24 Tidsplan for processen Planlagte møder til processtart:
20. august: Kick´of med skoleledelser og borgmester 30. august: Temadrøftelse på budgetseminar 18. september: 1. Stormøde med alle interessenterne Okt. Nov: Skolemøder med alle medarbejdere 16. november: Pædagogisk dag med alle medarbejdere 22. januar: 2. Stormøde

25

26 Den kommunale proces De nærmeste skridt Hvornår er vi færdige?
Hvordan får vi mere viden sammen og hver for sig?

27 Allerslev Skoles proces
De nærmeste skridt Hvornår er vi færdige? Hvordan får vi mere viden sammen og hver for sig?

28 Udfordringer og muligheder
Kommunal og skole -proces skal begge løbende have tid, næring og omsorg: Allerslev Skoles bidrag fra dette møde: Refleksion hver for sig to min Grupper To flips

29 Et fagligt løft af folkeskolen
Suveræne Skoler vi vil lykkes, Suveræne skoler i bevægelse, skabelsen af fremtidens voksne. Afrunding og spørgsmål


Download ppt "Et fagligt løft af folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google