Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temamøde Varmeanlæg 19. juni 2012 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temamøde Varmeanlæg 19. juni 2012 1."— Præsentationens transcript:

1 Temamøde Varmeanlæg 19. juni 2012 1

2 Temamøde - Varmeanlæg (Fokus: Energibesparelser)
For at finde og fastholde energibesparelser kræver det, at man kender sit varmeanlæg og den energi det leverer til bygningen. Derfor gennemgås: Varmeanlæggets opbygning Kedelanlæg/Fjernvarme Centralvarme-/radiatoranlægget Varmt brugsvand Drift og besparelsesmuligheder

3 Kedelanlæg Varmeanlæggets hovedkomponenter Opvarmning af udeluft 5
Tab fra kedel Tab fra rør Tab gennem klimaskærm Kedel/brænder Rør Radiator/gulvv Vandvarmer Ventilation 2. 3 1. 4 Fordelingsanlæg Kedel/brænder: Samlet tilført Energi til dækning af behov og samlet energitab Energi til opv. og tab fra beholder

4 Anlæg - kedler

5 Anlæg - kedler Tretræks-kedel

6 Anlæg - kedler Tretræks-kedel (støbejernskedel)

7 Anlæg - kedler Vendeflamme-kedel

8 Anlæg - kedler Kondenserende gasfyret kedel

9 Anlæg - kedler Kondenserende (gasfyret) kedel

10 Anlæg - kedler Kedel med røggaskøler

11 Anlæg Kondenserende drift - Vanddampdugpunkttemperatur

12 Anlæg Kondenserende drift – Forbedring af fyringsøkonomi

13 Anlæg - kedler Kondenserende gasfyret kedel

14 Anlæg - kedler - drift Indflydelse på nyttevirkning (virkningsgrad)
Røggastab Strålingstab Indflydelse på årsnyttevirkning Gennemtrækstab (tomgangstab)

15 Anlæg - kedler - drift Tilpas kedeltemperaturen til ca. (maks.) 5 gr. over ”dårligste forbruger” Ved to-trins brændere indstilles trin 1 termostat til ca. (min.) 5 gr. højere end trin 2 termostat Begræns tomgangstabet: Brænder med luftlukkespjæld Afspær kedler der ikke skal være i drift

16 Anlæg - kedler - drift Begræns røggastabet:
Hold øje med røggastemperaturen Stiger røggastemperaturen med 25 ºC stiger røggastabet med 1 %-point! Kontrolmåling (oliekedler min. 1 gang årligt) 0-1

17 Fjernvarmeanlæg Hovedkomponenter

18 Fjernvarmeanlæg Hovedkomponenter

19 Fjernvarmeanlæg Rør-varmeveksler Bemærk god isolering af veksler,
rør og ventiler

20 Fjernvarmeanlæg Plade-varmeveksler, loddet udførelse

21 Fjernvarmeanlæg Plade-varmeveksler, sammenspændt

22 Fjernvarmeanlæg - regulering
Indreguler varmeanlæg Termostatventil? Så lav fremløbstemperatur som mulig. Godt indreguleret radiatoranlæg kan sparer 10-15% af varmeforbruget

23 Fjernvarmeanlæg Fokuspunkt AFKØLING AF FJERNVARMEVANDET Hold øje med:
Fjernvarme-returtemperatur Centralvarme-returtemperatur Ved stigende temperaturforskel: Veksler skal muligvis renses Tilpas fremløbstemperatur til maks. 5 gr. over ”dårligste forbruger”.

24 Anlæg - sikkerhed Centralvarmevandets ekspansion / sikkerhed

25 Anlæg - sikkerhed

26 Anlæg - sikkerhed Trykforhold i mindre anlæg

27 Anlæg - sikkerhed

28 Anlæg - regulering Har varmeanlægget en godt opdeling i bygningsafsnit?

29 Anlæg - regulering Ældre varmereguleringspaneler

30 Anlæg - regulering

31 Anlæg - regulering

32 Anlæg - regulering

33 Anlæg - regulering

34 Anlæg - pumper Eksempel på Isoleringskappe Set til 120 kr.
Sparet hjem på 1 år

35 Anlæg - pumper

36 Pumpeudskiftning Ved udskiftning af pumper skift til A-pumper

37 Anlæg - radiatorer

38 Anlæg - radiatorer Svært at få en lav returtemperatur, overvej ændring til 2-strenget anlæg (fremløb + returløb)

39 Anlæg - radiatorer Radiatorkobling til 1-strengs anlæg

40 Anlæg - radiatorer

41 Anlæg - radiatorer

42 Anlæg - radiatorer Radiatorkobling til 2-strengs anlæg

43 Anlæg - radiatorer 1 -strengs ventil Ventil monteres vandret
og skal have fri luftpasage

44 Anlæg 1 - strengsventil Må ikke monteres lodret

45 Anlæg - radiatorer Sådan skal det IKKE gøres

46 Anlæg - radiatorer/gulvvarme
Begrænsning af returtemperatur

47 Anlæg - radiatorer - drift

48 Anlæg - radiatorer - drift

49 Anlæg - drift Husk at ”fordele” varmen = >
Reducerer trækgener / kuldenedfald Bedre indeklima

50 Energibesparelser Tjek i lokaler: Termostatventiler alle steder?
Korrekt og ens termostatindstillinger Rumtemperatur max 21 ºC om morgenen max 19 ºC i børneinstitutioner Ved 1-strengsanlæg – er der uisolerede rør, er der problemer med høj rumtemperatur? Husk: DER VIL ALTID VÆRE NOGEN DER ER UTILFREDSE

51 Anlæg - varmt brugsvand
Stort energitab fra varmtvandssystemer. Isoler og begræns cirkulation hvor det er muligt

52 Anlæg - varmt brugsvand
Forskellige undersøgelser, senest SBi-rapport nr. 2009:10 viser stigende varmtvandsforbrug Tallerkenbruser Vi tager bad: Der hjemme Til sport/fitness På ferien På arbejdspladsen

53 Anlæg - varmt brugsvand
Eksempler på forskel i fordelingen af energitab i varmtvandsinstallationer uden stop af pumpe. 1. Parcelhus (100%~4MWh/år) 2. Boligejendom (100%~90MWh/år) 3.Erhvervsbygning, kontor (100%~12MWh/år)

54 Anlæg - varmt brugsvand

55 Anlæg - varmt brugsvand
Uisolerede rør, energitab 6-10 gang større end isolerede.

56 Anlæg - varmt brugsvand

57 Anlæg - varmt brugsvand

58 Anlæg - varmt brugsvand

59 Anlæg - varmt brugsvand

60 Anlæg - varmt brugsvand - drift

61 Anlæg - varmt brugsvand - drift
Skal dryppe!

62 Anlæg - varmt brugsvand
Korrosionsbeskyttelse af varmtvandsbeholder og rørsystem

63 Energiforbrug – varmt brugsvand
Tomgangstab ( %) Varmetab fra rør og beholder Dårlig afkøling ved fjernvarme Cirkulationspumpe Varmt vand, som aftappes ( %) Opvarme 1 m3 vand koster ca. 50 kWh (~ 5 liter olie / 4,5 m3 N-gas => kr. 35,- ekskl. moms) ved 50% tomgangstab bliver den reelle udgiften 70 kr/m3 ved 90% tomgangstab bliver den reelle udgiften 350 kr/m3

64 Anlæg - rør/ventiler - drift
Varmetab fra rør – besparelse ved isolering Rumtemperatur 20 ºC, medietemperatur 50 ºC, 5000 årlige drifttimer 1 m DN 50 - uisoleret ~ 60 W alm. glødepære 1 m DN 50 - uisoleret ~ 44 liter olie ~ 300 kr/år ekskl. moms 1 m DN mm isolering ~ 5 liter olie ~ 35 kr. ekskl. moms Besparelse ~ 265 kr. ekskl. moms pr. år Investering ~ 300 kr. ekskl. moms pr. år Tilbagebetalingstid ~ 1,1 år

65 Anlæg - rør/ventiler - drift
Varmetab fra ventil – besparelse ved isolering Rumtemperatur 20 ºC, medietemperatur 50 ºC, 5000 årlige drifttimer 1 stk. DN 50 - uisoleret ~ 66 liter olie ~ 450 kr. ekskl. moms 1 stk. DN mm isolering ~ 7 liter olie ~ 50 kr. ekskl. moms Besparelse ~ 400 kr. ekskl. moms pr. år Investering ~ kr. ekskl. moms pr. år Tilbagebetalingstid < 2 år

66 Anlæg - drift

67 Anlæg - drift

68 Opsummering – fokuspunkter (1)
Kedelanlæg: Tjek fremløbstemperatur og kedeltermostaters indstilling (ved to-trinsbrænder: trin 1 min. 5 gr. højere end trin 2) Aflæs timetællere (registrer fremdrift) Ved flerkedelanlæg – kun de nødvendige kedler i drift! Tjek røggastemperatur – stigende temperatur er tegn på belægninger. F.eks. kalkaflejringer på vandsiden, ved oliefyrede kedler evt. sod. Tjek returtemperatur til kedel Er der regelmæssig service? Oliefyrede kedler kontrolmåles min. 1 gang årligt ed

69 Opsummering – fokuspunkter (2)
Fjernvarmeanlæg: Afkøling af fjernvarmevandet, returtemperatur på fjernvarmesiden hhv. centralvarmesiden Er der ekstrabetaling pga. for dårlig afkøling Er fremløbstemperaturen passende i forhold til udetemperaturen? Er varmeveksler velisoleret? ed

70 Opsummering – fokuspunkter (3)
Fordelingssystemet / Radiatorsystemet: Er fremløbstemperaturer til radiatorer, passende til udetemperaturen? 1 gr. lavere rumtemperatur => ca. 5 % varmebesparelse Lukkes der ned om sommeren? Er der periodevis (nat/weekends) sænkning af fremløbstemperaturen? Ved flere (facadeopdelte) blandekredse – er fremløbstemperaturen forskellig ift. de forskellige facader eller bygninger? Ved 1-strengsanlæg - Kan cirkulationspumper indstilles til en lavere omdrejninger? Ved 2-strengsanlæg - Er cirkulationspumper med automatisk omdrejningsregulering? Er der lokale ”hjælpepumper”? Stoppes pumper uden for varmesæsonen? ed

71 Opsummering – fokuspunkter (4)
Fordelingssystemet / Radiatorsystemet (fortsat): Er radiatortermostater korrekt indstillede? Ved flere radiatorer i samme rum – er radiatortermostater ens indstillede? 1 gr. lavere rumtemperatur => ca. 5 % varmebesparelse Er anlægget indreguleret, dvs. med nogenlunde ensartede returtemperaturer? Eller mangler de fjerneste radiatorer varme? Er rør og ventiler isolerede? Er isolering intakt / tilstrækkelig? ed

72 Opsummering – fokuspunkter (5)
Varmt brugsvand: Er varmtvandstemperaturen passende? (Ca. 55 gr. i beholder) Er cirkulationen tilfredstillende. Ventetid ? (maks. 10 sek.?) Er cirkulationspumper i drift konstant? Kan stoppes via ur/timer. Er der lokale ”hjælpepumper”. Klarlæg og fjern årsag, fjern pumper Beholdertop bør være varm / beholderbund bør være kold => veldimensioneret beholder, god vandkvalitet, kort opholdstid. Tjek afkøling af primærsiden. God lagdeling er en forudsætning for god fjernvarmeafkøling. Kan varmt vand produceres decentralt? El-vandvarmere på steder med lille forbrug og langt fra centrale beholdere Ved elektrolyseanlæg – Er der serviceaftale / Udslammes beholder regelmæssigt? Renses varmespiraler for evt. kalk og belægninger? Er beholder og rør isoleret tilstrækkelig/intakt? Er mandedæksel og ventiler isoleret? ed

73 Sønderborg kommune Omsorgscentret Tandbjerg, Sønderborg Kommune
Dårlig indregulering af varme- og brugsvandsanlæg Dårlig afkøling af fjernvarmevand Investering håndværkerudgifter + konsulent for indregulering varme og brugsvandanlæg + udskiftning af ventiler kr. Besparelse pr. år kr. Tilbagebetalingstid 1,8 år

74 Temaeftermiddag - Varmeanlæg
Adfærdsændring, eksempel : Ophængning af vejledning til personale og et termometer: Hvornår er der grund til at klage over Rumtemperatur og træk? Har i aflæst termometeret? Ligger temperaturen mellem 21-23C? Står termostatventilerne ens og rigtigt? Er vinduer og døre lukkede? Er ventilationsriste/radiatorer tildækkede Er følere tildækket? o.s.v. Kan mindske antal af klager !!!

75 Tak for i dag ! Tlf 19. Juni 2012 75


Download ppt "Temamøde Varmeanlæg 19. juni 2012 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google